Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Vnímání homosexuality v současnosti

Vnímání homosexuality v současnosti

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Lucie Řezáčková
Šetření:19. 12. 2009 - 21. 12. 2009
Počet respondentů:57
Počet otázek (max/průměr):10 / 10
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:63,7 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.02:23
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Zajímám se o vnímání homosexuality v současném moderním světě. Žijeme stále v předsudcích nebo jsme již o krok dál?

Odpovědi respondentů

1. Jaký je váš názor na homosexualitu?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
kladný, podporuji práva homosexuálů3052,63 %52,63 %  
neutrální, nevadí mi2136,84 %36,84 %  
záporný, nesouhlasím s ní58,77 %8,77 %  
toleruji ji, ale spíše nesouhlasím11,75 %1,75 %  

Graf

2. Jaký problém pro vás představuje homosexualita?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nevidím v ní žádný problém4680,7 %80,7 %  
jde o duševní chorobu47,02 %7,02 %  
jde o citový problém47,02 %7,02 %  
problém nevědomé psychiky11,75 %1,75 %  
jde o psychologický problém, ne však o duševní ch.11,75 %1,75 %  
naopak jsem za ni rád11,75 %1,75 %  

Graf

3. Jaká je podle vašeho názoru příčina homosexuální orientace?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
je vrozená3561,4 %61,4 %  
vzniká současným působením biologických, psychologických a sociálních faktorů1526,32 %26,32 %  
je to módní trend23,51 %3,51 %  
problém nevědomí - psychologické faktory11,75 %1,75 %  
vodjakživa11,75 %1,75 %  
Není to pro mě důležité11,75 %1,75 %  
podle mě to nelze určit11,75 %1,75 %  
vnik homosexuality nebyl doposud vysvětlen11,75 %1,75 %  

Graf

4. Myslíte, že je Česká republika již zbavena všech předsudků vůči gayům a lesbičkám?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
situace se zlepšuje3052,63 %52,63 %  
ne, stále zde převládá odmítavý postoj2340,35 %40,35 %  
otázka nepřesně formulovaná a zavádějící11,75 %1,75 %  
převládá "umělá" tolerance11,75 %1,75 %  
situace se zlepšuje, ale je stále co měnit11,75 %1,75 %  
ano, jsou již přirozenou součástí naší společnosti11,75 %1,75 %  

Graf

5. Souhlasíte s registrovaným partnerstvím?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano4070,18 %70,18 %  
ne1119,3 %19,3 %  
nevím610,53 %10,53 %  

Graf

6. Jsou homosexuální páry stejně schopny vychovat dítě jako heterosexuální?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano, myslím, že homosexuální pár dokáže dítěti poskytnout stejnou péči2849,12 %49,12 %  
nemám na to ještě vyvinutý názor1424,56 %24,56 %  
absolutně s tím nesouhlasím 915,79 %15,79 %  
nesouhlasím s tímto druhem výchovy11,75 %1,75 %  
Nevím jestli stejně, ale myslím, že dostatečně.11,75 %1,75 %  
Hloupá otázka! NE!11,75 %1,75 %  
Lépe aby dítě vychovávali homosexuálové než nikdo11,75 %1,75 %  
ano, a dokonce mnohdy lepší než heterosexuální pár11,75 %1,75 %  
řada homo párů je určitě schopna vychovávat děti11,75 %1,75 %  

Graf

7. Setkali jste se někdy s projevy homofobního chování? (tj. nepřátelského vůči homosexuálům)?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano (v televizi, mezi kamarády, na internetu...)4070,18 %70,18 %  
nevzpomínám si1221,05 %21,05 %  
ano, původcem tohoto chování jsem byl(a) já58,77 %8,77 %  

Graf

8. Mají mít homosexuálové stejná práva jako heterosexuálové?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano, naprosto ve všem3561,4 %61,4 %  
jen omezená (např. jen registrované partnerství, ne manželství)1424,56 %24,56 %  
ne58,77 %8,77 %  
otázka je nepřesně formulovaná a zavádějící11,75 %1,75 %  
nevím11,75 %1,75 %  
ukamenovat je11,75 %1,75 %  

Graf

9. Jakého jste pohlaví?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
muž3052,63 %52,63 %  
žena2747,37 %47,37 %  

Graf

10. Kolik je vám let?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
20-302747,37 %47,37 %  
0-192238,6 %38,6 %  
30-4058,77 %8,77 %  
40 a více35,26 %5,26 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Tento dotazník byl vyhodnocen jako nevhodný pro úlohu DZD (s největší pravdědpodobností jej zodpovědělo příliš málo respondentů).

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Řezáčková, L.Vnímání homosexuality v současnosti (výsledky průzkumu), 2009. Dostupné online na https://vnimani-homosexuality-v-soucasnosti.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.