Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Vnímání a řešení pracovních konfliktů

Vnímání a řešení pracovních konfliktů

Užití cizích jazyků v českých reklamách
Jak na Vás působí anglický nebo německý slogan v české reklamě? Zúčastněte se průzkumu k diplomové práci.

(veřejné výsledky 23. 7. 2019)

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Veronika Hrdličková
Šetření:21. 09. 2014 - 28. 09. 2014
Počet respondentů:76
Počet otázek (max/průměr):14 / 12.97
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:po jedné otázce
Návratnost dotazníků:57,3 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.02:38
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dobrý den,

ráda bych Vás požádala o vyplnění dotazníku, který zkoumá působení konfliktů a jejich původ v pracovní skupině. Dále dotazník bude zjišťovat způsob řešení konfliktů a jejich předcházení samotnými zaměstnanci a manažerem. Výsledky dotazníku budou použity k mé seminární práci a budou i volně přístupné. Děkuji Vám za jeho vyplnění!

Odpovědi respondentů

1. Konflikty se ve Vaší pracovní skupině objevují?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Nikdyotázka č. 10, Málo kdyotázka č. 2, Občasotázka č. 2, Častootázka č. 2].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Občas3343,42 %43,42 %  
Málo kdy2938,16 %38,16 %  
Často1013,16 %13,16 %  
Nikdy45,26 %5,26 %  

Graf

2. Co bývá nejčastějším důvodem konfliktů uvnitř pracovní skupiny?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Nerespektování cílů, lenost, lhostejnost jednotlivých členů skupiny4765,28 %61,84 %  
Nenávist mezi členy skupiny, ponorková nemoc...1825 %23,68 %  
Soupeření1825 %23,68 %  
Nerespektování manažera1013,89 %13,16 %  
Nevím912,5 %11,84 %  

Graf

3. Uvnitř pracovní skupiny si všichni uvědomujete společné cíle a společně za nimi jdete "kopete za ně"?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Částečně, mohlo by to být lepší4055,56 %52,63 %  
Uvědomujeme si je, ale každý bojuje sám za sebe1622,22 %21,05 %  
Ano, jsme sehraný tým1013,89 %13,16 %  
Společné cíle neznáme68,33 %7,89 %  

Graf

4. Situace - Je třeba se shodnout na důležitém rozhodnutí, panují však rozdílné názory:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Vyslechnou se nápady všech zúčastněných a SPOLEČNĚ se vybere nejvhodnější řešeníotázka č. 5, Vyslechnou se nápady všech zúčastněných a řešení vybere nejsilnější člen skupinyotázka č. 5, Nápad vznese a poslechne se nejsilnější člen skupinyotázka č. 7, Nepokoušíme se vznášet nápady, necháme na manažerovi, aby za nás rozhodlotázka č. 7].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Vyslechnou se nápady všech zúčastněných a SPOLEČNĚ se vybere nejvhodnější řešení2940,28 %38,16 %  
Vyslechnou se nápady všech zúčastněných a řešení vybere nejsilnější člen skupiny2027,78 %26,32 %  
Nepokoušíme se vznášet nápady, necháme na manažerovi, aby za nás rozhodl1520,83 %19,74 %  
Nápad vznese a poslechne se nejsilnější člen skupiny811,11 %10,53 %  

Graf

5. Pokud bych se rozhodoval sám:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Rozhodnu se stejně3469,39 %44,74 %  
Rozhodnu se jinak1530,61 %19,74 %  

Graf

6. Vracíte se zpět společně k neúspěšným rozhodnutím a rozeberete si jak jste se mohli rozhodnout jinak?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne2959,18 %38,16 %  
Ano2040,82 %26,32 %  

Graf

7. V případě, že se svým sporem uvnitř skupiny obrátíte na manažera. Zachová se takto:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Spor vyřeší dle svého pohledu2636,11 %34,21 %  
Vyslechne všechny zúčastněné strany, vyzve k návrhům řešení a společně se shodnou na přijatelném řešení pro všechny2636,11 %34,21 %  
Ani jedna z možností912,5 %11,84 %  
Dá za pravdu nejzkušenějšímu pracovníkovi79,72 %9,21 %  
Nebude zasahovat, aby se předešlo pocitu předpojatosti45,56 %5,26 %  

Graf

8. Jak na Vás působí pracovní konflikty?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Frustrují mě4562,5 %59,21 %  
Nevadí mi1723,61 %22,37 %  
Nevím912,5 %11,84 %  
Vyžívám se v nich11,39 %1,32 %  

Graf

9. Jak přistupujete k řešení pracovním konfliktům?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Snažím se je vyřešit ve prospěch všech a společných cílů4258,33 %55,26 %  
Snažím se je vyřešit především ve svůj prospěch1520,83 %19,74 %  
Přizpůsobím se většině811,11 %10,53 %  
Ignoruji je79,72 %9,21 %  

Graf

10. Jste v práci šťastní?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano, ale mohlo by to být lepší4457,89 %57,89 %  
Rozodně ano1418,42 %18,42 %  
Spíše ne1317,11 %17,11 %  
Jsem v práci frustrovaný(á)56,58 %6,58 %  

Graf

11. Jak dlouho působíte v jedné pracovní skupině?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
0-2 roky3242,11 %42,11 %  
2-4 roky1925 %25 %  
6 a více let1418,42 %18,42 %  
4-6 let1114,47 %14,47 %  

Graf

12. Kolik je Vám let?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
18-25 let2532,89 %32,89 %  
25-30 let1722,37 %22,37 %  
40 a více let1519,74 %19,74 %  
30-35 let1215,79 %15,79 %  
35-40 let79,21 %9,21 %  

Graf

13. Jste?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Žena5471,05 %71,05 %  
Muž2228,95 %28,95 %  

Graf

14. V jak velké firmě pracujete?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
100 a více zaměstnanců2836,84 %36,84 %  
do 15 zaměstnanců1823,68 %23,68 %  
do 50 zaměstnanců1722,37 %22,37 %  
do 100 zaměstnanců1317,11 %17,11 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u jedné otázky.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

5. Pokud bych se rozhodoval sám:

  • odpověď Rozhodnu se stejně:
    • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ano na otázku 6. Vracíte se zpět společně k neúspěšným rozhodnutím a rozeberete si jak jste se mohli rozhodnout jinak?

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Konflikty se ve Vaší pracovní skupině objevují?

2. Co bývá nejčastějším důvodem konfliktů uvnitř pracovní skupiny?

3. Uvnitř pracovní skupiny si všichni uvědomujete společné cíle a společně za nimi jdete "kopete za ně"?

4. Situace - Je třeba se shodnout na důležitém rozhodnutí, panují však rozdílné názory:

5. Pokud bych se rozhodoval sám:

6. Vracíte se zpět společně k neúspěšným rozhodnutím a rozeberete si jak jste se mohli rozhodnout jinak?

7. V případě, že se svým sporem uvnitř skupiny obrátíte na manažera. Zachová se takto:

8. Jak na Vás působí pracovní konflikty?

9. Jak přistupujete k řešení pracovním konfliktům?

10. Jste v práci šťastní?

11. Jak dlouho působíte v jedné pracovní skupině?

12. Kolik je Vám let?

13. Jste?

14. V jak velké firmě pracujete?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Konflikty se ve Vaší pracovní skupině objevují?

2. Co bývá nejčastějším důvodem konfliktů uvnitř pracovní skupiny?

3. Uvnitř pracovní skupiny si všichni uvědomujete společné cíle a společně za nimi jdete "kopete za ně"?

4. Situace - Je třeba se shodnout na důležitém rozhodnutí, panují však rozdílné názory:

5. Pokud bych se rozhodoval sám:

6. Vracíte se zpět společně k neúspěšným rozhodnutím a rozeberete si jak jste se mohli rozhodnout jinak?

7. V případě, že se svým sporem uvnitř skupiny obrátíte na manažera. Zachová se takto:

8. Jak na Vás působí pracovní konflikty?

9. Jak přistupujete k řešení pracovním konfliktům?

10. Jste v práci šťastní?

11. Jak dlouho působíte v jedné pracovní skupině?

12. Kolik je Vám let?

13. Jste?

14. V jak velké firmě pracujete?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Hrdličková, V.Vnímání a řešení pracovních konfliktů (výsledky průzkumu), 2014. Dostupné online na https://vnimani-a-reseni-pracovnich.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.