Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Vnímání environmentálních aktivit společností spotřebiteli

Vnímání environmentálních aktivit společností spotřebiteli

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Baru Pajerová
Šetření:19. 03. 2024 - 02. 04. 2024
Počet respondentů:21
Počet otázek (max/průměr):13 / 13
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:56,4 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.04:36
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dobrý den,
jmenuji se Barbora Pajerová a jsem studentkou VŠE. Tento dotazník slouží pro účely mé diplomové práce, jejíž název je Environmentální přístup jako základ konkurenční výhody. Týká se Vašeho zájmu o environmentální aktivity organizací a jak celkovou problematiku ochrany životního prostředí vnímáte. Výstupem výzkumu bude zjištění, zda dochází k naplnění konkurenční výhody.

* Environmentální přístup = šetrný přístup k životnímu prostředí
 
V dnešní době je vyvíjen na společnosti velký tlak, zahrnovat do svých aktivit opatření, vedoucí k ochraně životního prostředí. Mnoho organizací tak začalo tuto problematiku zahrnovat i do své konkurenční výhody. Otázkou však je, jak to vnímáte vy. Ovlivňují Vás environmentální aktivity organizací natolik, abyste přemýšleli u které společnosti nakoupíte?

Tímto Vás tedy prosím o vyplnění dotazníku níže  - je plně anonymní a nezabere Vám více než 10 min 

Odpovědi respondentů

1. 1. Zaškrtněte Vaše pohlaví.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Muž1257,14 %57,14 %  
Žena942,86 %42,86 %  

Graf

2. 2. Uveďte svůj věk.

Povinná otázka, respondent musel napsat číselnou odpověď.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
2929,52 %9,52 %  
3829,52 %9,52 %  
4214,76 %4,76 %  
6014,76 %4,76 %  
3614,76 %4,76 %  
5214,76 %4,76 %  
5414,76 %4,76 %  
5014,76 %4,76 %  
6514,76 %4,76 %  
3214,76 %4,76 %  
ostatní odpovědi 44
20
15
33
56
74
46
25
35
942,86 %42,86 %

Statistická data byla pro následující výpočty očištěna o jeden extrém z každé strany - odpovědí je však příliš málo na to, aby z nich šlo cokoli vyvozovat:

Statistická polohaHodnota
Průměr:41.26
Minimum:20
Maximum:65
Variační rozpětí:45
Rozptyl:154.2
Směrodatná odchylka:12.42
Medián:38
Modus:29

Graf

3. 3. Zaškrtněte, do které kategorie se řadíte. Pokud se řadíte do více kategorií, vyberte prosím tu primární.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Pracující (vč. podnikatele)1257,14 %57,14 %  
Důchodce (vč. invalidního)523,81 %23,81 %  
Student29,52 %9,52 %  
Mateřská dovolená29,52 %9,52 %  

Graf

4. 4. Zaškrtněte své nejvyšší dosažené vzdělání.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Vysokoškolské magisterské942,86 %42,86 %  
Středoškolské s maturitou733,33 %33,33 %  
Vysokoškolské bakalářské29,52 %9,52 %  
Vysokoškolské doktorské a vyšší14,76 %4,76 %  
Středoškolské s výučním listem14,76 %4,76 %  
Základní14,76 %4,76 %  

Graf

5. Uveďte Váš čistý měsíční příjem - zaokrouhlete na celé 5000Kč.

Povinná otázka, respondent musel napsat číselnou odpověď.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
30000628,57 %28,57 %  
1000029,52 %9,52 %  
5000029,52 %9,52 %  
7500014,76 %4,76 %  
2500014,76 %4,76 %  
4000014,76 %4,76 %  
4200014,76 %4,76 %  
2900014,76 %4,76 %  
1800014,76 %4,76 %  
70014,76 %4,76 %  
ostatní odpovědi 22000
20000
60000
35000
419,05 %19,05 %

Statistická data byla pro následující výpočty očištěna o jeden extrém z každé strany - odpovědí je však příliš málo na to, aby z nich šlo cokoli vyvozovat:

Statistická polohaHodnota
Průměr:31105.26
Minimum:10000
Maximum:60000
Variační rozpětí:50000
Rozptyl:171099415.2
Směrodatná odchylka:13080.5
Medián:30000
Modus:30000

Graf

6. 6. Preferujete zdravý životní styl?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Spíše ano1257,14 %57,14 %  
Spíše ne523,81 %23,81 %  
Ano314,29 %14,29 %  
Ne14,76 %4,76 %  

Graf

7. 7. Záleží Vám na ochraně životního prostředí?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Spíše ano1361,9 %61,9 %  
Ano314,29 %14,29 %  
Spíše ne314,29 %14,29 %  
Ne29,52 %9,52 %  

Graf

8. 8. Přispíváte něčím k ochraně životního prostředí? Níže uveďte, zda vykonáváte konkrétní činnosti.

Povinná otázka, respondent se musel u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi na dané škále.

Automatizované zpracování této otázky zatím není podporováno, odpovědi je nutné zpracovat "ručně" na základě exportu surových dat (xls/xlsx/csv apod.)

Graf

9. 9. Co si představujete pod environmentálními aktivitami společností, které pozitivně ovlivňují životní prostředí? Zkuste uvést příklady:

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
používání recyklovaných materiálů, optimalizace výroby v závislosti na produkci OZE14,76 %4,76 %  
Minimalizace množství odpadů, zbytečného převážení zboží. Neodebírání zboží od výrobců poškozujících životní prostředí.14,76 %4,76 %  
...14,76 %4,76 %  
snižování emisí, hospodárné zacházení se zdroji atd.14,76 %4,76 %  
snižování uhlíkové stopy14,76 %4,76 %  
Nakládání s odpady třeba 14,76 %4,76 %  
Pouze nepředstírají, ale skutečně něco dělají. Což může být u řady firem obtížné. Odsun špinavých výrob do rozvojového světa není řešením.14,76 %4,76 %  
Většinou se jedná o podvodný byznys 14,76 %4,76 %  
nic vše je to jen reklama14,76 %4,76 %  
0014,76 %4,76 %  
ostatní odpovědi Velká lež. jen to hrají. Česká spořitelna má vsude několik obrazovek na reklamy, vytisknout plakáty a pak je recyklovet je určetě víc ekologické!
Nevím
nápady na zlepšení prostředí
nakládání s obaly, odpady, výrobní postup (spotřeba energie, dopad na živ. prostředí), recyklovatelnost
Co nejmenší dopad společnosti na životní prostředí.
vztah člověka k životnímu prostředí,k přírodě,další zpracování domácího bioodpadu,třídění odpadu apod
sázení stromů,obalové potraviny,automobily,zdravé potraviny , atd.........
pouziti recyklovatelnych materialu, CSR, naprava dopadu provozu spolecnosti na ZP
nechci uvádět příklady
Třídit odpad, starat se o krajinu
Třídění odpadu
1152,38 %52,38 % 

Graf

10. 10. Jaký je Váš postoj k aktivitám, které organizace vykonávají směrem k environmentální odpovědnosti a ochraně životního prostředí?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Spíše se nezajímám942,86 %42,86 %  
Nezajímám se628,57 %28,57 %  
Spíše se zajímám314,29 %14,29 %  
Zajímám se314,29 %14,29 %  

Graf

11. 11. Uvítal/a byste, kdyby Vás organizace o svých environmentálních aktivitách více informovala?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne838,1 %38,1 %  
Spíše ne733,33 %33,33 %  
Spíše ano523,81 %23,81 %  
Ano14,76 %4,76 %  

Graf

12. 12. Zamyslete se nad výroky níže a rozhodněte, na kolik s nimi souhlasíte či nesouhlasíte.

Povinná otázka, respondent se musel u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi na dané škále.

Automatizované zpracování této otázky zatím není podporováno, odpovědi je nutné zpracovat "ručně" na základě exportu surových dat (xls/xlsx/csv apod.)

Graf

13. 13. Zamyslete se nad výroky níže a rozhodněte, na kolik s nimi souhlasíte či nesouhlasíte.

Povinná otázka, respondent se musel u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi na dané škále.

Automatizované zpracování této otázky zatím není podporováno, odpovědi je nutné zpracovat "ručně" na základě exportu surových dat (xls/xlsx/csv apod.)

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Tento dotazník byl vyhodnocen jako nevhodný pro úlohu DZD (s největší pravdědpodobností jej zodpovědělo příliš málo respondentů).

Citace

Pajerová, B.Vnímání environmentálních aktivit společností spotřebiteli (výsledky průzkumu), 2024. Dostupné online na https://vnimani-environmentalnich-ak.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.