Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Vnímání duševního vlastnictví

Vnímání duševního vlastnictví

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Miroslav Plas
Šetření:06. 04. 2016 - 13. 04. 2016
Počet respondentů:78
Počet otázek (max/průměr):12 / 12
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:70 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.01:43
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Vážená respondentko, vážený respondente,

jsem studentem Právnické fakulty Masarykovy univerzity a rád bych Vás požádal o vyplnění krátkého dotazníku, který bude součástí mé semestrální práce týkající se práva duševního vlastnictví.

Dotazník je zcela anonymní.

 

Děkuji moc za Váš čas

Miroslav Plas

Odpovědi respondentů

1. Pohlaví

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Žena4253,85 %53,85 %  
Muž3646,15 %46,15 %  

Graf

2. Věk

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
25 – 343342,31 %42,31 %  
35 – 442329,49 %29,49 %  
15 – 241114,1 %14,1 %  
45 – 541012,82 %12,82 %  
55 – 6411,28 %1,28 %  

Graf

3. Nejvyšší dosažené vzdělání

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
vysokoškolské5874,36 %74,36 %  
středoškolské1620,51 %20,51 %  
základní45,13 %5,13 %  

Graf

4. Je důležité, aby vynálezci, tvůrci a umělci mohli chránit svá práva a pobírat za svou práci odměnu?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano7596,15 %96,15 %  
ne33,85 %3,85 %  

Graf

5. Ochrana duševního vlastnictví je důležitá, protože přispívá ke zlepšování a zaručení kvality výrobků a služeb.

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano5975,64 %75,64 %  
ne1924,36 %24,36 %  

Graf

6. Kupování padělaných výrobků a stahování hudby / filmů / her / programů ničí podniky a pracovní místa.

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano5266,67 %66,67 %  
ne2633,33 %33,33 %  

Graf

7. Koupil / stáhl jste si úmyslně padělané zboží / nedovolený obsah z internetu (včetně hudby, filmů, her, programů) v posledních 12ti měsících?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano5570,51 %70,51 %  
ne2329,49 %29,49 %  

Graf

8. Koupil / stáhl jste si neúmyslně (tj. byl jste oklamán) padělané zboží (včetně hudby, filmů, her, programů) v posledních 12ti měsících?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne7494,87 %94,87 %  
ano45,13 %5,13 %  

Graf

9. Kupování / stahování padělaných výrobků je protestním činem a způsobem, jak vzdorovat tržnímu hospodářství a velkým dražším značkám.

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne5266,67 %66,67 %  
ano2633,33 %33,33 %  

Graf

10. Víte, jak legálně na internetu stahovat / poslouchat / sledovat / hrát program / hudbu / filmy / hry?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano6785,9 %85,9 %  
ne1114,1 %14,1 %  

Graf

11. Zajímá Vás, zda internetová stránka, kde lze stahovat programy / hudbu, filmy či hry nabízí obsah legálně se souhlasem vlastníků autorských práv?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne4658,97 %58,97 %  
ano3241,03 %41,03 %  

Graf

12. Vnímáte pozitivně činnost tzv. organizací zabývající se ochranou autorských práv (jako např. OSA)?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne5570,51 %70,51 %  
ano2329,49 %29,49 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Nebyly nalezeny žádné zajímavé souvislosti mezi odpovědmi.

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Pohlaví

2. Věk

3. Nejvyšší dosažené vzdělání

4. Je důležité, aby vynálezci, tvůrci a umělci mohli chránit svá práva a pobírat za svou práci odměnu?

5. Ochrana duševního vlastnictví je důležitá, protože přispívá ke zlepšování a zaručení kvality výrobků a služeb.

6. Kupování padělaných výrobků a stahování hudby / filmů / her / programů ničí podniky a pracovní místa.

7. Koupil / stáhl jste si úmyslně padělané zboží / nedovolený obsah z internetu (včetně hudby, filmů, her, programů) v posledních 12ti měsících?

8. Koupil / stáhl jste si neúmyslně (tj. byl jste oklamán) padělané zboží (včetně hudby, filmů, her, programů) v posledních 12ti měsících?

9. Kupování / stahování padělaných výrobků je protestním činem a způsobem, jak vzdorovat tržnímu hospodářství a velkým dražším značkám.

10. Víte, jak legálně na internetu stahovat / poslouchat / sledovat / hrát program / hudbu / filmy / hry?

11. Zajímá Vás, zda internetová stránka, kde lze stahovat programy / hudbu, filmy či hry nabízí obsah legálně se souhlasem vlastníků autorských práv?

12. Vnímáte pozitivně činnost tzv. organizací zabývající se ochranou autorských práv (jako např. OSA)?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Pohlaví

2. Věk

3. Nejvyšší dosažené vzdělání

4. Je důležité, aby vynálezci, tvůrci a umělci mohli chránit svá práva a pobírat za svou práci odměnu?

5. Ochrana duševního vlastnictví je důležitá, protože přispívá ke zlepšování a zaručení kvality výrobků a služeb.

6. Kupování padělaných výrobků a stahování hudby / filmů / her / programů ničí podniky a pracovní místa.

7. Koupil / stáhl jste si úmyslně padělané zboží / nedovolený obsah z internetu (včetně hudby, filmů, her, programů) v posledních 12ti měsících?

8. Koupil / stáhl jste si neúmyslně (tj. byl jste oklamán) padělané zboží (včetně hudby, filmů, her, programů) v posledních 12ti měsících?

9. Kupování / stahování padělaných výrobků je protestním činem a způsobem, jak vzdorovat tržnímu hospodářství a velkým dražším značkám.

10. Víte, jak legálně na internetu stahovat / poslouchat / sledovat / hrát program / hudbu / filmy / hry?

11. Zajímá Vás, zda internetová stránka, kde lze stahovat programy / hudbu, filmy či hry nabízí obsah legálně se souhlasem vlastníků autorských práv?

12. Vnímáte pozitivně činnost tzv. organizací zabývající se ochranou autorských práv (jako např. OSA)?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Plas, M.Vnímání duševního vlastnictví (výsledky průzkumu), 2016. Dostupné online na https://vnimani-dusevniho-vlastnictv.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.