Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Vnímání inflace

Vnímání inflace

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Ondřej Saglena
Šetření:22. 10. 2022 - 01. 12. 2022
Počet respondentů:139
Počet otázek (max/průměr):8 / 8
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:80,7 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.01:23
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Vážení respondenti,

rádi bychom se na Vás obrátili s žádostí o vyplnění tohoto dotazníku, který slouží jako podklad k semestrální práci na téma „vnímání inflace“.

Dotazník je anonymní a dobrovolný a čas věnovaný jeho vyplnění je do 5 minut.
Studenti Fakulty ekonomicko-správní na Univerzitě Pardubice

 

Odpovědi respondentů

1. Všimli jste si v posledních dvou letech změny cen?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano13798,56 %98,56 %  
ne21,44 %1,44 %  

Graf

2. Pokud jste si změn všimli, u čeho nejvíce?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Při nákupu potravin8561,15 %61,15 %  
Při nákupu pohonných hmot2316,55 %16,55 %  
U cen energií117,91 %7,91 %  
Nevšiml/a21,44 %1,44 %  
u všeho21,44 %1,44 %  
vše výše uvedené10,72 %0,72 %  
u všeho uvedeného10,72 %0,72 %  
U cen technologií10,72 %0,72 %  
Při nákupu potravin, pohonných hmot, a energií.10,72 %0,72 %  
fortnite kfc menu10,72 %0,72 %  
u všeho výše uvedeného10,72 %0,72 %  
téměř u všeho10,72 %0,72 %  
Při všeho výše uvedeného 10,72 %0,72 %  
u všeho vyjma oblečení10,72 %0,72 %  
Zdražuje úplně všechno.10,72 %0,72 %  
Jídlo v restauraci.10,72 %0,72 %  
Potraviny, energie, příslušenství, nábytek10,72 %0,72 %  
u všeho, nejvíce energie, potraviny, pohonné hmoty10,72 %0,72 %  
Vseho10,72 %0,72 %  
zdražilo vše10,72 %0,72 %  
Všeho10,72 %0,72 %  

Graf

3. Byl Váš příjem v posledních dvou letech navýšen dostatečně s ohledem k inflaci?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne, nebyl navýšen6043,17 %43,17 %  
Ano, ale nebyl navýšen dostatečně4935,25 %35,25 %  
Ano, byl navýšen dostatečně2316,55 %16,55 %  
Nemám příjem75,04 %5,04 %  

Graf

4. Jak moc vás v posledních letech ovlivnila inflace?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ovlivnila mírně6647,48 %47,48 %  
Ovlivnila hodně4935,25 %35,25 %  
Neovlivnila2417,27 %17,27 %  

Graf

5. Jaký je Váš průměrný měsíční příjem

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
45 000 Kč a více3625,9 %25,9 %  
16 200 Kč až 24 999 Kč3122,3 %22,3 %  
Do 16 200 Kč3122,3 %22,3 %  
25 000 Kč až 34 999 Kč2417,27 %17,27 %  
35 000 Kč až 44 999 Kč1712,23 %12,23 %  

Graf

6. Jaký je Váš věk

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
46 a více let3323,74 %23,74 %  
31 až 35 let3021,58 %21,58 %  
26 až 30 let2618,71 %18,71 %  
20 až 25 let1812,95 %12,95 %  
36 až 40 let1410,07 %10,07 %  
Do 20 let107,19 %7,19 %  
41 až 45 let85,76 %5,76 %  

Graf

7. Jaké je Vaše pohlaví?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Žena7251,8 %51,8 %  
Muž6748,2 %48,2 %  

Graf

8. Jaké je Vaše nejvyšší dosažené vzdělání?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Středoškolské s maturitou5237,41 %37,41 %  
Vysokoškolské magistetské3726,62 %26,62 %  
Vysokoškolské bakalářské1611,51 %11,51 %  
Vysokoškolské doktorské139,35 %9,35 %  
Středoškolské bez maturity128,63 %8,63 %  
Základní vzdělání96,47 %6,47 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Nebyly nalezeny žádné zajímavé souvislosti mezi odpovědmi.

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Všimli jste si v posledních dvou letech změny cen?

2. Pokud jste si změn všimli, u čeho nejvíce?

3. Byl Váš příjem v posledních dvou letech navýšen dostatečně s ohledem k inflaci?

4. Jak moc vás v posledních letech ovlivnila inflace?

5. Jaký je Váš průměrný měsíční příjem

6. Jaký je Váš věk

7. Jaké je Vaše pohlaví?

8. Jaké je Vaše nejvyšší dosažené vzdělání?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Všimli jste si v posledních dvou letech změny cen?

2. Pokud jste si změn všimli, u čeho nejvíce?

3. Byl Váš příjem v posledních dvou letech navýšen dostatečně s ohledem k inflaci?

4. Jak moc vás v posledních letech ovlivnila inflace?

5. Jaký je Váš průměrný měsíční příjem

6. Jaký je Váš věk

7. Jaké je Vaše pohlaví?

8. Jaké je Vaše nejvyšší dosažené vzdělání?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Citace

Saglena, O.Vnímání inflace (výsledky průzkumu), 2022. Dostupné online na https://vnimani-inflace.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.