Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Vnímání etické roviny poknikání českými spotřebiteli

Vnímání etické roviny poknikání českými spotřebiteli

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Jana Klingová Robešová
Šetření:02. 03. 2010 - 12. 03. 2010
Počet respondentů:131
Počet otázek (max/průměr):11 / 9.34
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:83,9 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.03:08
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Vážená paní, vážený pane,

dovolte mi, požádat Vás o vyplnění tohoto dotazníku, který poslouží jako zdroj informací pro průzkum zabývající se etikou v podnikání a marketingové komunikaci. Tento průzkum je součástí mé ročníkové práce, kterou zpracovávám v rámci studia na Univerzitě Tomáše Bati ve Zlíně. Dotazník je zcela anonymní.

Odpovědi respondentů

1. Uveďte, prosím, Váš věk

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
25 - 356347,01 %48,09 %  
35 - 453324,63 %25,19 %  
18 - 252115,67 %16,03 %  
45 - 601410,45 %10,69 %  
60 a více32,24 %2,29 %  

Graf

2. Uveďte, prosím, Vaše pohlaví

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žena8563,43 %64,89 %  
muž4936,57 %37,4 %  

Graf

3. Uveďte, prosím, Vaše dosažené vzdělání

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
středoškolské7858,21 %59,54 %  
vysokoškolské5138,06 %38,93 %  
vyučen32,24 %2,29 %  
základní21,49 %1,53 %  

Graf

4. Zajímají Vás při nákupu následující informace o výrobcích? Vyberte které.

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Přesné a jasné informace o produktu (např. složení)11787,31 %89,31 %  
Informace o zdravotní nezávadnosti9268,66 %70,23 %  
Země původu (vyrobeno v...)8361,94 %63,36 %  
Šetrnost k životnímu prostředí5641,79 %42,75 %  
Ekologický obal4130,6 %31,3 %  

Graf

5. Jak moc jsou pro Vás při nákupu důležité následující skutečnosti? (Hodnocení: 1 - velice důležité, 2 - středně důležité, 3 - málo důležité, 4 - nedůležité, 5 - vůbec mě nezajímá)

Povinná otázka, respondent se musel u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi „1”, „2”, „3”, „4” a „5”, respondent se musel u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi na dané škále.

PodotázkaPrůměrRozptyl
Cena1.7460.518
Předchozí dobrá zkušenost1.2760.275
Kvalita1.2310.208
Šetrnost k životnímu prostředí2.4850.832
Ekologický obal2.8061.007
Informace o zdravotní nezávadnosti1.7460.921
Přesné a jasné informace o produktu (např. složení)1.7160.621
Země původu (vyrobeno v...)2.4251.244

Graf

6. Jsou pro Vás důležité jiné vlastnosti produktu, které nebyly uvedeny v předchozí otázce? Případně doplňte.

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
trvanlivost220 %1,53 %  
Vzhled, design (ale to je asi součást kvality).110 %0,76 %  
datum použitelnosti110 %0,76 %  
design110 %0,76 %  
kvalita, trvanlivost110 %0,76 %  
poměr cena / výkon110 %0,76 %  
vhled110 %0,76 %  
Poměr obalu a obsahu, velký obal mě odrazuje110 %0,76 %  
poměr kvalita/cena110 %0,76 %  

Graf

7. Slyšel/a jste někdy pojem "sociální odpovědnost organizace"?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano8563,43 %64,89 %  
ne4936,57 %37,4 %  

Graf

8. Slyšel/a jste někdy pojem "etický kodex společnosti"?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano11384,33 %86,26 %  
ne2115,67 %16,03 %  

Graf

9. Slyšel/a jste někdy pojem "environmentální odpovědnost organizace"?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano8462,69 %64,12 %  
ne5037,31 %38,17 %  

Graf

10. Ovlivní Vás, pokud zjistíte, že Váš dodavatel působí negativně nebo naopak pozitivně v následujících oblastech? (Např. Začnete více nakupovat produkty, pokud zjistíte, že se podílí na charitě? Nebo naopak přestanete kupovat, pokud znečišťuje životní prostředí?) Hodnocení: 1 - ano, 2 - spíše ano, 3 - spíše ne, 4 - ne, 5 - nevím

Povinná otázka, respondent se musel u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi „1”, „2”, „3”, „4” a „5”, respondent se musel u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi na dané škále.

PodotázkaPrůměrRozptyl
Charitativní a sponzorská činnost (finanční podpora veřejných aktivit)2.3960.985
Podpora regionu, ve kterém působí. (př. budování pracovních příležitostí, nákup v rámci regionu)2.2240.86
Poctivost a průhlednost podnikání (např.: korupce, dodržování smluv)2.030.88
Způsob komunikace se zákazníky před prodejem i po něm1.6340.53
Řešení stížností zákazníků1.560.545
Šetrnost provozu firmy vůči životnímu prostředí (např. úspora energií, prevence znečištění ovzduší a odpadních vod, hluk)2.2090.912
Spolehlivost a kvalita produktů1.2240.189
Zdravotní nezávadnost1.4480.411
Ekologická likvidovatelnost produktů2.3210.89
Rovné podmínky zaměstnanců (př. diskriminace vůči ženám, etnickým skupinám, kvůli věku)2.5821.184
Zajištění bezpečnosti práce a zdraví zaměstnanců2.5221.145
Dodržování lidských práv zaměstnanců (př. nucená práce, psychický nebo fyzický nátlak)2.3211.322
Dětská práce (např. zaměstnávání dětských dělníků v rozvojových státech)2.0071.351

Graf

11. Existují jiné skutečnosti, které nebyly zmíněny a ovlivnují Vaše chování při nakupování?

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
prostredi114,29 %0,76 %  
ano114,29 %0,76 %  
Dostatek peněz :o)114,29 %0,76 %  
podpora soc.slabých při distribuci (časopis NP)114,29 %0,76 %  
ne114,29 %0,76 %  
srovnání reklamy a skutečnosti114,29 %0,76 %  
doporučení známých114,29 %0,76 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u 2 otázek.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

4. Zajímají Vás při nákupu následující informace o výrobcích? Vyberte které.

  • odpověď Šetrnost k životnímu prostředí:
    • 2.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ekologický obal=1 na otázku 5. Jak moc jsou pro Vás při nákupu důležité následující skutečnosti? (Hodnocení: 1 - velice důležité, 2 - středně důležité, 3 - málo důležité, 4 - nedůležité, 5 - vůbec mě nezajímá)
  • odpověď Země původu (vyrobeno v...):
    • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Země původu (vyrobeno v...)=1 na otázku 5. Jak moc jsou pro Vás při nákupu důležité následující skutečnosti? (Hodnocení: 1 - velice důležité, 2 - středně důležité, 3 - málo důležité, 4 - nedůležité, 5 - vůbec mě nezajímá)

7. Slyšel/a jste někdy pojem "sociální odpovědnost organizace"?

  • odpověď ano:
    • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Cena=3 na otázku 5. Jak moc jsou pro Vás při nákupu důležité následující skutečnosti? (Hodnocení: 1 - velice důležité, 2 - středně důležité, 3 - málo důležité, 4 - nedůležité, 5 - vůbec mě nezajímá)

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Uveďte, prosím, Váš věk

2. Uveďte, prosím, Vaše pohlaví

3. Uveďte, prosím, Vaše dosažené vzdělání

4. Zajímají Vás při nákupu následující informace o výrobcích? Vyberte které.

5. Jak moc jsou pro Vás při nákupu důležité následující skutečnosti? (Hodnocení: 1 - velice důležité, 2 - středně důležité, 3 - málo důležité, 4 - nedůležité, 5 - vůbec mě nezajímá)

7. Slyšel/a jste někdy pojem "sociální odpovědnost organizace"?

8. Slyšel/a jste někdy pojem "etický kodex společnosti"?

9. Slyšel/a jste někdy pojem "environmentální odpovědnost organizace"?

10. Ovlivní Vás, pokud zjistíte, že Váš dodavatel působí negativně nebo naopak pozitivně v následujících oblastech? (Např. Začnete více nakupovat produkty, pokud zjistíte, že se podílí na charitě? Nebo naopak přestanete kupovat, pokud znečišťuje životní prostředí?) Hodnocení: 1 - ano, 2 - spíše ano, 3 - spíše ne, 4 - ne, 5 - nevím

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Uveďte, prosím, Váš věk

2. Uveďte, prosím, Vaše pohlaví

3. Uveďte, prosím, Vaše dosažené vzdělání

4. Zajímají Vás při nákupu následující informace o výrobcích? Vyberte které.

5. Jak moc jsou pro Vás při nákupu důležité následující skutečnosti? (Hodnocení: 1 - velice důležité, 2 - středně důležité, 3 - málo důležité, 4 - nedůležité, 5 - vůbec mě nezajímá)

7. Slyšel/a jste někdy pojem "sociální odpovědnost organizace"?

8. Slyšel/a jste někdy pojem "etický kodex společnosti"?

9. Slyšel/a jste někdy pojem "environmentální odpovědnost organizace"?

10. Ovlivní Vás, pokud zjistíte, že Váš dodavatel působí negativně nebo naopak pozitivně v následujících oblastech? (Např. Začnete více nakupovat produkty, pokud zjistíte, že se podílí na charitě? Nebo naopak přestanete kupovat, pokud znečišťuje životní prostředí?) Hodnocení: 1 - ano, 2 - spíše ano, 3 - spíše ne, 4 - ne, 5 - nevím

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Citace

Klingová Robešová, J.Vnímání etické roviny poknikání českými spotřebiteli (výsledky průzkumu), 2010. Dostupné online na https://vnimani-eticke-roviny-poknikani-ceskymi-spotrebiteli.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.