Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Vnímání drobných církevních staveb v krajině

Vnímání drobných církevních staveb v krajině

Dopis Ježíškovi - Vánoční dárky 2023
Jaké dárky Vám udělají pod stromečkem radost a jaké byste radši nedostávali?

(veřejné výsledky pro všechny "ježíšky" již 14. prosince ve 12:00)

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Hana Labancová
Šetření:01. 03. 2010 - 06. 03. 2010
Počet respondentů:178
Počet otázek (max/průměr):21 / 20.2
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:78,2 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.04:38
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dovoluji si Vás požádat o 15 minut Vašeho času. Dokončuji diplomovou práci na téma Drobné církevní stavby v české krajině. Kromě popisu konkrétních staveb je součástí mé práce i tento dotazník. Jeho smyslem je zjistit, zda lidé vnímají kaple, kapličky, boží muka a kříže a jejich postoj k nim. Usedněte, prosím, na chvíli a zamyslete se nad krajinou, v níž žijete.

Odpovědi respondentů

1. Všímáte si / uvědomujete si existenci kaplí, kapliček, božích muk, křížů a křížků v krajině?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano17497,75 %97,75 %  
ne42,25 %2,25 %  

Graf

2. Patří dle Vašeho názoru kaple, kapličky, boží muka, kříže a křížky do krajiny?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano16793,82 %93,82 %  
nevím63,37 %3,37 %  
ne52,81 %2,81 %  

Graf

3. Jak vnímáte jejich existenci?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
kladně15285,39 %85,39 %  
nijak147,87 %7,87 %  
záporně42,25 %2,25 %  
nádhera10,56 %0,56 %  
rozporuplně, nedokážu odpovědět10,56 %0,56 %  
povětšině kladně10,56 %0,56 %  
jako součást kulturní historie10,56 %0,56 %  
nehlasim se k zadne cirkvi ale nevadi mi10,56 %0,56 %  
Jejich existence je naprosto zbytečná.10,56 %0,56 %  
vzbuzují respekt10,56 %0,56 %  
Každý má svojí víru10,56 %0,56 %  

Graf

4. Obohacují nebo hyzdí dle Vašeho názoru kaple, kapličky, boží muka, kříže a křížky krajinu?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
obohacují15687,64 %87,64 %  
nevím95,06 %5,06 %  
hyzdí63,37 %3,37 %  
ani jedno10,56 %0,56 %  
jak která10,56 %0,56 %  
Záleží na krajině dříve a nyní10,56 %0,56 %  
Urážejí Boha.Uctívat máme jen Jeho a ne tzv,svaté10,56 %0,56 %  
když jsou stav.v pořádku-ano, v případě ruin-hyzdí10,56 %0,56 %  
Jsou součástí našeho života10,56 %0,56 %  
podle toho, kde jsou umístěné10,56 %0,56 %  

Graf

5. Je Vaše mínění ovlivněno stavem staveb (chátrající, opravené)?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne10156,74 %56,74 %  
ano5933,15 %33,15 %  
nevím1810,11 %10,11 %  

Graf

6. Kdo by dle Vašeho názoru měl zajišťovat financování jejich obnovy, resp. opravy a údržby (Většina těchto staveb je v majetku obcí)? Prosím, zvolte pouze jednu možnost.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
místní samosprávy z dotací4123,03 %23,03 %  
církev3921,91 %21,91 %  
místní samosprávy ze svých rozpočtů3821,35 %21,35 %  
nevím95,06 %5,06 %  
občanská sdružení a spolky95,06 %5,06 %  
občané ze své vlastní iniciativy63,37 %3,37 %  
kombinace možností42,25 %2,25 %  
a obce10,56 %0,56 %  
místní samosprávy i církev10,56 %0,56 %  
Církev, ovšem až po majetkovém vypořádání.10,56 %0,56 %  
volím všechny odpovědi10,56 %0,56 %  
všichni uvedení v rámci možností10,56 %0,56 %  
vše z toho je možné a správné10,56 %0,56 %  
samosprávy i místní občané a spolky, 10,56 %0,56 %  
Majitel by měl mít zájem a ostatní pomoci.10,56 %0,56 %  
všechny možnosti10,56 %0,56 %  
chátrající jsou někdy přitažlivější,větší působivo10,56 %0,56 %  
co spolupráce jednotlivých subjektů10,56 %0,56 %  
majtelé,ob.sdružení a občaná z vl.iniciativy10,56 %0,56 %  
míst.samospr. z rozp.za pomoci církve a obč.sdruž 10,56 %0,56 %  
měli by združit prostředky jak obce tak církev10,56 %0,56 %  
ale pouze v případěmajetkového vyrovnání se státem10,56 %0,56 %  
Měly by se odstranit.Boha máme uctívat pravdou.10,56 %0,56 %  
Nikdo,jsou to zbytečné stavby.10,56 %0,56 %  
ideální by bylo, kdyby se všichni domluvili 10,56 %0,56 %  
vlastník, tedy církev či samospráva10,56 %0,56 %  
majitel10,56 %0,56 %  
opravuje ten, komu patří10,56 %0,56 %  
vlastník10,56 %0,56 %  
vždy ten, kdo je majitelem stavby10,56 %0,56 %  
všichni - dle svých možností10,56 %0,56 %  
samospravy, spolky,cirkve10,56 %0,56 %  
církev a občané10,56 %0,56 %  
kombinace všech možností10,56 %0,56 %  
a občané10,56 %0,56 %  
a občané10,56 %0,56 %  
stát10,56 %0,56 %  
Stát + kraje obce církve dotace (z EU) dob10,56 %0,56 %  
samosprávy z dotací i rozpočtů a občané10,56 %0,56 %  

Graf

7. byste ochotni se nějakým způsobem podílet na obnově, event. opravě uvedených stavbiček?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano10156,74 %56,74 %  
ne4123,03 %23,03 %  
nevím3620,22 %20,22 %  

Graf

8. Pokud ano, jakou formu byste zvolili?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
finanční příspěvek 7441,57 %41,57 %  
vlastní práci (materiál hrazen např. místní samosprávou nebo dotací od jiného správního úřadu)4324,16 %24,16 %  
vlastní práci včetně úhrady materiálu 158,43 %8,43 %  
nechci pomáhat105,62 %5,62 %  
nevím42,25 %2,25 %  
žádnou31,69 %1,69 %  
nepodílela bych se21,12 %1,12 %  
ne21,12 %1,12 %  
-10,56 %0,56 %  
nejsem ochotna se podílet10,56 %0,56 %  
zase od všeho10,56 %0,56 %  
nepřispěla bych10,56 %0,56 %  
měla by se starat církev, nic veřejného10,56 %0,56 %  
finanční příspěvek i vlastní práce10,56 %0,56 %  
pokud se nechci podílet, na co se ptáte10,56 %0,56 %  
nedokážu rozhodnout. podle dostuponosti památky10,56 %0,56 %  
Ano, podle vlastních možností a potřeb.10,56 %0,56 %  
fotografická reportáž10,56 %0,56 %  
zadnou10,56 %0,56 %  
voil jsem ne10,56 %0,56 %  
K čemu slouží?V Bibli je ukázáno,jak skončí.10,56 %0,56 %  
Žádnou formou bych nepodporovala tyto zbytečné sta10,56 %0,56 %  
nechtěl10,56 %0,56 %  
propagace10,56 %0,56 %  
interpelace majitelů těchto staveb10,56 %0,56 %  
např. darem ve formě zpracování projektu na dotaci10,56 %0,56 %  
nejsem ochotna10,56 %0,56 %  
nic10,56 %0,56 %  
všechny možnosti10,56 %0,56 %  
modlitbou10,56 %0,56 %  
a vlastní práci10,56 %0,56 %  
organizačně10,56 %0,56 %  
a finanční příspěvek10,56 %0,56 %  

Graf

9. V současnosti je vznik nových kapliček spíše výjimkou. Uvítali byste vznik nových staveb?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano7743,26 %43,26 %  
ne5933,15 %33,15 %  
nevím4223,6 %23,6 %  

Graf

10. V případě stavby nových kapliček preferujete spíše jejich tradiční vzhled nebo moderní nekonvenční vzhled (např. kulovitý tvar, abstraktní malby)?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
tradiční9754,49 %54,49 %  
moderní3016,85 %16,85 %  
nezajímám se2514,04 %14,04 %  
nevím52,81 %2,81 %  
ano21,12 %1,12 %  
ne21,12 %1,12 %  
nesouhlasím s výstavbou nových kapliček10,56 %0,56 %  
zálěží na konkrétní místě10,56 %0,56 %  
dle místa, kde by stavba stála10,56 %0,56 %  
místo nových kapliček bych uvítala jiné drobné sta10,56 %0,56 %  
nevidím smysl stavby nových takových staveb10,56 %0,56 %  
zajimave a neurazejici propojeni klasiky s moderno10,56 %0,56 %  
nerozlišuji10,56 %0,56 %  
nepreferuji, obě varianty beru, možná spíš moderní10,56 %0,56 %  
obé10,56 %0,56 %  
i tradiční i moderní, záleží na umístění10,56 %0,56 %  
Musí mít náplň.10,56 %0,56 %  
vhodný pro danou lokalitu10,56 %0,56 %  
Preferuji chránit zvířata i tím,že je nebudeme jís10,56 %0,56 %  
Nepreferuji vzhled žádný,jsou to zbytečné stavby10,56 %0,56 %  
dle rázu místa, kde by stály10,56 %0,56 %  
moderní, pokud by nebyla nějak extravagantní10,56 %0,56 %  
záleží jak se občané a jejich združení dohodnou 10,56 %0,56 %  

Graf

11. Představte si, poblíž Vaší nemovitosti je chátrající kaplička (s děravou střechou a opadanou omítkou)

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
budete požadovat po místní samosprávě, aby ji opravila5530,9 %30,9 %  
neuděláte nic, nevšímáte si jí4324,16 %24,16 %  
navrhnete úřadům, aby obstaraly materiál a vy kapličku zdarma opravíte2514,04 %14,04 %  
navrhnete místní samosprávě, aby obstarala materiál a vy kapličku za dohodnutou úhradu opravíte147,87 %7,87 %  
nakoupíte si materiál a kapličku opravíte137,3 %7,3 %  
nevím21,12 %1,12 %  
budu jednat se samosprávou a se sousedy10,56 %0,56 %  
upozorním církev na stav kapličky10,56 %0,56 %  
snažila bych se upozornit majitele, aby ji opravil10,56 %0,56 %  
zkoušel jste projednat opravu kapličky s památkáři10,56 %0,56 %  
zchátralé historické stavby mají také něco do sebe10,56 %0,56 %  
Sama nic nebudu iniciovat,připojila bych se k něko10,56 %0,56 %  
Odpovědět nelze nijak jednoznačně.10,56 %0,56 %  
nafotím ji10,56 %0,56 %  
registruji ji10,56 %0,56 %  
budu pátrat čí stavba je a budu požadovat opravu10,56 %0,56 %  
Nechám ji zbořit i na své náklady10,56 %0,56 %  
není10,56 %0,56 %  
opravíme střechu,omítku necháme na někom dalším10,56 %0,56 %  
přispěji finančně na opravu10,56 %0,56 %  
formulace není přesná -budu apelovat na majitele 10,56 %0,56 %  
inicializace rekonstrukce hrazené vlastníkem10,56 %0,56 %  
odstranit10,56 %0,56 %  
vyhlásit sbírku10,56 %0,56 %  
zodpovědnost by měla nést církev10,56 %0,56 %  
náklady má hradit církev10,56 %0,56 %  
řeknu druhým ať navrhnou opravu 10,56 %0,56 %  
nemohu posoudit10,56 %0,56 %  
budu obdivovat její malebnost tak, jak je10,56 %0,56 %  
Žádal bych po místní samosprávě, aby jí opravila, 10,56 %0,56 %  
upozorním majitelel10,56 %0,56 %  
všechny možnosti krmě nezájmu10,56 %0,56 %  

Graf

12. V případě, že poblíž Vaší nemovitosti je zachovalá/ opravená kaplička

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nevšímáte si jí5933,15 %33,15 %  
méněkrát než jednou měsíčně doplníte výzdobu (květiny, svíčky)3217,98 %17,98 %  
méněkrát než jednou měsíčně provedete drobnou údržbu (úklid, zametení, posekání trávy apod.)3117,42 %17,42 %  
jednou nebo vícekrát měsíčně provádíte drobnou údržbu (úklid, zametení, posekání trávy kolem…) 2011,24 %11,24 %  
jednou nebo vícekrát měsíčně doplňujete výzdobu (květiny, svíčky)105,62 %5,62 %  
není21,12 %1,12 %  
nic neudělám, jen si ji prohlédnu10,56 %0,56 %  
všímám, ale neuklízím, nenosím ozdoby10,56 %0,56 %  
žádná taková není10,56 %0,56 %  
Všímám si jí, jen se o ni nestarám10,56 %0,56 %  
v blízkosti žádnou nemám10,56 %0,56 %  
Všimnu si, ocením, nebudu aktivně udržovat10,56 %0,56 %  
Jsme potěšeni. (napsáno bez znalosti násl. ot.)10,56 %0,56 %  
je upravená10,56 %0,56 %  
zatím nevím10,56 %0,56 %  
registruji ji10,56 %0,56 %  
všímám si, nedělám nic10,56 %0,56 %  
K čemu svíčky,zapálit les?10,56 %0,56 %  
Je to pro mne stavba zbytečná.10,56 %0,56 %  
činí mi to radost10,56 %0,56 %  
zadnou kaplicku v okoli nemam, bohuzel10,56 %0,56 %  
všímám si jí, ale nestarám se o ni10,56 %0,56 %  
všímala bych si jí, ale ještě nevím, jak10,56 %0,56 %  
pomodlím se10,56 %0,56 %  
vnímám ji a všímám si, jak je o ni hezky postaráno10,56 %0,56 %  
obdivuji ji10,56 %0,56 %  
když si zrovna vzpomenu, nepravidelně10,56 %0,56 %  
nejspíš bych si jí všímala a ráda okukovala cestou10,56 %0,56 %  
a občas doplním květiny10,56 %0,56 %  
nevím, co bych dělala10,56 %0,56 %  

Graf

13. Zkuste se vžít do situace, že poblíž Vaší nemovitosti je plánována výstavba nové kapličky a podle zveřejněného návrhu jde o stavbu tradičního vzhledu (neliší se od stávajících). Které z následujících tvrzení nejlépe vystihuje Vaše pocity?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
stavba vám nevadí9352,25 %52,25 %  
jste potěšeni6637,08 %37,08 %  
nezajímáte se105,62 %5,62 %  
stavba vám velmi vadí52,81 %2,81 %  
stavba vám vadí42,25 %2,25 %  

Graf

14. Představte si, že poblíž Vaší nemovitosti se plánuje výstavba nové kapličky a tentokrát jde podle návrhu o stavbu moderně pojatou (např. tvaru koule, v zářivých barvách, s abstraktními malbami). Které z následujících tvrzení nejlépe vystihuje Vaše pocity?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
stavba vám nevadí7039,33 %39,33 %  
stavba vám vadí4223,6 %23,6 %  
jste potěšeni2815,73 %15,73 %  
stavba vám velmi vadí2514,04 %14,04 %  
nezajímáte se137,3 %7,3 %  

Graf

15. Víte, co znamená pojem "umrlčí cesta"?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne13575,84 %75,84 %  
ano4324,16 %24,16 %  

Graf

16. V případě kladné odpovědi, prosím, stručně charakterizujte:

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

Cesta či ztezka, po níž se vozili (resp. byli voženi) nebožtíci.

cesta ke hrbitovu, kudy byl naposledy odvazen neboztik

cesta ke hřbitovu?

cesta pohřebního průvodu

cesta pohřebních procesí s mrtvým na hřbitov

cesta pohřebních průvodů na hřbitov

cesta s mrtvolou na hřbitov

cesta vedoucí ke hřbitovu či popravišti

Cesta, kudma jezdí nebo jezdlily pohřební vozy (staré nebo nové).

Cesta, kudy chodí průvod se zemřelým.

Cesta, kudy kráčel pohřební průvod s nebožtíkem na hřbitov.

cesta, kudy se ubíral umrlčí průvod

Cesta, kudy se vozili mtrví k pochování.

cesta, po které se dopravovali/jí zemřelí na hřbitov

cesta, po které se odváželi zesnulí na hřbitov

Cesta, po které se převáželi mrtví na hřbitov, např. v jiné obci, podle toho, kde měla obec bez hřbitova pohřební právo.

cesta, po které se vozili mrtví

cesta, po které se vozili mrtví na hřbitov

cesta, po které vozili mrtvoly na hřbitov

cesta, po ní se vozili zesnulí na hřbitov

Cesta, po níž kráčely pohřební průvody

cesty, po kterých jezdily zejm. pohřební povozy

Domnívám se, že jde o cestu nebožtíka na hřbitov

Domnívám se, že je to "soubor" Božích muk, křížů apod., které někdo postavil jako smírčí oběť za duši zesnulého "hříšníka"

chodil po ní pohřební průvod

Jak zjištěno dodatečně může mít tento pojem různá vysvětlení. = pohřební ; těžká, obtížná; tradičně tak pojmenovaná bez znalostí souvislostí; vedoucí krajinou spojenou např. s mohylami; spojená s jistou temnou událostí; asi...

je to cesta po které se nosily rakve s neboštíky na poslední odpočinek

Je to cesta, kudy drive jezdily pohrebni vozy a procesi na hrbitov

myslím si, že jde o cestu vedoucí od vesnice ke hřbitovu

myslím, že je to název pro cestu, po které se jezdilo s povozy k hřbitovu

Nejsem si jistá ale nebyli to cesty ke kterým se zapichovali úmrlčí prkna.To byli prkna na kterých leželi přes zimu zemřelí lidé-pochovávali se až na jaře kdy už šel vykopat hrob.Tyto prkna se pak zapichovala k cestám.

Po ní se vozili (nesli) nebožtíci k pohřbu na hřbitov.

poslední cesta nebožtíka

Předpokládám, že jde o cestu, kudy lidé vozívali při pohřbech nebožtíky (tzn. mezi kostelem a místem posledního odpočinku, hřbitovem). Touto cestou šel smuteční průvod.

předpokládám, že se jedná o cestu posledního rozloučení se zesnulým

trasa pohrebniho pochodu na hrbitov

Umrlčí cesta spojovala Bořetín se silnicí Strmilov - Palupín. Říkalo se jí umrlčí, protože po ní jezdily pohřební povozy (měla minimální výškové rozdíly).

Vozili se po ní mrtví k pochování

vozili se po ní mrtví na hřbitov (např. když jedna obec neměla vlastní a museli je vozit do sousední)

vozili se po ní nebožtíci na hřbitov

17. Bydlíte

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ve městě12871,91 %71,91 %  
na vesnici4726,4 %26,4 %  
osada, část vzdálené obce-cca 3 km10,56 %0,56 %  
v okrajové části města, která má vesnický charakte10,56 %0,56 %  
nevyplněno10,56 %0,56 %  

Graf

18. Navštěvujete pravidelně chalupu nebo chatu na venkově?

Nepovinná otázka, respondent se mohl rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne11163,79 %62,36 %  
ano6336,21 %35,39 %  

Graf

19. Jste

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
bez vyznání10157,06 %56,74 %  
věřící6134,46 %34,27 %  
věřící, ne v klasickém slova smyslu10,56 %0,56 %  
věřící, ale nezapojen v církvi10,56 %0,56 %  
věřím po svém10,56 %0,56 %  
věřící, ale nejsem křesťanka10,56 %0,56 %  
buddhista10,56 %0,56 %  
neholduji institucializaci vnitřních prožitků člov10,56 %0,56 %  
mám víru ale zaštítěná žádnou institucí10,56 %0,56 %  
Věříc jsem,ale stavba těchto "chrámů"považuji za z10,56 %0,56 %  
vlastni nazor;-) neco jako vesmir, princip, vyssi 10,56 %0,56 %  
agnostik10,56 %0,56 %  
ateista10,56 %0,56 %  
-10,56 %0,56 %  
jak se to hodí :D10,56 %0,56 %  
to vás nemusá zajímat10,56 %0,56 %  
spíše na půl10,56 %0,56 %  

Graf

20. Jste

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žena11363,48 %63,48 %  
muž6536,52 %36,52 %  

Graf

21. Věk

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
40-64 let6536,52 %36,52 %  
25-39 let6335,39 %35,39 %  
18-24 let4726,4 %26,4 %  
65 let a starší31,69 %1,69 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u 3 otázek.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

5. Je Vaše mínění ovlivněno stavem staveb (chátrající, opravené)?

 • odpověď ne:
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi nakoupíte si materiál a kapličku opravíte na otázku 11. Představte si, poblíž Vaší nemovitosti je chátrající kaplička (s děravou střechou a opadanou omítkou)

7. byste ochotni se nějakým způsobem podílet na obnově, event. opravě uvedených stavbiček?

 • odpověď ne:
  • 4.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi nechci pomáhat na otázku 8. Pokud ano, jakou formu byste zvolili?

19. Jste

 • odpověď bez vyznání:
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi nijak na otázku 3. Jak vnímáte jejich existenci?
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi nezajímáte se na otázku 13. Zkuste se vžít do situace, že poblíž Vaší nemovitosti je plánována výstavba nové kapličky a podle zveřejněného návrhu jde o stavbu tradičního vzhledu (neliší se od stávajících). Které z následujících tvrzení nejlépe vystihuje Vaše pocity?

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Všímáte si / uvědomujete si existenci kaplí, kapliček, božích muk, křížů a křížků v krajině?

2. Patří dle Vašeho názoru kaple, kapličky, boží muka, kříže a křížky do krajiny?

3. Jak vnímáte jejich existenci?

4. Obohacují nebo hyzdí dle Vašeho názoru kaple, kapličky, boží muka, kříže a křížky krajinu?

5. Je Vaše mínění ovlivněno stavem staveb (chátrající, opravené)?

6. Kdo by dle Vašeho názoru měl zajišťovat financování jejich obnovy, resp. opravy a údržby (Většina těchto staveb je v majetku obcí)? Prosím, zvolte pouze jednu možnost.

7. byste ochotni se nějakým způsobem podílet na obnově, event. opravě uvedených stavbiček?

8. Pokud ano, jakou formu byste zvolili?

9. V současnosti je vznik nových kapliček spíše výjimkou. Uvítali byste vznik nových staveb?

10. V případě stavby nových kapliček preferujete spíše jejich tradiční vzhled nebo moderní nekonvenční vzhled (např. kulovitý tvar, abstraktní malby)?

11. Představte si, poblíž Vaší nemovitosti je chátrající kaplička (s děravou střechou a opadanou omítkou)

12. V případě, že poblíž Vaší nemovitosti je zachovalá/ opravená kaplička

13. Zkuste se vžít do situace, že poblíž Vaší nemovitosti je plánována výstavba nové kapličky a podle zveřejněného návrhu jde o stavbu tradičního vzhledu (neliší se od stávajících). Které z následujících tvrzení nejlépe vystihuje Vaše pocity?

14. Představte si, že poblíž Vaší nemovitosti se plánuje výstavba nové kapličky a tentokrát jde podle návrhu o stavbu moderně pojatou (např. tvaru koule, v zářivých barvách, s abstraktními malbami). Které z následujících tvrzení nejlépe vystihuje Vaše pocity?

15. Víte, co znamená pojem "umrlčí cesta"?

17. Bydlíte

18. Navštěvujete pravidelně chalupu nebo chatu na venkově?

19. Jste

21. Věk

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Všímáte si / uvědomujete si existenci kaplí, kapliček, božích muk, křížů a křížků v krajině?

2. Patří dle Vašeho názoru kaple, kapličky, boží muka, kříže a křížky do krajiny?

3. Jak vnímáte jejich existenci?

4. Obohacují nebo hyzdí dle Vašeho názoru kaple, kapličky, boží muka, kříže a křížky krajinu?

5. Je Vaše mínění ovlivněno stavem staveb (chátrající, opravené)?

6. Kdo by dle Vašeho názoru měl zajišťovat financování jejich obnovy, resp. opravy a údržby (Většina těchto staveb je v majetku obcí)? Prosím, zvolte pouze jednu možnost.

7. byste ochotni se nějakým způsobem podílet na obnově, event. opravě uvedených stavbiček?

8. Pokud ano, jakou formu byste zvolili?

9. V současnosti je vznik nových kapliček spíše výjimkou. Uvítali byste vznik nových staveb?

10. V případě stavby nových kapliček preferujete spíše jejich tradiční vzhled nebo moderní nekonvenční vzhled (např. kulovitý tvar, abstraktní malby)?

11. Představte si, poblíž Vaší nemovitosti je chátrající kaplička (s děravou střechou a opadanou omítkou)

12. V případě, že poblíž Vaší nemovitosti je zachovalá/ opravená kaplička

13. Zkuste se vžít do situace, že poblíž Vaší nemovitosti je plánována výstavba nové kapličky a podle zveřejněného návrhu jde o stavbu tradičního vzhledu (neliší se od stávajících). Které z následujících tvrzení nejlépe vystihuje Vaše pocity?

14. Představte si, že poblíž Vaší nemovitosti se plánuje výstavba nové kapličky a tentokrát jde podle návrhu o stavbu moderně pojatou (např. tvaru koule, v zářivých barvách, s abstraktními malbami). Které z následujících tvrzení nejlépe vystihuje Vaše pocity?

15. Víte, co znamená pojem "umrlčí cesta"?

17. Bydlíte

18. Navštěvujete pravidelně chalupu nebo chatu na venkově?

19. Jste

21. Věk

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Citace

Labancová, H.Vnímání drobných církevních staveb v krajině (výsledky průzkumu), 2010. Dostupné online na https://vnimani-drobnych-cirkevnich-staveb-v-krajine.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.