Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Vnímání klamavé reklamy

Vnímání klamavé reklamy

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Jakub Barvínek
Šetření:18. 03. 2012 - 01. 04. 2012
Počet respondentů:290
Počet otázek (max/průměr):18 / 17.31
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:80,8 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.04:33
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-3 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dobrý den,
jsem studentem Vysoké školy ekonomické v Praze, tento dotazník slouží jako podklad pro mou bakalářskou práci na téma: "Klamavá reklama a rozbor efektu na její příjemce". Výsledky tohoto dotazníku budou věřejně přístupné na tomto serveru, bakalářská práce bude pro případné zájemce zveřejněna na informačním serveru Vysoké školy ekonomické.
 

Odpovědi respondentů

1. S reklamou se nejčastěji setkávám:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Televize12543,1 %43,1 %  
Internet (i e-mail)12141,72 %41,72 %  
Letáky186,21 %6,21 %  
Billboardy82,76 %2,76 %  
Tisk82,76 %2,76 %  
všude51,72 %1,72 %  
Telefon (SMS i hovory)20,69 %0,69 %  
letáky, televize i internet10,34 %0,34 %  
Rozhlas10,34 %0,34 %  
všude až moc10,34 %0,34 %  

Graf

2. Jaký je váš vztah k reklamě obecně?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Reklama mě většinou obtěžuje18262,76 %62,76 %  
Rád/ráda se z reklamy dozvím zajímavé informace o produktech na trhu4816,55 %16,55 %  
Reklamu vůbec nevnímám258,62 %8,62 %  
Reklama je pro mě zajímavé médium, vyhledávám ji113,79 %3,79 %  
Nevím82,76 %2,76 %  
některé mě baví, jiné obtěžují10,34 %0,34 %  
Reklamu vnímám jako nutnou existenci, někdy ji vyhledávám, pokud je zajímavá nebo mě oslovuje, jinak jí spíše vypouštím.10,34 %0,34 %  
Reklamu mě podvědomě ovlivňuje.10,34 %0,34 %  
Reklama mě často obtěžuje, ale protože studuji marketing, musím reklamy vnímat a analyzovat10,34 %0,34 %  
nekdy si ji vnimam nekdy ne10,34 %0,34 %  
většinou mě obtěžuje, ale zároveň je pro mě zajímavá a ráda se podívám na originální, inovativní a vtipnou reklamu10,34 %0,34 %  
mám ráda slogany a písně, ale neovlivní mne k nákupu10,34 %0,34 %  
rád se podívám na novou zajímavou reklamu spíše z hlediska ztvárnění apod., jinak ji spíše ignoruji či se jí vyhýbám10,34 %0,34 %  
někdy mě obtěžuje, někdy pobaví10,34 %0,34 %  
Baví mě10,34 %0,34 %  
To záleží na tom o jakou reklamu jde. Některé jsou zajímavé, jiné mě obtěžují, některé nevnímám10,34 %0,34 %  
reklama je obor mého studia10,34 %0,34 %  
Reklamu vnímám jako typ kontaktu, interakce, sociální komunikace. Rád bych se v této oblasti realizoval, neb mám potenciál. Reklama je zajímavé médium.10,34 %0,34 %  
přinutí mi k přemýšlení - o co jim vlastně jde? Co je v tom za kulišárnu? Dobré zboží se většinou prodává samo a lidé si o něm mezi sebou poví10,34 %0,34 %  
Reklama mě inspiruje10,34 %0,34 %  
Až na jednu mě reklamy obtěžují10,34 %0,34 %  

Graf

3. Preferujete při nákupu produkty, které znáte z reklamy?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Pouze zřídka11840,69 %40,69 %  
Ne, vybírám si podle vlastního uvážení10837,24 %37,24 %  
Ano, ale jen u některých produktů6422,07 %22,07 %  

Graf

4. Věříte sdělením v reklamách?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne, v reklamě se lže běžně12643,45 %43,45 %  
Záleží na tom, o jakou reklamu se jedná12442,76 %42,76 %  
O sdělení v reklamách se nezajímám3913,45 %13,45 %  
Nevím10,34 %0,34 %  

Graf

5. Orientujete se snadno v číslech zveřejňovaných v reklamách na služby spojené s bankovnictvím?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne17460 %60 %  
ano5920,34 %20,34 %  
nevím5719,66 %19,66 %  

Graf

6. Kupujete nějakou konkrétní potravinu, o které se v reklamě tvrdí, že je „zdravá“, „zdraví prospěšná“, či má příznivé účinky na zažívání?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne20771,38 %71,38 %  
ano5719,66 %19,66 %  
nevím268,97 %8,97 %  

Graf

7. U kterých produktů byste v případě zájmu o ně sháněli co nejvíce doplňujících informací před jejich zakoupením?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Bankovní produkty9532,76 %32,76 %  
Elektronika6923,79 %23,79 %  
Nemovitosti3712,76 %12,76 %  
Léky, léčivé přípravky237,93 %7,93 %  
Potraviny227,59 %7,59 %  
Cestování, dovolená196,55 %6,55 %  
Kosmetika82,76 %2,76 %  
u všech31,03 %1,03 %  
bankovni produkty, nemovitosti, cestovani10,34 %0,34 %  
bankovní produkty, nemovitosti, cestování, dovolená, léky a léčivé přípravky10,34 %0,34 %  
u více produktů10,34 %0,34 %  
Bankovní produkty, elektronika, nemovitosti, cestování a dovolená, léky a léčivé přípravky10,34 %0,34 %  
automobil10,34 %0,34 %  
bankovní produkty, léky, elektronika a dovolená10,34 %0,34 %  
platí pro všechny zakoupené produkty10,34 %0,34 %  
nelze vybrat jen jednu odpověď - bankovní produkty, elektronika, nemovitosti, cestování10,34 %0,34 %  
více druhů produktů10,34 %0,34 %  
všechny10,34 %0,34 %  
Alkoholické a tabákové výrobky10,34 %0,34 %  
Oblečení10,34 %0,34 %  
z výšč uvedeného asi o všem kromě oblečení a možná hraček10,34 %0,34 %  
více možností 10,34 %0,34 %  

Graf

8. Setkali jste se vy osobně někdy s klamavou reklamou?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano22075,86 %75,86 %  
nevím6321,72 %21,72 %  
ne72,41 %2,41 %  

Graf

9. V reklamách na které produkty jsou dle vašeho názoru spotřebitelé nejvíce klamáni?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Potraviny10335,52 %35,52 %  
Bankovní produkty8328,62 %28,62 %  
Kosmetika3813,1 %13,1 %  
Léky, léčivé přípravky289,66 %9,66 %  
Alkoholické a tabákové výrobky41,38 %1,38 %  
Cestování, dovolená41,38 %1,38 %  
nevím31,03 %1,03 %  
Nemovitosti20,69 %0,69 %  
u všech20,69 %0,69 %  
prací prášky10,34 %0,34 %  
bankovni produkty, nemovitosti, cestovani10,34 %0,34 %  
auta - tyto kauzy se už mnohokrát řešily10,34 %0,34 %  
obecně drogerie10,34 %0,34 %  
u více produktů10,34 %0,34 %  
Nejsou klamáni, jenom jsou blbí.10,34 %0,34 %  
Auta10,34 %0,34 %  
potraviny, bankovní produkty, kosmetika, dovolená, léčivé přípravky10,34 %0,34 %  
všechny reklamy zhruba podobně10,34 %0,34 %  
opět nejsem schopna se rozhodnout pouze pro jednu odpověď - klamáni jsme všude, jen jinými prostředky, nejvíce asi potraviny, bankovní produkty, alkoholické výrobky a cestování10,34 %0,34 %  
potraviny a léčiva10,34 %0,34 %  
více druhů produktů10,34 %0,34 %  
prací prostředky10,34 %0,34 %  
potraviny, bankovní produkty, nemovitosti, léčivé přípravky10,34 %0,34 %  
mountfield10,34 %0,34 %  
nevím, asi všechny10,34 %0,34 %  
Hračky10,34 %0,34 %  
vše10,34 %0,34 %  
potraviny, bankovni produkty10,34 %0,34 %  
na politiku10,34 %0,34 %  
je to různé10,34 %0,34 %  
Oblečení10,34 %0,34 %  
energie10,34 %0,34 %  

Graf

10. Která reklama podle vás obsahuje nepravdivé, klamavé či zavádějící informace?

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

Léky, léčivé přípravky

1.Téměř všechny na léčivé přípravky 2.Reklamy na jogurty a podobné výrobky 3.spousta dalších..., chce to jen rozum a všeobecný přehled

a která ne? TV nesleduji

Actimel

Actimel

actimel

Actimel

actimel

actimel

Actimel - na základě informací od lékařky; často mobilní telefonní operátoři, konkrétně T-Mobile

actimel, bobík, nutela, kinder

Actimel, jelikož ony proklamované blahodárné Bifidus Esencis vlastně vůbec neexistují

Activia

Activia

Activia, Actimel, Nutella

aféry s reklamou na řasenku a umělými řasami; bankovní sazba, které nelze dosáhnout

Aktivie

aktivie

alkohol

BAnkovní produkty

bankovnictví

Bohemia energy

bylo dokázáno že je blbost reklama na Activii (že pomáhá zažívání a tak, přitom má stejné účinky jako kterýkoli jiný jogurt), pak že je blbost reklama na Actimel (posilování obranyschopnosti); jinak mi přijdou klamavé i reklamy s neúplnými informacemi, s hvězdičkou a minipísmenky někde v rohu, ale znám to a nenechám se vyvést z míry

čokoláda plná mléka, jogurty zdravější než ostatní, reklamy na půjčky

danone

Doplňky stravy podporující hubnutí (např. XL-S Medical)

Hellmans, bioprodukty, Preventan

Hlavně z e-shopů celkově

jogurty s živými kulturami, nic dalšího si nevybavuji, už dlouho nesleduji TV

kazda - snazi se me presvedcit ze potrebuju nebo by me melo zajimat neco, co nechci

Kinderčokolada

Klamavá reklama je protiprávní, proto ji dle mého žádná běžná neobsahuje. Myslím, že jsou častější porušení nekalosoutěžního jednání, než klamavá reklama.

kosmetika

kterákoliv na prací prášek

léčivé přípravky

Léčivé přípravky, kosmetika

letáky na zboží v supermarketech

mountfield

Na bankovní produkty

na deodoranty

Např. při inzerci automobilu - cena např. 200 000,- Kč, ale už neřeknou, že je to jen v případě, že si u nich vezmeme úvěr

Např. reklama na actimel, že posiluje imunitu

Nevím přesně, ale někde jsem viděl reklamu na nějaký doplněk výživy, který by měl pomáhat starším pánům s erekcí. Nepamatuji si jméno, ale slogan zněl: "Viagra je na předpis, XXX není". To mi přijde již na hraně v rámci právního smyslu srovnávací reklamy. V podstatě se jedná o parazitování na pověsti jiného výrobku, přirovnávání se k němu a naznačování, že, ač jde o to samé, je snáze dostupný. Myslím, že jsem to zkoumal a došel jsem k tomu, že se v podstatě jedná o nějaký doplněk výživy, který zlepšuje prokrvení těla, ale přímou souvislost s léčbou impotence nemá.

nyní mě napadá jen např. Mountfield - vyhrává 1 z 5 ... možná tak při nekonečném počtu zákazníků

O2

Obecně reklamy na krémy a kosmetiku obecně, vymyšlené složení, zázračné účinky, apod.

Obecně reklamy o půjčkách

obecně: kosmetické přípravky, zázračné doplňky stravy, politické přísliby, vysavače jejichž síla unese pět bowlingových koulí, instantní potraviny tvářící se jako plnohodnotné jídlo pro celou rodinu

Podle mě většina. Spíš by byla na místě otázka, která reklama je neobsahuje.

podle úhlu pohledu

potraviny, bankovní produkty, kosmetika,

potraviny, určené dětem - různé tyčinky, cereálie s cukrem a čokoládou aj.

Prací prášky a bankovní služby

Reklama na "doplňky stravy", ve které se pár vitamínů a výtažků tváří vždy jako zázačný lék

reklama na Air Bank, Provident

Reklama na Kinder Pingui

reklama na Vanish

Reklamy cestovních kanceláří lákající na děti zdarma

Reklamy na bankovní produkty.

reklamy na doplňky stravy

Reklamy na drogistické zboží, potraviny, léky

reklamy na jogurty a potraviny všeobecně

Reklamy na prací prášky

reklamy na pujcky

Reklamy na sladkosti pro děti, které vychvalují obsah mléka, medu, ale nemluví o množství cukru, tuku atd...

reklamy převážně o bankovnictví - nepřesné, zatajování některých údajů, zavádějící; potraviny a drogerie - pouze částečné informace

reklamy typu: vsetci maju smartfone, kup si aj ty (ja ho napr nemam-klamstvo). pridite na koncert najuzasnejsej kapely (ako vedia ze taka je??) celkovo pouzivanie slov UZ NIKDY, VSETCI, NAJLEPSI, RYCHLO a KAZDY. to hned zavadzaju

Různé zázračné produkty na hubnutí a na erekci

skoro všechny

současná reklama Penny.

Ta, která zásadní informace pro spotřebitele uvádí miniaturním písmem, které člověk od středního věku výš přečte již jen s lupou.

Tablety na hubnutí - Lipoxal, a další. Dál Šampon Syoss.

Teleshopping

témeř všechny

Treba reklamy na rasenky, kde maji modelky ocividne nalepene rasy. Nebo komercni banka, ktera mi rika, ze kdyz si u ni udelam ucet, budu z toho mit orgasmus (vsadim se, ze ho nikdo nemel) ta je blba a navic nechutna.

V jednotě se prodává jeden druh chleba, který je zaručeně bez éček. Ale ty ostatní taky, jen na to neupozorňují.

v současnosti například reklama na jogurty a jejich blahodárný vliv na zdravotní stav a to i u dětí nař. kostík atd.

veškeré přípravky - kloubní výživa

většina reklam

Většina reklam na CIF

většina reklam na kosmetiku pro zralou pleť

Většina reklam na úvěrové produkty

Většina reklam spojená s bankovními poplatky (např. nulové poplatky, výhodná úroková sazba, ale v reklamě není uveden fakt o potřebných pohybech na účtě potřebných pro aktivaci této výhody).

vsetky bankove reklamy o tom, ako sa budete mat uzasne, ked si vezmete tu-ktoru hypoteku a pozicku, co vsetko mate zadarmo pri pausale od istych operatorov, "zdrave" a "prirodne" potraviny typu Activia, kozmetika a farby na vlasy, ktore z vas po jednom pouziti urobia filmovu hviezdu..

všechny

všechny na hubnutí

všechny na půjčky

všechny prací prášky, prostředky na hubnutí, "zdravé" sladkosti pro děti!!!, kosmetické výrobky

Z letáků např. interspar, který v letáku nabízí 25% slevu z některého výrobku po předložení slevového kuponu, které musíme vstřihnout a pak dát na kase, ale cena v obchodě je už uvedená po slevě, takže pokud o kuponu nevíte a vyberete něco za 75 Kč, domů si to donezete na 100 :DDD a klasika reklamy na Mountfield, losování z 5 míčků a když první padne červený máte to zadarmo a v reklamě je slogan každý pátý to má grátis :DD

Z určitého úhlu pohledu všechny.

Zcela všechny reklamy na léčivé přípravky bez předpisu a doplňky stravy.

11. Co je podle vás nejčastější praktikou z hlediska klamání v reklamě?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Neúplné informace (např. chybí podmínky, za kterých slevu dostanete, neúplná cena atd.)15954,83 %54,83 %  
Vytváření pocitů a představ, které nemají se samotným produktem nic společného (štěstí, pohoda, hezké počasí, vzrušení, strach)7325,17 %25,17 %  
Úplná lež (zcela lživé informace)196,55 %6,55 %  
Okolnosti, za kterých je produkt v reklamě prezentován, avšak v běžném životě byste ho tímto způsobem nepoužili. (beton v mixeru, účes v dešti)155,17 %5,17 %  
Redundantní/nadbytečné informace (informace které nemají s vlastnostmi produktu nic společného)51,72 %1,72 %  
Žádný produkt určitého typu nemá ani nemůže mít uváděné vlastnosti51,72 %1,72 %  
Srovnání s konkurencí41,38 %1,38 %  
neuplne informace a vytvareni pocitu a predstav10,34 %0,34 %  
informace o vlastnostech a účincích, které však daný produkt nemá, nebo je má jen částečně10,34 %0,34 %  
přehánění o vlastnostech produktu10,34 %0,34 %  
1., 3. a 7. bod a další10,34 %0,34 %  
takmer vsetko spomenute je caste10,34 %0,34 %  
1 - neúplné informace a 6 - vytváření emocí10,34 %0,34 %  
vsetky spominane10,34 %0,34 %  
nahate zenske10,34 %0,34 %  
Výrobky jsou prezentovány v mnohem lepším světle, než je skutečnost10,34 %0,34 %  
polopravdy10,34 %0,34 %  

Graf

12. Myslíte si, že je právní úprava zákazu klamavé reklamy dostatečná?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne15352,76 %52,76 %  
nevím12543,1 %43,1 %  
ano124,14 %4,14 %  

Graf

13. Měli jste někdy problém rozpoznat, kdy se v reklamě jedná o nadsázku nebo přehánění a kdy je informace míněna vážně?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano10937,59 %37,59 %  
ne10134,83 %34,83 %  
nevím8027,59 %27,59 %  

Graf

14. Chtěli byste, aby byly v reklamách obsaženy pouze pravdivé a nezavádějící informace?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano, spotřebitel pak nebude klamán24985,86 %85,86 %  
Ne, reklama je na přehánění založená a občasné klamání mi nevadí237,93 %7,93 %  
Nevím113,79 %3,79 %  
Ne, spotřebitel je schopen klamavé informace rozpoznat72,41 %2,41 %  

Graf

15. Obrátili jste se někdy na Radu pro reklamu, Českou obchodní inspekci, soud, či jiný úřad nebo instituci v souvislosti s klamavou reklamou?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne27394,14 %94,14 %  
ano134,48 %4,48 %  
nevím41,38 %1,38 %  

Graf

16. Pohlaví

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Žena22276,55 %76,55 %  
Muž6823,45 %23,45 %  

Graf

17. Věková skupina

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
21-2617058,62 %58,62 %  
27-405619,31 %19,31 %  
16- 203411,72 %11,72 %  
41-60237,93 %7,93 %  
61 a více72,41 %2,41 %  

Graf

18. Nejvyšší dosažené vzdělání

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Středoškolské s maturitou15352,76 %52,76 %  
Vysokoškolské11338,97 %38,97 %  
Základní134,48 %4,48 %  
Středoškolské113,79 %3,79 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Nebyly nalezeny žádné zajímavé souvislosti mezi odpovědmi.

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. S reklamou se nejčastěji setkávám:

2. Jaký je váš vztah k reklamě obecně?

3. Preferujete při nákupu produkty, které znáte z reklamy?

4. Věříte sdělením v reklamách?

5. Orientujete se snadno v číslech zveřejňovaných v reklamách na služby spojené s bankovnictvím?

6. Kupujete nějakou konkrétní potravinu, o které se v reklamě tvrdí, že je „zdravá“, „zdraví prospěšná“, či má příznivé účinky na zažívání?

7. U kterých produktů byste v případě zájmu o ně sháněli co nejvíce doplňujících informací před jejich zakoupením?

8. Setkali jste se vy osobně někdy s klamavou reklamou?

9. V reklamách na které produkty jsou dle vašeho názoru spotřebitelé nejvíce klamáni?

11. Co je podle vás nejčastější praktikou z hlediska klamání v reklamě?

12. Myslíte si, že je právní úprava zákazu klamavé reklamy dostatečná?

13. Měli jste někdy problém rozpoznat, kdy se v reklamě jedná o nadsázku nebo přehánění a kdy je informace míněna vážně?

14. Chtěli byste, aby byly v reklamách obsaženy pouze pravdivé a nezavádějící informace?

15. Obrátili jste se někdy na Radu pro reklamu, Českou obchodní inspekci, soud, či jiný úřad nebo instituci v souvislosti s klamavou reklamou?

16. Pohlaví

17. Věková skupina

18. Nejvyšší dosažené vzdělání

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. S reklamou se nejčastěji setkávám:

2. Jaký je váš vztah k reklamě obecně?

3. Preferujete při nákupu produkty, které znáte z reklamy?

4. Věříte sdělením v reklamách?

5. Orientujete se snadno v číslech zveřejňovaných v reklamách na služby spojené s bankovnictvím?

6. Kupujete nějakou konkrétní potravinu, o které se v reklamě tvrdí, že je „zdravá“, „zdraví prospěšná“, či má příznivé účinky na zažívání?

7. U kterých produktů byste v případě zájmu o ně sháněli co nejvíce doplňujících informací před jejich zakoupením?

8. Setkali jste se vy osobně někdy s klamavou reklamou?

9. V reklamách na které produkty jsou dle vašeho názoru spotřebitelé nejvíce klamáni?

11. Co je podle vás nejčastější praktikou z hlediska klamání v reklamě?

12. Myslíte si, že je právní úprava zákazu klamavé reklamy dostatečná?

13. Měli jste někdy problém rozpoznat, kdy se v reklamě jedná o nadsázku nebo přehánění a kdy je informace míněna vážně?

14. Chtěli byste, aby byly v reklamách obsaženy pouze pravdivé a nezavádějící informace?

15. Obrátili jste se někdy na Radu pro reklamu, Českou obchodní inspekci, soud, či jiný úřad nebo instituci v souvislosti s klamavou reklamou?

16. Pohlaví

17. Věková skupina

18. Nejvyšší dosažené vzdělání

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Barvínek, J.Vnímání klamavé reklamy (výsledky průzkumu), 2012. Dostupné online na https://vnimani-klamave-reklamy.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.