Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Vnímání Armády ČR a složek IZS

Vnímání Armády ČR a složek IZS

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Štěpán Šafránek
Šetření:05. 11. 2023 - 31. 01. 2024
Počet respondentů:173
Počet otázek (max/průměr):16 / 15.16
Použité ochrany:unikátní IP
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:68,3 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.03:20
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Cílem je zjistit důvěru a vnímání zejména Armády ČR a sekundárně jednotek IZS (Městská policie, Policie ČR, Hasičský záchranný sbor, Zdravotnická záchraná služba) v ČR.

Instrukce pro vyplnění dotazníku (nápověda)

Prosím odpovídejte objektivně podle prvního rozhodnutí nebo pocitu, děkuji.

Odpovědi respondentů

1. Důvěřujete následujícím složkám? (1 - ano, 2 - spíše ano, 3 - nevím, 4 - spíše ne, 5 - ne)

Povinná otázka, respondent se musel u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi „1”, „2”, „3”, „4” a „5”, respondent se musel u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi na dané škále.

PodotázkaPrůměrRozptyl
Policie ČR2.3871.37
Armáda ČR2.5322.041
Hasičský záchranný sbor1.1970.297
Zdravotnická záchranná služba1.3990.552
Městská policie3.221.663

Graf

2. Máte dobrou zkušenost s následujícími složkami? (1 - ano, 2 - spíše ano, 3 - nevím, 4 - spíše ne, 5 - ne)

Povinná otázka, respondent se musel u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi „1”, „2”, „3”, „4” a „5”, respondent se musel u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi na dané škále.

PodotázkaPrůměrRozptyl
Policie ČR2.521.752
Armáda ČR2.7571.617
Hasičský záchranný sbor1.6650.905
Zdravotnická záchranná služba1.6470.91
Městská policie3.2431.814

Graf

3. Myslíte si, že následující složky plní svůj význam, ke kterému jsou určeny - běžná činnost, zvládání krizových situací apod.? (1 - ano, 2 - spíše ano, 3 - nevím, 4 - spíše ne, 5 - ne)

Povinná otázka, respondent se musel u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi „1”, „2”, „3”, „4” a „5”, respondent se musel u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi na dané škále.

PodotázkaPrůměrRozptyl
Policie ČR2.1791.349
Armáda ČR2.5322.006
Hasičský záchranný sbor1.1330.208
Zdravotnická záchranná služba1.2950.439
Městská policie3.1451.846

Graf

4. Myslíte si, že by se následující složky měly personálně a nákladově rozrůstat? (Zvýšení počtu příslušníků, více finančních prostředků) (1 - ano, 2 - spíše ano, 3 - nevím, 4 - spíše ne, 5 - ne)

Povinná otázka, respondent se musel u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi „1”, „2”, „3”, „4” a „5”, respondent se musel u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi na dané škále.

PodotázkaPrůměrRozptyl
Policie ČR2.6241.98
Armáda ČR2.7632.47
Hasičský záchranný sbor1.8791.228
Zdravotnická záchranná služba1.7230.963
Městská policie3.4451.773

Graf

5. Myslíte si, že jsou technické potřeby (např. výzbroj, výstroj, technika) následujících složek adekvátně naplněny? (1 - ano, 2 - spíše ano, 3 - nevím, 4 - spíše ne, 5 - ne)

Povinná otázka, respondent se musel u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi „1”, „2”, „3”, „4” a „5”, respondent se musel u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi na dané škále.

PodotázkaPrůměrRozptyl
Policie ČR2.2831.22
Armáda ČR2.8151.665
Hasičský záchranný sbor2.631.262
Zdravotnická záchranná služba2.6651.333
Městská policie2.2251.03

Graf

6. Souhlasíte s růstem výdajů na Armádu ČR na 2% HDP? (Růst ze 112 mld. Kč v roce 2023 na 160 mld. Kč v roce 2024)

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano9253,18 %53,18 %  
Ne6436,99 %36,99 %  
Nevím179,83 %9,83 %  

Graf

7. Souhlasíte s vyplácením výsluh bývalým členům AČR a PČR jako je tomu nyní?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano8046,24 %46,24 %  
Ne5330,64 %30,64 %  
Nevím4023,12 %23,12 %  

Graf

8. Souhlasili byste s vystoupením ČR z NATO?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne12069,36 %69,36 %  
Ano3620,81 %20,81 %  
Nevím179,83 %9,83 %  

Graf

9. Souhlasili byste s přítomností spojeneckých vojsk na našem území popřípadě s výstavbou vojenské základny? (Cvičení, trvalá obrana apod.)

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano7040,46 %40,46 %  
Ne5632,37 %32,37 %  
Nevím3520,23 %20,23 %  
záleží na počtu a důvodu10,58 %0,58 %  
Jen v případě, že bude velmi podrobně specifikováno jaký status tu budou mít a bylo by možné je kdykoliv dle uvážení státu vyhodit. 10,58 %0,58 %  
cvičení v rámci NATO ANO, cokoliv "dlouhodobého" NE10,58 %0,58 %  
Rozhodně NE "spojenci" USA už vůbec ne ukrajinská opilá pakáž10,58 %0,58 %  
jen vyjímečně při větším nebezpečí10,58 %0,58 %  
Ano,pokud by šlo o společné cvičení a prezentace techniky. Ne pokud by šlo o politickou agitaci.10,58 %0,58 %  
Pokud by hrozil nějaký ozbrojený konflikt, tak ano.10,58 %0,58 %  
spíše ne (krátká odpověd')10,58 %0,58 %  
cvičení ANO, trvale NE10,58 %0,58 %  
Ano, ale pozuze v případě spojeneckých vojsk evropských států10,58 %0,58 %  
Ano, kdyby si to státy platily samy.10,58 %0,58 %  
Cvičení ano, trvalá přítomnost cizích vojsk ne 10,58 %0,58 %  

Graf

10. Souhlasili byste s opětovným zavedením povinné vojenské služby jako existuje např. ve Švýcarsku, Izraeli, Finsku?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne8549,13 %49,13 %  
Ano6235,84 %35,84 %  
Nevím2615,03 %15,03 %  

Graf

11. Chtěl/a byste sloužit u AČR nebo jednotek IZS?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne10661,27 %61,27 %  
Ano4727,17 %27,17 %  
Nevím2011,56 %11,56 %  

Graf

12. V případě napadení státu jste ochotni účastnit se obrany České republiky?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne6235,84 %35,84 %  
Ano6235,84 %35,84 %  
Nevím4928,32 %28,32 %  

Graf

13. Jaký je Váš věk?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
26-355833,53 %33,53 %  
36-453218,5 %18,5 %  
16-252916,76 %16,76 %  
46-552816,18 %16,18 %  
562615,03 %15,03 %  

Graf

14. Jaké je vaše pohlaví?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Muž9957,23 %57,23 %  
Žena7241,62 %41,62 %  
Jiné21,16 %1,16 %  

Graf

15. Jaké je Vaše nejvyšší dosažené vzdělání?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Vysokoškolské vzdělání7342,2 %42,2 %  
Střední vzdělání s maturitou6135,26 %35,26 %  
Střední vzdělání s výučním listem179,83 %9,83 %  
Vyšší odborné vzdělání126,94 %6,94 %  
Základní vzdělání105,78 %5,78 %  

Graf

16. Je ještě něco co byste chtěl/a sdělit? Názor, pohled apod.?

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

Aby ministr obrany nebyl Černochová

Čest všem, kteří si vybrali tato povolání. Jste úžasní.

Dost špatně formulovaný dotazník, bude mít nízkou výpovědní hodnotu

hasiči si zaslouží větší ohodnocení

chci žít v míru a bezpečí, nechci dávat jiným zemím záminky k vojenskému konfliktu s námi - lepší jsou dobré ekonomické vazby a spolupráce, než někomu pískat cizí války a vnucovat náš způsob života a pojetí demokracie - neserme se do jiných

Chtěla bych sdělit pouze to, že do února 2022 by byla má odpověď ohledně ochoty bránit ČR zcela jiná, než jsem v dotazníku uvedla. Za opilé a agresivní ukrajince však určitě bojovat nebudu, naopak hledám nemovitost v zahraničí- a to zcela vážně.

Je mi líto, že dnes u nás AČR a IZS nemají dostatečný respekt a ocenění. Jsou to náročná povolání, hodna obdivu. Ale je také pravda, že mám i nejednu negativní zkušenost s PČR, u které jsem narazila na laxnost, zanedbání svých povinností a protiprávní jednání (potvrzeného státním zástupcem). Názor na tyto složky jsou jistě velmi citlivé téma. Také proto, že důvěra se zde snadněji ztratí a hůře nabývá. Proto by se zde mělo dbát na striktní dodržování zákonů a pravidel, více než jinde. A mně dnes spíš přijde, že zrovna u PČR je velký binec, chaos a laxní přístup.

Již jsem 40 let sloužil u hasičů.

Mám pozitivní zkušenost s městskou policii v Praze. Vzhledem k decentralizovanosti městských policií jsem ale nemohl odpovědi paušalizovat.

Místo předražených a nepotřebných F-35 raději zainvestujte do dronů a protivzdušné obrany. AČR má být obranná, nikoliv útočná.

Můj věk není obsažen v otázce č.13, je mně 75 let.

Myslím si,že armáda by měla primárně sloužit pro reprezentaci země a její obranu a nikdo by neměl být nucen v ní sloužit,protože každý má jiný životní postoj. Armáda by se měla více prezentovat mezi lidmi,aby se dostala do podvědomí. Policie by měla být méně laxní a více než zaměřená na to,kde co kdo nekorektního řekl nebo napsal,se věnovat například nebezpečným lokalitám. K tomu měla demokratická společnost dospět. Hasiči mají velice podprůměrné platy za jejich nasazení.

Na hodně otázek se špatně odpovídá. Např. zkušenosti s MP? No když nedokáží nebo nemohou eliminovat bezdomovce vykonávající potřebu přímo na zastávce MHD nebo podobná individua? Stejně tak policie je bezmocná proti privilegovaným menšinám. Ale sama policie má nadstav zbytečných kancelářských lidí a podstav těch aktivních. Podobně s výzbrojí a výstrojí. Navyšovat rozpočty není třeba. Je třeba hospodařit bez úplatků a chtít kvalitu. Vystoupit z NATO? Dle mě by to chtělo spíše v NATO změny. A bránit ČR? Vzhledem k tomu koho by člověk bránil (elitu, politiky, fetky, nepřizpůsobivé, ekonomické migranty..., pak ne.)

Na vojně jsem ještě byl povinně a zkušenost je to neradostná.

Např. otázka č 12.: V případě napadení státu jste ochotni účastnit se obrany České republiky? -> Otázka evokuje ochotu bránit stát Českou republiku s celou politickou mafií a provázaným organizovaným zločinem a vším hrozným co ten systém dělá takže -> Nikoliv Kdyby tu tak byla další otázka směřovaná čistě na obranu místa žití... To jen pro případ dalších podobných doazníků.

Nehrozí napadení ČR, ale hrozí účast ČR na agresi proti jiným zemím po boku amerického režimu a dalších zemí Severoatlantického paktu, tak jako již mnohokrát v minulosti.

Politici u moci rozhodně nemotivují k vstupu do armády a už vůbec ne ke kooperaci s kterýmikoliv složkami kromě záchranné služby a hasičů.

Považuji existenci armády za jednu z příčin násilí ve světě.

Rozpustit AČR

slovy mnoha byvalych policistu: po covidu zustali u policie uz jenom zlocinci

stále se hledí na "pohlaví" - hlavně ženy to mají těžší... a škoda jen to, že slováci se nemůžou připojit k české armádě/policií - v ČR jsou lepší předpoklady pro tuhle oblast než na Slovensku

V Opavě je dnes slunečno :)

Vzhledem k vícero nevím, bych měla získat více informací, ale zase nevím kde, abych vůbec byla schopna informace posoudit a porovnat s ostatními státy NATO.

Zrušení AČR

Zrušit armádu hned teď

Zrušit černou díru zvanou armáda ČR teď hned

Zrušit finanční toky pro vojáky

Žádnou ochranu nějakému protektorátu co se zove česká republika poskytovat nebudu. Svou vlast ale chránit budu, před vnějším i vnitřním nepřítelem

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u 5 otázek.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

1. Důvěřujete následujícím složkám? (1 - ano, 2 - spíše ano, 3 - nevím, 4 - spíše ne, 5 - ne)

 • odpověď Městská policie=5:
  • 4.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi Policie ČR=5 na otázku 1. Důvěřujete následujícím složkám? (1 - ano, 2 - spíše ano, 3 - nevím, 4 - spíše ne, 5 - ne)
 • odpověď Policie ČR=1:
  • 4.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Městská policie=1 na otázku 1. Důvěřujete následujícím složkám? (1 - ano, 2 - spíše ano, 3 - nevím, 4 - spíše ne, 5 - ne)

3. Myslíte si, že následující složky plní svůj význam, ke kterému jsou určeny - běžná činnost, zvládání krizových situací apod.? (1 - ano, 2 - spíše ano, 3 - nevím, 4 - spíše ne, 5 - ne)

 • odpověď Zdravotnická záchranná služba=2:
  • 5.4x vetší pravděpodobnost při odpovědi Hasičský záchranný sbor=2 na otázku 3. Myslíte si, že následující složky plní svůj význam, ke kterému jsou určeny - běžná činnost, zvládání krizových situací apod.? (1 - ano, 2 - spíše ano, 3 - nevím, 4 - spíše ne, 5 - ne)

4. Myslíte si, že by se následující složky měly personálně a nákladově rozrůstat? (Zvýšení počtu příslušníků, více finančních prostředků) (1 - ano, 2 - spíše ano, 3 - nevím, 4 - spíše ne, 5 - ne)

 • odpověď Městská policie=5:
  • 3.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi Policie ČR=5 na otázku 4. Myslíte si, že by se následující složky měly personálně a nákladově rozrůstat? (Zvýšení počtu příslušníků, více finančních prostředků) (1 - ano, 2 - spíše ano, 3 - nevím, 4 - spíše ne, 5 - ne)
 • odpověď Policie ČR=1:
  • 3.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Městská policie=1 na otázku 4. Myslíte si, že by se následující složky měly personálně a nákladově rozrůstat? (Zvýšení počtu příslušníků, více finančních prostředků) (1 - ano, 2 - spíše ano, 3 - nevím, 4 - spíše ne, 5 - ne)

6. Souhlasíte s růstem výdajů na Armádu ČR na 2% HDP? (Růst ze 112 mld. Kč v roce 2023 na 160 mld. Kč v roce 2024)

 • odpověď Ne:
  • 2.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Armáda ČR=5 na otázku 3. Myslíte si, že následující složky plní svůj význam, ke kterému jsou určeny - běžná činnost, zvládání krizových situací apod.? (1 - ano, 2 - spíše ano, 3 - nevím, 4 - spíše ne, 5 - ne)

11. Chtěl/a byste sloužit u AČR nebo jednotek IZS?

 • odpověď Ne:
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Armáda ČR=5 na otázku 3. Myslíte si, že následující složky plní svůj význam, ke kterému jsou určeny - běžná činnost, zvládání krizových situací apod.? (1 - ano, 2 - spíše ano, 3 - nevím, 4 - spíše ne, 5 - ne)

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Důvěřujete následujícím složkám? (1 - ano, 2 - spíše ano, 3 - nevím, 4 - spíše ne, 5 - ne)

2. Máte dobrou zkušenost s následujícími složkami? (1 - ano, 2 - spíše ano, 3 - nevím, 4 - spíše ne, 5 - ne)

3. Myslíte si, že následující složky plní svůj význam, ke kterému jsou určeny - běžná činnost, zvládání krizových situací apod.? (1 - ano, 2 - spíše ano, 3 - nevím, 4 - spíše ne, 5 - ne)

4. Myslíte si, že by se následující složky měly personálně a nákladově rozrůstat? (Zvýšení počtu příslušníků, více finančních prostředků) (1 - ano, 2 - spíše ano, 3 - nevím, 4 - spíše ne, 5 - ne)

5. Myslíte si, že jsou technické potřeby (např. výzbroj, výstroj, technika) následujících složek adekvátně naplněny? (1 - ano, 2 - spíše ano, 3 - nevím, 4 - spíše ne, 5 - ne)

6. Souhlasíte s růstem výdajů na Armádu ČR na 2% HDP? (Růst ze 112 mld. Kč v roce 2023 na 160 mld. Kč v roce 2024)

7. Souhlasíte s vyplácením výsluh bývalým členům AČR a PČR jako je tomu nyní?

8. Souhlasili byste s vystoupením ČR z NATO?

9. Souhlasili byste s přítomností spojeneckých vojsk na našem území popřípadě s výstavbou vojenské základny? (Cvičení, trvalá obrana apod.)

10. Souhlasili byste s opětovným zavedením povinné vojenské služby jako existuje např. ve Švýcarsku, Izraeli, Finsku?

11. Chtěl/a byste sloužit u AČR nebo jednotek IZS?

12. V případě napadení státu jste ochotni účastnit se obrany České republiky?

13. Jaký je Váš věk?

14. Jaké je vaše pohlaví?

15. Jaké je Vaše nejvyšší dosažené vzdělání?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Důvěřujete následujícím složkám? (1 - ano, 2 - spíše ano, 3 - nevím, 4 - spíše ne, 5 - ne)

2. Máte dobrou zkušenost s následujícími složkami? (1 - ano, 2 - spíše ano, 3 - nevím, 4 - spíše ne, 5 - ne)

3. Myslíte si, že následující složky plní svůj význam, ke kterému jsou určeny - běžná činnost, zvládání krizových situací apod.? (1 - ano, 2 - spíše ano, 3 - nevím, 4 - spíše ne, 5 - ne)

4. Myslíte si, že by se následující složky měly personálně a nákladově rozrůstat? (Zvýšení počtu příslušníků, více finančních prostředků) (1 - ano, 2 - spíše ano, 3 - nevím, 4 - spíše ne, 5 - ne)

5. Myslíte si, že jsou technické potřeby (např. výzbroj, výstroj, technika) následujících složek adekvátně naplněny? (1 - ano, 2 - spíše ano, 3 - nevím, 4 - spíše ne, 5 - ne)

6. Souhlasíte s růstem výdajů na Armádu ČR na 2% HDP? (Růst ze 112 mld. Kč v roce 2023 na 160 mld. Kč v roce 2024)

7. Souhlasíte s vyplácením výsluh bývalým členům AČR a PČR jako je tomu nyní?

8. Souhlasili byste s vystoupením ČR z NATO?

9. Souhlasili byste s přítomností spojeneckých vojsk na našem území popřípadě s výstavbou vojenské základny? (Cvičení, trvalá obrana apod.)

10. Souhlasili byste s opětovným zavedením povinné vojenské služby jako existuje např. ve Švýcarsku, Izraeli, Finsku?

11. Chtěl/a byste sloužit u AČR nebo jednotek IZS?

12. V případě napadení státu jste ochotni účastnit se obrany České republiky?

13. Jaký je Váš věk?

14. Jaké je vaše pohlaví?

15. Jaké je Vaše nejvyšší dosažené vzdělání?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Citace

Šafránek, Š.Vnímání Armády ČR a složek IZS (výsledky průzkumu), 2024. Dostupné online na https://vnimani-acr-a-slozek-izs.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.