Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Vnímání MSP občany ČR

Vnímání MSP občany ČR

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Eva Novotná
Šetření:17. 03. 2010 - 24. 03. 2010
Počet respondentů:13
Počet otázek (max/průměr):19 / 15.92
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:60,9 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.02:41
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Cílem tohoto dotazníku je zjistit názory občanů České republiky na současný stav malého a středního podnikání. Jaký vliv má na něj vstup do EU? Jaké jsou dopady hospodářské krize a zda-li jejich podpora je dostačující? 

Odpovědi respondentů

1. Co si představujete pod pojmem malý podnik?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
podnik s počtem zaměstnanců do 10 osob1083,33 %76,92 %  
podnik s počtem zaměstnanců do 5 osob433,33 %30,77 %  
podnik s počtem zaměstnanců do 100 osob216,67 %15,38 %  
podnik s ročním obratem do 10 mil Kč18,33 %7,69 %  
podnik s ročním obratem do 30 mil. Kč18,33 %7,69 %  

Graf

2. Co si představujete pod pojmem střední podnik?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
podnik s počtem zaměstnanců do 100 osob866,67 %61,54 %  
podnik s ročním obratem do 30 mil. Kč433,33 %30,77 %  
podnik s počtem zaměstnanců do 10 osob18,33 %7,69 %  
podnik s ročním ziskem do 15 mil. Kč18,33 %7,69 %  
podnik s ročním obratem do 100 mil. Kč18,33 %7,69 %  

Graf

3. Jakou roli podle Vás představuje existence malých a středních podniků pro správné fungování trhu?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
významnou1083,33 %76,92 %  
nevýznamnou18,33 %7,69 %  
méně významnou18,33 %7,69 %  

Graf

4. Uvažovali jste někdy o možnosti realizovat se v oblasti drobného podnikání?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne541,67 %38,46 %  
jsem zaměstnancem u malé firmy325 %23,08 %  
ano325 %23,08 %  
jsem malopodnikatel18,33 %7,69 %  

Graf

5. V čem vidíte hlavní výhodu drobného podnikání?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
možnost vlastní realizace325 %23,08 %  
osobnější vztah k zákazníkovi325 %23,08 %  
jednodušší organizační struktura podniku325 %23,08 %  
jednodušší zakládání18,33 %7,69 %  
okrádání státu na daních18,33 %7,69 %  
jednotnost vedení18,33 %7,69 %  

Graf

6. V čem naopak vidíte hlavní omezení drobného podnikání?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
omezenější finanční prostředky541,67 %38,46 %  
nižší prostředky na výzkum, vývoj, marketing atd.325 %23,08 %  
nic216,67 %15,38 %  
okrádání státu na daních18,33 %7,69 %  
horší přístup na zahraniční trh18,33 %7,69 %  

Graf

7. Změnily se podle Vás podmínky pro dorbné podniká se vstupem České republiky do EU?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne650 %46,15 %  
ano, k lepšímu433,33 %30,77 %  
ano, k horšímu216,67 %15,38 %  

Graf

8. Myslíte si, že podpora malých a středních podniků ze strany EU je dostačující?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano650 %46,15 %  
ne650 %46,15 %  

Graf

9. Pokud jste na předcházející otázku odpověděli NE, uveďte, proč se domníváte, že podpora je nedostačující.

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nevím120 %7,69 %  
je přemrštěná, vyhazování peněz120 %7,69 %  
podpora je, ale je k ní složitá byrokratická cesta120 %7,69 %  
nevím o žádné podpoře120 %7,69 %  
EU nepotrebuje zbozi a sluzby od nasich,ma sve120 %7,69 %  

Graf

10. Myslíte si, že v ČR existují ze strany státu dobré podmínky pro drobné podnikání?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne1083,33 %76,92 %  
ano216,67 %15,38 %  

Graf

11. Ovlivinla podle Vás hospodářská krize nějakým způsobem chod malého a středního podnikání?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
výrazně433,33 %30,77 %  
stejně jako velké podniky433,33 %30,77 %  
nevím433,33 %30,77 %  

Graf

12. Myslíte si, že podpora státu je v době krize dostačující?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne975 %69,23 %  
ano325 %23,08 %  

Graf

13. Pokud jste na předcházející otázku odpověděli NE, uveďte důvod Vaší odpovědi.

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nedostatek použitých finančních prostředků116,67 %7,69 %  
žádná krize není116,67 %7,69 %  
složitá a nevýhodná legislativa pro malé firmy116,67 %7,69 %  
nefunkční justice116,67 %7,69 %  
nevím o žádné podpoře116,67 %7,69 %  
spis nevim jestli ano ci ne116,67 %7,69 %  

Graf

14. Měli jste možnost se setkat, nebo jste slyšeli ve svém okolí o nějaké konkrétní podpoře drobného podnikání?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne541,67 %38,46 %  
ano, pouze ale ze sdělovacích prostředků433,33 %30,77 %  
ano, ze svého okolí325 %23,08 %  

Graf

15. Pokud jste na předcházející otázku odpověděli ANO, uveďte příklad.

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
EU fondy133,33 %7,69 %  
dotace133,33 %7,69 %  
fungovala u nas hospodarska komora, uz ale neni:-(133,33 %7,69 %  

Graf

16. Pohlaví

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žena753,85 %53,85 %  
muž646,15 %46,15 %  

Graf

17. Věk

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
26 - 45650 %46,15 %  
18 - 25541,67 %38,46 %  
61 a více let18,33 %7,69 %  

Graf

18. Vzdělání

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
střední758,33 %53,85 %  
vyučen v oboru216,67 %15,38 %  
vysokoškolské216,67 %15,38 %  
základní18,33 %7,69 %  

Graf

19. Zaměstnání

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
student(ka)541,67 %38,46 %  
zaměstnanec541,67 %38,46 %  
v důchodu18,33 %7,69 %  
soukromý podnikatel18,33 %7,69 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Tento dotazník byl vyhodnocen jako nevhodný pro úlohu DZD (s největší pravdědpodobností jej zodpovědělo příliš málo respondentů).

Citace

Novotná, E.Vnímání MSP občany ČR (výsledky průzkumu), 2010. Dostupné online na https://vnimani-msp-obcany-cr.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.