Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Vnímání genderových stereotypů v reklamě

Vnímání genderových stereotypů v reklamě

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Jakub Veselý
Šetření:01. 09. 2011 - 01. 10. 2011
Počet respondentů:218
Počet otázek (max/průměr):18 / 16.27
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:62,8 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.03:18
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-3 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dobrý den,

tímto bych vás chtěl poprosit o vyplnění mého krátkého dotazníku. Vyplněním tohoto dotazníku mi pomůžete v mé bakalářské práci s názvem Stereotypy genderových rolí se zaměřením na reklamu. Předem mockrát děkuji za váš čas.

Odpovědi respondentů

1. Setkal/a jste se někdy (ve svém okolí) s problematikou genderu?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano, ale pouze s náznaky11854,13 %54,13 %  
Ano ve velké míře7333,49 %33,49 %  
Ne2712,39 %12,39 %  

Graf

2. Byl/a jste vychován/a podle genderových rolí?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano9543,58 %43,58 %  
Ne8338,07 %38,07 %  
Nevím4018,35 %18,35 %  

Graf

3. Myslíte si, že ženy a muži dnes mají rovnocenné postavení ve společnosti?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne16475,23 %75,23 %  
Ano5424,77 %24,77 %  

Graf

4. Vnímáte genderové role mužů a žen v reklamě?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano19388,53 %88,53 %  
Ne, nikdy jsem si žádných nevšiml/a2511,47 %11,47 %  

Graf

5. Pokud ano, schvalujete tyto genderové role mužů a žen v reklamě?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne11555,29 %52,75 %  
Je mi to jedno7033,65 %32,11 %  
Ano2311,06 %10,55 %  

Graf

6. Ovlivňují Vás tyto role při rozhodování o nákupu produktů?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne, nakupuji podle vlastního uvážení nezávisle na těchto rolích18584,86 %84,86 %  
Ano, jsem ovlivněn/a, ale pouze u některých produktů2812,84 %12,84 %  
Ano, jsem těmito rolemi ovlivněn/a52,29 %2,29 %  

Graf

7. Myslíte si, že pro ženu by měla být na prvním místě rodina a pro muže kariéra?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne, každý by si měl mít právo zvolit14968,35 %68,35 %  
Ano, ale pouze u toho, kdo si to tak zvolí6127,98 %27,98 %  
Ano. Žena se má o rodinu starat a muž ji má živit.83,67 %3,67 %  

Graf

8. Pro ženy: Vadí Vám zobrazování žen v jejich typických rolích? Např. žena pere, uklízí, stará se o muže, atd.

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano9849 %44,95 %  
Ne5226 %23,85 %  
Je mi to jedno5025 %22,94 %  

Graf

9. Pro muže: Vadí Vám zobrazování mužů v jejich typických rolích? Např. muž je ošetřován ženou, muž neumí umýt nádobí, musí ho za něj umýt žena, atd.

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne2434,78 %11,01 %  
Je mi to jedno2333,33 %10,55 %  
Ano2231,88 %10,09 %  

Graf

10. Měli by být podle Vás genderové role v reklamě regulovány? Tzn., aby se ženy ukazovali ve více mužských a muži ve více ženských rolích?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano7736,84 %35,32 %  
Je mi to jedno7535,89 %34,4 %  
Ne, myslím si, že role mužů a žen jsou v tomto ohledu vyrovnané5727,27 %26,15 %  

Graf

11. Všimli jste si někdy sexismu v reklamě? (Sexismus v reklamě = využívání zpravidla ženského těla k povšimnutí reklamy).

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano20995,87 %95,87 %  
Ne94,13 %4,13 %  

Graf

12. Myslíte si, že je sexismus v české reklamě hodně rozšířený?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Hodně11150,92 %50,92 %  
Příliš mnoho4922,48 %22,48 %  
Akorát4118,81 %18,81 %  
Málo135,96 %5,96 %  
Minimálně41,83 %1,83 %  

Graf

13. V jaké reklamě si sexismu nejvíce všímáte?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit více z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Venkovní (billboardy, panely na zastávkách, lavičky...) 13765,55 %62,84 %  
Televizní11153,11 %50,92 %  
Tištěné (noviny, časopisy, letáky,...)6531,1 %29,82 %  
Internetové6229,67 %28,44 %  
Rozhlasové52,39 %2,29 %  

Graf

14. Měl by být podle Vás sexismus z reklam odstraněn? (pro ženy)

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano, je to pro ženy ponižující9044,33 %41,28 %  
Je mi to jedno7737,93 %35,32 %  
Ne3617,73 %16,51 %  

Graf

15. Měl by být podle Vás sexismus z reklam odstraněn? (pro muže)

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne2141,18 %9,63 %  
Je mi to jedno1631,37 %7,34 %  
Ano, je to pro ženy ponižující1427,45 %6,42 %  

Graf

16. Prosím, uveďte Vaše pohlaví.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Žena18082,57 %82,57 %  
Muž3817,43 %17,43 %  

Graf

17. Prosím, uveďte Váš věk.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
19-25 let10146,33 %46,33 %  
31-40 let5525,23 %25,23 %  
26-30 let3716,97 %16,97 %  
15-18 let135,96 %5,96 %  
41-50 let94,13 %4,13 %  
51-65 let20,92 %0,92 %  
méně než 15 let10,46 %0,46 %  

Graf

18. Vaše nejvyšší dosažené a ukončené vzdělání?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
vysokoškolské10548,17 %48,17 %  
středoškolské s maturitou9342,66 %42,66 %  
základní (probíhající i ukončené)167,34 %7,34 %  
středoškolské bez maturity41,83 %1,83 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u jedné otázky.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

16. Prosím, uveďte Vaše pohlaví.

  • odpověď Muž:
    • 5.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ne na otázku 15. Měl by být podle Vás sexismus z reklam odstraněn? (pro muže)

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Setkal/a jste se někdy (ve svém okolí) s problematikou genderu?

2. Byl/a jste vychován/a podle genderových rolí?

3. Myslíte si, že ženy a muži dnes mají rovnocenné postavení ve společnosti?

4. Vnímáte genderové role mužů a žen v reklamě?

5. Pokud ano, schvalujete tyto genderové role mužů a žen v reklamě?

6. Ovlivňují Vás tyto role při rozhodování o nákupu produktů?

7. Myslíte si, že pro ženu by měla být na prvním místě rodina a pro muže kariéra?

8. Pro ženy: Vadí Vám zobrazování žen v jejich typických rolích? Např. žena pere, uklízí, stará se o muže, atd.

9. Pro muže: Vadí Vám zobrazování mužů v jejich typických rolích? Např. muž je ošetřován ženou, muž neumí umýt nádobí, musí ho za něj umýt žena, atd.

10. Měli by být podle Vás genderové role v reklamě regulovány? Tzn., aby se ženy ukazovali ve více mužských a muži ve více ženských rolích?

11. Všimli jste si někdy sexismu v reklamě? (Sexismus v reklamě = využívání zpravidla ženského těla k povšimnutí reklamy).

12. Myslíte si, že je sexismus v české reklamě hodně rozšířený?

13. V jaké reklamě si sexismu nejvíce všímáte?

14. Měl by být podle Vás sexismus z reklam odstraněn? (pro ženy)

15. Měl by být podle Vás sexismus z reklam odstraněn? (pro muže)

16. Prosím, uveďte Vaše pohlaví.

17. Prosím, uveďte Váš věk.

18. Vaše nejvyšší dosažené a ukončené vzdělání?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Setkal/a jste se někdy (ve svém okolí) s problematikou genderu?

2. Byl/a jste vychován/a podle genderových rolí?

3. Myslíte si, že ženy a muži dnes mají rovnocenné postavení ve společnosti?

4. Vnímáte genderové role mužů a žen v reklamě?

5. Pokud ano, schvalujete tyto genderové role mužů a žen v reklamě?

6. Ovlivňují Vás tyto role při rozhodování o nákupu produktů?

7. Myslíte si, že pro ženu by měla být na prvním místě rodina a pro muže kariéra?

8. Pro ženy: Vadí Vám zobrazování žen v jejich typických rolích? Např. žena pere, uklízí, stará se o muže, atd.

9. Pro muže: Vadí Vám zobrazování mužů v jejich typických rolích? Např. muž je ošetřován ženou, muž neumí umýt nádobí, musí ho za něj umýt žena, atd.

10. Měli by být podle Vás genderové role v reklamě regulovány? Tzn., aby se ženy ukazovali ve více mužských a muži ve více ženských rolích?

11. Všimli jste si někdy sexismu v reklamě? (Sexismus v reklamě = využívání zpravidla ženského těla k povšimnutí reklamy).

12. Myslíte si, že je sexismus v české reklamě hodně rozšířený?

13. V jaké reklamě si sexismu nejvíce všímáte?

14. Měl by být podle Vás sexismus z reklam odstraněn? (pro ženy)

15. Měl by být podle Vás sexismus z reklam odstraněn? (pro muže)

16. Prosím, uveďte Vaše pohlaví.

17. Prosím, uveďte Váš věk.

18. Vaše nejvyšší dosažené a ukončené vzdělání?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Veselý, J.Vnímání genderových stereotypů v reklamě (výsledky průzkumu), 2011. Dostupné online na https://vnimani-genderovych-stereoty.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.