Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Vnímání kvality poskytovaných služeb nemocnice Havířov

Vnímání kvality poskytovaných služeb nemocnice Havířov

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Nicole Valentová
Šetření:09. 03. 2020 - 01. 05. 2020
Počet respondentů:14
Počet otázek (max/průměr):27 / 20.43
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:36,6 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.07:52
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Vážení respondenti,

tento dotazník je určen pacientům nemocnice Havířov. Z důvodu snahy získat zpětnou vazbu s úrovní služeb v naší nemocnici pro účel jejího dalšího zlepšení si Vás dovolujeme požádat o jeho vyplnění.

Dotazník je zcela anonymní, odpovědi na škále od 1 do 5 odpovídají hodnocení ve škole, čas věnovaný jeho vyplnění by měl být asi 10 min.

Instrukce pro vyplnění dotazníku (nápověda)

Hodnocení: 
1 – maximálně spokojen/a …….. 5 – velmi nespokojen/a

Odpovědi respondentů

1. Oddělení/ Stanice:

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Rehabilitace541,67 %35,71 %  
gynekologie216,67 %14,29 %  
Úrazová pohotovost18,33 %7,14 %  
interna18,33 %7,14 %  
Pohotovost18,33 %7,14 %  
Porodní18,33 %7,14 %  
Dětské18,33 %7,14 %  

Graf

2. Šel/šla jste do této nemocnice s důvěrou?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
rozhodně ano535,71 %35,71 %  
spíše ano535,71 %35,71 %  
spíše ne214,29 %14,29 %  
rozhodně ne214,29 %14,29 %  

Graf

3. Jak jste byl/a spokojen/a s organizací a rychlostí Vašeho přijetí do nemocnice?

Nepovinná otázka, respondent se mohl rozhodnout mezi odpověďmi „1”, „2”, „3”, „4” a „5”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
1857,14 %57,14 %  
2321,43 %21,43 %  
317,14 %7,14 %  
517,14 %7,14 %  
417,14 %7,14 %  

Statistická data byla pro následující výpočty očištěna o jeden extrém z každé strany - odpovědí je však příliš málo na to, aby z nich šlo cokoli vyvozovat:

Statistická polohaHodnota
Průměr:1.67
Minimum:1
Maximum:4
Variační rozpětí:3
Rozptyl:0.97
Směrodatná odchylka:0.98
Medián:1
Modus:1

Graf

4. Jak hodnotíte přístup a komunikaci v příjmových ambulancích při Vašem příjmu do nemocnice?

Nepovinná otázka, respondent se mohl rozhodnout mezi odpověďmi „1”, „2”, „3”, „4” a „5”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
1857,14 %57,14 %  
2321,43 %21,43 %  
5214,29 %14,29 %  
317,14 %7,14 %  

Statistická data byla pro následující výpočty očištěna o jeden extrém z každé strany - odpovědí je však příliš málo na to, aby z nich šlo cokoli vyvozovat:

Statistická polohaHodnota
Průměr:1.75
Minimum:1
Maximum:5
Variační rozpětí:4
Rozptyl:1.48
Směrodatná odchylka:1.22
Medián:1
Modus:1

Graf

5. Ad 4. - Prosím, specifikujte:

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
rychlé, příjemné jednání na příjmu150 %7,14 %  
na vše se ptali150 %7,14 %  

Graf

6. Představil/a se Vám ošetřující lékař/ka?

Nepovinná otázka, respondent se mohl rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano964,29 %64,29 %  
ne535,71 %35,71 %  

Graf

7. Představila se Vám sestra, které Vás přijímala?

Nepovinná otázka, respondent se mohl rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne861,54 %57,14 %  
ano538,46 %35,71 %  

Graf

8. Jak hodnotíte přístup a chováním lékařů k Vám a Vašim rodinným příslušníkům na oddělení, kde jste byl/a hospitalizován/a?

Nepovinná otázka, respondent se mohl rozhodnout mezi odpověďmi „1”, „2”, „3”, „4” a „5”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
1861,54 %57,14 %  
2215,38 %14,29 %  
3215,38 %14,29 %  
517,69 %7,14 %  

Statistická data byla pro následující výpočty očištěna o jeden extrém z každé strany - odpovědí je však příliš málo na to, aby z nich šlo cokoli vyvozovat:

Statistická polohaHodnota
Průměr:1.55
Minimum:1
Maximum:3
Variační rozpětí:2
Rozptyl:0.67
Směrodatná odchylka:0.82
Medián:1
Modus:1

Graf

9. Vysvětlil Vám ošetřující lékař po Vašem přijetí dostatečně postup Vaší léčby?

Nepovinná otázka, respondent se mohl rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano857,14 %57,14 %  
ne642,86 %42,86 %  

Graf

10. Byli lékaři během hospitalizace ochotni odpovídat na Vaše otázky týkající se léčby?

Nepovinná otázka, respondent se mohl rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano1178,57 %78,57 %  
ne321,43 %21,43 %  

Graf

11. Jak hodnotíte přístup a chováním sester k Vám a Vašim rodinným příslušníkům na oddělení, kde jste byl/a hospitalizován/a?

Nepovinná otázka, respondent se mohl rozhodnout mezi odpověďmi „1”, „2”, „3”, „4” a „5”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
1857,14 %57,14 %  
3321,43 %21,43 %  
217,14 %7,14 %  
517,14 %7,14 %  
417,14 %7,14 %  

Statistická data byla pro následující výpočty očištěna o jeden extrém z každé strany - odpovědí je však příliš málo na to, aby z nich šlo cokoli vyvozovat:

Statistická polohaHodnota
Průměr:1.83
Minimum:1
Maximum:4
Variační rozpětí:3
Rozptyl:1.24
Směrodatná odchylka:1.11
Medián:1
Modus:1

Graf

12. Jak jste byl/a spokojen /a s doporučenou dobou návštěv na oddělení (15 – 17 hodin)?

Nepovinná otázka, respondent se mohl rozhodnout mezi odpověďmi „1”, „2”, „3”, „4” a „5”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
1964,29 %64,29 %  
4321,43 %21,43 %  
3214,29 %14,29 %  

Statistická data byla pro následující výpočty očištěna o jeden extrém z každé strany - odpovědí je však příliš málo na to, aby z nich šlo cokoli vyvozovat:

Statistická polohaHodnota
Průměr:1.83
Minimum:1
Maximum:4
Variační rozpětí:3
Rozptyl:1.61
Směrodatná odchylka:1.27
Medián:1
Modus:1

Graf

13. Ad 12. - Prosím, upřesněte, pokud by Vám vyhovovala jiná doba:

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
více individuální150 %7,14 %  
Kdykoliv, bez časového omezení150 %7,14 %  

Graf

14. Byl/a jste seznámen/a s tím, jak o sebe máte pečovat po propuštění z nemocnice?

Nepovinná otázka, respondent se mohl rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano685,71 %42,86 %  
ne114,29 %7,14 %  

Graf

15. Zlepšil nebo stabilizoval se Váš stav při pobytu v nemocnici?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše ano342,86 %21,43 %  
rozhodně ano228,57 %14,29 %  
spíše ne114,29 %7,14 %  
rozhodně ne114,29 %7,14 %  

Graf

16. Byl zdravotnický pracovník dostupný, když jste jej zavolal/a?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano964,29 %64,29 %  
nepotřeboval/a jsem321,43 %21,43 %  
ne214,29 %14,29 %  

Graf

17. Pokud jste pociťoval/a potřebu si s někým pohovořit, byla vyslyšena?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne342,86 %21,43 %  
ano342,86 %21,43 %  
nepotřeboval/a jsem114,29 %7,14 %  

Graf

18. Bylo s Vámi během hospitalizace jednáno s úctou a respektem?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
rozhodně ano750 %50 %  
spíše ano428,57 %28,57 %  
spíše ne214,29 %14,29 %  
rozhodně ne17,14 %7,14 %  

Graf

19. Byl/a jste spokojen/a s nočním režimem na oddělení?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano969,23 %64,29 %  
ne, byl/a jsem rušen/a ostatními pacienty215,38 %14,29 %  
ne, byl/a jsem rušen/a personálem215,38 %14,29 %  

Graf

20. Ad 19. - Prosím, specifikujte, v kolik to bylo:

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
na interně se sestry smály a byly hlasité a ráno se vítala směny hlučně150 %7,14 %  
už si nevzpomínám, ale vše mi vyhovovalo.150 %7,14 %  

Graf

21. Jak jste byl/a spokojen /a s ostatními službami (TV, internet, bufet apod.)?

Nepovinná otázka, respondent se mohl rozhodnout mezi odpověďmi „1”, „2”, „3”, „4” a „5”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
11071,43 %71,43 %  
5214,29 %14,29 %  
417,14 %7,14 %  
317,14 %7,14 %  

Statistická data byla pro následující výpočty očištěna o jeden extrém z každé strany - odpovědí je však příliš málo na to, aby z nich šlo cokoli vyvozovat:

Statistická polohaHodnota
Průměr:1.75
Minimum:1
Maximum:5
Variační rozpětí:4
Rozptyl:2.02
Směrodatná odchylka:1.42
Medián:1
Modus:1

Graf

22. Ad 21. - Co Vám konkrétně chybělo?

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
lidský přístup lékařky133,33 %7,14 %  
Nic mi nechybělo, vše bylo v naprostém pořádku.133,33 %7,14 %  
tv133,33 %7,14 %  

Graf

23. Jak hodnotíte kvalitu podávané stravy?

Nepovinná otázka, respondent se mohl rozhodnout mezi odpověďmi „1”, „2”, „3”, „4” a „5”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
1538,46 %35,71 %  
2323,08 %21,43 %  
5323,08 %21,43 %  
417,69 %7,14 %  
317,69 %7,14 %  

Statistická data byla pro následující výpočty očištěna o jeden extrém z každé strany - odpovědí je však příliš málo na to, aby z nich šlo cokoli vyvozovat:

Statistická polohaHodnota
Průměr:2.45
Minimum:1
Maximum:5
Variační rozpětí:4
Rozptyl:2.47
Směrodatná odchylka:1.57
Medián:2
Modus:1

Graf

24. Ad 23. - Prosím specifikujte:

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
fazole, hrách..120 %7,14 %  
málo mléčných výrobků, jogurtů120 %7,14 %  
Jídlo nic extra, ale většinou to bylo dobré, alespoň jsem potom zhubla.120 %7,14 %  
Blivajs120 %7,14 %  
i když jsem měla nahlášenou intoleranci na určité potraviny a měla mít omezení, přesto jsem dostala zcela nevhodnu stravu vzhledem ke svým zdravotním obtížím120 %7,14 %  

Graf

25. Zaznačte, jak byste oznámkoval/a čistotu sociálních zařízení, čistotu oddělení a pokoje.

Nepovinná otázka, respondent se mohl u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi „1”, „2”, „3”, „4” a „5”, respondent se mohl u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi na dané škále.

PodotázkaPrůměrRozptyl
Sociální zařízení1.8571.408
Oddělení1.50.821
Pokoj1.6430.801

Graf

26. Doporučil/a byste havířovskou nemocnici své rodině a známým?

Nepovinná otázka, respondent se mohl rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano857,14 %57,14 %  
ne642,86 %42,86 %  

Graf

27. Vlastní postřehy a poznámky:

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nedostatek wc na interně, hluk ze sesterny, lékařka neosobní, nemůžeme za to, že musela pryč z Orlové120 %7,14 %  
dlouhodobá špatní pověst, vedení-primářka-špatná120 %7,14 %  
čekání na prášky na bolest - dlouho120 %7,14 %  
myté maso, nejlépe kližku či hovězí zadní, rozkrájíme na stejně veliké kousky, osolíme a opepříme. Nakrájenou cibuli smažíme v kastrolu na sádle či omastku dozlatova. Poté přidáme maso a po všech stranách ho osmahneme. Přisypeme mletou papriku a ostatní koření, lehce orestujeme a hned podlijeme trochou vody (pozor, ať se vám nespálí paprika). Maso necháme několikrát vydusit až na šťávu a znovu podléváme. Až je hovězí maso poloměkké, zalijeme ho větším množstvím vody, přidáme prolisovaný nebo nasekaný česnek, majoránku a dusíme do té doby, až maso zcela změkne. Hovězí guláš podáváme většinou s houskovým knedlíkem, ale také může být s rýží, chlebem nebo těstovinami.120 %7,14 %  
líbilo se mi na oddělení JIP, tam vše fungovalo, personál se straral vzorně. Nelíbilo se mi na porodním, noční směna asi nepředala infomrace o mém stavu a ranní směna byla absolutně mimo, vznikly komplikace a musela jsem na císařský řez. Absolutně neprofesionální jednání, kdy mě nechaly sestry samotnou v porodním boxu, chodily mne kontrolovat jen když měnily oxytocin. To že se mi udělalo nevolno, a část zvratek šla do WC něco zůstalo na podlaze, mezi stahama jsem to utírala toaletním papírem, uklízela, protože mi bylo trapně a nikomu to nevadilo. Na žádost o epidurál, mi sestra odpověděla, že to dám i bez něj, že ho nepotřebuji ii přestože večerní směna mi řekla, že problém není, že mi ho dají. A bylo toho mnohem více .... 120 %7,14 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Tento dotazník byl vyhodnocen jako nevhodný pro úlohu DZD (s největší pravdědpodobností jej zodpovědělo příliš málo respondentů).

Citace

Valentová, N.Vnímání kvality poskytovaných služeb nemocnice Havířov (výsledky průzkumu), 2020. Dostupné online na https://vnimani-kvality-poskytovanyc.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.