Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Vnímání Assessment center (AC) veřejností

Vnímání Assessment center (AC) veřejností

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Martina Kučerová
Šetření:23. 07. 2014 - 28. 07. 2014
Počet respondentů:41
Počet otázek (max/průměr):9 / 8.39
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:73,1 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.00:59
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Tento dotazník je zaměřen na vnímání metody Assessment center (AC) při výběru zaměstnanců veřejností. Jeho vyplněním přispějete k ověření předpokladu, že uchazeči o pracovní pozici vnímají metodu AC jako běžnou součást výběrových řízení.

Metoda AC je standardizované hodnocení lidského jednání při získávání pracovníků, které se provádí vícestranným pozorováním účastníků při plnění různých cvičení, např. řešení případových studií, skupinové diskuze, hraní rolí, manažerských her aj. Pozorovatelé hodnotí u každého kandidáta způsobilost vycházející z pracovního profilu konkrétní pozice, např. organizační schopnosti, schopnost úsudku a rozhodování, schopnost plánování, tvořivost, adekvátnost rozhodnutí, odolnost vůči stresu, schopnost argumentovat, verbální a komunikační schopnosti, vystupování ve vztahu k partnerům a schopnost vést.

Odpovědi respondentů

1. Váš věk:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
25–301229,27 %29,27 %  
31-351024,39 %24,39 %  
18-24921,95 %21,95 %  
36-40614,63 %14,63 %  
41-4537,32 %7,32 %  
50 a více12,44 %2,44 %  

Graf

2. Jste:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Žena2970,73 %70,73 %  
Muž1229,27 %29,27 %  

Graf

3. Vaše nejvyšší dosažené vzdělání je:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Vysokoškolské (Ing., MUDr., Mgr…atd.)2253,66 %53,66 %  
Středoškolské1126,83 %26,83 %  
Vysokoškolské (Bc.)819,51 %19,51 %  

Graf

4. Absolvoval/a jste již někdy v rámci výběrového řízení na určitou pracovní pozici tzv. Assessment centrum?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Anootázka č. 5, Neotázka č. 6].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne2560,98 %60,98 %  
Ano1639,02 %39,02 %  

Graf

5. Jak hodnotíte tuto metodu oproti klasickému osobnímu pohovoru?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Spíše mi vyhovuje743,75 %17,07 %  
Spíše mi nevyhovuje531,25 %12,2 %  
Velmi mi nevyhovuje425 %9,76 %  

Graf

6. Myslíte si, že získávání pracovníků pomocí AC je více objektivní, než klasický pohovor?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne2253,66 %53,66 %  
Ano1946,34 %46,34 %  

Graf

7. Vnímáte společnost, která používá při získávání pracovníků metodu AC jako kvalitnější?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne2458,54 %58,54 %  
Ano1741,46 %41,46 %  

Graf

8. Pokud vám společnost sdělí, že výběrové řízení bude probíhat formou AC:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Znervózní Vás to1946,34 %46,34 %  
Rád/a se výběru touto metodou zúčastníte1434,15 %34,15 %  
Odradí Vás to819,51 %19,51 %  

Graf

9. Jak vnímáte metodu AC?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Jako trendovou (moderní) záležitost1229,27 %29,27 %  
Jako objektivní, komplexní metodu1024,39 %24,39 %  
Jako běžnou součást dnešních výběrových řízení1024,39 %24,39 %  
Jako zbytečné úsilí na straně společnosti i kandidáta921,95 %21,95 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Nebyly nalezeny žádné zajímavé souvislosti mezi odpovědmi.

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Váš věk:

2. Jste:

3. Vaše nejvyšší dosažené vzdělání je:

4. Absolvoval/a jste již někdy v rámci výběrového řízení na určitou pracovní pozici tzv. Assessment centrum?

6. Myslíte si, že získávání pracovníků pomocí AC je více objektivní, než klasický pohovor?

7. Vnímáte společnost, která používá při získávání pracovníků metodu AC jako kvalitnější?

8. Pokud vám společnost sdělí, že výběrové řízení bude probíhat formou AC:

9. Jak vnímáte metodu AC?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Váš věk:

2. Jste:

3. Vaše nejvyšší dosažené vzdělání je:

4. Absolvoval/a jste již někdy v rámci výběrového řízení na určitou pracovní pozici tzv. Assessment centrum?

6. Myslíte si, že získávání pracovníků pomocí AC je více objektivní, než klasický pohovor?

7. Vnímáte společnost, která používá při získávání pracovníků metodu AC jako kvalitnější?

8. Pokud vám společnost sdělí, že výběrové řízení bude probíhat formou AC:

9. Jak vnímáte metodu AC?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Kučerová, M.Vnímání Assessment center (AC) veřejností (výsledky průzkumu), 2014. Dostupné online na https://vnimani-assessment-center-ac.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.