Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Vnímání cizích kultur v čr

Vnímání cizích kultur v čr

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Jitka Hronová
Šetření:25. 03. 2013 - 05. 04. 2013
Počet respondentů:534
Počet otázek (max/průměr):20 / 9.38
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:po jedné otázce
Návratnost dotazníků:88,7 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.01:16
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-3 PDF-4 PDF-5 PDF-6 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Tento dotazník je určen pro studenty VŠE v Praze. Hlavním účelem tohoto dotazníku je praktický výzkum pro moji bakalářskou práci.

Odpovědi respondentů

1. Studujete na VŠE?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [anootázka č. 2, ne → konec dotazníku].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano29555,24 %55,24 %  
ne23944,76 %44,76 %  

Graf

2. Jste hrdý/á na to, že jste Čech/Češka?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [anootázka č. 3, spíše anootázka č. 3, spíše neotázka č. 3, neotázka č. 3, nejsem Čech/Češka → konec dotazníku].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše ano10736,27 %20,04 %  
ano9130,85 %17,04 %  
spíše ne4615,59 %8,61 %  
nejsem Čech/Češka4214,24 %7,87 %  
ne93,05 %1,69 %  

Graf

3. Upřednostňujete zboží pocházející z České republiky?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano13954,94 %26,03 %  
ne11445,06 %21,35 %  

Graf

4. Setkáváte se ve vašem okolí s jinou kulturou než je ta vaše?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano23492,49 %43,82 %  
ne197,51 %3,56 %  

Graf

5. Zajímáte se aktivně o cizí kultury?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano trochu13051,38 %24,34 %  
ne7128,06 %13,3 %  
ano velmi5220,55 %9,74 %  

Graf

6. Učil jste se někdy ve škole (základí, střední, vysoké) o cizích kulturách?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano13653,75 %25,47 %  
spíše ano7931,23 %14,79 %  
spíše ne2911,46 %5,43 %  
ne93,56 %1,69 %  

Graf

7. Zdá se Vám imigrace v ČR přiměřená?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [anootázka č. 9, neotázka č. 8].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano16163,64 %30,15 %  
ne9236,36 %17,23 %  

Graf

8. Pokud jste odpověděl ne, přijde Vám míra imigrace:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
příliš velká9198,91 %17,04 %  
příliš malá11,09 %0,19 %  

Graf

9. Koho z následující skupiny byste chtěl nejméně mít za sousedy?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Rom20781,82 %38,76 %  
muslim3815,02 %7,12 %  
běloch51,98 %0,94 %  
Asiat20,79 %0,37 %  
černoch10,4 %0,19 %  

Graf

10. Vyberte z následující nabídky ty, se kterými se znáte osobně?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
běloch24797,63 %46,25 %  
Asiat20882,21 %38,95 %  
Rom12549,41 %23,41 %  
černoch10943,08 %20,41 %  
muslim8132,02 %15,17 %  

Graf

11. Setkal jste se někdy osobně s diskriminací na základě jiné kultury (národnosti, rasy, původu,..)?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano14958,89 %27,9 %  
ne10441,11 %19,48 %  

Graf

12. Cítíte se být ohrožen muslimy?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne12348,62 %23,03 %  
někdy ano10139,92 %18,91 %  
často ano2911,46 %5,43 %  

Graf

13. Cítíte se být ohrožen Asiaty?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne17769,96 %33,15 %  
někdy ano5822,92 %10,86 %  
často ano187,11 %3,37 %  

Graf

14. Cítíte se být ohrožen černochy?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne20982,61 %39,14 %  
někdy ano3815,02 %7,12 %  
často ano62,37 %1,12 %  

Graf

15. Cítíte se být ohrožen Romy?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
často ano11344,66 %21,16 %  
někdy ano11143,87 %20,79 %  
ne2911,46 %5,43 %  

Graf

16. Souhlasíte se sňatky homosexuálů?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano22086,96 %41,2 %  
ne3313,04 %6,18 %  

Graf

17. Zdá se Vám česká společnost příliš amerikanizovaná?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne19878,26 %37,08 %  
ano5521,74 %10,3 %  

Graf

18. Jste muž nebo žena?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žena18372,33 %34,27 %  
muž7027,67 %13,11 %  

Graf

19. Jste věřící?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [anootázka č. 20, ne → konec dotazníku].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne21283,79 %39,7 %  
ano4116,21 %7,68 %  

Graf

20. Pokud jste odpověděl ano, jste křesťan?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano3278,05 %5,99 %  
ne921,95 %1,69 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u 9 otázek.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

1. Studujete na VŠE?

 • odpověď ano:
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi ano na otázku 2. Jste hrdý/á na to, že jste Čech/Češka?
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi nejsem Čech/Češka na otázku 2. Jste hrdý/á na to, že jste Čech/Češka?
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi spíše ano na otázku 2. Jste hrdý/á na to, že jste Čech/Češka?
  • zobrazit další souvislosti
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi spíše ne na otázku 2. Jste hrdý/á na to, že jste Čech/Češka?
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi ano na otázku 3. Upřednostňujete zboží pocházející z České republiky?
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi ne na otázku 3. Upřednostňujete zboží pocházející z České republiky?
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi ano na otázku 4. Setkáváte se ve vašem okolí s jinou kulturou než je ta vaše?
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi ne na otázku 4. Setkáváte se ve vašem okolí s jinou kulturou než je ta vaše?
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi ano trochu na otázku 5. Zajímáte se aktivně o cizí kultury?
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi ano velmi na otázku 5. Zajímáte se aktivně o cizí kultury?
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi ne na otázku 5. Zajímáte se aktivně o cizí kultury?
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi ano na otázku 6. Učil jste se někdy ve škole (základí, střední, vysoké) o cizích kulturách?
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi spíše ano na otázku 6. Učil jste se někdy ve škole (základí, střední, vysoké) o cizích kulturách?
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi spíše ne na otázku 6. Učil jste se někdy ve škole (základí, střední, vysoké) o cizích kulturách?
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi ano na otázku 7. Zdá se Vám imigrace v ČR přiměřená?
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi ne na otázku 7. Zdá se Vám imigrace v ČR přiměřená?
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi příliš velká na otázku 8. Pokud jste odpověděl ne, přijde Vám míra imigrace:
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi muslim na otázku 9. Koho z následující skupiny byste chtěl nejméně mít za sousedy?
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi Rom na otázku 9. Koho z následující skupiny byste chtěl nejméně mít za sousedy?
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi Asiat na otázku 10. Vyberte z následující nabídky ty, se kterými se znáte osobně?
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi běloch na otázku 10. Vyberte z následující nabídky ty, se kterými se znáte osobně?
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi černoch na otázku 10. Vyberte z následující nabídky ty, se kterými se znáte osobně?
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi muslim na otázku 10. Vyberte z následující nabídky ty, se kterými se znáte osobně?
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi Rom na otázku 10. Vyberte z následující nabídky ty, se kterými se znáte osobně?
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi ano na otázku 11. Setkal jste se někdy osobně s diskriminací na základě jiné kultury (národnosti, rasy, původu,..)?
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi ne na otázku 11. Setkal jste se někdy osobně s diskriminací na základě jiné kultury (národnosti, rasy, původu,..)?
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi často ano na otázku 12. Cítíte se být ohrožen muslimy?
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi ne na otázku 12. Cítíte se být ohrožen muslimy?
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi někdy ano na otázku 12. Cítíte se být ohrožen muslimy?
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi často ano na otázku 13. Cítíte se být ohrožen Asiaty?
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi ne na otázku 13. Cítíte se být ohrožen Asiaty?
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi někdy ano na otázku 13. Cítíte se být ohrožen Asiaty?
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi ne na otázku 14. Cítíte se být ohrožen černochy?
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi někdy ano na otázku 14. Cítíte se být ohrožen černochy?
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi často ano na otázku 15. Cítíte se být ohrožen Romy?
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi ne na otázku 15. Cítíte se být ohrožen Romy?
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi někdy ano na otázku 15. Cítíte se být ohrožen Romy?
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi ano na otázku 16. Souhlasíte se sňatky homosexuálů?
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi ne na otázku 16. Souhlasíte se sňatky homosexuálů?
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi ano na otázku 17. Zdá se Vám česká společnost příliš amerikanizovaná?
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi ne na otázku 17. Zdá se Vám česká společnost příliš amerikanizovaná?
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi muž na otázku 18. Jste muž nebo žena?
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi žena na otázku 18. Jste muž nebo žena?
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi ano na otázku 19. Jste věřící?
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi ne na otázku 19. Jste věřící?
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi ano na otázku 20. Pokud jste odpověděl ano, jste křesťan?

4. Setkáváte se ve vašem okolí s jinou kulturou než je ta vaše?

 • odpověď ano:
  • 2.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi muslim na otázku 9. Koho z následující skupiny byste chtěl nejméně mít za sousedy?
  • 2.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi černoch na otázku 10. Vyberte z následující nabídky ty, se kterými se znáte osobně?
  • 2.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi ano na otázku 19. Jste věřící?
  • zobrazit další souvislosti
  • 2.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi ano na otázku 20. Pokud jste odpověděl ano, jste křesťan?
  • 2.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi muslim na otázku 10. Vyberte z následující nabídky ty, se kterými se znáte osobně?
  • 2.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi ano velmi na otázku 5. Zajímáte se aktivně o cizí kultury?
  • 2.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi někdy ano na otázku 12. Cítíte se být ohrožen muslimy?
  • 2.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Rom na otázku 10. Vyberte z následující nabídky ty, se kterými se znáte osobně?
  • 2.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi ano na otázku 7. Zdá se Vám imigrace v ČR přiměřená?
  • 2.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi ano na otázku 6. Učil jste se někdy ve škole (základí, střední, vysoké) o cizích kulturách?
  • 2.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi ano na otázku 2. Jste hrdý/á na to, že jste Čech/Češka?
  • 2.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi ne na otázku 16. Souhlasíte se sňatky homosexuálů?
  • 2.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi ne na otázku 3. Upřednostňujete zboží pocházející z České republiky?
  • 2.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi ano trochu na otázku 5. Zajímáte se aktivně o cizí kultury?
  • 2.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi často ano na otázku 15. Cítíte se být ohrožen Romy?
  • 2.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi Asiat na otázku 10. Vyberte z následující nabídky ty, se kterými se znáte osobně?
  • 2.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi žena na otázku 18. Jste muž nebo žena?
  • 2.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi ano na otázku 11. Setkal jste se někdy osobně s diskriminací na základě jiné kultury (národnosti, rasy, původu,..)?
  • 2.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi často ano na otázku 12. Cítíte se být ohrožen muslimy?
  • 2.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi někdy ano na otázku 13. Cítíte se být ohrožen Asiaty?
  • 2.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi ne na otázku 15. Cítíte se být ohrožen Romy?
  • 2.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi ne na otázku 17. Zdá se Vám česká společnost příliš amerikanizovaná?
  • 2.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi běloch na otázku 10. Vyberte z následující nabídky ty, se kterými se znáte osobně?
  • 2.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi ne na otázku 13. Cítíte se být ohrožen Asiaty?
  • 2.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi ne na otázku 14. Cítíte se být ohrožen černochy?
  • 2.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi ano na otázku 16. Souhlasíte se sňatky homosexuálů?
  • 2.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi někdy ano na otázku 14. Cítíte se být ohrožen černochy?
  • 2.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi spíše ano na otázku 2. Jste hrdý/á na to, že jste Čech/Češka?
  • 2.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi ne na otázku 19. Jste věřící?
  • 2.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi ano na otázku 3. Upřednostňujete zboží pocházející z České republiky?
  • 2.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi ne na otázku 11. Setkal jste se někdy osobně s diskriminací na základě jiné kultury (národnosti, rasy, původu,..)?
  • 2.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi spíše ne na otázku 2. Jste hrdý/á na to, že jste Čech/Češka?
  • 2.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi někdy ano na otázku 15. Cítíte se být ohrožen Romy?
  • 2.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi ano na otázku 17. Zdá se Vám česká společnost příliš amerikanizovaná?
  • 2.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi Rom na otázku 9. Koho z následující skupiny byste chtěl nejméně mít za sousedy?
  • 2.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi muž na otázku 18. Jste muž nebo žena?

7. Zdá se Vám imigrace v ČR přiměřená?

 • odpověď ne:
  • 5.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi příliš velká na otázku 8. Pokud jste odpověděl ne, přijde Vám míra imigrace:

8. Pokud jste odpověděl ne, přijde Vám míra imigrace:

 • odpověď příliš velká:
  • 5.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi ne na otázku 7. Zdá se Vám imigrace v ČR přiměřená?

9. Koho z následující skupiny byste chtěl nejméně mít za sousedy?

 • odpověď Rom:
  • 2.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi ne na otázku 4. Setkáváte se ve vašem okolí s jinou kulturou než je ta vaše?
  • 2.4x vetší pravděpodobnost při odpovědi spíše ano na otázku 6. Učil jste se někdy ve škole (základí, střední, vysoké) o cizích kulturách?
  • 2.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi ne na otázku 12. Cítíte se být ohrožen muslimy?

10. Vyberte z následující nabídky ty, se kterými se znáte osobně?

 • odpověď Asiat:
  • 2.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi muslim na otázku 10. Vyberte z následující nabídky ty, se kterými se znáte osobně?
  • 2.4x vetší pravděpodobnost při odpovědi ano velmi na otázku 5. Zajímáte se aktivně o cizí kultury?
  • 2.4x vetší pravděpodobnost při odpovědi ne na otázku 15. Cítíte se být ohrožen Romy?
  • zobrazit další souvislosti
  • 2.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi černoch na otázku 10. Vyberte z následující nabídky ty, se kterými se znáte osobně?
 • odpověď běloch:
  • 2.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi spíše ne na otázku 2. Jste hrdý/á na to, že jste Čech/Češka?
  • 2.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi často ano na otázku 13. Cítíte se být ohrožen Asiaty?
  • 2.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi ano na otázku 20. Pokud jste odpověděl ano, jste křesťan?
  • zobrazit další souvislosti
  • 2.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi ano na otázku 6. Učil jste se někdy ve škole (základí, střední, vysoké) o cizích kulturách?
  • 2.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi někdy ano na otázku 12. Cítíte se být ohrožen muslimy?
  • 2.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi ne na otázku 17. Zdá se Vám česká společnost příliš amerikanizovaná?
  • 2.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi žena na otázku 18. Jste muž nebo žena?
  • 2.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi ano na otázku 2. Jste hrdý/á na to, že jste Čech/Češka?
  • 2.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi muslim na otázku 10. Vyberte z následující nabídky ty, se kterými se znáte osobně?
  • 2.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi Asiat na otázku 10. Vyberte z následující nabídky ty, se kterými se znáte osobně?
  • 2.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi ano trochu na otázku 5. Zajímáte se aktivně o cizí kultury?
  • 2.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi ne na otázku 3. Upřednostňujete zboží pocházející z České republiky?
  • 2.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi často ano na otázku 15. Cítíte se být ohrožen Romy?
  • 2.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi ano na otázku 7. Zdá se Vám imigrace v ČR přiměřená?
  • 2.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi ano velmi na otázku 5. Zajímáte se aktivně o cizí kultury?
  • 2.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi ano na otázku 11. Setkal jste se někdy osobně s diskriminací na základě jiné kultury (národnosti, rasy, původu,..)?
  • 2.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi ano na otázku 4. Setkáváte se ve vašem okolí s jinou kulturou než je ta vaše?
  • 2.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi ne na otázku 13. Cítíte se být ohrožen Asiaty?
  • 2.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi ano na otázku 16. Souhlasíte se sňatky homosexuálů?
  • 2.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi ne na otázku 19. Jste věřící?
  • 2.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi ne na otázku 14. Cítíte se být ohrožen černochy?
  • 2.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi Rom na otázku 10. Vyberte z následující nabídky ty, se kterými se znáte osobně?
  • 2.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi Rom na otázku 9. Koho z následující skupiny byste chtěl nejméně mít za sousedy?
  • 2.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi ano na otázku 19. Jste věřící?
  • 2.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi spíše ano na otázku 6. Učil jste se někdy ve škole (základí, střední, vysoké) o cizích kulturách?
  • 2.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi muslim na otázku 9. Koho z následující skupiny byste chtěl nejméně mít za sousedy?
  • 2.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi někdy ano na otázku 14. Cítíte se být ohrožen černochy?
  • 2.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi někdy ano na otázku 15. Cítíte se být ohrožen Romy?
  • 2.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi černoch na otázku 10. Vyberte z následující nabídky ty, se kterými se znáte osobně?
  • 2.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi ano na otázku 3. Upřednostňujete zboží pocházející z České republiky?
  • 2.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi ne na otázku 11. Setkal jste se někdy osobně s diskriminací na základě jiné kultury (národnosti, rasy, původu,..)?
  • 2.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi ne na otázku 16. Souhlasíte se sňatky homosexuálů?
  • 2.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi ne na otázku 12. Cítíte se být ohrožen muslimy?
  • 2.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi ne na otázku 7. Zdá se Vám imigrace v ČR přiměřená?
  • 2.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi příliš velká na otázku 8. Pokud jste odpověděl ne, přijde Vám míra imigrace:
  • 2.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi často ano na otázku 12. Cítíte se být ohrožen muslimy?
  • 2.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi někdy ano na otázku 13. Cítíte se být ohrožen Asiaty?
  • 2.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi ne na otázku 15. Cítíte se být ohrožen Romy?
  • 2.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi spíše ano na otázku 2. Jste hrdý/á na to, že jste Čech/Češka?
  • 2.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi ne na otázku 5. Zajímáte se aktivně o cizí kultury?
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi ne na otázku 4. Setkáváte se ve vašem okolí s jinou kulturou než je ta vaše?
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi muž na otázku 18. Jste muž nebo žena?
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi ano na otázku 17. Zdá se Vám česká společnost příliš amerikanizovaná?

14. Cítíte se být ohrožen černochy?

 • odpověď ne:
  • 2.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi ne na otázku 15. Cítíte se být ohrožen Romy?
  • 2.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi ne na otázku 12. Cítíte se být ohrožen muslimy?
  • 2.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi ne na otázku 13. Cítíte se být ohrožen Asiaty?

16. Souhlasíte se sňatky homosexuálů?

 • odpověď ano:
  • 2.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi ne na otázku 13. Cítíte se být ohrožen Asiaty?
  • 2.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi ne na otázku 15. Cítíte se být ohrožen Romy?
  • 2.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi ano velmi na otázku 5. Zajímáte se aktivně o cizí kultury?
  • zobrazit další souvislosti
  • 2.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi ano na otázku 7. Zdá se Vám imigrace v ČR přiměřená?
  • 2.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi ano na otázku 6. Učil jste se někdy ve škole (základí, střední, vysoké) o cizích kulturách?
  • 2.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi ne na otázku 12. Cítíte se být ohrožen muslimy?
  • 2.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi ne na otázku 3. Upřednostňujete zboží pocházející z České republiky?
  • 2.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi žena na otázku 18. Jste muž nebo žena?
  • 2.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi spíše ano na otázku 2. Jste hrdý/á na to, že jste Čech/Češka?
  • 2.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi někdy ano na otázku 15. Cítíte se být ohrožen Romy?

19. Jste věřící?

 • odpověď ano:
  • 13x vetší pravděpodobnost při odpovědi ano na otázku 20. Pokud jste odpověděl ano, jste křesťan?
 • odpověď ne:
  • 2.4x vetší pravděpodobnost při odpovědi ne na otázku 4. Setkáváte se ve vašem okolí s jinou kulturou než je ta vaše?

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Studujete na VŠE?

2. Jste hrdý/á na to, že jste Čech/Češka?

3. Upřednostňujete zboží pocházející z České republiky?

4. Setkáváte se ve vašem okolí s jinou kulturou než je ta vaše?

5. Zajímáte se aktivně o cizí kultury?

6. Učil jste se někdy ve škole (základí, střední, vysoké) o cizích kulturách?

7. Zdá se Vám imigrace v ČR přiměřená?

8. Pokud jste odpověděl ne, přijde Vám míra imigrace:

9. Koho z následující skupiny byste chtěl nejméně mít za sousedy?

10. Vyberte z následující nabídky ty, se kterými se znáte osobně?

11. Setkal jste se někdy osobně s diskriminací na základě jiné kultury (národnosti, rasy, původu,..)?

12. Cítíte se být ohrožen muslimy?

13. Cítíte se být ohrožen Asiaty?

14. Cítíte se být ohrožen černochy?

15. Cítíte se být ohrožen Romy?

16. Souhlasíte se sňatky homosexuálů?

17. Zdá se Vám česká společnost příliš amerikanizovaná?

18. Jste muž nebo žena?

19. Jste věřící?

20. Pokud jste odpověděl ano, jste křesťan?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Studujete na VŠE?

2. Jste hrdý/á na to, že jste Čech/Češka?

3. Upřednostňujete zboží pocházející z České republiky?

4. Setkáváte se ve vašem okolí s jinou kulturou než je ta vaše?

5. Zajímáte se aktivně o cizí kultury?

6. Učil jste se někdy ve škole (základí, střední, vysoké) o cizích kulturách?

7. Zdá se Vám imigrace v ČR přiměřená?

8. Pokud jste odpověděl ne, přijde Vám míra imigrace:

9. Koho z následující skupiny byste chtěl nejméně mít za sousedy?

10. Vyberte z následující nabídky ty, se kterými se znáte osobně?

11. Setkal jste se někdy osobně s diskriminací na základě jiné kultury (národnosti, rasy, původu,..)?

12. Cítíte se být ohrožen muslimy?

13. Cítíte se být ohrožen Asiaty?

14. Cítíte se být ohrožen černochy?

15. Cítíte se být ohrožen Romy?

16. Souhlasíte se sňatky homosexuálů?

17. Zdá se Vám česká společnost příliš amerikanizovaná?

18. Jste muž nebo žena?

19. Jste věřící?

20. Pokud jste odpověděl ano, jste křesťan?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Hronová, J.Vnímání cizích kultur v čr (výsledky průzkumu), 2013. Dostupné online na https://vnimani-cizich-kultur-v-cr.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.