Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Vnímání gay-friendly firmy zákazníkem

Vnímání gay-friendly firmy zákazníkem

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Veronika šlejharová
Šetření:17. 07. 2013 - 31. 07. 2013
Počet respondentů:156
Počet otázek (max/průměr):11 / 11
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:80,8 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.01:15
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

 Dobrý den,

prosím o vyplnění krátkého dotazníku. Jedná se o marketingový výzkum trhu za účelem zjistit, jaký mají lidé pohled na gay- friedly firmy. Cílem tohoto dotazníku je zjistit jak lidé takto orientované firmy vnímají a dle výsledků přizpůsobit reklamní kampaň. 

 

Děkuji za Váš čas.

Odpovědi respondentů

1. Pohlaví:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Žena11473,08 %73,08 %  
Muž4226,92 %26,92 %  

Graf

2. Věk:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
18-25 let10366,03 %66,03 %  
26-35 let3723,72 %23,72 %  
36-45 let117,05 %7,05 %  
46-55 let42,56 %2,56 %  
56 a více let10,64 %0,64 %  

Graf

3. Víte, co znamená "gay-friendly"?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano14291,03 %91,03 %  
Ne148,97 %8,97 %  

Graf

4. Jak vnímáte firmu prezentující se jako gay-friendly?

Gay-friendly= přátelský přístup k homosexuální menšině

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
velmi kladně5233,33 %33,33 %  
neutrálně5132,69 %32,69 %  
kladně3824,36 %24,36 %  
záporně85,13 %5,13 %  
velmi záporně74,49 %4,49 %  

Graf

5. Jak hodnotíte akce podporující homosexuální menšinu?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
neutrálně5032,05 %32,05 %  
kladně4931,41 %31,41 %  
velmi kladně3824,36 %24,36 %  
záporně106,41 %6,41 %  
velmi záporně95,77 %5,77 %  

Graf

6. Pro nákup/využití služeb ve firmě prezentující se jako gay-friendly byste se rozhodl/a:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nemá vliv10164,74 %64,74 %  
využít4025,64 %25,64 %  
nevyužít159,62 %9,62 %  

Graf

7. Jaký je Váš osobní postoj k homosexualitě?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
neutrální5937,82 %37,82 %  
velmi kladný5032,05 %32,05 %  
kladný3623,08 %23,08 %  
velmi záporný85,13 %5,13 %  
záporný31,92 %1,92 %  

Graf

8. Nejvyšší dosažené vzdělání:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
středoškolské s maturitou7246,15 %46,15 %  
vysokoškolské6441,03 %41,03 %  
základní95,77 %5,77 %  
vyšší odborné74,49 %4,49 %  
středoškolské bez maturity42,56 %2,56 %  

Graf

9. Čistý měsíční příjem jednotlivce:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
do 10 0007850 %50 %  
10 000- 20 0003220,51 %20,51 %  
20 000- 30 0002113,46 %13,46 %  
40 000 a více1710,9 %10,9 %  
30 000-40 00085,13 %5,13 %  

Graf

10. Povolání:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
student8453,85 %53,85 %  
administrativní pracovník1610,26 %10,26 %  
manažer1610,26 %10,26 %  
podnikatel148,97 %8,97 %  
manuálně pracující42,56 %2,56 %  
jine21,28 %1,28 %  
učitel21,28 %1,28 %  
redaktorka10,64 %0,64 %  
IT10,64 %0,64 %  
technik10,64 %0,64 %  
pracující student10,64 %0,64 %  
sestra10,64 %0,64 %  
vysoky urednik10,64 %0,64 %  
zdravotní sestra na mateřské dovolené10,64 %0,64 %  
optomerista10,64 %0,64 %  
optometrista10,64 %0,64 %  
na mateřské dovolené10,64 %0,64 %  
porodni asistentka10,64 %0,64 %  
střední zdrav. prac.10,64 %0,64 %  
advokát10,64 %0,64 %  
zdravotnictví10,64 %0,64 %  
zdravotní sestra10,64 %0,64 %  
umělec10,64 %0,64 %  
Provozní10,64 %0,64 %  
specialista10,64 %0,64 %  

Graf

11. Bydliště:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
hlavní město Praha6541,67 %41,67 %  
Jihomoravský kraj159,62 %9,62 %  
Moravskoslezský kraj148,97 %8,97 %  
Olomoucký kraj117,05 %7,05 %  
Jihočeský kraj106,41 %6,41 %  
Středočeský kraj106,41 %6,41 %  
kraj Vysočina85,13 %5,13 %  
Pardubický kraj53,21 %3,21 %  
Ústecký kraj42,56 %2,56 %  
Zlínský kraj42,56 %2,56 %  
Královéhradecký kraj42,56 %2,56 %  
Karlovarský kraj31,92 %1,92 %  
Plzeňský kraj21,28 %1,28 %  
Liberecký kraj10,64 %0,64 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u 2 otázek.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

4. Jak vnímáte firmu prezentující se jako gay-friendly?

  • odpověď velmi kladně:
    • 2.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi velmi kladně na otázku 5. Jak hodnotíte akce podporující homosexuální menšinu?

10. Povolání:

  • odpověď student:
    • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi do 10 000 na otázku 9. Čistý měsíční příjem jednotlivce:

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Pohlaví:

2. Věk:

3. Víte, co znamená "gay-friendly"?

4. Jak vnímáte firmu prezentující se jako gay-friendly?

5. Jak hodnotíte akce podporující homosexuální menšinu?

6. Pro nákup/využití služeb ve firmě prezentující se jako gay-friendly byste se rozhodl/a:

7. Jaký je Váš osobní postoj k homosexualitě?

8. Nejvyšší dosažené vzdělání:

9. Čistý měsíční příjem jednotlivce:

10. Povolání:

11. Bydliště:

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Pohlaví:

2. Věk:

3. Víte, co znamená "gay-friendly"?

4. Jak vnímáte firmu prezentující se jako gay-friendly?

5. Jak hodnotíte akce podporující homosexuální menšinu?

6. Pro nákup/využití služeb ve firmě prezentující se jako gay-friendly byste se rozhodl/a:

7. Jaký je Váš osobní postoj k homosexualitě?

8. Nejvyšší dosažené vzdělání:

9. Čistý měsíční příjem jednotlivce:

10. Povolání:

11. Bydliště:

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

šlejharová, V.Vnímání gay-friendly firmy zákazníkem (výsledky průzkumu), 2013. Dostupné online na https://vnimani-gay-friendly-znacky.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.