Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Vnímání homosexuality v současnosti

Vnímání homosexuality v současnosti

Dopis Ježíškovi - Vánoční dárky 2023
Jaké dárky Vám udělají pod stromečkem radost a jaké byste radši nedostávali?

(veřejné výsledky pro všechny "ježíšky" již 14. prosince ve 12:00)

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Lucie Řezáčková
Šetření:19. 12. 2009 - 21. 12. 2009
Počet respondentů:57
Počet otázek (max/průměr):10 / 10
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:63,7 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.02:23
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Zajímám se o vnímání homosexuality v současném moderním světě. Žijeme stále v předsudcích nebo jsme již o krok dál?

Odpovědi respondentů

1. Jaký je váš názor na homosexualitu?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
kladný, podporuji práva homosexuálů3052,63 %52,63 %  
neutrální, nevadí mi2136,84 %36,84 %  
záporný, nesouhlasím s ní58,77 %8,77 %  
toleruji ji, ale spíše nesouhlasím11,75 %1,75 %  

Graf

2. Jaký problém pro vás představuje homosexualita?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nevidím v ní žádný problém4680,7 %80,7 %  
jde o duševní chorobu47,02 %7,02 %  
jde o citový problém47,02 %7,02 %  
problém nevědomé psychiky11,75 %1,75 %  
jde o psychologický problém, ne však o duševní ch.11,75 %1,75 %  
naopak jsem za ni rád11,75 %1,75 %  

Graf

3. Jaká je podle vašeho názoru příčina homosexuální orientace?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
je vrozená3561,4 %61,4 %  
vzniká současným působením biologických, psychologických a sociálních faktorů1526,32 %26,32 %  
je to módní trend23,51 %3,51 %  
problém nevědomí - psychologické faktory11,75 %1,75 %  
vodjakživa11,75 %1,75 %  
Není to pro mě důležité11,75 %1,75 %  
podle mě to nelze určit11,75 %1,75 %  
vnik homosexuality nebyl doposud vysvětlen11,75 %1,75 %  

Graf

4. Myslíte, že je Česká republika již zbavena všech předsudků vůči gayům a lesbičkám?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
situace se zlepšuje3052,63 %52,63 %  
ne, stále zde převládá odmítavý postoj2340,35 %40,35 %  
otázka nepřesně formulovaná a zavádějící11,75 %1,75 %  
převládá "umělá" tolerance11,75 %1,75 %  
situace se zlepšuje, ale je stále co měnit11,75 %1,75 %  
ano, jsou již přirozenou součástí naší společnosti11,75 %1,75 %  

Graf

5. Souhlasíte s registrovaným partnerstvím?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano4070,18 %70,18 %  
ne1119,3 %19,3 %  
nevím610,53 %10,53 %  

Graf

6. Jsou homosexuální páry stejně schopny vychovat dítě jako heterosexuální?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano, myslím, že homosexuální pár dokáže dítěti poskytnout stejnou péči2849,12 %49,12 %  
nemám na to ještě vyvinutý názor1424,56 %24,56 %  
absolutně s tím nesouhlasím 915,79 %15,79 %  
nesouhlasím s tímto druhem výchovy11,75 %1,75 %  
Nevím jestli stejně, ale myslím, že dostatečně.11,75 %1,75 %  
Hloupá otázka! NE!11,75 %1,75 %  
Lépe aby dítě vychovávali homosexuálové než nikdo11,75 %1,75 %  
ano, a dokonce mnohdy lepší než heterosexuální pár11,75 %1,75 %  
řada homo párů je určitě schopna vychovávat děti11,75 %1,75 %  

Graf

7. Setkali jste se někdy s projevy homofobního chování? (tj. nepřátelského vůči homosexuálům)?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano (v televizi, mezi kamarády, na internetu...)4070,18 %70,18 %  
nevzpomínám si1221,05 %21,05 %  
ano, původcem tohoto chování jsem byl(a) já58,77 %8,77 %  

Graf

8. Mají mít homosexuálové stejná práva jako heterosexuálové?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano, naprosto ve všem3561,4 %61,4 %  
jen omezená (např. jen registrované partnerství, ne manželství)1424,56 %24,56 %  
ne58,77 %8,77 %  
otázka je nepřesně formulovaná a zavádějící11,75 %1,75 %  
nevím11,75 %1,75 %  
ukamenovat je11,75 %1,75 %  

Graf

9. Jakého jste pohlaví?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
muž3052,63 %52,63 %  
žena2747,37 %47,37 %  

Graf

10. Kolik je vám let?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
20-302747,37 %47,37 %  
0-192238,6 %38,6 %  
30-4058,77 %8,77 %  
40 a více35,26 %5,26 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Tento dotazník byl vyhodnocen jako nevhodný pro úlohu DZD (s největší pravdědpodobností jej zodpovědělo příliš málo respondentů).

Citace

Řezáčková, L.Vnímání homosexuality v současnosti (výsledky průzkumu), 2009. Dostupné online na https://vnimani-homosexuality-v-soucasnosti.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.