Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Bezpečnost v cestovním ruchu

Bezpečnost v cestovním ruchu

Osoby se zdravotním postižením - zkušenosti na trhu práce
Pracujete nebo podnikáte jako OZP? Víte o možnosti čerpat daňovou slevu? Co byste chtěl(a) zlepšit v oblasti pracovní politiky pro OZP?

(veřejné výsledky 15. června)

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Kristýna kol
Šetření:30. 03. 2021 - 10. 04. 2021
Počet respondentů:122
Počet otázek (max/průměr):40 / 28.16
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:75,8 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.05:53
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Ahoj, 

děkuji za otevření mého dotazníku, který mi pomůže při zpracování mé bakalářské práce v rámci studia na Vysoké škole, oboru Bezpečnostního managementu. Dotazník je zaměřen na bezpečnost v cestovním ruchu a využití bezpečnosti jako nástroje marketingové komunikace. Vyplnění dotazníku Vám nezabere více než 10 minut. 

 

Předem děkuji za spolupráci

 

Kristýna

Odpovědi respondentů

1. Vaše pohlaví ?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Žena6654,1 %54,1 %  
Muž5645,9 %45,9 %  

Graf

2. Váš věk ?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
18-26 let.5242,62 %42,62 %  
30-40 let.2923,77 %23,77 %  
41-55 let.1814,75 %14,75 %  
27-30 let.1411,48 %11,48 %  
Více než 55 let.64,92 %4,92 %  
Méně než 18 let.32,46 %2,46 %  

Graf

3. Vaše dosažené vzdělání ?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Střední škola, zakončena maturitou.4940,16 %40,16 %  
Střední odborná škola, zakončena vyučením.2923,77 %23,77 %  
Vysoká škola-magisterský titul.1915,57 %15,57 %  
Základní škola.108,2 %8,2 %  
Vysoká škola-bakalářský titul.97,38 %7,38 %  
Vysoká škola-doktorský nebo vyšší titul.43,28 %3,28 %  
Vyšší odborná škola.21,64 %1,64 %  

Graf

4. Která z následujících kategorií nejlépe vystihuje Váš pracovní stav ?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Zaměstnanec7863,93 %63,93 %  
Student2318,85 %18,85 %  
Podnikatel/ka129,84 %9,84 %  
Mateřská dovolená97,38 %7,38 %  
Nezaměstnaný/á86,56 %6,56 %  
Důchodce, včetně invalidních důchodců.21,64 %1,64 %  
Neschopný pracovat10,82 %0,82 %  

Graf

5. Cestoval/a jste v minulosti do zahraničí ?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Ano, již jsem cestoval.otázka č. 7, Ne, doposud jsem necestoval.otázka č. 6].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano, již jsem cestoval.11392,62 %92,62 %  
Ne, doposud jsem necestoval.97,38 %7,38 %  

Graf

6. Cestoval/a jste v minulosti alespoň po ČR ?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Ano, již jsem cestoval.otázka č. 7, Ne, ještě jsem necestoval.otázka č. 8].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano, již jsem cestoval.666,67 %4,92 %  
Ne, ještě jsem necestoval.333,33 %2,46 %  

Graf

7. Plánujete v budoucnu znovu cestovat po ČR nebo do zahraničí ?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Ano, plánuji znovu cestovat.otázka č. 10, Ne, neplánuji znovu cestovat.otázka č. 12].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano, plánuji znovu cestovat.11394,96 %92,62 %  
Ne, neplánuji znovu cestovat.65,04 %4,92 %  

Graf

8. Plánujete v budoucnu cestovat ?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Ano, plánuji cestovat.otázka č. 10, Ne, neplánuji cestovat, ale chtěl bych.otázka č. 11, Ne, neplánuji cestovat, a ani nechci.otázka č. 9].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano, plánuji cestovat.3100 %2,46 %  

Graf

9. Myslíte si, že je důležité při cestování využívat cestovní pojištění ?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žádné odpovědi

10. Kam plánujete cestovat ?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Evropské destinace, včetně ČR9783,62 %79,51 %  
Asijské destinace3832,76 %31,15 %  
Severní Amerika3429,31 %27,87 %  
Africké destinace2723,28 %22,13 %  
Jižní Amerika2218,97 %18,03 %  
Pouze ČR2118,1 %17,21 %  
Austrálie a Oceánie1714,66 %13,93 %  
Antarktida43,45 %3,28 %  

Graf

11. Kam byste chtěl cestovat ?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Evropské destinace, včetně ČRotázka č. 13, Asijské destinaceotázka č. 13, Africké destinaceotázka č. 13, Austrálie a Oceánieotázka č. 13, Jižní Amerikaotázka č. 13, Severní Amerikaotázka č. 13, Antarktidaotázka č. 13, Pouze po ČRotázka č. 13].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žádné odpovědi

12. Využil/a jste cestovního pojištění při cestování?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Ano, vždy.otázka č. 14, Ne, nikdy.otázka č. 14, Podle situace.otázka č. 14].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano, vždy.7763,11 %63,11 %  
Podle situace.2318,85 %18,85 %  
Ne, nikdy.2218,03 %18,03 %  

Graf

13. Plánujete využít cestovní pojištění ?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Ano, plánuji.otázka č. 14, Ne, neplánuje.otázka č. 14, Podle aktuální situace.otázka č. 14].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žádné odpovědi

14. Může se Vaše rozhodnutí o využití cestovního pojištění odvíjet podle destinace ?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Ano, destinace hraje roli při využití cestovního pojištění.otázka č. 16, Ne, destinace nehraje roli při využití cestovního pojištění.otázka č. 16].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano, destinace hraje roli při využití cestovního pojištění.7259,02 %59,02 %  
Ne, destinace nehraje roli při využití cestovního pojištění.5040,98 %40,98 %  

Graf

15. Myslíte si, že je vhodné sledovat bezpečnostní situaci v destinaci, než do ní cestující chce cestovat ?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Ano, vždy.otázka č. 17, Spíše ano.otázka č. 17, Spíše ne.otázka č. 17, Ne, nikdy.otázka č. 17].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žádné odpovědi

16. Sledujete bezpečnostní situaci v destinaci, než do ní máte v plánu cestovat ?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Ano, vždy.otázka č. 17, Spíše ano.otázka č. 17, Spíše ne.otázka č. 17, Ne, nikdy.otázka č. 17].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano, vždy.5242,62 %42,62 %  
Spíše ano.5141,8 %41,8 %  
Spíše ne.1613,11 %13,11 %  
Ne, nikdy.32,46 %2,46 %  

Graf

17. Myslíte si, že může pohlaví, rasa, národnost či náboženské vyznání návštěvníka hrát roli při jeho bezpečnosti v dané destinaci ?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Ano, pohlaví, rasa, národnost nebo náboženské vyznání mohou hrát svou roli v bezpečnosti návštěvníka.otázka č. 18, Ne, pohlaví, rasa, národnost ani náboženské vyznání nehraje roli v bezpečnosti návštěvníka.otázka č. 18].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano, pohlaví, rasa, národnost nebo náboženské vyznání mohou hrát svou roli v bezpečnosti návštěvníka.10182,79 %82,79 %  
Ne, pohlaví, rasa, národnost ani náboženské vyznání nehraje roli v bezpečnosti návštěvníka.2117,21 %17,21 %  

Graf

18. Myslíte si, že jsou všechny destinace pro návštěvníka stejně bezpečné ?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Ano, všechny destinace jsou stejně bezpečné.otázka č. 19, Ne, existují rozdíly v bezpečnosti destinací.otázka č. 19].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne, existují rozdíly v bezpečnosti destinací.11291,8 %91,8 %  
Ano, všechny destinace jsou stejně bezpečné.108,2 %8,2 %  

Graf

19. Víte, kde naleznete informace o bezpečnostní situaci v danné destinaci ?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Anootázka č. 20, Neotázka č. 21].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano7359,84 %59,84 %  
Ne4940,16 %40,16 %  

Graf

20. Kde tyto informace o bezpečnosti destinace naleznete ?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Internet 1013,7 %8,2 %  
Mzv45,48 %3,28 %  
Google34,11 %2,46 %  
Ministerstvo zahraničních věcí34,11 %2,46 %  
MZV ČR22,74 %1,64 %  
Info centrum22,74 %1,64 %  
Ministerstvo zahraničí22,74 %1,64 %  
Web Ministerstva zahraničí22,74 %1,64 %  
U ck 11,37 %0,82 %  
Stránky ministerstva zahraničí11,37 %0,82 %  
ostatní odpovědi Internet.
mz
Na internetu ,
Wikileaks, atp.
Na různých webových stránkách
Vlastní průzkum sestavený z různých zdrojů na internetu, popřípadě informace získám z cestovních agentur, či od lidí jež danou destinaci navštívily
Legitimní zdroje na internetu
Recenze, Google
Nggjk
mzv.cz
např. webvé stránky ministerstva zahraničí
Na googlu. Ministerstvo zahraničí myslím vydává oficiální informace, ale není nad osobní zkušenosti. Vždy je dobré načíst si příspěvky cestovatelů, které často upozorní na nebezpečí, která oficiální zdroje neuvádějí.
web MZV, místní informační zdroje - známí v místě cesty
Stránky MZV
Cestovka
Na internetu
Web
informační systém OTAN
Na internertu, z různých článků a recenzí
Na internetu, ideálně v oficiálních průvodcích a na ambasádách (osobní, telefonický i internetový kontakt).
Stránky ministerstva vnitra
stránky mzcř
na internetu a z okruhu známých
Ministerstvo zahraničních věcí ČR
Cestovní kanceláře, internet
Web ministerstva zahraničí, CIA Factbook, cestovatelská fóra a skupiny na fb
webové stánky ministerstev zahraničí, cestovatelské portály, sociální sítě
Ministerstvo zahraničí,ambasády
na stránkách ministerstva zahraničí
na cestovatelských portálech, především zahraničních, je dostatek aktuálních a osobních zkušeností
Ministerstvo zahraničních věcí, ambasády
ministerstvo zahraničí, obecně zadání na internetu
Na webu ministerstva zahraničí
intrnet
Strýc gůgl
Ministerstvo zahraničních věcí České republiky
na stránkách Ministerstva zahraničí + konzuláty
news
stránky Minestersva zahraniční, informace v cestovní kanceláři.
Stránky Ministerstva zahraničí.
Ministerstvo zahraničí, hledám si sama info online
Internet velvyslanectví místní agentury
Na webu ministerstva zahraničí.
4358,9 %35,25 % 

Graf

21. Je pro Vás bezpečnost destinace důležitá při jejím výběru?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Ano, hraje hlavní roli při jejím výběru.otázka č. 22, Spíše ano, hraje významnou roli.otázka č. 22, Spíše ano, ale nehraje významnou roli.otázka č. 22, Spíše ne, jsem ochotný podstoupit riziko.otázka č. 22, Ne, neberu v potaz bezpečnost cílové destinace.otázka č. 22, Necestuji, cestovat nechci a tudíž to nemusím řešit. → konec dotazníku].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Spíše ano, hraje významnou roli.5141,8 %41,8 %  
Spíše ano, ale nehraje významnou roli.2923,77 %23,77 %  
Ano, hraje hlavní roli při jejím výběru.2722,13 %22,13 %  
Spíše ne, jsem ochotný podstoupit riziko.119,02 %9,02 %  
Ne, neberu v potaz bezpečnost cílové destinace.21,64 %1,64 %  
Necestuji, cestovat nechci a tudíž to nemusím řešit.21,64 %1,64 %  

Graf

22. Může Vaše rozhodnutí cestovat ovlivnit nově vzniklá bezpečnostní hrozba ve Vámi vybrané destinaci ?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Ano, destinace musí být zcela bezpečná.otázka č. 23, Možná, záleží na druhu bezpečnostní hrozby.otázka č. 23, Ne, nezáleží na bezpečnostní situaci v destinaci.otázka č. 23].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Možná, záleží na druhu bezpečnostní hrozby.8167,5 %66,39 %  
Ano, destinace musí být zcela bezpečná.3529,17 %28,69 %  
Ne, nezáleží na bezpečnostní situaci v destinaci.43,33 %3,28 %  

Graf

23. Jakou bezpečnostní hrozbu vnímáte jako nejzávažnější ?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Politické nepokoje a změny režimu.otázka č. 25, Živelná katastrofa (povodeň, tornáda, vichry, požáry, výbuchy sopek apod.).otázka č. 25, Ztráta, odcizení dokladů, finančních prostředků, osobních věcí apod.otázka č. 25, Nemoci spojené s cestováním.otázka č. 25, Neznalost zákonů navštívené destinace.otázka č. 25, Jinéotázka č. 24].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Politické nepokoje a změny režimu.5545,83 %45,08 %  
Živelná katastrofa (povodeň, tornáda, vichry, požáry, výbuchy sopek apod.).3932,5 %31,97 %  
Nemoci spojené s cestováním.1210 %9,84 %  
Ztráta, odcizení dokladů, finančních prostředků, osobních věcí apod.65 %4,92 %  
Jiné54,17 %4,1 %  
Neznalost zákonů navštívené destinace.32,5 %2,46 %  

Graf

24. Jakou bezpečnostní hrozbu tedy vnímáte jako největší ?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Nevim 120 %0,82 %  
Závažnost závisí na intenzitě, ne na typu - takže válka, mor, zemětřesení120 %0,82 %  
Koronavirus120 %0,82 %  
terorismus120 %0,82 %  
Terorusmus120 %0,82 %  

Graf

25. Už jste se na cestách osobně setkali s nějakou bezpečnostní hrozbou?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Anootázka č. 26, Neotázka č. 27].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne10587,5 %86,07 %  
Ano1512,5 %12,3 %  

Graf

26. S jakou bezpečnostní hrozbou jste se setkal/a ?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Kriminalita16,25 %0,82 %  
Málem mi ukradli kufr kdybych se toho nevšimla v buse16,25 %0,82 %  
Krádež veškeré hotovosti16,25 %0,82 %  
Politické nepokoje.16,25 %0,82 %  
bylo po volbách, měnily se vládnoucí partaje a nepokoje byly značné16,25 %0,82 %  
Protesty16,25 %0,82 %  
nástřel, IED, přírodní podmínky16,25 %0,82 %  
Bitka fotbalových hooligans v Bělehradu 16,25 %0,82 %  
různé (odcizení dokladů, politické nepokoje, nemoci, živelná katastrofa)16,25 %0,82 %  
Hurikán16,25 %0,82 %  
ostatní odpovědi politické nepokoje
Demonstrace
Teroristický útok v Egyptě. Museli jsme zůstat na hotelu, protože letiště bylo uzavřené.
malrie
Terorismus
Převrat v Tuercku 2016
637,5 %4,92 % 

Graf

27. Cestovali jste už někdy do destinace, která byla označena jako nebezpečná nebo pro ni existovala bezpečnostní rizika ?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Anootázka č. 28, Neotázka č. 29].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne9982,5 %81,15 %  
Ano2117,5 %17,21 %  

Graf

28. O jakou destinaci se jednalo ?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Egypt314,29 %2,46 %  
Mexiko29,52 %1,64 %  
Dominikánská republika29,52 %1,64 %  
Taiwan, upřímně USA... Jedna z nejnebezpečnějších zemí14,76 %0,82 %  
Itálie14,76 %0,82 %  
albánie a kosovo14,76 %0,82 %  
Jordánsko 14,76 %0,82 %  
Afgánistán, Mali, Karpaty14,76 %0,82 %  
Francie během teroristických útoků14,76 %0,82 %  
Bosna a Hercegovina 14,76 %0,82 %  
ostatní odpovědi Blízký Východ
Írán
Nemám zájem poskytnout informace
Egypt, Tunisko
Colombie
Mali
Keňa
733,33 %5,74 % 

Graf

29. Myslíte si, že je bezpečné v současné situaci cestovat ?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Ano, je to zcela bezpečné.otázka č. 30, Spíše ano.otázka č. 30, Spíše ne, existují bezpečnostní rizika.otázka č. 30, Rozhodně ne, situace není vhodná k cestování.otázka č. 30].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Spíše ano.4638,33 %37,7 %  
Spíše ne, existují bezpečnostní rizika.3630 %29,51 %  
Rozhodně ne, situace není vhodná k cestování.2420 %19,67 %  
Ano, je to zcela bezpečné.1411,67 %11,48 %  

Graf

30. Máte nějakou vysněnou destinaci, kam byste chtěli cestovat ?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Anootázka č. 31, Neotázka č. 32].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano8873,33 %72,13 %  
Ne3226,67 %26,23 %  

Graf

31. Jaká je Vaše vysněná destinace ?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Maledivy78,05 %5,74 %  
USA55,75 %4,1 %  
Nový Zéland 44,6 %3,28 %  
New York 33,45 %2,46 %  
Bali33,45 %2,46 %  
Amerika22,3 %1,64 %  
Japonsko22,3 %1,64 %  
Florida 22,3 %1,64 %  
Švýcarsko22,3 %1,64 %  
Egypt 22,3 %1,64 %  
ostatní odpovědi Dubaj
Karibik
Norsko
Vietnam
Taiwan
Brazílie, Vietnam, Thajsko, Laos, Malajsie, atd
Asie
Hawai
Island
Je jich opravdu mnoho. První tři, které mě napadly jsou třeba Rusko, USA, Itálie...
Irsko, Skotsko, Vietnam, Holandsko, Čína, Japonsko a další
rusko
Machu Picchu
Madarsko
Jadran
Bali, Indie, JAR
Rakousko
Rusko, Skandinavie, Kanada
Kokosové ostrovy
Korea (severní i jižní), čína , vietnam
Spousta. Momentálně je dost vysoko Nový Zéland a Austrálie, ráda bych procestovala také celou Evropu a vlastně prakticky celý svět.
Nový Zéland a Austrálie
Japonsko, Himálaj
USA, Velká Británie
Francie (Paříž)
USA, Aljaška (Klondike), sever Skandinávie
Tenerife
všeobecně severní amerika
Japonsko, Texas, Vietnam, Izrael
Texas, Japonsko, Vietnam, Izrael
Je jich více; Skandinávie, Indie, Japonsko, Kanada...
Zanzibar
Venezuela - Caracas
Tuvalu a Kiribati
Bahamy
Momentálně Alpy
tahiti
Karibik - Martinik a Guadeloupe
Spojené arabské emiráty
Kanárské ostrovy
Kuba
Jižní Amerika
China, Russia
Japonsko.
Singapur
Madagaskar
Španělsko, Švédsko, Maroko, Velká Británie...
deštné lesy
Antarktida nebo Island
Seychely
Izrael tento rok
5563,22 %45,08 % 

Graf

32. Jaký typ dopravy při cestě do cílové destinace využíváte nejčastěji ?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Letecká dopravaotázka č. 34, Lodní dopravaotázka č. 34, Vlaková dopravaotázka č. 34, Autobusová dopravaotázka č. 34, Vlastní osobní automobilotázka č. 34, Vypůjčený osobní automobilotázka č. 34, Pěškyotázka č. 34, Kolootázka č. 34, Jinýotázka č. 33].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Letecká doprava6251,67 %50,82 %  
Vlastní osobní automobil3327,5 %27,05 %  
Autobusová doprava86,67 %6,56 %  
Vlaková doprava86,67 %6,56 %  
Jiný65 %4,92 %  
Pěšky21,67 %1,64 %  
Lodní doprava10,83 %0,82 %  

Graf

33. Jakým způsobem tedy cestujete ?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Kombinace vlakové, autobusové a pěší dopravy nevyjímaje stopování116,67 %0,82 %  
Motocyklem116,67 %0,82 %  
Většinou kombinací různých druhů. Záleží na situaci. Nejradši mám ale, v rámci pohodlí, vlak.116,67 %0,82 %  
Stopem116,67 %0,82 %  
Nelze odpovědět - záleží na destinaci 116,67 %0,82 %  
vlastní karavan116,67 %0,82 %  

Graf

34. Jaký typ zájezdu preferujete ?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Návštěva moře za účelem odpočinku a relaxace.otázka č. 36, Návštěva moře za účelem odpočinku, relaxace, ale také poznání navštívené destinace.otázka č. 36, Lázeňské pobyty za účelem relaxace a odpočinku.otázka č. 36, Lázeňské pobyty za účelem relaxace, odpočinku, ale také poznání destinace.otázka č. 36, Horské pobyty, za účelem relaxace a odpočinku.otázka č. 36, Horské pobyty, za účelem relaxace, odpočinku, poznání destinace a sportovních aktivit.otázka č. 36, Pobytové zájezdy, včetně výměnných pobytů, za účelem relaxace a odpočinku.otázka č. 36, Pobytové zájezdy, včetně výměnných pobytů, za účelem relaxace, odpočinku ale také poznání destinace.otázka č. 36, Turistické zájezdy, od pěších výletů po náročnou turistiku.otázka č. 36, Poznávací zájezdy a Eurovíkendy zaměřené na poznání destinace, včetně gastro cestování.otázka č. 36, Rafting,vodní turistika, včetně zaoceánských plaveb.otázka č. 36, Jinéotázka č. 35].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Návštěva moře za účelem odpočinku, relaxace, ale také poznání navštívené destinace.4638,33 %37,7 %  
Turistické zájezdy, od pěších výletů po náročnou turistiku.1714,17 %13,93 %  
Návštěva moře za účelem odpočinku a relaxace.1714,17 %13,93 %  
Jiné119,17 %9,02 %  
Horské pobyty, za účelem relaxace, odpočinku, poznání destinace a sportovních aktivit.86,67 %6,56 %  
Poznávací zájezdy a Eurovíkendy zaměřené na poznání destinace, včetně gastro cestování.75,83 %5,74 %  
Pobytové zájezdy, včetně výměnných pobytů, za účelem relaxace, odpočinku ale také poznání destinace.54,17 %4,1 %  
Lázeňské pobyty za účelem relaxace a odpočinku.32,5 %2,46 %  
Lázeňské pobyty za účelem relaxace, odpočinku, ale také poznání destinace.21,67 %1,64 %  
Pobytové zájezdy, včetně výměnných pobytů, za účelem relaxace a odpočinku.21,67 %1,64 %  
Horské pobyty, za účelem relaxace a odpočinku.21,67 %1,64 %  

Graf

35. Jaký typ zájezdu tedy upřednostňujete ?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Městská kultura, a pak relaxace u moře18,33 %0,82 %  
Návštěva znamych18,33 %0,82 %  
návštěva rodiny 18,33 %0,82 %  
Rybarske18,33 %0,82 %  
Různé cesty za extrémními sporty, lezení po skalách, rafting, canyoning...,18,33 %0,82 %  
žádný18,33 %0,82 %  
Turistické zájezdy, horskou turistiku i vodáckou turistiku. Nemám preference. Rád si užívám přírody. Toho nejnádhernějšího, co naše planeta má.18,33 %0,82 %  
Cestování "na vlastní pěst" s cílem poznávat nová místa 18,33 %0,82 %  
treky a delší pobyty ve zvolené destinaci18,33 %0,82 %  
Podle vlastních představ18,33 %0,82 %  
ostatní odpovědi .
Cestují samostatně
216,67 %1,64 % 

Graf

36. V kterém období cestujete nejčastěji ?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Jarootázka č. 37, Létootázka č. 37, Podzimotázka č. 37, Zimaotázka č. 37].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Léto9175,83 %74,59 %  
Podzim1411,67 %11,48 %  
Jaro108,33 %8,2 %  
Zima54,17 %4,1 %  

Graf

37. S kým nejčastěji cestujete ?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Sámotázka č. 38, S přáteli.otázka č. 38, S rodinou.otázka č. 38, S kolegy z práce.otázka č. 38, Ostatníotázka č. 38].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
S rodinou.8268,33 %67,21 %  
S přáteli.2218,33 %18,03 %  
Sám119,17 %9,02 %  
Ostatní43,33 %3,28 %  
S kolegy z práce.10,83 %0,82 %  

Graf

38. Kolik peněz jste ochotní do cestování investovat ?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Do 10 000 Kč.otázka č. 39, Od 10 000 do 25 000 Kč.otázka č. 39, Od 25 000 do 50 000 Kč.otázka č. 39, Od 50 000 a více.otázka č. 39].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Od 25 000 do 50 000 Kč.4940,83 %40,16 %  
Od 10 000 do 25 000 Kč.3730,83 %30,33 %  
Do 10 000 Kč.1915,83 %15,57 %  
Od 50 000 a více.1512,5 %12,3 %  

Graf

39. Označte prosím země, které jste za účelem rekreace, poznání apod. navštívili.

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ČR11091,67 %90,16 %  
Německo8167,5 %66,39 %  
Slovensko8167,5 %66,39 %  
Itálie7461,67 %60,66 %  
Chorvatsko7260 %59,02 %  
Rakousko7159,17 %58,2 %  
Polsko5747,5 %46,72 %  
Řecko5344,17 %43,44 %  
Francie5142,5 %41,8 %  
Španělsko4436,67 %36,07 %  
Velká Británie3831,67 %31,15 %  
Bulharsko3428,33 %27,87 %  
Egypt2924,17 %23,77 %  
Tunisko2621,67 %21,31 %  
Turecko2117,5 %17,21 %  
USA1613,33 %13,11 %  
Norsko1310,83 %10,66 %  
Rusko119,17 %9,02 %  
Rumunsko119,17 %9,02 %  
Maroko119,17 %9,02 %  
Spojené arabské emiráty86,67 %6,56 %  
Mexiko32,5 %2,46 %  
Thajsko32,5 %2,46 %  
Čína21,67 %1,64 %  
Nový Zéland21,67 %1,64 %  
Austrálie10,83 %0,82 %  

Graf

40. Chybí na seznamu nějaké destinace do kterých jste cestovali a zaujali Vás ?

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne2031,25 %16,39 %  
Černá hora 23,13 %1,64 %  
Belgie23,13 %1,64 %  
Slovinsko23,13 %1,64 %  
Dánsko23,13 %1,64 %  
Finsko, Švédsko, Japonsko, Taiwan, Ukrajina, Portugalsko, Švýcarsko11,56 %0,82 %  
Památky 11,56 %0,82 %  
Taiwan, Kanada11,56 %0,82 %  
Irsko 11,56 %0,82 %  
Švýcarsko11,56 %0,82 %  
ostatní odpovědi Portugalsko, Monaco, Andorra
Izrael
Nizozemsko, Belgie
Holandsko
Portugalsko
zaujaly, jsou to ty destinace (učivo ZŠ). Krásná země je Bosna a Hercegovina, kde jsem byla a kam bych se ráda podívala znovu.
Srbsko, Nizozemí, Hungaristán
Slovinsko, Bělorusko, Maďarsko
Korea
Švédsko, Finsko.
Bosna a Hercegovina, Ukrajina
Švýcarsko, Litva
Kypr
Litva, Slovinsko
Bosna a Hercegovina, Černá Hora, Srbsko, Litva, Estonsko
Ukrajina, Tchaj-wan, Kuba, jiné státy JV Asie než Thajsko
Balkán, Kuba, Indonésie
Írán, Turkmenistán, Alžírsko, Bosna a Hercegovina, Makedonie, Srbsko, Černá Hora, Moldavsko, Malta, Litva, Lotyšsko, Estonsko, Finsko, Kambodža, Vietnam
Belgie, Vatikán, San Marino, Portugalsko, Švýcarsko
Borneo, Sri Lanka, Čína
Bělorusko, Gruzie
Bosna a Hercegovina
Slovinsko, Švýcarsko, Dánsko, Belgie, Švédsko
Dánsko Francie
Švédsko
Vetnam
Dominikánská republika
Indie.
Kuba, Keňa, Tanzánie, Zanzibar
.
Malta Dánsko Nizozemsko........
3148,44 %25,41 % 

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u 6 otázek.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

4. Která z následujících kategorií nejlépe vystihuje Váš pracovní stav ?

 • odpověď Zaměstnanec:
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Jaro na otázku 36. V kterém období cestujete nejčastěji ?

10. Kam plánujete cestovat ?

 • odpověď Jižní Amerika:
  • 5.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Austrálie a Oceánie na otázku 10. Kam plánujete cestovat ?

14. Může se Vaše rozhodnutí o využití cestovního pojištění odvíjet podle destinace ?

 • odpověď Ano, destinace hraje roli při využití cestovního pojištění.:
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Podle situace. na otázku 12. Využil/a jste cestovního pojištění při cestování?

19. Víte, kde naleznete informace o bezpečnostní situaci v danné destinaci ?

 • odpověď Ano:
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ano na otázku 27. Cestovali jste už někdy do destinace, která byla označena jako nebezpečná nebo pro ni existovala bezpečnostní rizika ?
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ano, je to zcela bezpečné. na otázku 29. Myslíte si, že je bezpečné v současné situaci cestovat ?
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Rusko na otázku 39. Označte prosím země, které jste za účelem rekreace, poznání apod. navštívili.

23. Jakou bezpečnostní hrozbu vnímáte jako nejzávažnější ?

 • odpověď Politické nepokoje a změny režimu.:
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Jiné na otázku 34. Jaký typ zájezdu preferujete ?

39. Označte prosím země, které jste za účelem rekreace, poznání apod. navštívili.

 • odpověď Chorvatsko:
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Rumunsko na otázku 39. Označte prosím země, které jste za účelem rekreace, poznání apod. navštívili.
 • odpověď Německo:
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Rumunsko na otázku 39. Označte prosím země, které jste za účelem rekreace, poznání apod. navštívili.
 • odpověď Rakousko:
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Rumunsko na otázku 39. Označte prosím země, které jste za účelem rekreace, poznání apod. navštívili.
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Rusko na otázku 39. Označte prosím země, které jste za účelem rekreace, poznání apod. navštívili.
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Turecko na otázku 39. Označte prosím země, které jste za účelem rekreace, poznání apod. navštívili.
 • odpověď Řecko:
  • 2.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi USA na otázku 39. Označte prosím země, které jste za účelem rekreace, poznání apod. navštívili.
 • odpověď Slovensko:
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Rumunsko na otázku 39. Označte prosím země, které jste za účelem rekreace, poznání apod. navštívili.
 • odpověď Španělsko:
  • 2.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Rumunsko na otázku 39. Označte prosím země, které jste za účelem rekreace, poznání apod. navštívili.

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Vaše pohlaví ?

2. Váš věk ?

3. Vaše dosažené vzdělání ?

4. Která z následujících kategorií nejlépe vystihuje Váš pracovní stav ?

5. Cestoval/a jste v minulosti do zahraničí ?

7. Plánujete v budoucnu znovu cestovat po ČR nebo do zahraničí ?

10. Kam plánujete cestovat ?

12. Využil/a jste cestovního pojištění při cestování?

14. Může se Vaše rozhodnutí o využití cestovního pojištění odvíjet podle destinace ?

16. Sledujete bezpečnostní situaci v destinaci, než do ní máte v plánu cestovat ?

17. Myslíte si, že může pohlaví, rasa, národnost či náboženské vyznání návštěvníka hrát roli při jeho bezpečnosti v dané destinaci ?

18. Myslíte si, že jsou všechny destinace pro návštěvníka stejně bezpečné ?

19. Víte, kde naleznete informace o bezpečnostní situaci v danné destinaci ?

20. Kde tyto informace o bezpečnosti destinace naleznete ?

21. Je pro Vás bezpečnost destinace důležitá při jejím výběru?

22. Může Vaše rozhodnutí cestovat ovlivnit nově vzniklá bezpečnostní hrozba ve Vámi vybrané destinaci ?

23. Jakou bezpečnostní hrozbu vnímáte jako nejzávažnější ?

25. Už jste se na cestách osobně setkali s nějakou bezpečnostní hrozbou?

27. Cestovali jste už někdy do destinace, která byla označena jako nebezpečná nebo pro ni existovala bezpečnostní rizika ?

29. Myslíte si, že je bezpečné v současné situaci cestovat ?

30. Máte nějakou vysněnou destinaci, kam byste chtěli cestovat ?

32. Jaký typ dopravy při cestě do cílové destinace využíváte nejčastěji ?

34. Jaký typ zájezdu preferujete ?

36. V kterém období cestujete nejčastěji ?

37. S kým nejčastěji cestujete ?

38. Kolik peněz jste ochotní do cestování investovat ?

39. Označte prosím země, které jste za účelem rekreace, poznání apod. navštívili.

40. Chybí na seznamu nějaké destinace do kterých jste cestovali a zaujali Vás ?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Vaše pohlaví ?

2. Váš věk ?

3. Vaše dosažené vzdělání ?

4. Která z následujících kategorií nejlépe vystihuje Váš pracovní stav ?

5. Cestoval/a jste v minulosti do zahraničí ?

7. Plánujete v budoucnu znovu cestovat po ČR nebo do zahraničí ?

10. Kam plánujete cestovat ?

12. Využil/a jste cestovního pojištění při cestování?

14. Může se Vaše rozhodnutí o využití cestovního pojištění odvíjet podle destinace ?

16. Sledujete bezpečnostní situaci v destinaci, než do ní máte v plánu cestovat ?

17. Myslíte si, že může pohlaví, rasa, národnost či náboženské vyznání návštěvníka hrát roli při jeho bezpečnosti v dané destinaci ?

18. Myslíte si, že jsou všechny destinace pro návštěvníka stejně bezpečné ?

19. Víte, kde naleznete informace o bezpečnostní situaci v danné destinaci ?

20. Kde tyto informace o bezpečnosti destinace naleznete ?

21. Je pro Vás bezpečnost destinace důležitá při jejím výběru?

22. Může Vaše rozhodnutí cestovat ovlivnit nově vzniklá bezpečnostní hrozba ve Vámi vybrané destinaci ?

23. Jakou bezpečnostní hrozbu vnímáte jako nejzávažnější ?

25. Už jste se na cestách osobně setkali s nějakou bezpečnostní hrozbou?

27. Cestovali jste už někdy do destinace, která byla označena jako nebezpečná nebo pro ni existovala bezpečnostní rizika ?

29. Myslíte si, že je bezpečné v současné situaci cestovat ?

30. Máte nějakou vysněnou destinaci, kam byste chtěli cestovat ?

32. Jaký typ dopravy při cestě do cílové destinace využíváte nejčastěji ?

34. Jaký typ zájezdu preferujete ?

36. V kterém období cestujete nejčastěji ?

37. S kým nejčastěji cestujete ?

38. Kolik peněz jste ochotní do cestování investovat ?

39. Označte prosím země, které jste za účelem rekreace, poznání apod. navštívili.

40. Chybí na seznamu nějaké destinace do kterých jste cestovali a zaujali Vás ?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Citace

kol, K.Bezpečnost v cestovním ruchu (výsledky průzkumu), 2021. Dostupné online na https://vnimani-bezpecnosti-a-ochran.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.