Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Vnímání konkurenčních výhod

Vnímání konkurenčních výhod

Průzkum průměrné mzdy / příjmu v různých oborech
Zúčastněte se zcela ANONYMNÍHO průzkumu ohledně výše mzdy. Ovlivňuje ji pohlaví, věk, nebo třeba vzdělání?

(veřejné výsledky 18. prosince)

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Tomáš Jakubec
Šetření:19. 03. 2012 - 20. 03. 2012
Počet respondentů:67
Počet otázek (max/průměr):11 / 11
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:78,2 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.05:19
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

 Vážení respondenti, 

 

rád bych vás poprosil o vyplnění krátkého dotazníku, který bude zpracován v mé bakalářské práci, a jehož vyplňování vám zabere jen pár minut.

 

Předem děkuji za ochotu a pravdivost odpovědí.

Odpovědi respondentů

1. Jste zákazník: Jste ochotni si zakoupit produkt od společnosti podávající pouze pravdivé informace i za předpokladu, že je dražší?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano5886,57 %86,57 %  
ne913,43 %13,43 %  

Graf

2. Jste zákazník: Pokud se k Vám, byť jen jednou, zachová prodávající neférově, donutí Vás tato zkušenost přejít ke konkurenci?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano5785,07 %85,07 %  
ne1014,93 %14,93 %  

Graf

3. Jste zákazník: Vybral byste si raději výrobce, jemuž není lhostejné znečišťování životního prostředí, či podíl dětské práce na výrobě produktů?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano4973,13 %73,13 %  
ne1826,87 %26,87 %  

Graf

4. Jste zákazník: Je pro Vás cena produktu rozhodující za všech okolností?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne5886,57 %86,57 %  
ano913,43 %13,43 %  

Graf

5. Vybíráte si zaměstnavatele: Dali byste přednost společnosti, díky jíž byste získali prestiž, i za předpokladu, že platové ohodnocení bude nižší než-li v jiných společnostech?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano3958,21 %58,21 %  
ne2841,79 %41,79 %  

Graf

6. Vybíráte si zaměstnavatele: Dali byste přednost zaměstnavateli, který Vám poskytne osobní rozvoj zajištěním profesního vzdělávání, oproti konkurenční společnosti i na úkor finančního ohodnocení?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano4770,15 %70,15 %  
ne2029,85 %29,85 %  

Graf

7. Vybíráte si zaměstnavatele: Přihlédli byste při volbě zaměstnání i ke skutečnosti, zaměstnavatel přispívá na charitativní organizace nebo vývoj technologií podporující životní prostředí?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne4059,7 %59,7 %  
ano2740,3 %40,3 %  

Graf

8. Jste zaměstnavatel: Byl byste ochoten motivovat zaměstnance očekávajíc konkurenční výhody i za cenu vyšších finančních nákladů?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano5988,06 %88,06 %  
ne811,94 %11,94 %  

Graf

9. Jste zaměstnavatel: Byli byste ochotni patřičně ohodnotit výsledky zaměstnanců v domnění, že se díky tomu jejich úspěchy budou opakovat i za předpokladu, že vynaložíte větší množství financí?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano5785,07 %85,07 %  
ne1014,93 %14,93 %  

Graf

10. Jste zaměstnavatel: Byli byste ochotni investovat do společenské odpovědnosti firem (např. ochrana životního prostředí, příspěvky charitativním organizacím atd.) pro zvýšení "líbivosti" společnosti i za předpokladu vyšších finančních investic?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano5277,61 %77,61 %  
ne1522,39 %22,39 %  

Graf

11. Jste zaměstnavatel: Byli byste ochotni investovat do vzdělávání zaměstnanců s vidinou zvýšení konkurenceschopnosti firmy?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano6597,01 %97,01 %  
ne22,99 %2,99 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Nebyly nalezeny žádné zajímavé souvislosti mezi odpovědmi.

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Jste zákazník: Jste ochotni si zakoupit produkt od společnosti podávající pouze pravdivé informace i za předpokladu, že je dražší?

2. Jste zákazník: Pokud se k Vám, byť jen jednou, zachová prodávající neférově, donutí Vás tato zkušenost přejít ke konkurenci?

3. Jste zákazník: Vybral byste si raději výrobce, jemuž není lhostejné znečišťování životního prostředí, či podíl dětské práce na výrobě produktů?

4. Jste zákazník: Je pro Vás cena produktu rozhodující za všech okolností?

5. Vybíráte si zaměstnavatele: Dali byste přednost společnosti, díky jíž byste získali prestiž, i za předpokladu, že platové ohodnocení bude nižší než-li v jiných společnostech?

6. Vybíráte si zaměstnavatele: Dali byste přednost zaměstnavateli, který Vám poskytne osobní rozvoj zajištěním profesního vzdělávání, oproti konkurenční společnosti i na úkor finančního ohodnocení?

7. Vybíráte si zaměstnavatele: Přihlédli byste při volbě zaměstnání i ke skutečnosti, zaměstnavatel přispívá na charitativní organizace nebo vývoj technologií podporující životní prostředí?

8. Jste zaměstnavatel: Byl byste ochoten motivovat zaměstnance očekávajíc konkurenční výhody i za cenu vyšších finančních nákladů?

9. Jste zaměstnavatel: Byli byste ochotni patřičně ohodnotit výsledky zaměstnanců v domnění, že se díky tomu jejich úspěchy budou opakovat i za předpokladu, že vynaložíte větší množství financí?

10. Jste zaměstnavatel: Byli byste ochotni investovat do společenské odpovědnosti firem (např. ochrana životního prostředí, příspěvky charitativním organizacím atd.) pro zvýšení "líbivosti" společnosti i za předpokladu vyšších finančních investic?

11. Jste zaměstnavatel: Byli byste ochotni investovat do vzdělávání zaměstnanců s vidinou zvýšení konkurenceschopnosti firmy?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Jste zákazník: Jste ochotni si zakoupit produkt od společnosti podávající pouze pravdivé informace i za předpokladu, že je dražší?

2. Jste zákazník: Pokud se k Vám, byť jen jednou, zachová prodávající neférově, donutí Vás tato zkušenost přejít ke konkurenci?

3. Jste zákazník: Vybral byste si raději výrobce, jemuž není lhostejné znečišťování životního prostředí, či podíl dětské práce na výrobě produktů?

4. Jste zákazník: Je pro Vás cena produktu rozhodující za všech okolností?

5. Vybíráte si zaměstnavatele: Dali byste přednost společnosti, díky jíž byste získali prestiž, i za předpokladu, že platové ohodnocení bude nižší než-li v jiných společnostech?

6. Vybíráte si zaměstnavatele: Dali byste přednost zaměstnavateli, který Vám poskytne osobní rozvoj zajištěním profesního vzdělávání, oproti konkurenční společnosti i na úkor finančního ohodnocení?

7. Vybíráte si zaměstnavatele: Přihlédli byste při volbě zaměstnání i ke skutečnosti, zaměstnavatel přispívá na charitativní organizace nebo vývoj technologií podporující životní prostředí?

8. Jste zaměstnavatel: Byl byste ochoten motivovat zaměstnance očekávajíc konkurenční výhody i za cenu vyšších finančních nákladů?

9. Jste zaměstnavatel: Byli byste ochotni patřičně ohodnotit výsledky zaměstnanců v domnění, že se díky tomu jejich úspěchy budou opakovat i za předpokladu, že vynaložíte větší množství financí?

10. Jste zaměstnavatel: Byli byste ochotni investovat do společenské odpovědnosti firem (např. ochrana životního prostředí, příspěvky charitativním organizacím atd.) pro zvýšení "líbivosti" společnosti i za předpokladu vyšších finančních investic?

11. Jste zaměstnavatel: Byli byste ochotni investovat do vzdělávání zaměstnanců s vidinou zvýšení konkurenceschopnosti firmy?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Jakubec, T.Vnímání konkurenčních výhod (výsledky průzkumu), 2012. Dostupné online na https://vnimani-konkurencnich-vyhod.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.