Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Vliv způsobu trávení volného času na BMI u žen

Vliv způsobu trávení volného času na BMI u žen

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Eva Jirešová
Šetření:07. 11. 2011 - 16. 11. 2011
Počet respondentů:144
Počet otázek (max/průměr):7 / 7
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:75,9 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.01:08
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dobrý den,

prosíme o vyplnění krátkého dotazníku, který se týká vztahu mezi trávením volného času a BMI. Dotazník je určen pouze pro ženy. Výsledky budou použity v rámci seminární práce ze statistiky.

 

Děkujeme!

Odpovědi respondentů

1. Jaké dovolené dáváte přednost?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Aktivní (sportování, procházky apod.)8861,11 %61,11 %  
Pasivní (odpočinkový pobyt u moře či rybníku, relax na chalupě apod.)5638,89 %38,89 %  

Graf

2. Jak nejčastěji trávíte čas po práci (škole) v týdnu?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Televize, četba, počítač apod.10170,14 %70,14 %  
Fyzická aktivita (sportování, posilování, procházky apod.)4329,86 %29,86 %  

Graf

3. Provozujete pravidelnou fyzickou aktivitu (min. 2x týdně alespoň 45 min)?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano8256,94 %56,94 %  
ne6243,06 %43,06 %  

Graf

4. Jak nejčastěji trávíte víkend?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Odpočinek7250 %50 %  
Sport a výlety3524,31 %24,31 %  
Fyzicky náročná práce či brigáda, práce na zahrádce atd. 2315,97 %15,97 %  
„Sedavá“ brigáda či práce149,72 %9,72 %  

Graf

5. Jakému koníčku věnujete nejvíce času?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Kultura (kino, divadlo, čtení apod.)7048,61 %48,61 %  
Fyzické aktivity (sport, turistika apod.)5840,28 %40,28 %  
Ruční práce, umělecká činnost apod.1611,11 %11,11 %  

Graf

6. Jaká je Vaše výška?

Povinná otázka, respondent musel napsat číselnou odpověď (pouze kladná čísla).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
170149,72 %9,72 %  
165139,03 %9,03 %  
168139,03 %9,03 %  
16096,25 %6,25 %  
16785,56 %5,56 %  
17174,86 %4,86 %  
16374,86 %4,86 %  
17374,86 %4,86 %  
16474,86 %4,86 %  
17564,17 %4,17 %  
ostatní odpovědi 162
174
161
172
176
169
166
177
179
178
152
185
180
178.5
158
188
150
183
157
159
182
155
189
5336,81 %36,81 %

Statistická data byla pro následující výpočty očištěna o 5 % hodnot z každé strany.

Statistická polohaHodnota
Průměr:168.24
Minimum:160
Maximum:180
Variační rozpětí:20
Rozptyl:26.38
Směrodatná odchylka:5.14
Medián:168
Modus:170

Graf

7. Jaká je Vaše váha (v kilogramech)?

Povinná otázka, respondent musel napsat číselnou odpověď (pouze kladná čísla).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
58128,33 %8,33 %  
60117,64 %7,64 %  
6596,25 %6,25 %  
5596,25 %6,25 %  
6385,56 %5,56 %  
5474,86 %4,86 %  
6274,86 %4,86 %  
5274,86 %4,86 %  
5064,17 %4,17 %  
5764,17 %4,17 %  
ostatní odpovědi 68
70
56
89
59
90
48
66
64
67
95
75
71
53
51
61
73
65.3
85
83
46
88
80
81
49
72
105
116
78
6243,06 %43,06 %

Statistická data byla pro následující výpočty očištěna o 5 % hodnot z každé strany.

Statistická polohaHodnota
Průměr:62.29
Minimum:50
Maximum:90
Variační rozpětí:40
Rozptyl:79.47
Směrodatná odchylka:8.91
Medián:60
Modus:58

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u jedné otázky.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

1. Jaké dovolené dáváte přednost?

  • odpověď Aktivní (sportování, procházky apod.):
    • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Sport a výlety na otázku 4. Jak nejčastěji trávíte víkend?

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Jaké dovolené dáváte přednost?

2. Jak nejčastěji trávíte čas po práci (škole) v týdnu?

3. Provozujete pravidelnou fyzickou aktivitu (min. 2x týdně alespoň 45 min)?

4. Jak nejčastěji trávíte víkend?

5. Jakému koníčku věnujete nejvíce času?

6. Jaká je Vaše výška?

7. Jaká je Vaše váha (v kilogramech)?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Jaké dovolené dáváte přednost?

2. Jak nejčastěji trávíte čas po práci (škole) v týdnu?

3. Provozujete pravidelnou fyzickou aktivitu (min. 2x týdně alespoň 45 min)?

4. Jak nejčastěji trávíte víkend?

5. Jakému koníčku věnujete nejvíce času?

6. Jaká je Vaše výška?

7. Jaká je Vaše váha (v kilogramech)?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Jirešová, E.Vliv způsobu trávení volného času na BMI u žen (výsledky průzkumu), 2011. Dostupné online na https://vliv-zpusobu-traveni-volneho.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.