Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Vnímání neziskovek podporující sirotky v rozvojových zemích

Vnímání neziskovek podporující sirotky v rozvojových zemích

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Kamila Jochymová
Šetření:22. 01. 2014 - 09. 02. 2014
Počet respondentů:122
Počet otázek (max/průměr):13 / 8.62
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:75 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.03:02
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dobrý den,

ráda bych Vás požádala o vyplnění níže uvedeného dotazníku. Jeho cílem je zjistit Vaše vnímání a přístup k neziskovým organizacím, které podporují osiřelé děti v rozvojových zemích. Dotazník je určený všem.

Výsledky tohoto průzkumu mi pomůžou při zpracování mé diplomové práce. 

Odpovědi respondentů

1. Přispěli jste někdy finanční částkou neziskové organizaci, zaměřující se na pomoc a podporu osiřelých dětí v rozvojových zemích?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [anootázka č. 2, neotázka č. 8].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne7057,38 %57,38 %  
ano5141,8 %41,8 %  
no10,82 %0,82 %  

Graf

2. Jakou formou jste podpořili neziskovou organizaci?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
koupí výrobku (darovací certifikáty, umělecký předmět...)2243,14 %18,03 %  
přímou finanční částkou na podporu činnosti (adopce na dálku...)2039,22 %16,39 %  
nepřímou, využívání služeb (benefiční koncerty, workshopy, akce kde...)917,65 %7,38 %  

Graf

3. Jaký byl váš motiv, důvod k finanční podpoře neziskové organizace?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
jednalo se o náhodný příspěvek (zastavení na ulici, akce neziskové organizace...)1733,33 %13,93 %  
rád/a se podílím na charitativní činnosti a zajímám se o projekty, kterými jednotlivé organizace operují1733,33 %13,93 %  
přijde mi líto do jakých poměrů a bez prostředků se někteří lidé narodí1733,33 %13,93 %  

Graf

4. Jak často přispíváte neziskovým organizacím?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [přispívám pravidelněotázka č. 5, jednorázově, nahodileotázka č. 6].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
jednorázově, nahodile3670,59 %29,51 %  
přispívám pravidelně1529,41 %12,3 %  

Graf

5. Co vás přesvědčilo se pravidelně podílet a finančně podporovat neziskovou organizaci?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
poslání neziskové organizace a projekty kterými operují (lékařská péče, výstavba školy, adopce na dálku...)853,33 %6,56 %  
důvěryhodnost a „jméno“ organizace426,67 %3,28 %  
forma přispívání (zakoupení domácích zvířat, školních potřeb-formou darovacího certifikátu... )320 %2,46 %  

Graf

6. Z jakého důvodu se jednalo o jednorázovou finanční podporu?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
šlo o jednorázovou koupi předmětu, který organizace poskytovala1438,89 %11,48 %  
rád jsem se podílel/la na podpoře, ale nejsem zastánce pravidelného dotováním, které neřeší vzniklou situaci1336,11 %10,66 %  
příspěvek byl poskytnut v rámci jednorázového projektu (benefiční koncert, workshop..)925 %7,38 %  

Graf

7. Podpořili byste finanční částkou projekty, které by podpořili samostatnost a finanční nezávislost osiřelých dětí do budoucna?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [ano, je to rozumné řešení situace do budoucnaotázka č. 9, těžko říct, musel bych mít více informací o takovém druhu projektuotázka č. 9, spíše neotázka č. 9].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
těžko říct, musel bych mít více informací o takovém druhu projektu3058,82 %24,59 %  
ano, je to rozumné řešení situace do budoucna2039,22 %16,39 %  
spíše ne11,96 %0,82 %  

Graf

8. Uvažoval/la jste někdy nad důvodem proč Vás neláká přispět neziskové organizaci podporující osiřelé děti v rozvojových zemích?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
opakovaným přispíváním a posíláním finančních prostředků nevidím řešení problému3347,14 %27,05 %  
nemůžu si dovolit finančně podporovat tyto organizace2434,29 %19,67 %  
neuvažoval/la, moc se o tyto věci nezajímám68,57 %4,92 %  
v činnosti neziskových organizací mi chybí projekty, které by podpořili vlastní samostatnost sirotčinců68,57 %4,92 %  
not thought / la, I'm not interested in these things11,43 %0,82 %  

Graf

9. Myslíte si, že finanční podporování osiřelých dětí v rozvojových zemích skrze neziskové organizace je smysluplný?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
posíláním peněz nevidím řešení začarovaného kruhu, rád bych viděl projekty na podporu jejich soběstačnosti5142,15 %41,8 %  
nevím, je diskutabilní zda-li darované peníze dojdou těm potřebným2923,97 %23,77 %  
věřím že nezisková organizace ví jak s penězi naložit pro dobro věci2419,83 %19,67 %  
ano, pokud máme tu možnost, měli bychom je podpořit1613,22 %13,11 %  
Yes, if we have the opportunity, we should encourage10,83 %0,82 %  

Graf

10. Která skutečnost by změnila váš názor na finanční podporování nebo naopak ještě více přesvědčila o správnosti Vaší podpory?

Povinná otázka, respondent se musel u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi „++”, „+”, „0”, „-” a „--”.

PodotázkaPrůměrRozptyl
větší informovanost o dětech0.7191.624
možnost se přímo podílet na podpoře dětí (know-how, projekty, spolupráce...)0.5291.588
přítomnost projektu, který by podpořil jejich samostatnost a obstarání peněz vlastním přičiněním (prvotní investice...)1.0331.387
transparentnost činnosti neziskové organizace1.2231.149
transparentnost pohybu financí od dárce k dítěti1.3721.176
nepřímá podpora, využívání služeb... (fair trade výrobky, benefiční koncerty, koupě výrobků, návštěva workshopů...)0.4631.538

Graf

11. Vaše pohlaví:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žena9477,69 %77,05 %  
muž2621,49 %21,31 %  
man10,83 %0,82 %  

Graf

12. Váš věk:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
20-244033,06 %32,79 %  
25-293327,27 %27,05 %  
35 a více let2419,83 %19,67 %  
30-341915,7 %15,57 %  
15-1943,31 %3,28 %  
35 years and over10,83 %0,82 %  

Graf

13. Vaše maximální dosažené vzdělání:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
SŠ/vyučen4234,71 %34,43 %  
VŠ (Bc.)3428,1 %27,87 %  
VŠ (Mgr. a výše)2923,97 %23,77 %  
VOŠ108,26 %8,2 %  
54,13 %4,1 %  
University (MA and above)10,83 %0,82 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u 5 otázek.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

1. Přispěli jste někdy finanční částkou neziskové organizaci, zaměřující se na pomoc a podporu osiřelých dětí v rozvojových zemích?

 • odpověď ano:
  • 2.4x vetší pravděpodobnost při odpovědi koupí výrobku (darovací certifikáty, umělecký předmět...) na otázku 2. Jakou formou jste podpořili neziskovou organizaci?
  • 2.4x vetší pravděpodobnost při odpovědi přímou finanční částkou na podporu činnosti (adopce na dálku...) na otázku 2. Jakou formou jste podpořili neziskovou organizaci?
  • 2.4x vetší pravděpodobnost při odpovědi jednalo se o náhodný příspěvek (zastavení na ulici, akce neziskové organizace...) na otázku 3. Jaký byl váš motiv, důvod k finanční podpoře neziskové organizace?
  • zobrazit další souvislosti
  • 2.4x vetší pravděpodobnost při odpovědi přijde mi líto do jakých poměrů a bez prostředků se někteří lidé narodí na otázku 3. Jaký byl váš motiv, důvod k finanční podpoře neziskové organizace?
  • 2.4x vetší pravděpodobnost při odpovědi rád/a se podílím na charitativní činnosti a zajímám se o projekty, kterými jednotlivé organizace operují na otázku 3. Jaký byl váš motiv, důvod k finanční podpoře neziskové organizace?
  • 2.4x vetší pravděpodobnost při odpovědi jednorázově, nahodile na otázku 4. Jak často přispíváte neziskovým organizacím?
  • 2.4x vetší pravděpodobnost při odpovědi přispívám pravidelně na otázku 4. Jak často přispíváte neziskovým organizacím?
  • 2.4x vetší pravděpodobnost při odpovědi rád jsem se podílel/la na podpoře, ale nejsem zastánce pravidelného dotováním, které neřeší vzniklou situaci na otázku 6. Z jakého důvodu se jednalo o jednorázovou finanční podporu?
  • 2.4x vetší pravděpodobnost při odpovědi šlo o jednorázovou koupi předmětu, který organizace poskytovala na otázku 6. Z jakého důvodu se jednalo o jednorázovou finanční podporu?
  • 2.4x vetší pravděpodobnost při odpovědi ano, je to rozumné řešení situace do budoucna na otázku 7. Podpořili byste finanční částkou projekty, které by podpořili samostatnost a finanční nezávislost osiřelých dětí do budoucna?
  • 2.4x vetší pravděpodobnost při odpovědi těžko říct, musel bych mít více informací o takovém druhu projektu na otázku 7. Podpořili byste finanční částkou projekty, které by podpořili samostatnost a finanční nezávislost osiřelých dětí do budoucna?
 • odpověď ne:
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi nemůžu si dovolit finančně podporovat tyto organizace na otázku 8. Uvažoval/la jste někdy nad důvodem proč Vás neláká přispět neziskové organizaci podporující osiřelé děti v rozvojových zemích?
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi opakovaným přispíváním a posíláním finančních prostředků nevidím řešení problému na otázku 8. Uvažoval/la jste někdy nad důvodem proč Vás neláká přispět neziskové organizaci podporující osiřelé děti v rozvojových zemích?
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi nepřímá podpora, využívání služeb... (fair trade výrobky, benefiční koncerty, koupě výrobků, návštěva workshopů...)=-2 na otázku 10. Která skutečnost by změnila váš názor na finanční podporování nebo naopak ještě více přesvědčila o správnosti Vaší podpory?
  • zobrazit další souvislosti
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi větší informovanost o dětech=-2 na otázku 10. Která skutečnost by změnila váš názor na finanční podporování nebo naopak ještě více přesvědčila o správnosti Vaší podpory?

2. Jakou formou jste podpořili neziskovou organizaci?

 • odpověď koupí výrobku (darovací certifikáty, umělecký předmět...):
  • 5.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi šlo o jednorázovou koupi předmětu, který organizace poskytovala na otázku 6. Z jakého důvodu se jednalo o jednorázovou finanční podporu?

4. Jak často přispíváte neziskovým organizacím?

 • odpověď jednorázově, nahodile:
  • 3.4x vetší pravděpodobnost při odpovědi rád jsem se podílel/la na podpoře, ale nejsem zastánce pravidelného dotováním, které neřeší vzniklou situaci na otázku 6. Z jakého důvodu se jednalo o jednorázovou finanční podporu?
  • 3.4x vetší pravděpodobnost při odpovědi šlo o jednorázovou koupi předmětu, který organizace poskytovala na otázku 6. Z jakého důvodu se jednalo o jednorázovou finanční podporu?

8. Uvažoval/la jste někdy nad důvodem proč Vás neláká přispět neziskové organizaci podporující osiřelé děti v rozvojových zemích?

 • odpověď opakovaným přispíváním a posíláním finančních prostředků nevidím řešení problému:
  • 3.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi větší informovanost o dětech=-2 na otázku 10. Která skutečnost by změnila váš názor na finanční podporování nebo naopak ještě více přesvědčila o správnosti Vaší podpory?
  • 3.4x vetší pravděpodobnost při odpovědi nepřímá podpora, využívání služeb... (fair trade výrobky, benefiční koncerty, koupě výrobků, návštěva workshopů...)=-2 na otázku 10. Která skutečnost by změnila váš názor na finanční podporování nebo naopak ještě více přesvědčila o správnosti Vaší podpory?

10. Která skutečnost by změnila váš názor na finanční podporování nebo naopak ještě více přesvědčila o správnosti Vaší podpory?

 • odpověď možnost se přímo podílet na podpoře dětí (know-how, projekty, spolupráce...)=-2:
  • 8x vetší pravděpodobnost při odpovědi větší informovanost o dětech=-2 na otázku 10. Která skutečnost by změnila váš názor na finanční podporování nebo naopak ještě více přesvědčila o správnosti Vaší podpory?
 • odpověď transparentnost pohybu financí od dárce k dítěti=2:
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi transparentnost činnosti neziskové organizace=2 na otázku 10. Která skutečnost by změnila váš názor na finanční podporování nebo naopak ještě více přesvědčila o správnosti Vaší podpory?

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Přispěli jste někdy finanční částkou neziskové organizaci, zaměřující se na pomoc a podporu osiřelých dětí v rozvojových zemích?

2. Jakou formou jste podpořili neziskovou organizaci?

3. Jaký byl váš motiv, důvod k finanční podpoře neziskové organizace?

4. Jak často přispíváte neziskovým organizacím?

6. Z jakého důvodu se jednalo o jednorázovou finanční podporu?

7. Podpořili byste finanční částkou projekty, které by podpořili samostatnost a finanční nezávislost osiřelých dětí do budoucna?

8. Uvažoval/la jste někdy nad důvodem proč Vás neláká přispět neziskové organizaci podporující osiřelé děti v rozvojových zemích?

9. Myslíte si, že finanční podporování osiřelých dětí v rozvojových zemích skrze neziskové organizace je smysluplný?

10. Která skutečnost by změnila váš názor na finanční podporování nebo naopak ještě více přesvědčila o správnosti Vaší podpory?

11. Vaše pohlaví:

12. Váš věk:

13. Vaše maximální dosažené vzdělání:

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Přispěli jste někdy finanční částkou neziskové organizaci, zaměřující se na pomoc a podporu osiřelých dětí v rozvojových zemích?

2. Jakou formou jste podpořili neziskovou organizaci?

3. Jaký byl váš motiv, důvod k finanční podpoře neziskové organizace?

4. Jak často přispíváte neziskovým organizacím?

6. Z jakého důvodu se jednalo o jednorázovou finanční podporu?

7. Podpořili byste finanční částkou projekty, které by podpořili samostatnost a finanční nezávislost osiřelých dětí do budoucna?

8. Uvažoval/la jste někdy nad důvodem proč Vás neláká přispět neziskové organizaci podporující osiřelé děti v rozvojových zemích?

9. Myslíte si, že finanční podporování osiřelých dětí v rozvojových zemích skrze neziskové organizace je smysluplný?

10. Která skutečnost by změnila váš názor na finanční podporování nebo naopak ještě více přesvědčila o správnosti Vaší podpory?

11. Vaše pohlaví:

12. Váš věk:

13. Vaše maximální dosažené vzdělání:

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Jochymová, K.Vnímání neziskovek podporující sirotky v rozvojových zemích (výsledky průzkumu), 2014. Dostupné online na https://vnimani-neziskovek-podporuji.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.