Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Vnímaní času a ekologické chování

Vnímaní času a ekologické chování

Průzkum průměrné mzdy / příjmu v různých oborech
Zúčastněte se zcela ANONYMNÍHO průzkumu ohledně výše mzdy. Ovlivňuje ji pohlaví, věk, nebo třeba vzdělání?

(veřejné výsledky 18. prosince)

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Renata Svobodová
Šetření:02. 11. 2015 - 12. 11. 2015
Počet respondentů:401
Počet otázek (max/průměr):17 / 16.78
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:po jedné otázce
Návratnost dotazníků:64,7 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.21:47
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-3 PDF-4 PDF-5 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dobrý den,

jsem studentkou oboru humanitní environmentalistika na Fakultě sociálních studií Masarykovy univerzity. Tento dotazník slouží jako podklad pro mou diplomovou práci, v níž se zabývám vztahem mezi individuálním vnímáním času a ekologickým chováním.

Dotazník je anonymní, můžete tedy bez obav odpovídat zcela pravdivě.

Budu Vám vděčná za vyplnění dotazníku.

Renata Svobodová

Odpovědi respondentů

1. Děkujeme Vám za vaši ochotu vyplnit následující dotazník. Pro potřeby našeho výzkumu je důležité, aby lidé pozorně četli otázky a odpovídali s rozmyslem. V tomto dotazníku proto najdete otázky, jejichž cílem je zjistit, zda respondenti čtou pozorně.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Rozumím.401100 %100 %  

Graf

2. První sada otázek se týká vnímání času. U každého následujícího výroku prosím odpovězte, nakolik s ním Vy osobně souhlasíte či nesouhlasíte.

Povinná otázka, respondent se musel u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi na dané škále.

Automatizované zpracování této otázky zatím není podporováno, odpovědi je nutné zpracovat "ručně" na základě exportu surových dat (xls/xlsx/csv apod.)

Graf

3. U každého následujícího výroku prosím odpovězte, nakolik s ním Vy osobně souhlasíte či nesouhlasíte.

Povinná otázka, respondent se musel u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi na dané škále.

Automatizované zpracování této otázky zatím není podporováno, odpovědi je nutné zpracovat "ručně" na základě exportu surových dat (xls/xlsx/csv apod.)

Graf

4. U každého následujícího výroku prosím odpovězte, nakolik s ním Vy osobně souhlasíte či nesouhlasíte.

Povinná otázka, respondent se musel u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi na dané škále.

Automatizované zpracování této otázky zatím není podporováno, odpovědi je nutné zpracovat "ručně" na základě exportu surových dat (xls/xlsx/csv apod.)

Graf

5. U každého následujícího výroku prosím odpovězte, nakolik s ním Vy osobně souhlasíte či nesouhlasíte.

Povinná otázka, respondent se musel u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi na dané škále.

Automatizované zpracování této otázky zatím není podporováno, odpovědi je nutné zpracovat "ručně" na základě exportu surových dat (xls/xlsx/csv apod.)

Graf

6. U každého následujícího výroku prosím odpovězte, nakolik s ním Vy osobně souhlasíte či nesouhlasíte.

Povinná otázka, respondent se musel u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi na dané škále.

Automatizované zpracování této otázky zatím není podporováno, odpovědi je nutné zpracovat "ručně" na základě exportu surových dat (xls/xlsx/csv apod.)

Graf

Podle uznávané teorie časových perspektiv, z níž v této diplomové práci čerpám, má individuální vnímání času vliv také na způsob trávení volného času. I do vašich koníčků a zálib se tak promítá vaše jedinečné pojímání času. Abychom však zjistili, zda jste během vyplňování dotazníku pozorní a dočetli jste až sem, zatrhněte prosím z následujících možností čtení knih a turistiku. Ano, nehleďte na to, co rádi děláte, ale zatrhněte pouze tyto dvě možnosti.

7. Jaké činnosti děláte ve svém volném čase nejraději? (Zatrhněte minimálně jednu a maximálně všechny možnosti.)

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Turistika30776,56 %76,56 %  
Čtení knih30375,56 %75,56 %  
Setkávání s přáteli18746,63 %46,63 %  
Chození na kulturní akce (divadla, galerie, kina aj.)11528,68 %28,68 %  
Sport10927,18 %27,18 %  
Poslech hudby nebo hraní na hudební nástroj10826,93 %26,93 %  
Jiné6315,71 %15,71 %  
Dobrovolnická činnost (bez nároku na odměnu a ve prospěch nějaké skupiny lidí, např. vedení dětí ve skautu)5613,97 %13,97 %  

Graf

8. Následuje deset krátkých výroků týkajících se vnímání delšího časového horizontu. U každého výroku prosím odpovězte, nakolik s ním Vy osobně souhlasíte či nesouhlasíte.

Povinná otázka, respondent se musel u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi na dané škále.

Automatizované zpracování této otázky zatím není podporováno, odpovědi je nutné zpracovat "ručně" na základě exportu surových dat (xls/xlsx/csv apod.)

Graf

9. Nyní prosím odpovězte, nakolik Vy osobně souhlasíte či nesouhlasíte s následujícími devíti výroky týkajících se ekologických témat.

Povinná otázka, respondent se musel u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi na dané škále.

Automatizované zpracování této otázky zatím není podporováno, odpovědi je nutné zpracovat "ručně" na základě exportu surových dat (xls/xlsx/csv apod.)

Graf

10. V této poslední části dotazníku Vám předložíme několik aktivit. Odpovězte prosím, zda jsou následující výroky ve Vašem případě pravdivé či nepravdivé.

Povinná otázka, respondent se musel u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi na dané škále.

Automatizované zpracování této otázky zatím není podporováno, odpovědi je nutné zpracovat "ručně" na základě exportu surových dat (xls/xlsx/csv apod.)

Graf

11. U následujících aktivit prosím označte, jak často je děláte.

Povinná otázka, respondent se musel u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi na dané škále.

Automatizované zpracování této otázky zatím není podporováno, odpovědi je nutné zpracovat "ručně" na základě exportu surových dat (xls/xlsx/csv apod.)

Graf

12. Řídíte někdy automobil?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [anootázka č. 13, neotázka č. 14].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano31177,56 %77,56 %  
ne9022,44 %22,44 %  

Graf

U této aktivity týkajících se řízení automobilu, prosím označte, jak často je děláte.

13. Nechávám zapnutý motor automobilu při čekání na vlakovém přejezdu nebo v zácpě.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
občas9831,51 %24,44 %  
velmi často9530,55 %23,69 %  
často9530,55 %23,69 %  
nikdy237,4 %5,74 %  

Graf

14. Jaké je Vaše pohlaví?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žena26365,59 %65,59 %  
muž13834,41 %34,41 %  

Graf

15. Kolik je Vám let?

Povinná otázka, respondent musel napsat číselnou odpověď.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
255112,72 %12,72 %  
244511,22 %11,22 %  
23348,48 %8,48 %  
26307,48 %7,48 %  
22235,74 %5,74 %  
27225,49 %5,49 %  
28194,74 %4,74 %  
32143,49 %3,49 %  
29112,74 %2,74 %  
20112,74 %2,74 %  
ostatní odpovědi 30
31
35
21
50
40
49
19
52
51
38
53
37
18
44
41
45
42
77
36
39
33
46
48
59
54
34
11100
57
43
62
56
15
16
71
17
55
13
14135,16 %35,16 %

Statistická data byla pro následující výpočty očištěna o 5 % hodnot z každé strany.

Statistická polohaHodnota
Průměr:29.13
Minimum:20
Maximum:52
Variační rozpětí:32
Rozptyl:62.63
Směrodatná odchylka:7.91
Medián:26
Modus:25

Graf

16. Jaké je Vaše nejvyšší ukončené vzdělání?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
vysokoškolské, vyšší odborné25663,84 %63,84 %  
střední s maturitou12731,67 %31,67 %  
základní112,74 %2,74 %  
střední bez maturity, vyučen/á bez maturity71,75 %1,75 %  

Graf

17. V jak velké obci v současné době bydlíte? (Po většinu týdne.)

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
100 000 – 999 999 obyvatel17643,89 %43,89 %  
do 999 obyvatel5714,21 %14,21 %  
více než 1 000 000 obyvatel5012,47 %12,47 %  
1000 – 4 999 obyvatel4310,72 %10,72 %  
20 000 – 49 999 obyvatel297,23 %7,23 %  
5 000 – 19 999 obyvatel245,99 %5,99 %  
50 000 – 99 999 obyvatel225,49 %5,49 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u 8 otázek.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

3. U každého následujícího výroku prosím odpovězte, nakolik s ním Vy osobně souhlasíte či nesouhlasíte.

 • odpověď Vzhledem k tomu, že co se má stát se stejně stane, nesejde vlastně na tom, co udělám já.=rozhodně nesouhlasím:
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi Pokládám za důležité vnést do svého života vzrušení.=rozhodně nesouhlasím na otázku 4. U každého následujícího výroku prosím odpovězte, nakolik s ním Vy osobně souhlasíte či nesouhlasíte.
 • odpověď Zneklidňuje mne, když jdu někam pozdě.=rozhodně souhlasím:
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi Díky soustavné práci plním úkoly včas.=rozhodně souhlasím na otázku 5. U každého následujícího výroku prosím odpovězte, nakolik s ním Vy osobně souhlasíte či nesouhlasíte.

4. U každého následujícího výroku prosím odpovězte, nakolik s ním Vy osobně souhlasíte či nesouhlasíte.

 • odpověď Pokládám za důležité vnést do svého života vzrušení.=rozhodně souhlasím:
  • 5.4x vetší pravděpodobnost při odpovědi Riskuji, abych dodal/a svému životu vzrušení.=rozhodně souhlasím na otázku 5. U každého následujícího výroku prosím odpovězte, nakolik s ním Vy osobně souhlasíte či nesouhlasíte.

5. U každého následujícího výroku prosím odpovězte, nakolik s ním Vy osobně souhlasíte či nesouhlasíte.

 • odpověď Riskuji, abych dodal/a svému životu vzrušení.=rozhodně nesouhlasím:
  • 3.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi Pokládám za důležité vnést do svého života vzrušení.=rozhodně nesouhlasím na otázku 4. U každého následujícího výroku prosím odpovězte, nakolik s ním Vy osobně souhlasíte či nesouhlasíte.

7. Jaké činnosti děláte ve svém volném čase nejraději? (Zatrhněte minimálně jednu a maximálně všechny možnosti.)

 • odpověď Setkávání s přáteli:
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Chození na kulturní akce (divadla, galerie, kina aj.) na otázku 7. Jaké činnosti děláte ve svém volném čase nejraději? (Zatrhněte minimálně jednu a maximálně všechny možnosti.)
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Dobrovolnická činnost (bez nároku na odměnu a ve prospěch nějaké skupiny lidí, např. vedení dětí ve skautu) na otázku 7. Jaké činnosti děláte ve svém volném čase nejraději? (Zatrhněte minimálně jednu a maximálně všechny možnosti.)

8. Následuje deset krátkých výroků týkajících se vnímání delšího časového horizontu. U každého výroku prosím odpovězte, nakolik s ním Vy osobně souhlasíte či nesouhlasíte.

 • odpověď Až umřu, budu se zodpovídat za své činy na zemi.=rozhodně nesouhlasím:
  • 6.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi Lidé mají duši.=rozhodně nesouhlasím na otázku 8. Následuje deset krátkých výroků týkajících se vnímání delšího časového horizontu. U každého výroku prosím odpovězte, nakolik s ním Vy osobně souhlasíte či nesouhlasíte.
 • odpověď Existují božské zákony, podle nichž by lidé měli žít.=rozhodně nesouhlasím:
  • 6.4x vetší pravděpodobnost při odpovědi Lidé mají duši.=rozhodně nesouhlasím na otázku 8. Následuje deset krátkých výroků týkajících se vnímání delšího časového horizontu. U každého výroku prosím odpovězte, nakolik s ním Vy osobně souhlasíte či nesouhlasíte.
 • odpověď Lidé mají duši.=rozhodně souhlasím:
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Smrt je jen novým začátkem.=rozhodně souhlasím na otázku 8. Následuje deset krátkých výroků týkajících se vnímání delšího časového horizontu. U každého výroku prosím odpovězte, nakolik s ním Vy osobně souhlasíte či nesouhlasíte.
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Věřím na zázraky.=rozhodně souhlasím na otázku 8. Následuje deset krátkých výroků týkajících se vnímání delšího časového horizontu. U každého výroku prosím odpovězte, nakolik s ním Vy osobně souhlasíte či nesouhlasíte.
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Až umřu, budu se zodpovídat za své činy na zemi.=rozhodně souhlasím na otázku 8. Následuje deset krátkých výroků týkajících se vnímání delšího časového horizontu. U každého výroku prosím odpovězte, nakolik s ním Vy osobně souhlasíte či nesouhlasíte.
  • zobrazit další souvislosti
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Existují božské zákony, podle nichž by lidé měli žít.=rozhodně souhlasím na otázku 8. Následuje deset krátkých výroků týkajících se vnímání delšího časového horizontu. U každého výroku prosím odpovězte, nakolik s ním Vy osobně souhlasíte či nesouhlasíte.
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Moje tělo je jen přechodným domovem pro mé opravdové já.=rozhodně souhlasím na otázku 8. Následuje deset krátkých výroků týkajících se vnímání delšího časového horizontu. U každého výroku prosím odpovězte, nakolik s ním Vy osobně souhlasíte či nesouhlasíte.
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Pouze mé fyzické tělo jednou zemře.=rozhodně souhlasím na otázku 8. Následuje deset krátkých výroků týkajících se vnímání delšího časového horizontu. U každého výroku prosím odpovězte, nakolik s ním Vy osobně souhlasíte či nesouhlasíte.
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Věřím v duchy.=rozhodně souhlasím na otázku 8. Následuje deset krátkých výroků týkajících se vnímání delšího časového horizontu. U každého výroku prosím odpovězte, nakolik s ním Vy osobně souhlasíte či nesouhlasíte.
 • odpověď Moje tělo je jen přechodným domovem pro mé opravdové já.=rozhodně nesouhlasím:
  • 8.4x vetší pravděpodobnost při odpovědi Lidé mají duši.=rozhodně nesouhlasím na otázku 8. Následuje deset krátkých výroků týkajících se vnímání delšího časového horizontu. U každého výroku prosím odpovězte, nakolik s ním Vy osobně souhlasíte či nesouhlasíte.
 • odpověď Pouze mé fyzické tělo jednou zemře.=rozhodně souhlasím:
  • 2.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi Moje tělo je jen přechodným domovem pro mé opravdové já.=rozhodně souhlasím na otázku 8. Následuje deset krátkých výroků týkajících se vnímání delšího časového horizontu. U každého výroku prosím odpovězte, nakolik s ním Vy osobně souhlasíte či nesouhlasíte.
  • 2.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi Smrt je jen novým začátkem.=rozhodně souhlasím na otázku 8. Následuje deset krátkých výroků týkajících se vnímání delšího časového horizontu. U každého výroku prosím odpovězte, nakolik s ním Vy osobně souhlasíte či nesouhlasíte.
  • 2.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Až umřu, budu se zodpovídat za své činy na zemi.=rozhodně souhlasím na otázku 8. Následuje deset krátkých výroků týkajících se vnímání delšího časového horizontu. U každého výroku prosím odpovězte, nakolik s ním Vy osobně souhlasíte či nesouhlasíte.
 • odpověď Smrt je jen novým začátkem.=rozhodně nesouhlasím:
  • 8.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Lidé mají duši.=rozhodně nesouhlasím na otázku 8. Následuje deset krátkých výroků týkajících se vnímání delšího časového horizontu. U každého výroku prosím odpovězte, nakolik s ním Vy osobně souhlasíte či nesouhlasíte.
  • 7.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi Pouze mé fyzické tělo jednou zemře.=rozhodně nesouhlasím na otázku 8. Následuje deset krátkých výroků týkajících se vnímání delšího časového horizontu. U každého výroku prosím odpovězte, nakolik s ním Vy osobně souhlasíte či nesouhlasíte.
 • odpověď Věřím na zázraky.=rozhodně nesouhlasím:
  • 13.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi Lidé mají duši.=rozhodně nesouhlasím na otázku 8. Následuje deset krátkých výroků týkajících se vnímání delšího časového horizontu. U každého výroku prosím odpovězte, nakolik s ním Vy osobně souhlasíte či nesouhlasíte.

9. Nyní prosím odpovězte, nakolik Vy osobně souhlasíte či nesouhlasíte s následujícími devíti výroky týkajících se ekologických témat.

 • odpověď Politici stále dělají příliš málo pro ochranu životního prostředí.=rozhodně souhlasím:
  • 2.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi Myslím si, že přívrženci ekologických hnutí ekologické problémy hodně zveličují.=rozhodně nesouhlasím na otázku 9. Nyní prosím odpovězte, nakolik Vy osobně souhlasíte či nesouhlasíte s následujícími devíti výroky týkajících se ekologických témat.
  • 2.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Opatření pro ochranu životního prostředí by měla být zaváděna, i kdyby to znamenalo snížení počtu pracovních míst na trhu.=rozhodně souhlasím na otázku 9. Nyní prosím odpovězte, nakolik Vy osobně souhlasíte či nesouhlasíte s následujícími devíti výroky týkajících se ekologických témat.

14. Jaké je Vaše pohlaví?

 • odpověď muž:
  • 2.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ekonomický růst má své limity, kterých průmyslově rozvinutý svět již dosáhl, nebo jich brzy dosáhne.=rozhodně nesouhlasím na otázku 9. Nyní prosím odpovězte, nakolik Vy osobně souhlasíte či nesouhlasíte s následujícími devíti výroky týkajících se ekologických témat.

15. Kolik je Vám let?

 • odpověď < 13 - 23 >:
  • 4.4x vetší pravděpodobnost při odpovědi základní na otázku 16. Jaké je Vaše nejvyšší ukončené vzdělání?

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Děkujeme Vám za vaši ochotu vyplnit následující dotazník. Pro potřeby našeho výzkumu je důležité, aby lidé pozorně četli otázky a odpovídali s rozmyslem. V tomto dotazníku proto najdete otázky, jejichž cílem je zjistit, zda respondenti čtou pozorně.

2. První sada otázek se týká vnímání času. U každého následujícího výroku prosím odpovězte, nakolik s ním Vy osobně souhlasíte či nesouhlasíte.

3. U každého následujícího výroku prosím odpovězte, nakolik s ním Vy osobně souhlasíte či nesouhlasíte.

7. Jaké činnosti děláte ve svém volném čase nejraději? (Zatrhněte minimálně jednu a maximálně všechny možnosti.)

8. Následuje deset krátkých výroků týkajících se vnímání delšího časového horizontu. U každého výroku prosím odpovězte, nakolik s ním Vy osobně souhlasíte či nesouhlasíte.

9. Nyní prosím odpovězte, nakolik Vy osobně souhlasíte či nesouhlasíte s následujícími devíti výroky týkajících se ekologických témat.

10. V této poslední části dotazníku Vám předložíme několik aktivit. Odpovězte prosím, zda jsou následující výroky ve Vašem případě pravdivé či nepravdivé.

11. U následujících aktivit prosím označte, jak často je děláte.

12. Řídíte někdy automobil?

13. Nechávám zapnutý motor automobilu při čekání na vlakovém přejezdu nebo v zácpě.

14. Jaké je Vaše pohlaví?

15. Kolik je Vám let?

16. Jaké je Vaše nejvyšší ukončené vzdělání?

17. V jak velké obci v současné době bydlíte? (Po většinu týdne.)

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Děkujeme Vám za vaši ochotu vyplnit následující dotazník. Pro potřeby našeho výzkumu je důležité, aby lidé pozorně četli otázky a odpovídali s rozmyslem. V tomto dotazníku proto najdete otázky, jejichž cílem je zjistit, zda respondenti čtou pozorně.

2. První sada otázek se týká vnímání času. U každého následujícího výroku prosím odpovězte, nakolik s ním Vy osobně souhlasíte či nesouhlasíte.

3. U každého následujícího výroku prosím odpovězte, nakolik s ním Vy osobně souhlasíte či nesouhlasíte.

7. Jaké činnosti děláte ve svém volném čase nejraději? (Zatrhněte minimálně jednu a maximálně všechny možnosti.)

8. Následuje deset krátkých výroků týkajících se vnímání delšího časového horizontu. U každého výroku prosím odpovězte, nakolik s ním Vy osobně souhlasíte či nesouhlasíte.

9. Nyní prosím odpovězte, nakolik Vy osobně souhlasíte či nesouhlasíte s následujícími devíti výroky týkajících se ekologických témat.

10. V této poslední části dotazníku Vám předložíme několik aktivit. Odpovězte prosím, zda jsou následující výroky ve Vašem případě pravdivé či nepravdivé.

11. U následujících aktivit prosím označte, jak často je děláte.

12. Řídíte někdy automobil?

13. Nechávám zapnutý motor automobilu při čekání na vlakovém přejezdu nebo v zácpě.

14. Jaké je Vaše pohlaví?

15. Kolik je Vám let?

16. Jaké je Vaše nejvyšší ukončené vzdělání?

17. V jak velké obci v současné době bydlíte? (Po většinu týdne.)

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Svobodová, R.Vnímaní času a ekologické chování (výsledky průzkumu), 2015. Dostupné online na https://vnimani-casu-a-ekologicke-ch.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.