Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Vnímání klimatické změny

Vnímání klimatické změny

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Jan Urban
Šetření:08. 05. 2016 - 20. 05. 2016
Počet respondentů:61
Počet otázek (max/průměr):7 / 7
Použité ochrany:unikátní IP
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:44,5 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.03:54
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Informovaný souhlas

Dobrý den, rád bych Vás požádali o účast v dotazníkovém šetření, které se zaměřuje na to, jak lidé vnímají klimatickou změnu.

 

Výsledky tohoto šetření budou využity v rámci výzkumných aktivit prováděných na Masarykově univerzitě v Brně.

 

V tomto výzkumu budete dotazováni na to, do jaké míry se obáváte a jste znepokojen/a různými jevy, které mohou nastat v důsledku klimatické změny. Tento výzkum nezjišťuje žádné osobní ani citlivé údaje, které by umožnily identifikovat jednotlivé respondenty.

 

Účast v našem dotazníkovém šetření je čistě dobrovolná a můžete ji v jakémkoli okamžiku ukončit. Vyplňování dotazníku vám zabere přibližně 5 minut.

 

Případné otázky můžete zasílat na následující kontaktní adresu:

jan.urban@czp.cuni.cz

 

Předem Vám velice děkuji za Vaši ochotu zúčastnit se tohoto šetření.

 

Jan Urban

 

Pokračováním na první stránku dotazníku dáváte na vědomí, že jste si informace přečetl/a a souhlasíte s podmínkami šetření.

 

Odpovědi respondentů

1. Do jaké míry se bojíte toho, že klimatická změna...

Povinná otázka, respondent se musel u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi na dané škále.

Automatizované zpracování této otázky zatím není podporováno, odpovědi je nutné zpracovat "ručně" na základě exportu surových dat (xls/xlsx/csv apod.)

Graf

2. Do jaké míry jste znepokojen/a tím, že změna klimatu...

Povinná otázka, respondent se musel u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi na dané škále.

Automatizované zpracování této otázky zatím není podporováno, odpovědi je nutné zpracovat "ručně" na základě exportu surových dat (xls/xlsx/csv apod.)

Graf

3. Je podle Vás pravděpodobné, že změna klimatu...

Povinná otázka, respondent se musel u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi na dané škále.

Automatizované zpracování této otázky zatím není podporováno, odpovědi je nutné zpracovat "ručně" na základě exportu surových dat (xls/xlsx/csv apod.)

Graf

4. Nyní Vám položím několik otázek o Vašem životním stylu...

Povinná otázka, respondent se musel u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi na dané škále.

Automatizované zpracování této otázky zatím není podporováno, odpovědi je nutné zpracovat "ručně" na základě exportu surových dat (xls/xlsx/csv apod.)

Graf

5. Jste

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Muž3150,82 %50,82 %  
Žena3049,18 %49,18 %  

Graf

6. Kolik je Vám let?

Povinná otázka, respondent musel napsat číselnou odpověď.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
2469,84 %9,84 %  
4446,56 %6,56 %  
2146,56 %6,56 %  
5746,56 %6,56 %  
2934,92 %4,92 %  
3023,28 %3,28 %  
5023,28 %3,28 %  
2623,28 %3,28 %  
2023,28 %3,28 %  
1623,28 %3,28 %  
ostatní odpovědi 45
33
15
25
52
27
40
72
46
43
31
14
66
39
23
68
22
35
19
48
34
36
18
37
3049,18 %49,18 %

Statistická data byla pro následující výpočty očištěna o 5 % hodnot z každé strany.

Statistická polohaHodnota
Průměr:33.42
Minimum:16
Maximum:57
Variační rozpětí:41
Rozptyl:147.47
Směrodatná odchylka:12.14
Medián:30
Modus:24

Graf

7. Jaké je Vaše nejvyšší dokončené vzdělání?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Vysokoškolské2947,54 %47,54 %  
Střední s maturitou2337,7 %37,7 %  
Základní711,48 %11,48 %  
Střední bez maturity23,28 %3,28 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u 5 otázek.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

1. Do jaké míry se bojíte toho, že klimatická změna...

 • odpověď ...bude mít negativní dopady na lidstvo?=Velmi se obávám:
  • 2.4x vetší pravděpodobnost při odpovědi ...sníží kvalitu života na celé planetě.=Velmi pravděpodobné na otázku 3. Je podle Vás pravděpodobné, že změna klimatu...
 • odpověď ...bude mít negativní dopady na obyvatele České republiky?=Vůbec se neobávám:
  • 3.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi ...bude mít negativní dopady na lidstvo?=Vůbec se neobávám na otázku 1. Do jaké míry se bojíte toho, že klimatická změna...
  • 3.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi ...způsobí nedostatek vody v mnoha oblastech na celé planetě.=Vůbec ne znepokojen/a na otázku 2. Do jaké míry jste znepokojen/a tím, že změna klimatu...
  • 3.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi ...způsobí nedostatek vody v mnoha oblastech na celé planetě.=Vůbec se neobávám na otázku 1. Do jaké míry se bojíte toho, že klimatická změna...
 • odpověď ...bude mít negativní dopady na přírodu na celé planetě.=Velmi se obávám:
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi ...bude mít negativní dopady na Vás a Vaši rodinu?=Velmi se obávám na otázku 1. Do jaké míry se bojíte toho, že klimatická změna...
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi ...sníží kvalitu života na celé planetě.=Velmi pravděpodobné na otázku 3. Je podle Vás pravděpodobné, že změna klimatu...
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi ...bude mít negativní dopady na lidstvo?=Velmi se obávám na otázku 1. Do jaké míry se bojíte toho, že klimatická změna...
  • zobrazit další souvislosti
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi ...bude mít negativní dopady na přírodu v ČR.=Velmi se obávám na otázku 1. Do jaké míry se bojíte toho, že klimatická změna...
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi ...bude mít negativní dopady na přírodu v oblasti, kde žijete.=Velmi se obávám na otázku 1. Do jaké míry se bojíte toho, že klimatická změna...
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi ...způsobí po celé Zemi rozšíření nových nemocí.=Velmi znepokojen/a na otázku 2. Do jaké míry jste znepokojen/a tím, že změna klimatu...
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi ...způsobí nedostatek vody v oblasti, kde žijete?=Velmi se obávám na otázku 1. Do jaké míry se bojíte toho, že klimatická změna...
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi ...bude mít negativní dopady na lidstvo?=Velmi pravděpodobné na otázku 3. Je podle Vás pravděpodobné, že změna klimatu...
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi ...bude mít negativní dopady na Vás a Vaši rodinu?=Velmi znepokojen/a na otázku 2. Do jaké míry jste znepokojen/a tím, že změna klimatu...
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi ...způsobí po celé Zemi rozšíření nových nemocí.=Velmi se obávám na otázku 1. Do jaké míry se bojíte toho, že klimatická změna...
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi ...bude mít negativní dopady na obyvatele České republiky?=Velmi se obávám na otázku 1. Do jaké míry se bojíte toho, že klimatická změna...
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi ...sníží Vaši kvalitu života a kvalitu života Vaší rodiny.=Velmi znepokojen/a na otázku 2. Do jaké míry jste znepokojen/a tím, že změna klimatu...
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi ...způsobí rozšíření nových nemocí v oblasti, kde žijete?=Velmi znepokojen/a na otázku 2. Do jaké míry jste znepokojen/a tím, že změna klimatu...
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi ...sníží kvalitu života na celé planetě.=Velmi se obávám na otázku 1. Do jaké míry se bojíte toho, že klimatická změna...
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi ...bude mít negativní dopady na přírodu na celé planetě.=Velmi znepokojen/a na otázku 2. Do jaké míry jste znepokojen/a tím, že změna klimatu...
 • odpověď ...bude mít negativní dopady na přírodu v ČR.=Vůbec se neobávám:
  • 3.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi ...bude mít negativní dopady na lidstvo?=Vůbec se neobávám na otázku 1. Do jaké míry se bojíte toho, že klimatická změna...
  • 3.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi ...bude mít negativní dopady na přírodu na celé planetě.=Málo pravděpodobné na otázku 3. Je podle Vás pravděpodobné, že změna klimatu...
  • 3.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi ...bude mít negativní dopady na přírodu na celé planetě.=Vůbec se neobávám na otázku 1. Do jaké míry se bojíte toho, že klimatická změna...
 • odpověď ...bude mít negativní dopady na přírodu v oblasti, kde žijete.=Velmi se obávám:
  • 3.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi ...bude mít negativní dopady na Vás a Vaši rodinu?=Velmi se obávám na otázku 1. Do jaké míry se bojíte toho, že klimatická změna...
  • 3.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi ...bude mít negativní dopady na Vás a Vaši rodinu?=Velmi pravděpodobné na otázku 3. Je podle Vás pravděpodobné, že změna klimatu...
 • odpověď ...bude mít negativní dopady na přírodu v oblasti, kde žijete.=Vůbec se neobávám:
  • 2.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi ...bude mít negativní dopady na lidstvo?=Vůbec se neobávám na otázku 1. Do jaké míry se bojíte toho, že klimatická změna...
  • 2.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi ...způsobí nedostatek vody v mnoha oblastech na celé planetě.=Vůbec se neobávám na otázku 1. Do jaké míry se bojíte toho, že klimatická změna...
  • 2.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi ...bude mít negativní dopady na přírodu na celé planetě.=Málo pravděpodobné na otázku 3. Je podle Vás pravděpodobné, že změna klimatu...
  • zobrazit další souvislosti
  • 2.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi ...bude mít negativní dopady na přírodu na celé planetě.=Vůbec se neobávám na otázku 1. Do jaké míry se bojíte toho, že klimatická změna...
 • odpověď ...bude mít negativní dopady na Vás a Vaši rodinu?=Vůbec se neobávám:
  • 2.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi ...sníží kvalitu života na celé planetě.=Vůbec se neobávám na otázku 1. Do jaké míry se bojíte toho, že klimatická změna...
  • 2.4x vetší pravděpodobnost při odpovědi ...bude mít negativní dopady na lidstvo?=Vůbec se neobávám na otázku 1. Do jaké míry se bojíte toho, že klimatická změna...
  • 2.4x vetší pravděpodobnost při odpovědi ...bude mít negativní dopady na lidstvo?=Málo pravděpodobné na otázku 3. Je podle Vás pravděpodobné, že změna klimatu...
  • zobrazit další souvislosti
  • 2.4x vetší pravděpodobnost při odpovědi ...bude mít negativní dopady na přírodu na celé planetě.=Vůbec se neobávám na otázku 1. Do jaké míry se bojíte toho, že klimatická změna...
 • odpověď ...sníží kvalitu života v ČR=Vůbec se neobávám:
  • 2.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi ...bude mít negativní dopady na lidstvo?=Vůbec se neobávám na otázku 1. Do jaké míry se bojíte toho, že klimatická změna...
  • 2.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi ...způsobí nedostatek vody v mnoha oblastech na celé planetě.=Vůbec se neobávám na otázku 1. Do jaké míry se bojíte toho, že klimatická změna...
 • odpověď ...sníží Vaši kvalitu života a kvalitu života Vaší rodiny.=Vůbec se neobávám:
  • 2.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi ...sníží kvalitu života na celé planetě.=Vůbec se neobávám na otázku 1. Do jaké míry se bojíte toho, že klimatická změna...
 • odpověď ...způsobí nedostatek vody v ČR?=Vůbec se neobávám:
  • 2.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi ...způsobí nedostatek vody v ČR?=Vůbec ne znepokojen/a na otázku 2. Do jaké míry jste znepokojen/a tím, že změna klimatu...
  • 2.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi ...způsobí nedostatek vody v mnoha oblastech na celé planetě.=Vůbec se neobávám na otázku 1. Do jaké míry se bojíte toho, že klimatická změna...
 • odpověď ...způsobí nedostatek vody v mnoha oblastech na celé planetě.=Velmi se obávám:
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi ...způsobí nedostatek vody v ČR?=Velmi se obávám na otázku 1. Do jaké míry se bojíte toho, že klimatická změna...
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi ...způsobí nedostatek vody v oblasti, kde žijete?=Velmi se obávám na otázku 1. Do jaké míry se bojíte toho, že klimatická změna...
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi ...způsobí rozšíření nových nemocí v oblasti, kde žijete?=Velmi znepokojen/a na otázku 2. Do jaké míry jste znepokojen/a tím, že změna klimatu...
  • zobrazit další souvislosti
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi ...způsobí nedostatek vody v oblasti, kde žijete?=Velmi znepokojen/a na otázku 2. Do jaké míry jste znepokojen/a tím, že změna klimatu...
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi ...způsobí nedostatek vody v mnoha oblastech na celé planetě.=Velmi znepokojen/a na otázku 2. Do jaké míry jste znepokojen/a tím, že změna klimatu...
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi ...způsobí po celé Zemi rozšíření nových nemocí.=Velmi znepokojen/a na otázku 2. Do jaké míry jste znepokojen/a tím, že změna klimatu...
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi ...způsobí nedostatek vody v ČR?=Velmi pravděpodobné na otázku 3. Je podle Vás pravděpodobné, že změna klimatu...
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi ...způsobí po celé Zemi rozšíření nových nemocí.=Velmi se obávám na otázku 1. Do jaké míry se bojíte toho, že klimatická změna...
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi ...způsobí nedostatek vody v oblasti, kde žijete?=Velmi pravděpodobné na otázku 3. Je podle Vás pravděpodobné, že změna klimatu...
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi ...bude mít negativní dopady na obyvatele České republiky?=Velmi se obávám na otázku 1. Do jaké míry se bojíte toho, že klimatická změna...
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi ...sníží kvalitu života na celé planetě.=Velmi pravděpodobné na otázku 3. Je podle Vás pravděpodobné, že změna klimatu...
 • odpověď ...způsobí nedostatek vody v oblasti, kde žijete?=Vůbec se neobávám:
  • 2.4x vetší pravděpodobnost při odpovědi ...bude mít negativní dopady na lidstvo?=Vůbec se neobávám na otázku 1. Do jaké míry se bojíte toho, že klimatická změna...
  • 2.4x vetší pravděpodobnost při odpovědi ...způsobí nedostatek vody v mnoha oblastech na celé planetě.=Vůbec se neobávám na otázku 1. Do jaké míry se bojíte toho, že klimatická změna...
  • 2.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi ...způsobí nedostatek vody v oblasti, kde žijete?=Vůbec ne znepokojen/a na otázku 2. Do jaké míry jste znepokojen/a tím, že změna klimatu...
  • zobrazit další souvislosti
  • 2.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi ...způsobí nedostatek vody v ČR?=Vůbec se neobávám na otázku 1. Do jaké míry se bojíte toho, že klimatická změna...
  • 2.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi ...sníží kvalitu života na celé planetě.=Vůbec se neobávám na otázku 1. Do jaké míry se bojíte toho, že klimatická změna...
  • 2.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi ...sníží kvalitu života na celé planetě.=Vůbec ne znepokojen/a na otázku 2. Do jaké míry jste znepokojen/a tím, že změna klimatu...
  • 2.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi ...způsobí nedostatek vody v ČR?=Vůbec ne znepokojen/a na otázku 2. Do jaké míry jste znepokojen/a tím, že změna klimatu...
  • 2.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi ...způsobí nedostatek vody v mnoha oblastech na celé planetě.=Vůbec ne znepokojen/a na otázku 2. Do jaké míry jste znepokojen/a tím, že změna klimatu...
  • 2.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi ...bude mít negativní dopady na přírodu na celé planetě.=Vůbec se neobávám na otázku 1. Do jaké míry se bojíte toho, že klimatická změna...
  • 2.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi ...sníží kvalitu života v ČR=Vůbec se neobávám na otázku 1. Do jaké míry se bojíte toho, že klimatická změna...
 • odpověď ...způsobí po celé Zemi rozšíření nových nemocí.=Vůbec se neobávám:
  • 2.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi ...způsobí nedostatek vody v mnoha oblastech na celé planetě.=Vůbec se neobávám na otázku 1. Do jaké míry se bojíte toho, že klimatická změna...
  • 2.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi ...bude mít negativní dopady na přírodu na celé planetě.=Vůbec se neobávám na otázku 1. Do jaké míry se bojíte toho, že klimatická změna...
  • 2.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi ...způsobí po celé Zemi rozšíření nových nemocí.=Málo pravděpodobné na otázku 3. Je podle Vás pravděpodobné, že změna klimatu...
 • odpověď ...způsobí rozšíření nových nemocí v ČR=Vůbec se neobávám:
  • 2.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi ...sníží kvalitu života na celé planetě.=Vůbec ne znepokojen/a na otázku 2. Do jaké míry jste znepokojen/a tím, že změna klimatu...
  • 2.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi ...způsobí nedostatek vody v mnoha oblastech na celé planetě.=Vůbec ne znepokojen/a na otázku 2. Do jaké míry jste znepokojen/a tím, že změna klimatu...
  • 2.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi ...způsobí nedostatek vody v mnoha oblastech na celé planetě.=Vůbec se neobávám na otázku 1. Do jaké míry se bojíte toho, že klimatická změna...
  • zobrazit další souvislosti
  • 2.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi ...způsobí rozšíření nových nemocí v ČR=Vůbec ne znepokojen/a na otázku 2. Do jaké míry jste znepokojen/a tím, že změna klimatu...
  • 2.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi ...způsobí rozšíření nových nemocí v oblasti, kde žijete?=Vůbec ne znepokojen/a na otázku 2. Do jaké míry jste znepokojen/a tím, že změna klimatu...
  • 2.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi ...bude mít negativní dopady na přírodu na celé planetě.=Vůbec se neobávám na otázku 1. Do jaké míry se bojíte toho, že klimatická změna...
 • odpověď ...způsobí rozšíření nových nemocí v oblasti, kde žijete?=Vůbec se neobávám:
  • 2.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi ...způsobí rozšíření nových nemocí v ČR=Vůbec se neobávám na otázku 1. Do jaké míry se bojíte toho, že klimatická změna...
  • 2.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi ...způsobí po celé Zemi rozšíření nových nemocí.=Vůbec se neobávám na otázku 1. Do jaké míry se bojíte toho, že klimatická změna...
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi ...sníží kvalitu života na celé planetě.=Vůbec se neobávám na otázku 1. Do jaké míry se bojíte toho, že klimatická změna...
  • zobrazit další souvislosti
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi ...sníží kvalitu života na celé planetě.=Vůbec ne znepokojen/a na otázku 2. Do jaké míry jste znepokojen/a tím, že změna klimatu...
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi ...bude mít negativní dopady na lidstvo?=Vůbec se neobávám na otázku 1. Do jaké míry se bojíte toho, že klimatická změna...
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi ...bude mít negativní dopady na přírodu na celé planetě.=Vůbec ne znepokojen/a na otázku 2. Do jaké míry jste znepokojen/a tím, že změna klimatu...
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi ...způsobí nedostatek vody v mnoha oblastech na celé planetě.=Vůbec ne znepokojen/a na otázku 2. Do jaké míry jste znepokojen/a tím, že změna klimatu...
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi ...způsobí nedostatek vody v mnoha oblastech na celé planetě.=Vůbec se neobávám na otázku 1. Do jaké míry se bojíte toho, že klimatická změna...
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi ...způsobí rozšíření nových nemocí v oblasti, kde žijete?=Vůbec ne znepokojen/a na otázku 2. Do jaké míry jste znepokojen/a tím, že změna klimatu...
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi ...bude mít negativní dopady na přírodu na celé planetě.=Vůbec se neobávám na otázku 1. Do jaké míry se bojíte toho, že klimatická změna...

2. Do jaké míry jste znepokojen/a tím, že změna klimatu...

 • odpověď ...bude mít negativní dopady na lidstvo?=Velmi znepokojen/a:
  • 2.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi ...sníží kvalitu života v ČR=Velmi se obávám na otázku 1. Do jaké míry se bojíte toho, že klimatická změna...
  • 2.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi ...způsobí po celé Zemi rozšíření nových nemocí.=Velmi se obávám na otázku 1. Do jaké míry se bojíte toho, že klimatická změna...
  • 2.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi ...způsobí rozšíření nových nemocí v ČR=Velmi znepokojen/a na otázku 2. Do jaké míry jste znepokojen/a tím, že změna klimatu...
  • zobrazit další souvislosti
  • 2.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi ...sníží Vaši kvalitu života a kvalitu života Vaší rodiny.=Velmi znepokojen/a na otázku 2. Do jaké míry jste znepokojen/a tím, že změna klimatu...
  • 2.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi ...sníží kvalitu života na celé planetě.=Velmi pravděpodobné na otázku 3. Je podle Vás pravděpodobné, že změna klimatu...
 • odpověď ...bude mít negativní dopady na lidstvo?=Vůbec ne znepokojen/a:
  • 3.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi ...bude mít negativní dopady na přírodu na celé planetě.=Vůbec se neobávám na otázku 1. Do jaké míry se bojíte toho, že klimatická změna...
 • odpověď ...bude mít negativní dopady na obyvatele České republiky?=Vůbec ne znepokojen/a:
  • 2.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi ...sníží kvalitu života v ČR=Vůbec ne znepokojen/a na otázku 2. Do jaké míry jste znepokojen/a tím, že změna klimatu...
  • 2.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi ...bude mít negativní dopady na lidstvo?=Vůbec ne znepokojen/a na otázku 2. Do jaké míry jste znepokojen/a tím, že změna klimatu...
  • 2.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi ...sníží kvalitu života na celé planetě.=Vůbec ne znepokojen/a na otázku 2. Do jaké míry jste znepokojen/a tím, že změna klimatu...
  • zobrazit další souvislosti
  • 2.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi ...způsobí nedostatek vody v ČR?=Vůbec ne znepokojen/a na otázku 2. Do jaké míry jste znepokojen/a tím, že změna klimatu...
  • 2.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi ...způsobí nedostatek vody v mnoha oblastech na celé planetě.=Vůbec ne znepokojen/a na otázku 2. Do jaké míry jste znepokojen/a tím, že změna klimatu...
 • odpověď ...bude mít negativní dopady na přírodu na celé planetě.=Velmi znepokojen/a:
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi ...bude mít negativní dopady na Vás a Vaši rodinu?=Velmi se obávám na otázku 1. Do jaké míry se bojíte toho, že klimatická změna...
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi ...sníží kvalitu života na celé planetě.=Velmi pravděpodobné na otázku 3. Je podle Vás pravděpodobné, že změna klimatu...
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi ...bude mít negativní dopady na přírodu v ČR.=Velmi znepokojen/a na otázku 2. Do jaké míry jste znepokojen/a tím, že změna klimatu...
  • zobrazit další souvislosti
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi ...bude mít negativní dopady na přírodu v oblasti, kde žijete.=Velmi znepokojen/a na otázku 2. Do jaké míry jste znepokojen/a tím, že změna klimatu...
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi ...bude mít negativní dopady na přírodu v ČR.=Velmi se obávám na otázku 1. Do jaké míry se bojíte toho, že klimatická změna...
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi ...bude mít negativní dopady na přírodu v oblasti, kde žijete.=Velmi pravděpodobné na otázku 3. Je podle Vás pravděpodobné, že změna klimatu...
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi ...bude mít negativní dopady na Vás a Vaši rodinu?=Velmi znepokojen/a na otázku 2. Do jaké míry jste znepokojen/a tím, že změna klimatu...
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi ...sníží Vaši kvalitu života a kvalitu života Vaší rodiny.=Velmi znepokojen/a na otázku 2. Do jaké míry jste znepokojen/a tím, že změna klimatu...
 • odpověď ...bude mít negativní dopady na přírodu na celé planetě.=Vůbec ne znepokojen/a:
  • 4.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi ...bude mít negativní dopady na přírodu na celé planetě.=Vůbec se neobávám na otázku 1. Do jaké míry se bojíte toho, že klimatická změna...
 • odpověď ...bude mít negativní dopady na přírodu v ČR.=Velmi znepokojen/a:
  • 3.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi ...bude mít negativní dopady na Vás a Vaši rodinu?=Velmi se obávám na otázku 1. Do jaké míry se bojíte toho, že klimatická změna...
  • 3x vetší pravděpodobnost při odpovědi ...bude mít negativní dopady na přírodu v oblasti, kde žijete.=Velmi znepokojen/a na otázku 2. Do jaké míry jste znepokojen/a tím, že změna klimatu...
 • odpověď ...bude mít negativní dopady na přírodu v ČR.=Vůbec ne znepokojen/a:
  • 3.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi ...bude mít negativní dopady na přírodu na celé planetě.=Vůbec ne znepokojen/a na otázku 2. Do jaké míry jste znepokojen/a tím, že změna klimatu...
  • 3.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi ...způsobí nedostatek vody v mnoha oblastech na celé planetě.=Vůbec ne znepokojen/a na otázku 2. Do jaké míry jste znepokojen/a tím, že změna klimatu...
  • 3.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi ...bude mít negativní dopady na přírodu na celé planetě.=Málo pravděpodobné na otázku 3. Je podle Vás pravděpodobné, že změna klimatu...
  • zobrazit další souvislosti
  • 3.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi ...bude mít negativní dopady na přírodu na celé planetě.=Vůbec se neobávám na otázku 1. Do jaké míry se bojíte toho, že klimatická změna...
 • odpověď ...bude mít negativní dopady na přírodu v oblasti, kde žijete.=Velmi znepokojen/a:
  • 3.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi ...bude mít negativní dopady na Vás a Vaši rodinu?=Velmi znepokojen/a na otázku 2. Do jaké míry jste znepokojen/a tím, že změna klimatu...
  • 3.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi ...sníží Vaši kvalitu života a kvalitu života Vaší rodiny.=Velmi znepokojen/a na otázku 2. Do jaké míry jste znepokojen/a tím, že změna klimatu...
 • odpověď ...bude mít negativní dopady na přírodu v oblasti, kde žijete.=Vůbec ne znepokojen/a:
  • 3.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi ...bude mít negativní dopady na přírodu na celé planetě.=Vůbec se neobávám na otázku 1. Do jaké míry se bojíte toho, že klimatická změna...
  • 3.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi ...bude mít negativní dopady na přírodu v ČR.=Vůbec ne znepokojen/a na otázku 2. Do jaké míry jste znepokojen/a tím, že změna klimatu...
  • 3.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi ...způsobí nedostatek vody v mnoha oblastech na celé planetě.=Vůbec ne znepokojen/a na otázku 2. Do jaké míry jste znepokojen/a tím, že změna klimatu...
  • zobrazit další souvislosti
  • 2.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi ...bude mít negativní dopady na lidstvo?=Vůbec se neobávám na otázku 1. Do jaké míry se bojíte toho, že klimatická změna...
  • 2.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi ...bude mít negativní dopady na přírodu na celé planetě.=Vůbec ne znepokojen/a na otázku 2. Do jaké míry jste znepokojen/a tím, že změna klimatu...
  • 2.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi ...způsobí nedostatek vody v mnoha oblastech na celé planetě.=Vůbec se neobávám na otázku 1. Do jaké míry se bojíte toho, že klimatická změna...
  • 2.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi ...bude mít negativní dopady na přírodu na celé planetě.=Málo pravděpodobné na otázku 3. Je podle Vás pravděpodobné, že změna klimatu...
 • odpověď ...bude mít negativní dopady na Vás a Vaši rodinu?=Velmi znepokojen/a:
  • 4.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi ...sníží Vaši kvalitu života a kvalitu života Vaší rodiny.=Velmi znepokojen/a na otázku 2. Do jaké míry jste znepokojen/a tím, že změna klimatu...
 • odpověď ...bude mít negativní dopady na Vás a Vaši rodinu?=Vůbec ne znepokojen/a:
  • 2.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi ...sníží kvalitu života na celé planetě.=Vůbec ne znepokojen/a na otázku 2. Do jaké míry jste znepokojen/a tím, že změna klimatu...
  • 2.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi ...sníží Vaši kvalitu života a kvalitu života Vaší rodiny.=Vůbec ne znepokojen/a na otázku 2. Do jaké míry jste znepokojen/a tím, že změna klimatu...
 • odpověď ...sníží kvalitu života na celé planetě.=Velmi znepokojen/a:
  • 2.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi ...sníží Vaši kvalitu života a kvalitu života Vaší rodiny.=Velmi znepokojen/a na otázku 2. Do jaké míry jste znepokojen/a tím, že změna klimatu...
  • 2.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi ...sníží kvalitu života na celé planetě.=Velmi se obávám na otázku 1. Do jaké míry se bojíte toho, že klimatická změna...
  • 2.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi ...sníží kvalitu života v ČR=Velmi znepokojen/a na otázku 2. Do jaké míry jste znepokojen/a tím, že změna klimatu...
  • zobrazit další souvislosti
  • 2.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi ...sníží kvalitu života v ČR=Velmi se obávám na otázku 1. Do jaké míry se bojíte toho, že klimatická změna...
  • 2.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi ...bude mít negativní dopady na lidstvo?=Velmi znepokojen/a na otázku 2. Do jaké míry jste znepokojen/a tím, že změna klimatu...
  • 2.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi ...způsobí rozšíření nových nemocí v oblasti, kde žijete?=Velmi znepokojen/a na otázku 2. Do jaké míry jste znepokojen/a tím, že změna klimatu...
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi ...sníží kvalitu života na celé planetě.=Velmi pravděpodobné na otázku 3. Je podle Vás pravděpodobné, že změna klimatu...
 • odpověď ...sníží kvalitu života na celé planetě.=Vůbec ne znepokojen/a:
  • 3.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi ...způsobí nedostatek vody v mnoha oblastech na celé planetě.=Vůbec ne znepokojen/a na otázku 2. Do jaké míry jste znepokojen/a tím, že změna klimatu...
 • odpověď ...sníží kvalitu života v ČR=Velmi znepokojen/a:
  • 4x vetší pravděpodobnost při odpovědi ...bude mít negativní dopady na obyvatele České republiky?=Velmi znepokojen/a na otázku 2. Do jaké míry jste znepokojen/a tím, že změna klimatu...
 • odpověď ...sníží kvalitu života v ČR=Vůbec ne znepokojen/a:
  • 3.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi ...sníží kvalitu života na celé planetě.=Vůbec ne znepokojen/a na otázku 2. Do jaké míry jste znepokojen/a tím, že změna klimatu...
  • 3.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi ...způsobí nedostatek vody v ČR?=Vůbec ne znepokojen/a na otázku 2. Do jaké míry jste znepokojen/a tím, že změna klimatu...
  • 3.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi ...způsobí nedostatek vody v mnoha oblastech na celé planetě.=Vůbec ne znepokojen/a na otázku 2. Do jaké míry jste znepokojen/a tím, že změna klimatu...
 • odpověď ...sníží Vaši kvalitu života a kvalitu života Vaší rodiny.=Trochu znepokojen/a:
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi ...bude mít negativní dopady na Vás a Vaši rodinu?=Trochu znepokojen/a na otázku 2. Do jaké míry jste znepokojen/a tím, že změna klimatu...
 • odpověď ...sníží Vaši kvalitu života a kvalitu života Vaší rodiny.=Vůbec ne znepokojen/a:
  • 2.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi ...sníží kvalitu života na celé planetě.=Vůbec ne znepokojen/a na otázku 2. Do jaké míry jste znepokojen/a tím, že změna klimatu...
  • 2.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi ...sníží kvalitu života na celé planetě.=Vůbec se neobávám na otázku 1. Do jaké míry se bojíte toho, že klimatická změna...
  • 2.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi ...bude mít negativní dopady na lidstvo?=Vůbec se neobávám na otázku 1. Do jaké míry se bojíte toho, že klimatická změna...
  • zobrazit další souvislosti
  • 2.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi ...způsobí nedostatek vody v mnoha oblastech na celé planetě.=Vůbec ne znepokojen/a na otázku 2. Do jaké míry jste znepokojen/a tím, že změna klimatu...
  • 2.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi ...bude mít negativní dopady na přírodu na celé planetě.=Vůbec se neobávám na otázku 1. Do jaké míry se bojíte toho, že klimatická změna...
  • 2.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi ...bude mít negativní dopady na Vás a Vaši rodinu?=Vůbec ne znepokojen/a na otázku 2. Do jaké míry jste znepokojen/a tím, že změna klimatu...
 • odpověď ...způsobí nedostatek vody v ČR?=Velmi znepokojen/a:
  • 2.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi ...způsobí nedostatek vody v oblasti, kde žijete?=Velmi se obávám na otázku 1. Do jaké míry se bojíte toho, že klimatická změna...
  • 2.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi ...způsobí nedostatek vody v ČR?=Velmi pravděpodobné na otázku 3. Je podle Vás pravděpodobné, že změna klimatu...
  • 2.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi ...způsobí rozšíření nových nemocí v ČR=Velmi znepokojen/a na otázku 2. Do jaké míry jste znepokojen/a tím, že změna klimatu...
  • zobrazit další souvislosti
  • 2.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi ...způsobí nedostatek vody v oblasti, kde žijete?=Velmi pravděpodobné na otázku 3. Je podle Vás pravděpodobné, že změna klimatu...
  • 2.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi ...způsobí rozšíření nových nemocí v oblasti, kde žijete?=Velmi znepokojen/a na otázku 2. Do jaké míry jste znepokojen/a tím, že změna klimatu...
 • odpověď ...způsobí nedostatek vody v mnoha oblastech na celé planetě.=Velmi znepokojen/a:
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi ...bude mít negativní dopady na Vás a Vaši rodinu?=Velmi se obávám na otázku 1. Do jaké míry se bojíte toho, že klimatická změna...
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi ...způsobí nedostatek vody v ČR?=Velmi se obávám na otázku 1. Do jaké míry se bojíte toho, že klimatická změna...
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi ...způsobí nedostatek vody v oblasti, kde žijete?=Velmi se obávám na otázku 1. Do jaké míry se bojíte toho, že klimatická změna...
  • zobrazit další souvislosti
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi ...sníží Vaši kvalitu života a kvalitu života Vaší rodiny.=Velmi znepokojen/a na otázku 2. Do jaké míry jste znepokojen/a tím, že změna klimatu...
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi ...způsobí rozšíření nových nemocí v oblasti, kde žijete?=Velmi znepokojen/a na otázku 2. Do jaké míry jste znepokojen/a tím, že změna klimatu...
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi ...sníží kvalitu života na celé planetě.=Velmi pravděpodobné na otázku 3. Je podle Vás pravděpodobné, že změna klimatu...
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi ...způsobí nedostatek vody v oblasti, kde žijete?=Velmi znepokojen/a na otázku 2. Do jaké míry jste znepokojen/a tím, že změna klimatu...
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi ...bude mít negativní dopady na přírodu v oblasti, kde žijete.=Velmi se obávám na otázku 1. Do jaké míry se bojíte toho, že klimatická změna...
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi ...způsobí po celé Zemi rozšíření nových nemocí.=Velmi znepokojen/a na otázku 2. Do jaké míry jste znepokojen/a tím, že změna klimatu...
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi ...sníží kvalitu života na celé planetě.=Velmi znepokojen/a na otázku 2. Do jaké míry jste znepokojen/a tím, že změna klimatu...
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi ...bude mít negativní dopady na Vás a Vaši rodinu?=Velmi znepokojen/a na otázku 2. Do jaké míry jste znepokojen/a tím, že změna klimatu...
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi ...způsobí nedostatek vody v ČR?=Velmi pravděpodobné na otázku 3. Je podle Vás pravděpodobné, že změna klimatu...
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi ...způsobí po celé Zemi rozšíření nových nemocí.=Velmi se obávám na otázku 1. Do jaké míry se bojíte toho, že klimatická změna...
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi ...způsobí nedostatek vody v oblasti, kde žijete?=Velmi pravděpodobné na otázku 3. Je podle Vás pravděpodobné, že změna klimatu...
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi ...bude mít negativní dopady na obyvatele České republiky?=Velmi se obávám na otázku 1. Do jaké míry se bojíte toho, že klimatická změna...
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi ...sníží kvalitu života na celé planetě.=Velmi se obávám na otázku 1. Do jaké míry se bojíte toho, že klimatická změna...
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi ...způsobí nedostatek vody v mnoha oblastech na celé planetě.=Velmi se obávám na otázku 1. Do jaké míry se bojíte toho, že klimatická změna...
 • odpověď ...způsobí nedostatek vody v mnoha oblastech na celé planetě.=Vůbec ne znepokojen/a:
  • 4.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi ...způsobí nedostatek vody v mnoha oblastech na celé planetě.=Vůbec se neobávám na otázku 1. Do jaké míry se bojíte toho, že klimatická změna...
 • odpověď ...způsobí nedostatek vody v oblasti, kde žijete?=Velmi znepokojen/a:
  • 3.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi ...způsobí nedostatek vody v oblasti, kde žijete?=Velmi se obávám na otázku 1. Do jaké míry se bojíte toho, že klimatická změna...
  • 3.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi ...způsobí rozšíření nových nemocí v oblasti, kde žijete?=Velmi znepokojen/a na otázku 2. Do jaké míry jste znepokojen/a tím, že změna klimatu...
 • odpověď ...způsobí nedostatek vody v oblasti, kde žijete?=Vůbec ne znepokojen/a:
  • 2.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi ...způsobí nedostatek vody v ČR?=Vůbec ne znepokojen/a na otázku 2. Do jaké míry jste znepokojen/a tím, že změna klimatu...
  • 2.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi ...sníží kvalitu života na celé planetě.=Vůbec ne znepokojen/a na otázku 2. Do jaké míry jste znepokojen/a tím, že změna klimatu...
  • 2.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi ...způsobí nedostatek vody v mnoha oblastech na celé planetě.=Vůbec ne znepokojen/a na otázku 2. Do jaké míry jste znepokojen/a tím, že změna klimatu...
  • zobrazit další souvislosti
  • 2.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi ...bude mít negativní dopady na přírodu na celé planetě.=Vůbec se neobávám na otázku 1. Do jaké míry se bojíte toho, že klimatická změna...
 • odpověď ...způsobí po celé Zemi rozšíření nových nemocí.=Velmi znepokojen/a:
  • 4.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi ...způsobí po celé Zemi rozšíření nových nemocí.=Velmi se obávám na otázku 1. Do jaké míry se bojíte toho, že klimatická změna...
  • 4.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi ...způsobí rozšíření nových nemocí v oblasti, kde žijete?=Velmi znepokojen/a na otázku 2. Do jaké míry jste znepokojen/a tím, že změna klimatu...
  • 3.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi ...způsobí rozšíření nových nemocí v ČR=Velmi znepokojen/a na otázku 2. Do jaké míry jste znepokojen/a tím, že změna klimatu...
 • odpověď ...způsobí po celé Zemi rozšíření nových nemocí.=Vůbec ne znepokojen/a:
  • 2.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi ...způsobí nedostatek vody v mnoha oblastech na celé planetě.=Vůbec ne znepokojen/a na otázku 2. Do jaké míry jste znepokojen/a tím, že změna klimatu...
  • 2.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi ...způsobí nedostatek vody v mnoha oblastech na celé planetě.=Málo pravděpodobné na otázku 3. Je podle Vás pravděpodobné, že změna klimatu...
  • 2.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi ...bude mít negativní dopady na přírodu na celé planetě.=Vůbec se neobávám na otázku 1. Do jaké míry se bojíte toho, že klimatická změna...
 • odpověď ...způsobí rozšíření nových nemocí v ČR=Trochu znepokojen/a:
  • 2.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi ...způsobí rozšíření nových nemocí v oblasti, kde žijete?=Trochu znepokojen/a na otázku 2. Do jaké míry jste znepokojen/a tím, že změna klimatu...
 • odpověď ...způsobí rozšíření nových nemocí v ČR=Velmi znepokojen/a:
  • 4.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi ...způsobí rozšíření nových nemocí v oblasti, kde žijete?=Velmi znepokojen/a na otázku 2. Do jaké míry jste znepokojen/a tím, že změna klimatu...
 • odpověď ...způsobí rozšíření nových nemocí v ČR=Vůbec ne znepokojen/a:
  • 2.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi ...bude mít negativní dopady na přírodu na celé planetě.=Vůbec se neobávám na otázku 1. Do jaké míry se bojíte toho, že klimatická změna...
  • 2.4x vetší pravděpodobnost při odpovědi ...způsobí rozšíření nových nemocí v oblasti, kde žijete?=Vůbec ne znepokojen/a na otázku 2. Do jaké míry jste znepokojen/a tím, že změna klimatu...
  • 2.4x vetší pravděpodobnost při odpovědi ...sníží kvalitu života na celé planetě.=Vůbec ne znepokojen/a na otázku 2. Do jaké míry jste znepokojen/a tím, že změna klimatu...
  • zobrazit další souvislosti
  • 2.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi ...bude mít negativní dopady na přírodu na celé planetě.=Vůbec ne znepokojen/a na otázku 2. Do jaké míry jste znepokojen/a tím, že změna klimatu...
  • 2.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi ...způsobí nedostatek vody v mnoha oblastech na celé planetě.=Vůbec ne znepokojen/a na otázku 2. Do jaké míry jste znepokojen/a tím, že změna klimatu...
  • 2.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi ...bude mít negativní dopady na přírodu na celé planetě.=Málo pravděpodobné na otázku 3. Je podle Vás pravděpodobné, že změna klimatu...
  • 2.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi ...způsobí po celé Zemi rozšíření nových nemocí.=Vůbec ne znepokojen/a na otázku 2. Do jaké míry jste znepokojen/a tím, že změna klimatu...
 • odpověď ...způsobí rozšíření nových nemocí v oblasti, kde žijete?=Trochu znepokojen/a:
  • 2.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi ...způsobí rozšíření nových nemocí v ČR=Trochu znepokojen/a na otázku 2. Do jaké míry jste znepokojen/a tím, že změna klimatu...
 • odpověď ...způsobí rozšíření nových nemocí v oblasti, kde žijete?=Vůbec ne znepokojen/a:
  • 2.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi ...bude mít negativní dopady na přírodu na celé planetě.=Vůbec se neobávám na otázku 1. Do jaké míry se bojíte toho, že klimatická změna...
  • 2.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi ...bude mít negativní dopady na přírodu na celé planetě.=Vůbec ne znepokojen/a na otázku 2. Do jaké míry jste znepokojen/a tím, že změna klimatu...
  • 2.4x vetší pravděpodobnost při odpovědi ...způsobí rozšíření nových nemocí v ČR=Vůbec ne znepokojen/a na otázku 2. Do jaké míry jste znepokojen/a tím, že změna klimatu...
  • zobrazit další souvislosti
  • 2.4x vetší pravděpodobnost při odpovědi ...sníží kvalitu života na celé planetě.=Vůbec ne znepokojen/a na otázku 2. Do jaké míry jste znepokojen/a tím, že změna klimatu...
  • 2.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi ...způsobí nedostatek vody v mnoha oblastech na celé planetě.=Vůbec ne znepokojen/a na otázku 2. Do jaké míry jste znepokojen/a tím, že změna klimatu...
  • 2.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi ...bude mít negativní dopady na přírodu na celé planetě.=Málo pravděpodobné na otázku 3. Je podle Vás pravděpodobné, že změna klimatu...
  • 2.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi ...způsobí po celé Zemi rozšíření nových nemocí.=Vůbec ne znepokojen/a na otázku 2. Do jaké míry jste znepokojen/a tím, že změna klimatu...

3. Je podle Vás pravděpodobné, že změna klimatu...

 • odpověď ...bude mít negativní dopady na lidstvo?=Velmi pravděpodobné:
  • 2.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi ...sníží kvalitu života na celé planetě.=Velmi pravděpodobné na otázku 3. Je podle Vás pravděpodobné, že změna klimatu...
 • odpověď ...bude mít negativní dopady na obyvatele České republiky?=Málo pravděpodobné:
  • 2.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi ...bude mít negativní dopady na lidstvo?=Málo pravděpodobné na otázku 3. Je podle Vás pravděpodobné, že změna klimatu...
  • 2.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi ...bude mít negativní dopady na přírodu na celé planetě.=Vůbec se neobávám na otázku 1. Do jaké míry se bojíte toho, že klimatická změna...
 • odpověď ...bude mít negativní dopady na přírodu na celé planetě.=Málo pravděpodobné:
  • 4.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi ...bude mít negativní dopady na přírodu na celé planetě.=Vůbec se neobávám na otázku 1. Do jaké míry se bojíte toho, že klimatická změna...
 • odpověď ...bude mít negativní dopady na přírodu na celé planetě.=Velmi pravděpodobné:
  • 2.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi ...bude mít negativní dopady na přírodu v ČR.=Velmi se obávám na otázku 1. Do jaké míry se bojíte toho, že klimatická změna...
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi ...sníží kvalitu života na celé planetě.=Velmi pravděpodobné na otázku 3. Je podle Vás pravděpodobné, že změna klimatu...
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi ...bude mít negativní dopady na přírodu v oblasti, kde žijete.=Velmi znepokojen/a na otázku 2. Do jaké míry jste znepokojen/a tím, že změna klimatu...
  • zobrazit další souvislosti
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi ...bude mít negativní dopady na přírodu v ČR.=Velmi pravděpodobné na otázku 3. Je podle Vás pravděpodobné, že změna klimatu...
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi ...bude mít negativní dopady na přírodu v oblasti, kde žijete.=Velmi pravděpodobné na otázku 3. Je podle Vás pravděpodobné, že změna klimatu...
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi ...bude mít negativní dopady na Vás a Vaši rodinu?=Velmi znepokojen/a na otázku 2. Do jaké míry jste znepokojen/a tím, že změna klimatu...
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi ...způsobí po celé Zemi rozšíření nových nemocí.=Velmi se obávám na otázku 1. Do jaké míry se bojíte toho, že klimatická změna...
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi ...bude mít negativní dopady na lidstvo?=Velmi znepokojen/a na otázku 2. Do jaké míry jste znepokojen/a tím, že změna klimatu...
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi ...sníží Vaši kvalitu života a kvalitu života Vaší rodiny.=Velmi znepokojen/a na otázku 2. Do jaké míry jste znepokojen/a tím, že změna klimatu...
 • odpověď ...bude mít negativní dopady na přírodu v ČR.=Málo pravděpodobné:
  • 3.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi ...bude mít negativní dopady na přírodu na celé planetě.=Málo pravděpodobné na otázku 3. Je podle Vás pravděpodobné, že změna klimatu...
  • 3x vetší pravděpodobnost při odpovědi ...bude mít negativní dopady na přírodu v ČR.=Vůbec se neobávám na otázku 1. Do jaké míry se bojíte toho, že klimatická změna...
  • 3x vetší pravděpodobnost při odpovědi ...bude mít negativní dopady na lidstvo?=Vůbec se neobávám na otázku 1. Do jaké míry se bojíte toho, že klimatická změna...
  • zobrazit další souvislosti
  • 3x vetší pravděpodobnost při odpovědi ...bude mít negativní dopady na přírodu na celé planetě.=Vůbec ne znepokojen/a na otázku 2. Do jaké míry jste znepokojen/a tím, že změna klimatu...
  • 2.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi ...bude mít negativní dopady na přírodu na celé planetě.=Vůbec se neobávám na otázku 1. Do jaké míry se bojíte toho, že klimatická změna...
 • odpověď ...bude mít negativní dopady na přírodu v ČR.=Velmi pravděpodobné:
  • 3.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi ...bude mít negativní dopady na přírodu v oblasti, kde žijete.=Velmi pravděpodobné na otázku 3. Je podle Vás pravděpodobné, že změna klimatu...
 • odpověď ...bude mít negativní dopady na přírodu v oblasti, kde žijete.=Málo pravděpodobné:
  • 2.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi ...bude mít negativní dopady na přírodu na celé planetě.=Málo pravděpodobné na otázku 3. Je podle Vás pravděpodobné, že změna klimatu...
  • 2.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi ...bude mít negativní dopady na přírodu v ČR.=Málo pravděpodobné na otázku 3. Je podle Vás pravděpodobné, že změna klimatu...
  • 2.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi ...bude mít negativní dopady na přírodu v ČR.=Vůbec se neobávám na otázku 1. Do jaké míry se bojíte toho, že klimatická změna...
  • zobrazit další souvislosti
  • 2.4x vetší pravděpodobnost při odpovědi ...bude mít negativní dopady na lidstvo?=Vůbec se neobávám na otázku 1. Do jaké míry se bojíte toho, že klimatická změna...
  • 2.4x vetší pravděpodobnost při odpovědi ...bude mít negativní dopady na lidstvo?=Málo pravděpodobné na otázku 3. Je podle Vás pravděpodobné, že změna klimatu...
  • 2.4x vetší pravděpodobnost při odpovědi ...bude mít negativní dopady na přírodu na celé planetě.=Vůbec se neobávám na otázku 1. Do jaké míry se bojíte toho, že klimatická změna...
 • odpověď ...bude mít negativní dopady na Vás a Vaši rodinu?=Málo pravděpodobné:
  • 2.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi ...bude mít negativní dopady na lidstvo?=Málo pravděpodobné na otázku 3. Je podle Vás pravděpodobné, že změna klimatu...
  • 2.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi ...bude mít negativní dopady na přírodu na celé planetě.=Málo pravděpodobné na otázku 3. Je podle Vás pravděpodobné, že změna klimatu...
  • 2.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi ...bude mít negativní dopady na přírodu na celé planetě.=Vůbec se neobávám na otázku 1. Do jaké míry se bojíte toho, že klimatická změna...
  • zobrazit další souvislosti
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi ...bude mít negativní dopady na Vás a Vaši rodinu?=Vůbec ne znepokojen/a na otázku 2. Do jaké míry jste znepokojen/a tím, že změna klimatu...
 • odpověď ...sníží kvalitu života na celé planetě.=Málo pravděpodobné:
  • 3.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi ...bude mít negativní dopady na lidstvo?=Málo pravděpodobné na otázku 3. Je podle Vás pravděpodobné, že změna klimatu...
  • 3.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi ...způsobí nedostatek vody v mnoha oblastech na celé planetě.=Málo pravděpodobné na otázku 3. Je podle Vás pravděpodobné, že změna klimatu...
  • 3.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi ...bude mít negativní dopady na přírodu na celé planetě.=Málo pravděpodobné na otázku 3. Je podle Vás pravděpodobné, že změna klimatu...
  • zobrazit další souvislosti
  • 3.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi ...bude mít negativní dopady na přírodu na celé planetě.=Vůbec se neobávám na otázku 1. Do jaké míry se bojíte toho, že klimatická změna...
 • odpověď ...sníží kvalitu života v ČR=Málo pravděpodobné:
  • 2.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi ...sníží kvalitu života na celé planetě.=Málo pravděpodobné na otázku 3. Je podle Vás pravděpodobné, že změna klimatu...
  • 2.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi ...způsobí nedostatek vody v ČR?=Málo pravděpodobné na otázku 3. Je podle Vás pravděpodobné, že změna klimatu...
  • 2.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi ...bude mít negativní dopady na přírodu v ČR.=Málo pravděpodobné na otázku 3. Je podle Vás pravděpodobné, že změna klimatu...
  • zobrazit další souvislosti
  • 2.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi ...bude mít negativní dopady na lidstvo?=Vůbec se neobávám na otázku 1. Do jaké míry se bojíte toho, že klimatická změna...
  • 2.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi ...bude mít negativní dopady na lidstvo?=Málo pravděpodobné na otázku 3. Je podle Vás pravděpodobné, že změna klimatu...
  • 2.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi ...způsobí nedostatek vody v mnoha oblastech na celé planetě.=Málo pravděpodobné na otázku 3. Je podle Vás pravděpodobné, že změna klimatu...
  • 2.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi ...způsobí nedostatek vody v mnoha oblastech na celé planetě.=Vůbec se neobávám na otázku 1. Do jaké míry se bojíte toho, že klimatická změna...
  • 2.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi ...bude mít negativní dopady na přírodu na celé planetě.=Málo pravděpodobné na otázku 3. Je podle Vás pravděpodobné, že změna klimatu...
  • 2.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi ...bude mít negativní dopady na přírodu na celé planetě.=Vůbec se neobávám na otázku 1. Do jaké míry se bojíte toho, že klimatická změna...
  • 2.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi ...bude mít negativní dopady na obyvatele České republiky?=Málo pravděpodobné na otázku 3. Je podle Vás pravděpodobné, že změna klimatu...
 • odpověď ...sníží Vaši kvalitu života a kvalitu života Vaší rodiny.=Málo pravděpodobné:
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi ...bude mít negativní dopady na Vás a Vaši rodinu?=Málo pravděpodobné na otázku 3. Je podle Vás pravděpodobné, že změna klimatu...
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi ...bude mít negativní dopady na Vás a Vaši rodinu?=Vůbec ne znepokojen/a na otázku 2. Do jaké míry jste znepokojen/a tím, že změna klimatu...
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi ...bude mít negativní dopady na obyvatele České republiky?=Vůbec se neobávám na otázku 1. Do jaké míry se bojíte toho, že klimatická změna...
  • zobrazit další souvislosti
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi ...bude mít negativní dopady na lidstvo?=Vůbec se neobávám na otázku 1. Do jaké míry se bojíte toho, že klimatická změna...
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi ...bude mít negativní dopady na lidstvo?=Málo pravděpodobné na otázku 3. Je podle Vás pravděpodobné, že změna klimatu...
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi ...způsobí nedostatek vody v mnoha oblastech na celé planetě.=Vůbec se neobávám na otázku 1. Do jaké míry se bojíte toho, že klimatická změna...
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi ...sníží Vaši kvalitu života a kvalitu života Vaší rodiny.=Vůbec ne znepokojen/a na otázku 2. Do jaké míry jste znepokojen/a tím, že změna klimatu...
 • odpověď ...způsobí nedostatek vody v ČR?=Málo pravděpodobné:
  • 2.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi ...způsobí nedostatek vody v ČR?=Vůbec ne znepokojen/a na otázku 2. Do jaké míry jste znepokojen/a tím, že změna klimatu...
  • 2.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi ...způsobí nedostatek vody v ČR?=Vůbec se neobávám na otázku 1. Do jaké míry se bojíte toho, že klimatická změna...
 • odpověď ...způsobí nedostatek vody v ČR?=Pravděpodobné:
  • 2.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi ...způsobí nedostatek vody v oblasti, kde žijete?=Pravděpodobné na otázku 3. Je podle Vás pravděpodobné, že změna klimatu...
 • odpověď ...způsobí nedostatek vody v ČR?=Velmi pravděpodobné:
  • 4.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi ...způsobí nedostatek vody v oblasti, kde žijete?=Velmi pravděpodobné na otázku 3. Je podle Vás pravděpodobné, že změna klimatu...
 • odpověď ...způsobí nedostatek vody v mnoha oblastech na celé planetě.=Velmi pravděpodobné:
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi ...způsobí nedostatek vody v ČR?=Velmi se obávám na otázku 1. Do jaké míry se bojíte toho, že klimatická změna...
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi ...způsobí po celé Zemi rozšíření nových nemocí.=Velmi se obávám na otázku 1. Do jaké míry se bojíte toho, že klimatická změna...
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi ...způsobí rozšíření nových nemocí v ČR=Velmi znepokojen/a na otázku 2. Do jaké míry jste znepokojen/a tím, že změna klimatu...
  • zobrazit další souvislosti
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi ...sníží kvalitu života na celé planetě.=Velmi pravděpodobné na otázku 3. Je podle Vás pravděpodobné, že změna klimatu...
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi ...způsobí po celé Zemi rozšíření nových nemocí.=Velmi pravděpodobné na otázku 3. Je podle Vás pravděpodobné, že změna klimatu...
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi ...bude mít negativní dopady na lidstvo?=Velmi znepokojen/a na otázku 2. Do jaké míry jste znepokojen/a tím, že změna klimatu...
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi ...způsobí nedostatek vody v ČR?=Velmi znepokojen/a na otázku 2. Do jaké míry jste znepokojen/a tím, že změna klimatu...
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi ...způsobí nedostatek vody v oblasti, kde žijete?=Velmi znepokojen/a na otázku 2. Do jaké míry jste znepokojen/a tím, že změna klimatu...
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi ...bude mít negativní dopady na přírodu v oblasti, kde žijete.=Velmi se obávám na otázku 1. Do jaké míry se bojíte toho, že klimatická změna...
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi ...způsobí po celé Zemi rozšíření nových nemocí.=Velmi znepokojen/a na otázku 2. Do jaké míry jste znepokojen/a tím, že změna klimatu...
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi ...způsobí nedostatek vody v oblasti, kde žijete?=Velmi se obávám na otázku 1. Do jaké míry se bojíte toho, že klimatická změna...
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi ...způsobí nedostatek vody v ČR?=Velmi pravděpodobné na otázku 3. Je podle Vás pravděpodobné, že změna klimatu...
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi ...způsobí nedostatek vody v oblasti, kde žijete?=Velmi pravděpodobné na otázku 3. Je podle Vás pravděpodobné, že změna klimatu...
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi ...sníží Vaši kvalitu života a kvalitu života Vaší rodiny.=Velmi znepokojen/a na otázku 2. Do jaké míry jste znepokojen/a tím, že změna klimatu...
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi ...způsobí rozšíření nových nemocí v oblasti, kde žijete?=Velmi znepokojen/a na otázku 2. Do jaké míry jste znepokojen/a tím, že změna klimatu...
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi ...bude mít negativní dopady na přírodu na celé planetě.=Velmi znepokojen/a na otázku 2. Do jaké míry jste znepokojen/a tím, že změna klimatu...
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi ...způsobí nedostatek vody v mnoha oblastech na celé planetě.=Velmi znepokojen/a na otázku 2. Do jaké míry jste znepokojen/a tím, že změna klimatu...
 • odpověď ...způsobí nedostatek vody v oblasti, kde žijete?=Málo pravděpodobné:
  • 2.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi ...způsobí nedostatek vody v ČR?=Málo pravděpodobné na otázku 3. Je podle Vás pravděpodobné, že změna klimatu...
  • 2.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi ...způsobí nedostatek vody v oblasti, kde žijete?=Vůbec ne znepokojen/a na otázku 2. Do jaké míry jste znepokojen/a tím, že změna klimatu...
  • 2.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi ...sníží kvalitu života na celé planetě.=Málo pravděpodobné na otázku 3. Je podle Vás pravděpodobné, že změna klimatu...
  • zobrazit další souvislosti
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi ...způsobí nedostatek vody v ČR?=Vůbec ne znepokojen/a na otázku 2. Do jaké míry jste znepokojen/a tím, že změna klimatu...
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi ...bude mít negativní dopady na lidstvo?=Vůbec se neobávám na otázku 1. Do jaké míry se bojíte toho, že klimatická změna...
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi ...způsobí nedostatek vody v mnoha oblastech na celé planetě.=Málo pravděpodobné na otázku 3. Je podle Vás pravděpodobné, že změna klimatu...
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi ...způsobí nedostatek vody v oblasti, kde žijete?=Vůbec se neobávám na otázku 1. Do jaké míry se bojíte toho, že klimatická změna...
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi ...způsobí nedostatek vody v mnoha oblastech na celé planetě.=Vůbec se neobávám na otázku 1. Do jaké míry se bojíte toho, že klimatická změna...
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi ...bude mít negativní dopady na přírodu na celé planetě.=Málo pravděpodobné na otázku 3. Je podle Vás pravděpodobné, že změna klimatu...
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi ...bude mít negativní dopady na přírodu na celé planetě.=Vůbec se neobávám na otázku 1. Do jaké míry se bojíte toho, že klimatická změna...
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi ...bude mít negativní dopady na obyvatele České republiky?=Málo pravděpodobné na otázku 3. Je podle Vás pravděpodobné, že změna klimatu...
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi ...způsobí nedostatek vody v ČR?=Vůbec se neobávám na otázku 1. Do jaké míry se bojíte toho, že klimatická změna...
 • odpověď ...způsobí nedostatek vody v oblasti, kde žijete?=Velmi pravděpodobné:
  • 4.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi ...způsobí nedostatek vody v ČR?=Velmi pravděpodobné na otázku 3. Je podle Vás pravděpodobné, že změna klimatu...
 • odpověď ...způsobí po celé Zemi rozšíření nových nemocí.=Málo pravděpodobné:
  • 2.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi ...bude mít negativní dopady na lidstvo?=Málo pravděpodobné na otázku 3. Je podle Vás pravděpodobné, že změna klimatu...
  • 2.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi ...způsobí nedostatek vody v mnoha oblastech na celé planetě.=Málo pravděpodobné na otázku 3. Je podle Vás pravděpodobné, že změna klimatu...
 • odpověď ...způsobí rozšíření nových nemocí v ČR=Málo pravděpodobné:
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi ...způsobí nedostatek vody v mnoha oblastech na celé planetě.=Málo pravděpodobné na otázku 3. Je podle Vás pravděpodobné, že změna klimatu...
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi ...způsobí po celé Zemi rozšíření nových nemocí.=Málo pravděpodobné na otázku 3. Je podle Vás pravděpodobné, že změna klimatu...
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi ...způsobí nedostatek vody v ČR?=Vůbec ne znepokojen/a na otázku 2. Do jaké míry jste znepokojen/a tím, že změna klimatu...
  • zobrazit další souvislosti
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi ...způsobí nedostatek vody v mnoha oblastech na celé planetě.=Vůbec ne znepokojen/a na otázku 2. Do jaké míry jste znepokojen/a tím, že změna klimatu...
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi ...bude mít negativní dopady na lidstvo?=Málo pravděpodobné na otázku 3. Je podle Vás pravděpodobné, že změna klimatu...
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi ...způsobí nedostatek vody v mnoha oblastech na celé planetě.=Vůbec se neobávám na otázku 1. Do jaké míry se bojíte toho, že klimatická změna...
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi ...způsobí rozšíření nových nemocí v oblasti, kde žijete?=Málo pravděpodobné na otázku 3. Je podle Vás pravděpodobné, že změna klimatu...
 • odpověď ...způsobí rozšíření nových nemocí v ČR=Pravděpodobné:
  • 2.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi ...způsobí rozšíření nových nemocí v oblasti, kde žijete?=Pravděpodobné na otázku 3. Je podle Vás pravděpodobné, že změna klimatu...
 • odpověď ...způsobí rozšíření nových nemocí v oblasti, kde žijete?=Málo pravděpodobné:
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi ...způsobí nedostatek vody v mnoha oblastech na celé planetě.=Málo pravděpodobné na otázku 3. Je podle Vás pravděpodobné, že změna klimatu...
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi ...způsobí rozšíření nových nemocí v ČR=Málo pravděpodobné na otázku 3. Je podle Vás pravděpodobné, že změna klimatu...
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi ...způsobí po celé Zemi rozšíření nových nemocí.=Málo pravděpodobné na otázku 3. Je podle Vás pravděpodobné, že změna klimatu...
  • zobrazit další souvislosti
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi ...způsobí nedostatek vody v ČR?=Vůbec ne znepokojen/a na otázku 2. Do jaké míry jste znepokojen/a tím, že změna klimatu...
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi ...způsobí nedostatek vody v mnoha oblastech na celé planetě.=Vůbec ne znepokojen/a na otázku 2. Do jaké míry jste znepokojen/a tím, že změna klimatu...
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi ...bude mít negativní dopady na lidstvo?=Málo pravděpodobné na otázku 3. Je podle Vás pravděpodobné, že změna klimatu...
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi ...způsobí nedostatek vody v mnoha oblastech na celé planetě.=Vůbec se neobávám na otázku 1. Do jaké míry se bojíte toho, že klimatická změna...

4. Nyní Vám položím několik otázek o Vašem životním stylu...

 • odpověď Souhlasil/a byste se zavedením 10% uhíkové daně na benzín a naftu?=Ne:
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi Dal/a byste v parlamentních volbách hlas kandidátovi, který by zpochybňoval klimatickou změnu?=Ano na otázku 4. Nyní Vám položím několik otázek o Vašem životním stylu...
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi ...bude mít negativní dopady na lidstvo?=Málo pravděpodobné na otázku 3. Je podle Vás pravděpodobné, že změna klimatu...
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi ...způsobí nedostatek vody v mnoha oblastech na celé planetě.=Málo pravděpodobné na otázku 3. Je podle Vás pravděpodobné, že změna klimatu...
 • odpověď Ujel/a jste v uplynulém měsící více než 200 km automobilem?=Ano:
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi ...způsobí nedostatek vody v mnoha oblastech na celé planetě.=Málo pravděpodobné na otázku 3. Je podle Vás pravděpodobné, že změna klimatu...

5. Jste

 • odpověď Muž:
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi ...bude mít negativní dopady na lidstvo?=Málo pravděpodobné na otázku 3. Je podle Vás pravděpodobné, že změna klimatu...
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi ...způsobí nedostatek vody v mnoha oblastech na celé planetě.=Málo pravděpodobné na otázku 3. Je podle Vás pravděpodobné, že změna klimatu...
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi ...bude mít negativní dopady na přírodu na celé planetě.=Málo pravděpodobné na otázku 3. Je podle Vás pravděpodobné, že změna klimatu...
  • zobrazit další souvislosti
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi ...bude mít negativní dopady na přírodu na celé planetě.=Vůbec se neobávám na otázku 1. Do jaké míry se bojíte toho, že klimatická změna...
 • odpověď Žena:
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi ...bude mít negativní dopady na Vás a Vaši rodinu?=Velmi znepokojen/a na otázku 2. Do jaké míry jste znepokojen/a tím, že změna klimatu...
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi ...sníží Vaši kvalitu života a kvalitu života Vaší rodiny.=Velmi znepokojen/a na otázku 2. Do jaké míry jste znepokojen/a tím, že změna klimatu...
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi ...způsobí rozšíření nových nemocí v oblasti, kde žijete?=Velmi znepokojen/a na otázku 2. Do jaké míry jste znepokojen/a tím, že změna klimatu...

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Do jaké míry se bojíte toho, že klimatická změna...

2. Do jaké míry jste znepokojen/a tím, že změna klimatu...

3. Je podle Vás pravděpodobné, že změna klimatu...

4. Nyní Vám položím několik otázek o Vašem životním stylu...

5. Jste

6. Kolik je Vám let?

7. Jaké je Vaše nejvyšší dokončené vzdělání?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Do jaké míry se bojíte toho, že klimatická změna...

2. Do jaké míry jste znepokojen/a tím, že změna klimatu...

3. Je podle Vás pravděpodobné, že změna klimatu...

4. Nyní Vám položím několik otázek o Vašem životním stylu...

5. Jste

6. Kolik je Vám let?

7. Jaké je Vaše nejvyšší dokončené vzdělání?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Urban, J.Vnímání klimatické změny (výsledky průzkumu), 2016. Dostupné online na https://vnimani-klimaticke-zmeny.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.