Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Vnímání cestovního ruchu rezidenty v MČ Praha 1

Vnímání cestovního ruchu rezidenty v MČ Praha 1

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Lucie Schröderová
Šetření:18. 12. 2012 - 29. 12. 2012
Počet respondentů:19
Počet otázek (max/průměr):26 / 22.11
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:50 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.07:52
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dobrý den,

 

tento dotazník je součástí semestrální práce. Ráda bych požádala rezidenty (obyvatele) městské části Praha 1 o jeho vyplnění.

 

Za Váš čas předem velmi děkuji!

 

Lucie Schröderová 

Odpovědi respondentů

1. Vnímáte ve svém okolí, v MČ Praha 1, účastníky cestovního ruchu?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano19100 %100 %  

Graf

2. Pokud ano, vnímáte je:

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
neutrálně1266,67 %63,16 %  
negativně316,67 %15,79 %  
pozitivně316,67 %15,79 %  

Graf

3. Máte pocit, že se díky cestovnímu ruchu v MČ Praha 1 zvýšila kriminalita?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše souhlasím1052,63 %52,63 %  
nevím526,32 %26,32 %  
spíše nesouhlasím421,05 %21,05 %  

Graf

4. Máte pocit, že se díky cestovnímu ruchu v MČ Praha 1 zvýšilo znečištění ovzduší?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše nesouhlasím842,11 %42,11 %  
nevím631,58 %31,58 %  
spíše souhlasím210,53 %10,53 %  
nesouhlasím210,53 %10,53 %  
souhlasím15,26 %5,26 %  

Graf

5. Máte pocit, že se díky cestovnímu ruchu v MČ Praha 1 zvýšilo znečištění celkového životního prostředí?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nevím736,84 %36,84 %  
spíše nesouhlasím631,58 %31,58 %  
spíše souhlasím315,79 %15,79 %  
nesouhlasím210,53 %10,53 %  
souhlasím15,26 %5,26 %  

Graf

6. Máte pocit, že se díky cestovnímu ruchu v MČ Praha 1 ničí památky?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše nesouhlasím947,37 %47,37 %  
spíše souhlasím631,58 %31,58 %  
nevím315,79 %15,79 %  
souhlasím15,26 %5,26 %  

Graf

7. Máte negativní zkušenosti s účastníky cestovního ruchu?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše souhlasím842,11 %42,11 %  
nesouhlasím526,32 %26,32 %  
spíše nesouhlasím315,79 %15,79 %  
nevím210,53 %10,53 %  
souhlasím15,26 %5,26 %  

Graf

8. Pokud máte negativní zkušenosti, tak jaké?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit více z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
hluk866,67 %42,11 %  
bezohlednost758,33 %36,84 %  
vandalismus325 %15,79 %  
krádež18,33 %5,26 %  

Graf

9. Uvítali byste více účastníků cestovního ruchu ve Vašem okolí?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne1368,42 %68,42 %  
ano631,58 %31,58 %  

Graf

10. Uvítali byste méně účastníků cestovního ruchu ve Vašem okolí?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano1263,16 %63,16 %  
ne736,84 %36,84 %  

Graf

11. Zajímáte se o vývoj cestovního ruchu v MČ Praha 1?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne1578,95 %78,95 %  
ano421,05 %21,05 %  

Graf

12. Podnikáte v MČ Praha 1 v oblasti cestovního ruchu?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne1684,21 %84,21 %  
ano315,79 %15,79 %  

Graf

13. Pokud ano, v jaké oblasti podnikání?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit více z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
restaurace, kavárny150 %5,26 %  
prodej suvenýrů150 %5,26 %  

Graf

14. Využíváte některý z komunikačních kanálů MČ Praha 1?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
facebook1052,63 %52,63 %  
webové stránky MČ Praha 1736,84 %36,84 %  
televize Praha 1421,05 %21,05 %  
ne315,79 %15,79 %  
měsíčník Praha 1315,79 %15,79 %  
interaktivní mapa210,53 %10,53 %  
ani jedno15,26 %5,26 %  
nevyužívám15,26 %5,26 %  
ASPI (poskytování informací prostřednictvím SMS, e-mailů, apod.15,26 %5,26 %  

Graf

15. Navštěvujete kulturní památky v MČ Praha 1?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano1052,63 %52,63 %  
ne947,37 %47,37 %  

Graf

16. Pokud navštěvujete, tak jaké?

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
různé, co se namane133,33 %5,26 %  
Náměstí republiky, Betlémská kaple133,33 %5,26 %  
Staroměstské náměstí, Hrad, Karlův most a další133,33 %5,26 %  

Graf

17. Navštěvujete kulturní akce MČ Praha 1?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne1368,42 %68,42 %  
ano631,58 %31,58 %  

Graf

18. Pokud navštěvujete, tak jaké?

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
divadla, kina1100 %5,26 %  

Graf

19. Zaznamenáváte při účasti kulturních a jiných společenských akcí v rámci MČ Praha 1 přítomnost turistů?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano1263,16 %63,16 %  
ne736,84 %36,84 %  

Graf

20. Navštívili jste již někdy akce pořádané pro turisty (např. taneční večery v hotelech apod.)?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne1473,68 %73,68 %  
ano526,32 %26,32 %  

Graf

21. Spatřujete nějaká pozitiva v rámci přínosu cestovního ruchu do MČ Praha 1? (opravené památky, více stravovacích zařízeních než v jiné MČ v Praze apod.)

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano1684,21 %84,21 %  
ne315,79 %15,79 %  

Graf

22. Jaký máte osobní postoj k turistům či turismu jako takovému (nepovinná otázka) ?

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Přináší to peníze, to je dobře. 125 %5,26 %  
pozitivní125 %5,26 %  
peníze125 %5,26 %  
kladný125 %5,26 %  

Graf

23. Jakého jste pohlaví?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žena1473,68 %73,68 %  
muž526,32 %26,32 %  

Graf

24. Věk?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
15 – 26 let1263,16 %63,16 %  
27 – 45 let526,32 %26,32 %  
46 – 60 let210,53 %10,53 %  

Graf

25. Jaké je Vaše nejvyšší dosavadní vzdělání?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
vysokoškolské - bakalářské1052,63 %52,63 %  
středoškolské s maturitou421,05 %21,05 %  
středoškolské s výučním listem315,79 %15,79 %  
vysokoškolské - magisterské15,26 %5,26 %  
vyšší odborné15,26 %5,26 %  

Graf

26. Jaký je Váš společenský status?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
student947,37 %47,37 %  
zaměstnaný631,58 %31,58 %  
podnikatel210,53 %10,53 %  
mateřská dovolená15,26 %5,26 %  
nezaměstnaný15,26 %5,26 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Tento dotazník byl vyhodnocen jako nevhodný pro úlohu DZD (s největší pravdědpodobností jej zodpovědělo příliš málo respondentů).

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Schröderová, L.Vnímání cestovního ruchu rezidenty v MČ Praha 1 (výsledky průzkumu), 2012. Dostupné online na https://vnimani-cestovniho-ruchu-rez.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.