Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Vnímání heavy metalu

Vnímání heavy metalu

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Adéla Šabková
Šetření:07. 04. 2014 - 07. 05. 2014
Počet respondentů:645
Počet otázek (max/průměr):12 / 12
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:90,2 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.01:13
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-3 PDF-4 PDF-5 PDF-6 PDF-7 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Tento dotazník, doplněk bakalářské práce na téma "Heavy metalová hudba v českém prostředí" je určený k průzkumu široké veřejnosti ve vztahu k heavy metalu.

Odpovědi respondentů

1. Jaké je Vaše pohlaví?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Žena41263,88 %63,88 %  
Muž23336,12 %36,12 %  

Graf

2. Kolik je Vám let?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
21-30 let32850,85 %50,85 %  
16-20 let15624,19 %24,19 %  
31-40 let588,99 %8,99 %  
41-50 let396,05 %6,05 %  
11-15 let396,05 %6,05 %  
51-60 let111,71 %1,71 %  
61 a výše111,71 %1,71 %  
Do 10 let30,47 %0,47 %  

Graf

3. Jaké je Vaše nejvyšší dosažené vzdělání?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Střední s maturitou30647,44 %47,44 %  
Vysokoškolské16325,27 %25,27 %  
Základní9414,57 %14,57 %  
Střední bez maturity396,05 %6,05 %  
Vyšší odborné274,19 %4,19 %  
Neúplné základní162,48 %2,48 %  

Graf

4. Věnujete se aktivně hudbě?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne39260,78 %60,78 %  
Ano25339,22 %39,22 %  

Graf

5. Znáte hudební žánr heavy metal?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano63398,14 %98,14 %  
Ne121,86 %1,86 %  

Graf

6. Jaký máte na tento žánr názor?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Kladný28143,57 %43,57 %  
Akceptuji tento žánr, ale nevyhledávám ho20832,25 %32,25 %  
Nejsem příznivcem tohoto žánru12920 %20 %  
Mám smíšené pocity274,19 %4,19 %  

Graf

7. Posloucháte tento žánr?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne16826,05 %26,05 %  
Ano15323,72 %23,72 %  
Ano, příležitostně12819,84 %19,84 %  
Nevyhledávám ho, ale když už na nějakou skladbu tohoto žánru narazím, poslechnu si jí10816,74 %16,74 %  
Ano, ale jen určité písně8813,64 %13,64 %  

Graf

8. Akceptujete vzhled posluchačů této hudby? (např. tmavé oblečení, různé přezky, řetězy na oblečení, dlouhé vlasy u mužů atd.)

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano30747,6 %47,6 %  
Nevadí mi23035,66 %35,66 %  
Jen některé znaky6510,08 %10,08 %  
Ne436,67 %6,67 %  

Graf

9. Máte ve Vašem blízkém okolí někoho, kdo tento žánr poslouchá?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano57288,68 %88,68 %  
Ne7311,32 %11,32 %  

Graf

10. Jaký je Váš názor na „metalisty“?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Neutrální29545,74 %45,74 %  
Pozitivní29445,58 %45,58 %  
Negativní568,68 %8,68 %  

Graf

11. Myslíte si, že je heavy metalová hudba spojena s kriminální činností a okultismem?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne53783,26 %83,26 %  
Jen s okultismem497,6 %7,6 %  
Ano365,58 %5,58 %  
Jen s kriminální činností233,57 %3,57 %  

Graf

12. Myslíte si, že heavy metalová hudba může mít na posluchače negativní vliv?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne30847,75 %47,75 %  
Ano, s určitou skupinou lidí (sekty a podobně)17827,6 %27,6 %  
Ano7812,09 %12,09 %  
Ano, ve spojení s drogami497,6 %7,6 %  
Ano, ve spojení s alkoholem324,96 %4,96 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u jedné otázky.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

6. Jaký máte na tento žánr názor?

  • odpověď Kladný:
    • 2.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ano na otázku 7. Posloucháte tento žánr?

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Jaké je Vaše pohlaví?

2. Kolik je Vám let?

3. Jaké je Vaše nejvyšší dosažené vzdělání?

4. Věnujete se aktivně hudbě?

5. Znáte hudební žánr heavy metal?

6. Jaký máte na tento žánr názor?

7. Posloucháte tento žánr?

8. Akceptujete vzhled posluchačů této hudby? (např. tmavé oblečení, různé přezky, řetězy na oblečení, dlouhé vlasy u mužů atd.)

9. Máte ve Vašem blízkém okolí někoho, kdo tento žánr poslouchá?

10. Jaký je Váš názor na „metalisty“?

11. Myslíte si, že je heavy metalová hudba spojena s kriminální činností a okultismem?

12. Myslíte si, že heavy metalová hudba může mít na posluchače negativní vliv?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Jaké je Vaše pohlaví?

2. Kolik je Vám let?

3. Jaké je Vaše nejvyšší dosažené vzdělání?

4. Věnujete se aktivně hudbě?

5. Znáte hudební žánr heavy metal?

6. Jaký máte na tento žánr názor?

7. Posloucháte tento žánr?

8. Akceptujete vzhled posluchačů této hudby? (např. tmavé oblečení, různé přezky, řetězy na oblečení, dlouhé vlasy u mužů atd.)

9. Máte ve Vašem blízkém okolí někoho, kdo tento žánr poslouchá?

10. Jaký je Váš názor na „metalisty“?

11. Myslíte si, že je heavy metalová hudba spojena s kriminální činností a okultismem?

12. Myslíte si, že heavy metalová hudba může mít na posluchače negativní vliv?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Šabková, A.Vnímání heavy metalu (výsledky průzkumu), 2014. Dostupné online na https://vnimani-heavy-metalu.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.