Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Vlivy cestovního ruchu na životní prostředí

Vlivy cestovního ruchu na životní prostředí

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Gabriela Kučerová
Šetření:01. 04. 2011 - 06. 04. 2011
Počet respondentů:69
Počet otázek (max/průměr):13 / 12.93
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:68 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.03:31
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

 Ahoj,

jsme studenti Vysoké školy obchodní a prosíme Vás o anonymní vyplnění dotazníku, který je zaměřen na vlivy a dopady cestovního ruchu na životní prostředí. Tento malý dotazník je součástí naší semestrální práce.


Předem děkujeme za jeho vyplnění!

Odpovědi respondentů

1. Jak často cestujete? (Otázky jsou zaměřeny pouze na cesty mimo trvalé bydliště na min. 3 noci.)

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
více jak 5 krát2434,78 %34,78 %  
3 - 4 krát ročně2333,33 %33,33 %  
1 - 2 krát ročně2130,43 %30,43 %  
necestuji11,45 %1,45 %  

Graf

2. Za jakým účelem cestujete?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
odpočinek4565,22 %65,22 %  
kultura a vzdělání1318,84 %18,84 %  
jiné710,14 %10,14 %  
práce45,8 %5,8 %  

Graf

3. Jakou destinaci nejčastěji volíte?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
zahraničí3652,94 %52,17 %  
ČR3247,06 %46,38 %  

Graf

4. Myslíte si, že cestovní ruch výrazně ovlivňuje stav životního prostředí?

Nepovinná otázka, respondent se mohl rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano5782,61 %82,61 %  
ne1217,39 %17,39 %  

Graf

5. Znáte formu cestování - ekoturismus?

Nepovinná otázka, respondent se mohl rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano4768,12 %68,12 %  
ne2231,88 %31,88 %  

Graf

6. Setkali jste se s ekoznačkou Květina ( EU)? Pokud ano, uveďte prosím kde.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne5681,16 %81,16 %  
ve škole45,8 %5,8 %  
internet, noviny 11,45 %1,45 %  
přednášky na VŠ11,45 %1,45 %  
skola11,45 %1,45 %  
prostřednictvím internetových stránek 11,45 %1,45 %  
nějaký hotel v Praze ji má11,45 %1,45 %  
na výrobcích z Německa11,45 %1,45 %  
myslím, že někde v hotelu na nějakých spotřebičích11,45 %1,45 %  
Už si nevzpomínám bohužel kde, možná ve škole.11,45 %1,45 %  
hotel11,45 %1,45 %  

Graf

7. Třídíte odpad na Vašich cestách?

Nepovinná otázka, respondent se mohl rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne3755,22 %53,62 %  
ano3044,78 %43,48 %  

Graf

8. Napište, jaký podle Vás bude mít dopad výstavba nového hotelu např. v horách na životní prostředí okolo.

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

=)

1. ekologicky dopad behem vystavby hotelu 2. ekologicke naklady na provoz hotelu 3. ekologicke naklady na dopravu cestujicich na misto 4. ekologicke naklady navstevniku behem jejich pobytu.

Bude porušen krajiný ráz. Bude znečištěno obvzduší, kvůli dopravě.

Bude se zde pohybovat více turistů a tak tu zákonitě přibude odpadků, škodlivých plynů z aut a příroda bude zajisté více trpět -

Bude to mít negativní vliv na místní ekosystém.

bude více práce pro lidi

celkově se krajina v blízskosti hotelu zhorší

eroze půdy, zvýšená hlučnost - odliv specifické fauny, znečištění

Hluk, vibrace, prašnost, zvýšený pohyb stavební techniky apod.

hluk, znečistenie živ. prostredia, nárast dopravy

Hodně bude záležet na velikosti hotelu,v případě menšího téměř žádný k narušení životního prostředí dojde pravděpodobně dočasně pouze během výstavby

Když bude okolo dost odpadkových košů a návštěvníci budou na odhazování odpadků právě do těchto košů a aby neničili životní prostředí několikrát upozorňování, tak by to nemuselo dopadnout zas tak špatně. Také by bylo dobré mít v hotelu kuřárnu, aby kuřáci nechodili kouřit ven, kde by mohli založit požár. Hotel samotný by měl být vystavěn co nejšetrněji k životnímu prostředí.

likvidace přírody

Naruseni razu krajiny...fauny i flory...znecisteni okoli diky turistum...

narušení přírodního rázu

narušení přírody a zásah do života zvěře, nové silnice, větší množství dopadu, více turistů= větší nepořádek v okolí hotelu a na vyznačených turist. trasách .....

narušení přirozeného prostředí, rušení tamní zvěře, hluk, zvýšení odpadu

naruší se ekosystém - ( zvířata, rostliny)

negativní

Negativní! :) Zvýší se prašnost, hluk, "světelné znečištění", zatížení dopravou, budování komunikací, inženýrských sítí a zpevněných ploch, do určité míry to znamená i znečištění okolí atd... Dle mého názoru, kdo má zájem o přírodu, ať si tam dojde pěšky! Chápu, že pro některé skupiny spoluobčanů je to fyzicky nemožné, pro ty má "zpřístupnění" určité opodstatnění, ale masový přísun turistů do přírody je velmi diskutabilní! Jiná věc je cestování "civilizací", tam má cestovní ruch své opodstatnění a přínos.

Nelze jednoznacne odhadnout. Existuji hotely citlive k zivotnimu prostredi a taky opacne.

Nevím

Niceni lesu

ničení přírody, znečišťování ovzduší automobily a autobusy

ničneí životního prostředí

ok

Pokud hotel bude postaven dle norem a nebude nikde nic zanedbáno neměl by být dopad tak strašný.Zároveň, ale záleží na poloze hotelu a následném využívání okolí turisty.

Pokud jde o přírodní lokality kde hrozí poničení přírody či biodiverzity tak to má vliv rozhodně špatný kvůli zvýšení návštěvnosti (ušlapán, odpadky, hluk, výfukové plyny atd.)

poškození okolních porostů, narušení životního prostoru zvěře, změna druhu rostlin, znečištění okolí

pritahne vice turistu

Při stavbě neblahý vliv těžké techniky na přírodu. Při provozu návštěvníci ovlivní ŽP svým chováním při pobytu.

při šetrném postupy výstavby může hotel i životnímu prostředí pomoci, ale ve většině případů však životní prostředí poničí

Příliv turistů - více odpadků, chození mimo vyznačené cesty = ničení okolní přírody. Ale také příliv peněz, otázkou je, zda se vrátí zpět do místa ve formě péče o životní prostředí

příliv turistů,kteří svou nedbalostí budou ničit okolní krajinu...zvýší se dopravní vytíženost komunikací-výfukové plyny a podobně

Rozhodně negativní....

snad žádný

Stejně jako kdekoli jinde.

špatný

špatný

špatný

špatný

Špatný. Hotel znamená auta, lidi, odpad (a to nejemom v blízkém okolí hotelu) atd.

špatný.. kácení lesů a ničení přírody

většinou se zhorší životní prostředí - odpodky a pod

vice turistu v regionu- vice odpadu, vice znecisteni ovzdusi, krajiny apod.

více turistů, aut -> zničená, znečištěná příroda okolo hotelu

Významný

zalezi na projektovem planu a na realizaci

Záleží na ekologické poitice hotelu

zaleží na hotelu, dá se do to sjednotit

záleží na přístupu zůčastněných

záleží na typu hotelu pokud se bude soustředit spíše na zahraniční zákazníky věřim, že to bude v pořádku...

zaleží, jak bude stavba pojata a které lobistické skupiny budou vlivnější.! Ale teoreticky - provádění stavby přinese zásahy do přírody a prostředí spíš negativní, ale využívání hotelu by po dokončení mělo přivést do krajiny/regionu turisty, kteří přinášejí peníze, jež je možné mimo jiné zase naopak využít pro renovaci a rozvoj krajiny, životního prostředí - pokud při svých návštěvách nestačí krajinu sami poničit.

zasah cloveka do prirody, vice vyfukovych plynu, odpoadky po turistech, ruseni zvirat napr. v lesich

Zatěžování prostředí výfukovými plyny přijíždějících aut, plyny z komína při topení, s turisty bude přibývat odpadu. Světlem, hlukem a přítomností lidí bude rušena zvěř a rostliny. Ohrožena bude půda a podzemní voda, výstavbou přístupové cesty se prohloubí fragmentace krajiny. Vzroste také riziko srážek zvěře s auty na nové pozemní komunikaci.

Zatížení půdy, velká spotřeba vody, velké množství odpadu, problém příjezdu návštěvníku dopravními prostředky

znecistenie ovdzusia, znecistenie pody, plasenie lesnej zvery

znečištění ovzduší na nějaký čas díky těžké technice, vykácení stromů,

znečištění ovzduší, nutná tvorba komunikací, narušení přírodní "nedotknutelnosti", ušlapávání cest, ...

ZNIČENÁ PŘÍRODA

zničení "scenérie" a jedinečnosti místa

zničení ekosystému

zničení ekosystémů, narušení přirozeného prostředí, odpady atd.

zničení krajiny a utlum flory a fauny

Zničení trvalého přírodního porostu a nové vysazování. Znečištění místních potoků. Nepořádek v okolí hotelu a na příjezdových cestách. Vyhnání původní fauny

zruší se část lesa

ztráta biodiverzity daného místa

zvýšení dopravy, hluk, odpady

žádný

9. Setkali jste se s možností třídit odpad u ubytovacích zařízení v ČR?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano - jen zřídka3449,28 %49,28 %  
ne2840,58 %40,58 %  
ano - velmi často710,14 %10,14 %  

Graf

10. Znáte slavnou knihu Cesty Evropy od Miroslava Dismana?

Nepovinná otázka, respondent se mohl rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne6595,59 %94,2 %  
ano34,41 %4,35 %  

Graf

11. Pohlaví?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žena4768,12 %68,12 %  
muž2231,88 %31,88 %  

Graf

12. Věk?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
15 - 25 let4565,22 %65,22 %  
26 - 40 let1623,19 %23,19 %  
41 - 60 let57,25 %7,25 %  
61 - 100 let34,35 %4,35 %  

Graf

13. Nejvyšší ukončené vzdělání?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
4160,29 %59,42 %  
2638,24 %37,68 %  
11,47 %1,45 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u jedné otázky.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

13. Nejvyšší ukončené vzdělání?

  • odpověď :
    • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi ne na otázku 4. Myslíte si, že cestovní ruch výrazně ovlivňuje stav životního prostředí?

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Jak často cestujete? (Otázky jsou zaměřeny pouze na cesty mimo trvalé bydliště na min. 3 noci.)

2. Za jakým účelem cestujete?

3. Jakou destinaci nejčastěji volíte?

4. Myslíte si, že cestovní ruch výrazně ovlivňuje stav životního prostředí?

5. Znáte formu cestování - ekoturismus?

6. Setkali jste se s ekoznačkou Květina ( EU)? Pokud ano, uveďte prosím kde.

7. Třídíte odpad na Vašich cestách?

9. Setkali jste se s možností třídit odpad u ubytovacích zařízení v ČR?

10. Znáte slavnou knihu Cesty Evropy od Miroslava Dismana?

11. Pohlaví?

12. Věk?

13. Nejvyšší ukončené vzdělání?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Jak často cestujete? (Otázky jsou zaměřeny pouze na cesty mimo trvalé bydliště na min. 3 noci.)

2. Za jakým účelem cestujete?

3. Jakou destinaci nejčastěji volíte?

4. Myslíte si, že cestovní ruch výrazně ovlivňuje stav životního prostředí?

5. Znáte formu cestování - ekoturismus?

6. Setkali jste se s ekoznačkou Květina ( EU)? Pokud ano, uveďte prosím kde.

7. Třídíte odpad na Vašich cestách?

9. Setkali jste se s možností třídit odpad u ubytovacích zařízení v ČR?

10. Znáte slavnou knihu Cesty Evropy od Miroslava Dismana?

11. Pohlaví?

12. Věk?

13. Nejvyšší ukončené vzdělání?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Kučerová, G.Vlivy cestovního ruchu na životní prostředí (výsledky průzkumu), 2011. Dostupné online na https://vlivy-cestovniho-ruchu-na-zi.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.