Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Vnímání ambientních médií českou veřejností

Vnímání ambientních médií českou veřejností

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Tereza Weikertová
Šetření:23. 03. 2015 - 07. 04. 2015
Počet respondentů:804
Počet otázek (max/průměr):22 / 18.11
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:po jedné otázce
Návratnost dotazníků:62,5 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.08:12
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-3 PDF-4 PDF-5 PDF-6 PDF-7 PDF-8 PDF-9 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dobrý den,

jakožto studentka Fakulty multimediálních komunikací Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně bych Vás ráda požádala o zodpovězení sady otázek pro účely výzkumné části mé diplomové práce (téma: Potenciál ambientních médií v rámci českého reklamního trhu). Prováděný výzkum mapuje formou kvantitativního dotazování míru povědomí české veřejnosti o ambientních médiích, stejně jako její názory a postoje vůči tomuto typu reklamních nosičů/fenoménu reklamy.

Pokud se rozhodnete mé prosbě vyhovět, odpovídejte prosím na (za)dané dotazy co nejsvědomitěji a nejupřímněji. Šetření je zcela anonymní a jeho vyplnění by Vám nemělo zabrat více než 10 minut.

Pozdně prosím a předem děkuji… 

Odpovědi respondentů

BLOK A: REKLAMA (obecně)

1. Jaký je Váš postoj k reklamě? (uvažujte všechny její podoby)

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše negativní28335,2 %35,2 %  
neutrální28235,07 %35,07 %  
spíše pozitivní14217,66 %17,66 %  
negativní799,83 %9,83 %  
pozitivní172,11 %2,11 %  
negativn10,12 %0,12 %  

Graf

2. Co z uvedeného výčtu si OBECNĚ spojujete s reklamou?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
všudypřítomnost53967,04 %67,04 %  
stupidita (hloupost)43954,6 %54,6 %  
klam40950,87 %50,87 %  
informativnost (poskytnutí informací o produktu/službě/značce/neziskovém projektu)40350,12 %50,12 %  
kreativita (myšlenková originalita)34843,28 %43,28 %  
vtipnost (humornost)29937,19 %37,19 %  
schopnost přesvědčit spotřebitele (např. o kvalitě daného produktu/služby; k nákupu, atd.)29937,19 %37,19 %  
všednost (reklama jako běžná součást života)28835,82 %35,82 %  
plýtvání financemi (náklady na výrobu a umístění reklamy)27834,58 %34,58 %  
poutavost21526,74 %26,74 %  
nezajímavost (nezáživnost)21526,74 %26,74 %  
nevkus21226,37 %26,37 %  
otřepanost16720,77 %20,77 %  
neetičnost15519,28 %19,28 %  
nadsázka15118,78 %18,78 %  
zásah do soukromí13616,92 %16,92 %  
nudnost12315,3 %15,3 %  
škodlivost11914,8 %14,8 %  
zábava8210,2 %10,2 %  
sofistikovanost485,97 %5,97 %  
prospěšnost (osvěta)425,22 %5,22 %  
estetika404,98 %4,98 %  
zanedbatelnost394,85 %4,85 %  
důležitost202,49 %2,49 %  
pravdivost192,36 %2,36 %  
nic z výše uvedeného40,5 %0,5 %  
otrava20,25 %0,25 %  
nadužívání (například když lyším debilní hlas mimozemšťana z Alzy, otevírá se mi v kapse nůž 10,12 %0,12 %  
naštvaní když mi stále přerušuje pěkný film10,12 %0,12 %  
vymývání mozků - nutí nás kupovat to, co nepotřebujeme, nebo nechceme10,12 %0,12 %  
sexismus10,12 %0,12 %  
vysoka hlasitost10,12 %0,12 %  
nebezpečnost10,12 %0,12 %  
Některé z označených vlastností si protiřečí, závisí na typu reklamního média, produktu, cílové skupině apod.10,12 %0,12 %  
je jí až příliš moc10,12 %0,12 %  
nevím, podle čeho to hodnotím, ale u každé nové reklamy si říkám "ta se je dobrá" nebo "to je teda sračka", za dobré považuji obecně ty vtipné10,12 %0,12 %  
Lez, nepravda, polopravda, hra se slovem10,12 %0,12 %  
stereotypy (např. pokud v reklamě figurují nějací lidé)10,12 %0,12 %  
neúplnost informací, zavádějící10,12 %0,12 %  
ovlivnění rodičů přes působení na děti10,12 %0,12 %  
otravnost10,12 %0,12 %  
přesycenost prostoru, marketingová bublina10,12 %0,12 %  
ode všeho z výše uvedeného trochu10,12 %0,12 %  
dobré nápady10,12 %0,12 %  
lživé a zavádějící informace10,12 %0,12 %  
snaha zvýšit prodej inserovaného zboží10,12 %0,12 %  
otravuje při sledování filmu10,12 %0,12 %  
vlezlost10,12 %0,12 %  
sexismus, misogynie10,12 %0,12 %  
Hlavně to plýtvání financemi, vždycky si říkám, jak by byly věci levné, kdyby nebyla reklama. Stojí to takovejch peněz, o tom se nám ani nezdá a je to absolutní zbytečnost.10,12 %0,12 %  
Je reklama a reklama10,12 %0,12 %  
soucast obchodu10,12 %0,12 %  
obtěžování 10,12 %0,12 %  
nutné zlo10,12 %0,12 %  
důležitý marketingový a ekonomický činitel10,12 %0,12 %  

Graf

BLOK B: AMBIENTNÍ MÉDIA

3. Setkal/a jste se již v minulosti s pojmem ambientní média?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [anootázka č. 4, neotázka č. 6, nevímotázka č. 6].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne59073,38 %73,38 %  
nevím12215,17 %15,17 %  
ano9211,44 %11,44 %  

Graf

4. Pokud ano, kde?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
v rámci studia3133,7 %3,86 %  
z českého internetového zdroje (web, blog, …)3032,61 %3,73 %  
pří výkonu zaměstnání/profese2426,09 %2,99 %  
v odborném (marketingově orientovaném) tisku2426,09 %2,99 %  
ze zahraničního internetového zdroje (web, blog, …)1920,65 %2,36 %  
ve vašem okolí (rodina, přátelé, známí, …)1718,48 %2,11 %  
v odborné literatuře1718,48 %2,11 %  
na sociálních sítích (Facebook, Twitter, atd.)1718,48 %2,11 %  
v denním tisku, neodborném magazínu1516,3 %1,87 %  
nepamatuji se88,7 %1 %  
při vyplňování dotazníků na vyplňto - před tímto dotazníkem 11,09 %0,12 %  

Graf

5. Co podle Vás nejvíce charakterizuje ambientní média?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
využívání běžných předmětů okolního/veřejného prostoru jako nosičů reklamního vzkazu5054,35 %6,22 %  
kreativní, netradiční formy OOH reklamy (OOH = mimo domovy spotřebitele/cílových skupin)4751,09 %5,85 %  
médium vytvořeno přesně na míru komunikované myšlence/propagovanému produktu (např. na základě tvarové podobnosti mediálního nosiče a propagovaného produktu, atd.)3639,13 %4,48 %  
instalace reklamy do míst, kde se ještě neobjevila (place-based advertising)3335,87 %4,1 %  
nová média digitální éry působící ve všudypřítomném prostředí/ambientu3032,61 %3,73 %  
netradiční nosiče pro oslovení mladších cílových skupin2426,09 %2,99 %  
proměnlivost, jedinečnost, nepřenositelnost, nedefinovatelnost2021,74 %2,49 %  
nízkonákladové mediální nosiče/inzertní plochy (guerillová média)2021,74 %2,49 %  
vazba nosiče na prostředí, v němž se nachází1617,39 %1,99 %  
nevím22,17 %0,25 %  
snaha o upoutání pozornosti11,09 %0,12 %  

Graf

DEFINICE POJMU:

Ambientními médii chápeme především nestandardní mediální nosiče, jež nejsou primárně určeny k přenosu reklamního vzkazu. Médiem se tak mohou stát běžné předměty okolního/veřejného prostoru (lampy, chodníky, zastávky, odpadkové koše, lavičky, výtahy, eskalátory, atd.), které jsou v kontextu s danou kreativní myšlenkou (/s místem instalace/interakcí s cílovým publikem) naplňovány novým významem.

 

Pro ilustraci a částečnou demonstraci šíře forem ambientních médií je přiložen následující obrázek:

 

6. Na základě výše uvedené definice ambientních médií - byl/a jste v minulosti vystaven/a popsanému typu média (setkal/a jste se již v minulosti s ambientními médii)?

(uvažujte přímý kontakt i zkušenost zprostředkovanou skrze fotografie, videa...)

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [ano, jednouotázka č. 7, ano, vícekrát/opakovaněotázka č. 7, neotázka č. 13, nevímotázka č. 13].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano, vícekrát/opakovaně58572,76 %72,76 %  
nevím9211,44 %11,44 %  
ne779,58 %9,58 %  
ano, jednou506,22 %6,22 %  

Graf

!!! Při zodpovídání následujících dotazů (č. 7, č. 8) uvažujte veškerá Vaše setkání s ambientními médii, kterých jste si vědom/a .

 

7. Kde/Jak se tak stalo?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
na ulici47775,12 %59,33 %  
v uzavřeném prostoru (např. stanice metra, obchodní centrum, atd.)43268,03 %53,73 %  
na sociálních sítích (Facebook, Twitter, …)28645,04 %35,57 %  
na internetu (web, blog, …) – český zdroj27443,15 %34,08 %  
na internetu (web, blog, …) – zahraniční zdroj26341,42 %32,71 %  
v denním tisku, neodborném magazínu12319,37 %15,3 %  
zprostředkovaně od rodiny, přátel, známých, kolegů, atd. (někdo Vám o tom řekl – ústní šíření)8112,76 %10,07 %  
v odborném (marketingově orientovaném) tisku6610,39 %8,21 %  
v odborné literatuře/knize345,35 %4,23 %  
nevím203,15 %2,49 %  
MHD30,47 %0,37 %  
reklamní kabela při nákupu10,16 %0,12 %  
na autobusech, tramvajích10,16 %0,12 %  
strategický firemní meeting10,16 %0,12 %  
asi všude kolam nás10,16 %0,12 %  
v seriálech10,16 %0,12 %  
v hospodě10,16 %0,12 %  
v dopr. prostředku (držadla)10,16 %0,12 %  
toaleta v restauraci10,16 %0,12 %  
v letadle10,16 %0,12 %  
WC10,16 %0,12 %  
v MHD10,16 %0,12 %  
email10,16 %0,12 %  
na špejli u nanuku10,16 %0,12 %  
v PC hrách10,16 %0,12 %  
jízdenky vlaku, autobusu10,16 %0,12 %  
ve škole10,16 %0,12 %  

Graf

8. Jednalo se:

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
o českou instalaci ambientního média33953,39 %42,16 %  
o zahraniční instalaci ambientního média32551,18 %40,42 %  
nevím16826,46 %20,9 %  

Graf

9. Šířil/a jste v minulosti (alespoň v jednom případě) svoji zkušenost s ambientním médiem/médii?

(např. ústně, sdílením na sociálních sítích/webu/blogu atd.)

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [anootázka č. 10, neotázka č. 11, nepamatuji seotázka č. 11].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne27342,99 %33,96 %  
ano20031,5 %24,88 %  
nepamatuji se16225,51 %20,15 %  

Graf

10. Jak jste šířil/a danou zkušenost?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ústně – sdělil/a jsem svou zkušenost svému okolí (rodina, přátelé, spolužáci, kolegové, …)14974,5 %18,53 %  
prostřednictvím sociálních sítí (Facebook, Twitter, atd.)11155,5 %13,81 %  
na webu115,5 %1,37 %  
na blogu31,5 %0,37 %  
e-mailem21 %0,25 %  
mailem21 %0,25 %  
sděloval jsem to studentům:-)10,5 %0,12 %  
prostřednictvím e-mailu10,5 %0,12 %  
email10,5 %0,12 %  

Graf

11. Změnil se nebo se nezměnil obecně Váš pohled na značky/organizace/produkty využívající ambientních médií?

(po setkání s daným ambientním médiem či jeho vyobrazením)

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nezměnil se36357,17 %45,15 %  
změnil se – spíše pozitivně14422,68 %17,91 %  
nevím518,03 %6,34 %  
změnil se - jednoznačně pozitivně335,2 %4,1 %  
změnil se – spíše negativně264,09 %3,23 %  
změnil se – rozhodně negativně182,83 %2,24 %  

Graf

12. Přesvědčila Vás v minulosti (alespoň v jednom případě) zhlédnutá instalace ambientního média ke koupi produktu/využití nabízené služby?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne39762,52 %49,38 %  
nevím15724,72 %19,53 %  
ano8112,76 %10,07 %  

Graf

13. Do jaké míry oceňujete na ambientních médiích níže uvedené charakteristiky?

Povinná otázka, respondent se musel u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi na dané škále.

Automatizované zpracování této otázky zatím není podporováno, odpovědi je nutné zpracovat "ručně" na základě exportu surových dat (xls/xlsx/csv apod.)

Graf

14. Ocenil/a byste, kdyby společnosti/organizace/značky využívaly častěji ambientních médií? (namísto klasické reklamy)

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše ano34643,03 %43,03 %  
ano15619,4 %19,4 %  
spíše ne10412,94 %12,94 %  
nevím10312,81 %12,81 %  
ne9511,82 %11,82 %  

Graf

15. Ambientní média jsou dle Vašeho názoru efektivním nástrojem…

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
k získání pozornosti spotřebitele64580,22 %80,22 %  
pro budování image značky/společnosti39348,88 %48,88 %  
k vytvoření emocionální vazby mezi značkou a spotřebitelem22527,99 %27,99 %  
k doručení informací sociálního/nekomerčního/osvětového charakteru22027,36 %27,36 %  
pro přesvědčení spotřebitele ke koupi propagovaného produktu/inzerované služby17421,64 %21,64 %  
nevím313,86 %3,86 %  
nic z výše uvedeného263,23 %3,23 %  
k překážení na chodníku atp.10,12 %0,12 %  
pro "budování" image v pozitivním i negativním smyslu10,12 %0,12 %  
k nasr.. spotřebitele10,12 %0,12 %  
na mě to nefunguje10,12 %0,12 %  
k levnějšímu a efektivnějšímu vymývání mozků10,12 %0,12 %  
pro virální šíření povědomí o značce10,12 %0,12 %  
okázalost a šokující upozornění na sebe samou10,12 %0,12 %  
důkaz, že umí být kreativní, a nezaměstnávají jen tupce10,12 %0,12 %  
k vyvolání odporu. Reklamu chci tam. kde ji případně mohu eliminovat, nevnímat, nesmí mu být vnucována10,12 %0,12 %  
oblbnutí potenciálního kupujícího10,12 %0,12 %  
k vyvolání kladné odpovědi na reklamu, k méně razantní informaci o výrobku10,12 %0,12 %  
jde hlavne o dobry napad, ve vetsim meritku by se asi toto "kouzlo" ztratilo10,12 %0,12 %  
vnucení sdělení o přítomnosti v daném prostoru10,12 %0,12 %  
Určitě se jedná a ozajímavý druh reklamy a jistě má mnoho nápadů a oceňuji skutečně tvořivost lidí pracujících na něm, přesto reklamu považuji v naší zemi za přehnanou a všudypřítomnou a je to zbytečné, ale tak bohužel žijeme v balíkově, co nadělám10,12 %0,12 %  
k pobavení10,12 %0,12 %  
tato reklama se lépe zafixuje do paměti10,12 %0,12 %  
k nasrání10,12 %0,12 %  
k podpoře kreativity spotřebitelů, k vnímání obyčejných a krásných věcí, k vkusné prezentaci reklamy (namísto nevzhledných billboardů/plakátů apod.)10,12 %0,12 %  
v případě vtipnosti k pobavení10,12 %0,12 %  
Fujtajxl velebnosti, ještě větší vnucování, než kdy předtím, doufám, že se toho nikdy nedočkáme v ČR.10,12 %0,12 %  
První setkání zaujm, druhé je nuda a třetí už leze krkem.10,12 %0,12 %  
nesmysl10,12 %0,12 %  
sice efektivním ale vlezlým10,12 %0,12 %  
jsou efektivní, dokud jsou výjimečná; stanou-li se podobně mainstreamovým nástrojem jako billboardy, lidé se naučí je ignorovat (a možná i nenávidět)10,12 %0,12 %  

Graf

BLOK C: IDENTIFIKAČNÍ OTÁZKY

16. Jakého jste pohlaví?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žena55068,41 %68,41 %  
muž25431,59 %31,59 %  

Graf

17. Jaký je Váš věk?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
20 – 24 let16220,15 %20,15 %  
25 – 29 let16120,02 %20,02 %  
30 – 34 let9311,57 %11,57 %  
35 – 39 let759,33 %9,33 %  
15 – 19 let607,46 %7,46 %  
40 – 44 let577,09 %7,09 %  
50 – 54 let546,72 %6,72 %  
60+536,59 %6,59 %  
45 – 49 let475,85 %5,85 %  
55 – 59 let394,85 %4,85 %  
méně než 15 let30,37 %0,37 %  

Graf

18. Jaké je Vaše nejvyšší ukončené vzdělání?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
střední s maturitou33241,29 %41,29 %  
vysokoškolské – magisterské a vyšší22828,36 %28,36 %  
vysokoškolské – bakalářské11213,93 %13,93 %  
základní516,34 %6,34 %  
střední s vyučením/bez maturity404,98 %4,98 %  
vyšší odborné344,23 %4,23 %  
nechci odpovědět60,75 %0,75 %  
z10,12 %0,12 %  

Graf

19. Jaký je Váš ekonomický status?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [student/učeňotázka č. 21, pracující student/učeň (brigáda, placená odborná praxe)otázka č. 20, zaměstnaný na plný úvazekotázka č. 20, zaměstnaný na zkrácený úvazekotázka č. 20, osoba samostatně výdělečně činnáotázka č. 20, nezaměstnanýotázka č. 21, důchodceotázka č. 21, pracující důchodceotázka č. 20, invalidní důchodceotázka č. 21, trvale v domácnostiotázka č. 21, pomáhající člen rodinyotázka č. 21, na rodičovské dovolenéotázka č. 21, nechci odpovědětotázka č. 21].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
zaměstnaný na plný úvazek34643,03 %43,03 %  
student/učeň12315,3 %15,3 %  
pracující student/učeň (brigáda, placená odborná praxe)9912,31 %12,31 %  
osoba samostatně výdělečně činná597,34 %7,34 %  
na rodičovské dovolené465,72 %5,72 %  
zaměstnaný na zkrácený úvazek293,61 %3,61 %  
důchodce293,61 %3,61 %  
nezaměstnaný253,11 %3,11 %  
nechci odpovědět161,99 %1,99 %  
pracující důchodce141,74 %1,74 %  
invalidní důchodce111,37 %1,37 %  
trvale v domácnosti40,5 %0,5 %  
pomáhající člen rodiny30,37 %0,37 %  

Graf

20. Jaká je Vaše profese? (doplňte, prosím, co nejkonkrétněji náplň Vašeho zaměstnání)

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nechci odpovědět16930,9 %21,02 %  
účetní81,46 %1 %  
učitelka71,28 %0,87 %  
technik61,1 %0,75 %  
úředník50,91 %0,62 %  
obchodník50,91 %0,62 %  
Učitel50,91 %0,62 %  
administrativa50,91 %0,62 %  
programator40,73 %0,5 %  
IT30,55 %0,37 %  
psycholog30,55 %0,37 %  
administrativní pracovník30,55 %0,37 %  
právník30,55 %0,37 %  
úřednice30,55 %0,37 %  
zdravotní sestra30,55 %0,37 %  
administrativní pracovnice20,37 %0,25 %  
ekonom20,37 %0,25 %  
překladatel20,37 %0,25 %  
produktový manažer20,37 %0,25 %  
barista20,37 %0,25 %  
vedoucí prodeje20,37 %0,25 %  
mzdová účetní20,37 %0,25 %  
referentka20,37 %0,25 %  
urednik20,37 %0,25 %  
sekretářka20,37 %0,25 %  
marketing20,37 %0,25 %  
Konzultant20,37 %0,25 %  
vš učitel20,37 %0,25 %  
obchodní zástupce20,37 %0,25 %  
referent20,37 %0,25 %  
poradce20,37 %0,25 %  
zdravotnictví20,37 %0,25 %  
projektová manažerka20,37 %0,25 %  
vědecký pracovník20,37 %0,25 %  
státní zaměstnanec20,37 %0,25 %  
prodavačka20,37 %0,25 %  
IT specialista20,37 %0,25 %  
lektor soft skills10,18 %0,12 %  
sociální poradenství10,18 %0,12 %  
střední management10,18 %0,12 %  
cifršpión10,18 %0,12 %  
ekonomka10,18 %0,12 %  
THP - koordinace servisu10,18 %0,12 %  
administrativa - referent10,18 %0,12 %  
finanční analytik10,18 %0,12 %  
Elektrika10,18 %0,12 %  
Marketingový manažer10,18 %0,12 %  
ekonomická asistentka10,18 %0,12 %  
realitní poradce10,18 %0,12 %  
inkasistka pohledávek10,18 %0,12 %  
překladatelka, částečně korektorka10,18 %0,12 %  
student10,18 %0,12 %  
marketing specialist10,18 %0,12 %  
textař10,18 %0,12 %  
vědecký pracovník - obor imunologie10,18 %0,12 %  
učitelka MŠ10,18 %0,12 %  
prodejce elektroniky10,18 %0,12 %  
průvodkyně turistů10,18 %0,12 %  
psychologie 10,18 %0,12 %  
Dělnice v prádelně10,18 %0,12 %  
pracovník v medicínském výzkumu10,18 %0,12 %  
operatorka 10,18 %0,12 %  
prodavačka v masně10,18 %0,12 %  
projektant10,18 %0,12 %  
lékárník10,18 %0,12 %  
masérka10,18 %0,12 %  
vědecká10,18 %0,12 %  
prodejce,poradce,servisák10,18 %0,12 %  
kvalita10,18 %0,12 %  
zdravotní laborant10,18 %0,12 %  
jednatel firmy10,18 %0,12 %  
vědec10,18 %0,12 %  
Asistent v advokátní kanceláři10,18 %0,12 %  
kontrolorka jakosti10,18 %0,12 %  
lektorka keramiky v mateřské škole10,18 %0,12 %  
svobodný umělec10,18 %0,12 %  
genetik10,18 %0,12 %  
brigády - různě, budoucí vzdělání - psycholog10,18 %0,12 %  
učitelka v MŠ10,18 %0,12 %  
zpěvačka cimbálovky při folklórních show v nejmenované restauraci10,18 %0,12 %  
prodavač10,18 %0,12 %  
učitel na Vyšší odborné škole10,18 %0,12 %  
Operátor údržby obráběcích strojů.10,18 %0,12 %  
knihkupec10,18 %0,12 %  
store manager10,18 %0,12 %  
neziskový sektor10,18 %0,12 %  
manažer ve financích a HR10,18 %0,12 %  
art director10,18 %0,12 %  
laborant10,18 %0,12 %  
PhD student10,18 %0,12 %  
programátor herní logiky10,18 %0,12 %  
pracující v průmyslu10,18 %0,12 %  
zaměstnanec banky10,18 %0,12 %  
pedagogický asistent10,18 %0,12 %  
redaktorka v novinách10,18 %0,12 %  
starost o provoz laboratoře v základním výzkumu10,18 %0,12 %  
management10,18 %0,12 %  
brigády10,18 %0,12 %  
Ostraha10,18 %0,12 %  
telefonní specialista ve službách10,18 %0,12 %  
Doprava osob10,18 %0,12 %  
dělník v automobilovém průmyslu10,18 %0,12 %  
Asistentka - Recepční10,18 %0,12 %  
farmacie,lékárny10,18 %0,12 %  
upisovatel10,18 %0,12 %  
redaktor10,18 %0,12 %  
KONSTRUKCE10,18 %0,12 %  
stavební inženýr10,18 %0,12 %  
učitelka (ZUŠ - dramaťák, ZŠ - 1. stupeň)10,18 %0,12 %  
administrativa v nadnarodni korporaci10,18 %0,12 %  
creative director10,18 %0,12 %  
ředitel společnosti10,18 %0,12 %  
produkt manažer / nákupčí10,18 %0,12 %  
Financování developerských projektů10,18 %0,12 %  
průzkum trhu s orientací na healthcare problematiku (příprava nabídek + dotazníků + koordinace sběru dat + vyhodnocení dat a analýzy + tvorba závěrečných zpráv)10,18 %0,12 %  
pracovník v cestovním ruchu10,18 %0,12 %  
vedoucí oddělení10,18 %0,12 %  
Vedoucí lékárník10,18 %0,12 %  
učitelka zpěvu10,18 %0,12 %  
asistentka- pomocná účetní- student10,18 %0,12 %  
administrativa a přechod na mateřskou10,18 %0,12 %  
zemědělec10,18 %0,12 %  
lektor 10,18 %0,12 %  
bezpečnost10,18 %0,12 %  
informační technologie-grafik10,18 %0,12 %  
Česká pošta10,18 %0,12 %  
kultura10,18 %0,12 %  
Servisní technik10,18 %0,12 %  
restituent10,18 %0,12 %  
specialista ve vědě a výzkumu10,18 %0,12 %  
asistentka v kanceláři10,18 %0,12 %  
pracovník fastfoodu10,18 %0,12 %  
výstupní kontrola10,18 %0,12 %  
IT technologie10,18 %0,12 %  
analytik10,18 %0,12 %  
lékař10,18 %0,12 %  
referent ve státní správě - oddělelní tělovýchovy10,18 %0,12 %  
Botanika10,18 %0,12 %  
strážník Městské policie10,18 %0,12 %  
student -sociologie,andragogika10,18 %0,12 %  
grafický design10,18 %0,12 %  
skladnice10,18 %0,12 %  
speciální pedagog10,18 %0,12 %  
IT testing10,18 %0,12 %  
Reklamační technik10,18 %0,12 %  
asistentka10,18 %0,12 %  
dělník ve skladu10,18 %0,12 %  
account manager mobile media10,18 %0,12 %  
pracovnice reklamačního odd.10,18 %0,12 %  
zdravotnicky zachranať10,18 %0,12 %  
statistik10,18 %0,12 %  
student; prodejce a IT správa10,18 %0,12 %  
obchodní menedżer10,18 %0,12 %  
kuchař10,18 %0,12 %  
Hosteska10,18 %0,12 %  
vědecko-výzkumný pracovník10,18 %0,12 %  
programátor ekonom.systémů10,18 %0,12 %  
úpravář vody10,18 %0,12 %  
Student + Statik/projektant10,18 %0,12 %  
lektorka AJ10,18 %0,12 %  
personalistka10,18 %0,12 %  
učitel 1. stupně ZŠ10,18 %0,12 %  
kartograf10,18 %0,12 %  
Redaktorka10,18 %0,12 %  
učitelka na SŠ10,18 %0,12 %  
obchodni zastupce - mezinarodni preprava10,18 %0,12 %  
různé, nyní administrativa10,18 %0,12 %  
učitelka českého jazyka a literatury a základů společenských věd na gymnáziu10,18 %0,12 %  
nákupčí strojírenského podniku10,18 %0,12 %  
CAD designer10,18 %0,12 %  
au pair10,18 %0,12 %  
Učitelka, servírka, prodavač10,18 %0,12 %  
odborný technik10,18 %0,12 %  
grafik10,18 %0,12 %  
referent administrativy10,18 %0,12 %  
Manager Asistent10,18 %0,12 %  
věda a výzkum10,18 %0,12 %  
pedagog10,18 %0,12 %  
chemik10,18 %0,12 %  
vedoucí provozu firmy10,18 %0,12 %  
malíř/grafik10,18 %0,12 %  
Personalista a sociální pracovník10,18 %0,12 %  
účetní, administrativní pracovnice10,18 %0,12 %  
Koordinátor komunikace10,18 %0,12 %  
specialista v řízení kvality, auditor10,18 %0,12 %  
pokladní10,18 %0,12 %  
truhlář10,18 %0,12 %  
Public Relations10,18 %0,12 %  
formovač stavební keramiky10,18 %0,12 %  
pracovník KFC10,18 %0,12 %  
Telekomunikace10,18 %0,12 %  
podnikání - cvičení, výlety, masáže10,18 %0,12 %  
služby10,18 %0,12 %  
humourista a politruk v IT firmě (v běžné řeči něco jako marketingový specialista)10,18 %0,12 %  
obchodni manager10,18 %0,12 %  
slaboproud. technik, zvuk. mistr10,18 %0,12 %  
dělnice10,18 %0,12 %  
učitelka ZŠ10,18 %0,12 %  
animovaný film10,18 %0,12 %  
nehtový design a manikúra10,18 %0,12 %  
administrativa-státní správa10,18 %0,12 %  
plánovač/dispečer ve strojírenství10,18 %0,12 %  
Právní poradenství10,18 %0,12 %  
dětská sestra10,18 %0,12 %  
bankovní manažerka10,18 %0,12 %  
Asistent fotografa10,18 %0,12 %  
manažer kvality10,18 %0,12 %  
prodavačka v obchodě se sportovními oděvy, uklízečka v domácnostech10,18 %0,12 %  
sládek10,18 %0,12 %  
farmaceutická asistentka10,18 %0,12 %  
junior brand manager10,18 %0,12 %  
adjustační pracovník10,18 %0,12 %  
Laborantka10,18 %0,12 %  
elektrotechnik10,18 %0,12 %  
překladatelka10,18 %0,12 %  
operátor elektronických zařízení10,18 %0,12 %  
v kanceláři10,18 %0,12 %  
zástupce vedoucího v potravinářském skladu10,18 %0,12 %  
prodavačka ve výtvarných potřebách10,18 %0,12 %  
staniční sestra10,18 %0,12 %  
Přípravář výroby10,18 %0,12 %  
fyzioterapeut10,18 %0,12 %  
vedoucí učitelka mateřské školy10,18 %0,12 %  
web administrátor/ka ;)10,18 %0,12 %  
odborný asistent, vysoká škola10,18 %0,12 %  
přednášející na středních a základních školách v projektech obecně prospěšné organizace10,18 %0,12 %  
pojišťovací makléř10,18 %0,12 %  
casino-krupier10,18 %0,12 %  
lektorka hudby10,18 %0,12 %  
OSVČ10,18 %0,12 %  
personalista10,18 %0,12 %  
referent správy daní10,18 %0,12 %  
stomatolog10,18 %0,12 %  
vedoucí sociální služby10,18 %0,12 %  
odborný referent v pojišťovně10,18 %0,12 %  
cytotechnolog10,18 %0,12 %  
vedoucí skladu10,18 %0,12 %  
baristka10,18 %0,12 %  
správce nemovitostí10,18 %0,12 %  
obchodní referentka10,18 %0,12 %  
vedoucí projektu10,18 %0,12 %  
Výroba kabelových polotovarů pro výrobce automobilů. 10,18 %0,12 %  
manažerka maloobchodu10,18 %0,12 %  
řízení dopravního provozu10,18 %0,12 %  
Sociální pracovník10,18 %0,12 %  
referent památkové péče na krajském úřadě10,18 %0,12 %  
student/pracovník pro pořizování dat pro firmu zabývající se mzdovým outsourcingem10,18 %0,12 %  
Železničář10,18 %0,12 %  
Podnikatelka10,18 %0,12 %  
příležitostné brigády10,18 %0,12 %  
pojišťovací zprostředkovatel10,18 %0,12 %  
operator10,18 %0,12 %  
Call centrum 10,18 %0,12 %  
strategický nákupčí10,18 %0,12 %  
Svářeč10,18 %0,12 %  
konstruktér10,18 %0,12 %  
koordinátor programu Erasmus na VŠ10,18 %0,12 %  
geolog10,18 %0,12 %  
tester software10,18 %0,12 %  
infopoint10,18 %0,12 %  
obchodní úředník10,18 %0,12 %  
automobilový průmysl, řízení kvality10,18 %0,12 %  
Manager10,18 %0,12 %  
produkční10,18 %0,12 %  
soudní tajemnice10,18 %0,12 %  
budoucí učitelka10,18 %0,12 %  
módní poradkyně10,18 %0,12 %  
turisticky pruvodce10,18 %0,12 %  
Softwarový inženýr10,18 %0,12 %  
provozuji eshop10,18 %0,12 %  
technolog10,18 %0,12 %  
IT odbornik10,18 %0,12 %  
operátorka výroby10,18 %0,12 %  
ITC, architect is10,18 %0,12 %  
speciální pedagog, vychovatel10,18 %0,12 %  
práce s dřevem, sázení stromků, obžínání10,18 %0,12 %  
referentka Informačního centra10,18 %0,12 %  
Laborantka ve statním podniku10,18 %0,12 %  
recepční10,18 %0,12 %  
výběrčí daní10,18 %0,12 %  
asistentka pedagoga10,18 %0,12 %  
Grafik, reklama10,18 %0,12 %  
Módní návrhář10,18 %0,12 %  
technik IT10,18 %0,12 %  
farmaceut10,18 %0,12 %  
řidička10,18 %0,12 %  
IT technik10,18 %0,12 %  
Social media/ project manager10,18 %0,12 %  
kalič10,18 %0,12 %  
disponent prepravy10,18 %0,12 %  
asistentka ředitele10,18 %0,12 %  
Pracovník správy klientských účtů na oddělení exekucí10,18 %0,12 %  
údržbář ve strojírenství10,18 %0,12 %  
urednice10,18 %0,12 %  
Sportovní animátor v zahraničním hotelu10,18 %0,12 %  
datamanager10,18 %0,12 %  
risk management10,18 %0,12 %  
SW tester, konzultant10,18 %0,12 %  
státní správa10,18 %0,12 %  
pozemkový referent10,18 %0,12 %  
veterinární sestra10,18 %0,12 %  
konzultant IT10,18 %0,12 %  
technický pracovník10,18 %0,12 %  
protokolující úřednice OS10,18 %0,12 %  
Pojišťovnictví10,18 %0,12 %  
všeobecná zdravotní sestra10,18 %0,12 %  
marketingový specialista10,18 %0,12 %  
Plánovač strojírenské výroby10,18 %0,12 %  

Graf

21. Zabýváte se či jste se v minulosti zabýval/a oblastí marketingu/marketingové komunikace/reklamy (náplň profese, obor studia, v rámci zájmové činnosti, …) ?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne56370,02 %70,02 %  
ano24129,98 %29,98 %  

Graf

22. Jaká je velikost obce Vašeho nejčastějšího pobytu?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nad 100 000 obyvatel33241,29 %41,29 %  
50 001 – 100 000 obyvatel9611,94 %11,94 %  
1 001 – 5 000 obyvatel789,7 %9,7 %  
10 001 – 25 000 obyvatel749,2 %9,2 %  
5 001 – 10 000 obyvatel627,71 %7,71 %  
25 001 – 50 000 obyvatel617,59 %7,59 %  
do 500 obyvatel496,09 %6,09 %  
501 – 1 000 obyvatel445,47 %5,47 %  
nechci odpovědět50,62 %0,62 %  
nevím30,37 %0,37 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u 7 otázek.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

2. Co z uvedeného výčtu si OBECNĚ spojujete s reklamou?

 • odpověď stupidita (hloupost):
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi změnil se – rozhodně negativně na otázku 11. Změnil se nebo se nezměnil obecně Váš pohled na značky/organizace/produkty využívající ambientních médií?

3. Setkal/a jste se již v minulosti s pojmem ambientní média?

 • odpověď ano:
  • 8.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi na sociálních sítích (Facebook, Twitter, atd.) na otázku 4. Pokud ano, kde?
  • 8.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi pří výkonu zaměstnání/profese na otázku 4. Pokud ano, kde?
  • 8.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi v denním tisku, neodborném magazínu na otázku 4. Pokud ano, kde?
  • zobrazit další souvislosti
  • 8.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi v odborné literatuře na otázku 4. Pokud ano, kde?
  • 8.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi v odborném (marketingově orientovaném) tisku na otázku 4. Pokud ano, kde?
  • 8.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi v rámci studia na otázku 4. Pokud ano, kde?
  • 8.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi ve vašem okolí (rodina, přátelé, známí, …) na otázku 4. Pokud ano, kde?
  • 8.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi z českého internetového zdroje (web, blog, …) na otázku 4. Pokud ano, kde?
  • 8.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi ze zahraničního internetového zdroje (web, blog, …) na otázku 4. Pokud ano, kde?
  • 8.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi instalace reklamy do míst, kde se ještě neobjevila (place-based advertising) na otázku 5. Co podle Vás nejvíce charakterizuje ambientní média?
  • 8.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi kreativní, netradiční formy OOH reklamy (OOH = mimo domovy spotřebitele/cílových skupin) na otázku 5. Co podle Vás nejvíce charakterizuje ambientní média?
  • 8.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi médium vytvořeno přesně na míru komunikované myšlence/propagovanému produktu (např. na základě tvarové podobnosti mediálního nosiče a propagovaného produktu, atd.) na otázku 5. Co podle Vás nejvíce charakterizuje ambientní média?
  • 8.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi netradiční nosiče pro oslovení mladších cílových skupin na otázku 5. Co podle Vás nejvíce charakterizuje ambientní média?
  • 8.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi nízkonákladové mediální nosiče/inzertní plochy (guerillová média) na otázku 5. Co podle Vás nejvíce charakterizuje ambientní média?
  • 8.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi nová média digitální éry působící ve všudypřítomném prostředí/ambientu na otázku 5. Co podle Vás nejvíce charakterizuje ambientní média?
  • 8.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi proměnlivost, jedinečnost, nepřenositelnost, nedefinovatelnost na otázku 5. Co podle Vás nejvíce charakterizuje ambientní média?
  • 8.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi vazba nosiče na prostředí, v němž se nachází na otázku 5. Co podle Vás nejvíce charakterizuje ambientní média?
  • 8.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi využívání běžných předmětů okolního/veřejného prostoru jako nosičů reklamního vzkazu na otázku 5. Co podle Vás nejvíce charakterizuje ambientní média?

7. Kde/Jak se tak stalo?

 • odpověď na internetu (web, blog, …) – zahraniční zdroj:
  • 3.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi na webu na otázku 10. Jak jste šířil/a danou zkušenost?
 • odpověď na ulici:
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi pří výkonu zaměstnání/profese na otázku 4. Pokud ano, kde?

9. Šířil/a jste v minulosti (alespoň v jednom případě) svoji zkušenost s ambientním médiem/médii?

 • odpověď ano:
  • 4x vetší pravděpodobnost při odpovědi na webu na otázku 10. Jak jste šířil/a danou zkušenost?
  • 4x vetší pravděpodobnost při odpovědi prostřednictvím sociálních sítí (Facebook, Twitter, atd.) na otázku 10. Jak jste šířil/a danou zkušenost?
  • 4x vetší pravděpodobnost při odpovědi ústně – sdělil/a jsem svou zkušenost svému okolí (rodina, přátelé, spolužáci, kolegové, …) na otázku 10. Jak jste šířil/a danou zkušenost?

12. Přesvědčila Vás v minulosti (alespoň v jednom případě) zhlédnutá instalace ambientního média ke koupi produktu/využití nabízené služby?

 • odpověď ne:
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi změnil se – rozhodně negativně na otázku 11. Změnil se nebo se nezměnil obecně Váš pohled na značky/organizace/produkty využívající ambientních médií?

13. Do jaké míry oceňujete na ambientních médiích níže uvedené charakteristiky?

 • odpověď 3D rozměr (instalace)=-1 (nevím/nechci odpovědět):
  • 20.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi vtipnost=-1 (nevím/nechci odpovědět) na otázku 13. Do jaké míry oceňujete na ambientních médiích níže uvedené charakteristiky?
 • odpověď informativnost (předání informací o produktu/službě/projektu/myšlence)=-1 (nevím/nechci odpovědět):
  • 21.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi překvapivost (vyvolání šoku, WOW efekt)=-1 (nevím/nechci odpovědět) na otázku 13. Do jaké míry oceňujete na ambientních médiích níže uvedené charakteristiky?
  • 21.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi vtipnost=-1 (nevím/nechci odpovědět) na otázku 13. Do jaké míry oceňujete na ambientních médiích níže uvedené charakteristiky?
 • odpověď interakce s příjemcem sdělení (jeho aktivní zapojení)=-1 (nevím/nechci odpovědět):
  • 16.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi vtipnost=-1 (nevím/nechci odpovědět) na otázku 13. Do jaké míry oceňujete na ambientních médiích níže uvedené charakteristiky?
 • odpověď kvalitní provedení=-1 (nevím/nechci odpovědět):
  • 25.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi vtipnost=-1 (nevím/nechci odpovědět) na otázku 13. Do jaké míry oceňujete na ambientních médiích níže uvedené charakteristiky?
 • odpověď médium vytvořeno „na míru“ myšlence/produktu (tvarová podobnost mediálního nosiče a nabízeného produktu, představení vlastnosti výrobku skrz totožnou vlastnost média atd. - např. měkkost toastu propagována doskokovou matrací v podobě obřího plátku chleba)=1 (vůbec neoceňuji):
  • 8.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi nápaditost=1 (vůbec neoceňuji) na otázku 13. Do jaké míry oceňujete na ambientních médiích níže uvedené charakteristiky?
 • odpověď nápadná velikost (miniatury, gigantické instalace)=-1 (nevím/nechci odpovědět):
  • 20.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi vtipnost=-1 (nevím/nechci odpovědět) na otázku 13. Do jaké míry oceňujete na ambientních médiích níže uvedené charakteristiky?
 • odpověď užívání principů a technik streetartu=-1 (nevím/nechci odpovědět):
  • 10.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi překvapivost (vyvolání šoku, WOW efekt)=-1 (nevím/nechci odpovědět) na otázku 13. Do jaké míry oceňujete na ambientních médiích níže uvedené charakteristiky?
  • 10x vetší pravděpodobnost při odpovědi vtipnost=-1 (nevím/nechci odpovědět) na otázku 13. Do jaké míry oceňujete na ambientních médiích níže uvedené charakteristiky?
 • odpověď vtipnost=5 (velmi oceňuji):
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi užívání principů a technik streetartu=5 (velmi oceňuji) na otázku 13. Do jaké míry oceňujete na ambientních médiích níže uvedené charakteristiky?
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi nápadná velikost (miniatury, gigantické instalace)=5 (velmi oceňuji) na otázku 13. Do jaké míry oceňujete na ambientních médiích níže uvedené charakteristiky?

17. Jaký je Váš věk?

 • odpověď 60+:
  • 14.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi důchodce na otázku 19. Jaký je Váš ekonomický status?
  • 14.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi pracující důchodce na otázku 19. Jaký je Váš ekonomický status?

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Jaký je Váš postoj k reklamě? (uvažujte všechny její podoby)

2. Co z uvedeného výčtu si OBECNĚ spojujete s reklamou?

3. Setkal/a jste se již v minulosti s pojmem ambientní média?

4. Pokud ano, kde?

5. Co podle Vás nejvíce charakterizuje ambientní média?

6. Na základě výše uvedené definice ambientních médií - byl/a jste v minulosti vystaven/a popsanému typu média (setkal/a jste se již v minulosti s ambientními médii)?

7. Kde/Jak se tak stalo?

8. Jednalo se:

9. Šířil/a jste v minulosti (alespoň v jednom případě) svoji zkušenost s ambientním médiem/médii?

10. Jak jste šířil/a danou zkušenost?

11. Změnil se nebo se nezměnil obecně Váš pohled na značky/organizace/produkty využívající ambientních médií?

12. Přesvědčila Vás v minulosti (alespoň v jednom případě) zhlédnutá instalace ambientního média ke koupi produktu/využití nabízené služby?

13. Do jaké míry oceňujete na ambientních médiích níže uvedené charakteristiky?

14. Ocenil/a byste, kdyby společnosti/organizace/značky využívaly častěji ambientních médií? (namísto klasické reklamy)

15. Ambientní média jsou dle Vašeho názoru efektivním nástrojem…

16. Jakého jste pohlaví?

17. Jaký je Váš věk?

18. Jaké je Vaše nejvyšší ukončené vzdělání?

19. Jaký je Váš ekonomický status?

20. Jaká je Vaše profese? (doplňte, prosím, co nejkonkrétněji náplň Vašeho zaměstnání)

21. Zabýváte se či jste se v minulosti zabýval/a oblastí marketingu/marketingové komunikace/reklamy (náplň profese, obor studia, v rámci zájmové činnosti, …) ?

22. Jaká je velikost obce Vašeho nejčastějšího pobytu?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Jaký je Váš postoj k reklamě? (uvažujte všechny její podoby)

2. Co z uvedeného výčtu si OBECNĚ spojujete s reklamou?

3. Setkal/a jste se již v minulosti s pojmem ambientní média?

4. Pokud ano, kde?

5. Co podle Vás nejvíce charakterizuje ambientní média?

6. Na základě výše uvedené definice ambientních médií - byl/a jste v minulosti vystaven/a popsanému typu média (setkal/a jste se již v minulosti s ambientními médii)?

7. Kde/Jak se tak stalo?

8. Jednalo se:

9. Šířil/a jste v minulosti (alespoň v jednom případě) svoji zkušenost s ambientním médiem/médii?

10. Jak jste šířil/a danou zkušenost?

11. Změnil se nebo se nezměnil obecně Váš pohled na značky/organizace/produkty využívající ambientních médií?

12. Přesvědčila Vás v minulosti (alespoň v jednom případě) zhlédnutá instalace ambientního média ke koupi produktu/využití nabízené služby?

13. Do jaké míry oceňujete na ambientních médiích níže uvedené charakteristiky?

14. Ocenil/a byste, kdyby společnosti/organizace/značky využívaly častěji ambientních médií? (namísto klasické reklamy)

15. Ambientní média jsou dle Vašeho názoru efektivním nástrojem…

16. Jakého jste pohlaví?

17. Jaký je Váš věk?

18. Jaké je Vaše nejvyšší ukončené vzdělání?

19. Jaký je Váš ekonomický status?

20. Jaká je Vaše profese? (doplňte, prosím, co nejkonkrétněji náplň Vašeho zaměstnání)

21. Zabýváte se či jste se v minulosti zabýval/a oblastí marketingu/marketingové komunikace/reklamy (náplň profese, obor studia, v rámci zájmové činnosti, …) ?

22. Jaká je velikost obce Vašeho nejčastějšího pobytu?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Weikertová, T.Vnímání ambientních médií českou veřejností (výsledky průzkumu), 2015. Dostupné online na https://vnimani-ambientnich-medii-ce.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.