Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Vnímání problémů a kulturní hodnotové orientace

Vnímání problémů a kulturní hodnotové orientace

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Jan Urban
Šetření:30. 10. 2015 - 23. 11. 2015
Počet respondentů:732
Počet otázek (max/průměr):14 / 11.98
Použité ochrany:unikátní IP
Zobrazení otázek:po jedné otázce
Návratnost dotazníků:45,9 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.07:15
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-3 PDF-4 PDF-5 PDF-6 PDF-7 PDF-8 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Vítejte na stránkách krátkého dotazníku věnovaného vnímání problémů a kulturním hodnotovým orientacím.

 

Tento dotazník může vyplnit jakýkoli uživatel internetu.

 

Vyplnění dotazníku trvá přibližně 5 minut. Vaše účast v tomto výzkumu je dobrovolná a vyplňování dotazníku můžete kdykoli ukončit.

 

V rámci výzkumu nebudeme zjišťovat žádné citlivé informace ani osobní údaje. Výzkum nezjišťuje ani žádné jiné informace, podle nichž by bylo možné identifikovat Vaše odpovědi. Data z výzkumu budou po skončení výzkumu veřejně přístupná na stránkách www.vyplnto.cz.

 

Vaše dotazy nebo komentáře můžete zasílat na:  jan.urban@czp.cuni.cz

 

Tím, že budete pokračovat ve vyplňování dotazníku dáváte najevo, že jste si tyto informace přečetl/a a s podmínkami výzkumu souhlasíte.

 

Předem Vám děkuji za vyplnění dotazníku,

Jan Urban

Odpovědi respondentů

1. Lidé v naší společnosti se často neshodnou, jestli máme zcela ponechat jednotivce, aby za sebe rozhodovali. Jak silně souhlasíte nebo nesouhlasíte s každým z následujících výroků?

Povinná otázka, respondent se musel u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi na dané škále.

Automatizované zpracování této otázky zatím není podporováno, odpovědi je nutné zpracovat "ručně" na základě exportu surových dat (xls/xlsx/csv apod.)

Graf

2. Lidé v naší společnosti se často neshodnou v názorech na otázku rovnosti a diskriminace. Jak silně souhlasíte nebo nesouhlasíte s každým z následujících výroků?

Povinná otázka, respondent se musel u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi na dané škále.

Automatizované zpracování této otázky zatím není podporováno, odpovědi je nutné zpracovat "ručně" na základě exportu surových dat (xls/xlsx/csv apod.)

Graf

3. randomizace

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [experimentální skupinaotázka č. 4, kontrolní skupinaotázka č. 6].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
kontrolní skupina39453,83 %53,83 %  
experimentální skupina33846,17 %46,17 %  

Graf

4. Potvrďte prosím, že jste si text přečetl/a.

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Text jsem si přečetl/a.338100 %46,17 %  

Graf

5. Jakou pravděpodobnost přisuzuje dokument IPCC tomu, že dominantní příčinou globálního oteplování pozorovaného ve 20. století byl vliv člověka?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
95-100%21764,2 %29,64 %  
90-94%5215,38 %7,1 %  
80-89%205,92 %2,73 %  
30-69%205,92 %2,73 %  
20-29%113,25 %1,5 %  
70-79%113,25 %1,5 %  
0-5%41,18 %0,55 %  
6-9%20,59 %0,27 %  
10-19%10,3 %0,14 %  

Graf

6. Vypište prosím číslem, kolikrát se shoduje barva písma se jménem barvy:

Povinná otázka, respondent musel napsat číselnou odpověď (pouze kladná čísla).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
1514637,06 %19,95 %  
148421,32 %11,48 %  
13399,9 %5,33 %  
12297,36 %3,96 %  
10153,81 %2,05 %  
16133,3 %1,78 %  
11112,79 %1,5 %  
6102,54 %1,37 %  
492,28 %1,23 %  
351,27 %0,68 %  
ostatní odpovědi 5
1
17
2
8
7
9
1111
44
33333333333333333333333333333333333333333333333333
18
19
38
189
33216
66
356
666
338,38 %4,51 %

Statistická data byla pro následující výpočty očištěna o 5 % hodnot z každé strany.

Statistická polohaHodnota
Průměr:13.38
Minimum:4
Maximum:16
Variační rozpětí:12
Rozptyl:5.92
Směrodatná odchylka:2.43
Medián:14
Modus:15

Graf

7. Myslíte si, že vědci pracující v následujících organizacích říkají veřejnosti pravdu?

Povinná otázka, respondent se musel u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi na dané škále.

Automatizované zpracování této otázky zatím není podporováno, odpovědi je nutné zpracovat "ručně" na základě exportu surových dat (xls/xlsx/csv apod.)

Graf

8. A jak závažný je podle Vás v současné chvíli problém změn klimatu? Prosím k odpovědi použijte škálu od 1 do 10, kde 1 znamená, že to vůbec není závažný problém, a 10 znamená, že to je neobyčejně závažný problém.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
814019,13 %19,13 %  
711916,26 %16,26 %  
10 Je to neobyčejně závažný problém.11015,03 %15,03 %  
69312,7 %12,7 %  
57710,52 %10,52 %  
9618,33 %8,33 %  
3415,6 %5,6 %  
4344,64 %4,64 %  
1 Vůbec to není závažný problém.324,37 %4,37 %  
2253,42 %3,42 %  

Graf

9. Jak je podle Vašeho názoru pravděpodobné, že dochází ke klimatické změně způsobené člověkem? (Svůj odhad prosím uveďte v procentech.)

Povinná otázka, respondent musel napsat číselnou odpověď (pouze kladná čísla).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
807510,25 %10,25 %  
50709,56 %9,56 %  
90699,43 %9,43 %  
70638,61 %8,61 %  
100516,97 %6,97 %  
60456,15 %6,15 %  
75324,37 %4,37 %  
20273,69 %3,69 %  
30263,55 %3,55 %  
40243,28 %3,28 %  
ostatní odpovědi 99
95
10
85
1
15
5
98
45
65
25
55
35
2
33
97
46
87
78
3
7
17
76
63
0.000000001
66
0.1
72
56
96
1254
22
4
62
43
89
49
38
67
75.5
45.5
74
66.6
93
05
88
39
102
47
8
41
25034,15 %34,15 %

Statistická data byla pro následující výpočty očištěna o 5 % hodnot z každé strany.

Statistická polohaHodnota
Průměr:62.96
Minimum:5
Maximum:100
Variační rozpětí:95
Rozptyl:689.44
Směrodatná odchylka:26.26
Medián:70
Modus:80

Graf

10. Jste...

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Žena44560,79 %60,79 %  
Muž28739,21 %39,21 %  

Graf

11. Kolik je Vám let? Vypište prosím číslem:

Povinná otázka, respondent musel napsat číselnou odpověď (pouze kladná čísla).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
28354,78 %4,78 %  
22354,78 %4,78 %  
26344,64 %4,64 %  
23314,23 %4,23 %  
24304,1 %4,1 %  
30293,96 %3,96 %  
25273,69 %3,69 %  
27253,42 %3,42 %  
21212,87 %2,87 %  
20192,6 %2,6 %  
ostatní odpovědi 31
19
48
45
50
29
51
38
44
60
32
18
33
35
36
49
42
54
46
17
47
55
53
62
34
57
59
61
40
52
67
66
39
37
58
41
56
64
16
43
63
15
69
74
14
73
13
65
71
11100
68
70
76
44660,93 %60,93 %

Statistická data byla pro následující výpočty očištěna o 5 % hodnot z každé strany.

Statistická polohaHodnota
Průměr:35.73
Minimum:18
Maximum:63
Variační rozpětí:45
Rozptyl:164.09
Směrodatná odchylka:12.81
Medián:31
Modus:28

Graf

12. Jaké je Vaše nejvyšší dosažené vzdělání?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Vysokoškolské33345,49 %45,49 %  
Středoškolské s maturitou30341,39 %41,39 %  
Středoškolské bez maturity537,24 %7,24 %  
Základní435,87 %5,87 %  

Graf

13. Svou ekonomickou situaci byste označil/a jako:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Spíše dobrou48966,8 %66,8 %  
Spíše špatnou13218,03 %18,03 %  
Velmi dobrou9112,43 %12,43 %  
Velmi špatnou202,73 %2,73 %  

Graf

14. Jsme téměř na konci dotazníku. Zkuste si prosím ještě tipnout hlavní hypotézu tohoto výzkumu...

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

-

- příliš velkou moc mají ve společnosti nevládní organizace

:-)

?

?

?

?

??

???

????člověk je strůjcem všeho a není k zastavení.....

.

.

...

...

(ne)spokojenst a důvěra naší společnosti s jevy a institucemi, které na nás mají zásadní vliv

1. Diskriminace menšin 2. Problém globálního oteplování

50

90

95-100

Aby se zlepšily problémy a finance v čr.

Akceptace ideologií veřejností

Asi se mi to nechce odhadovat.

Autor dotazníku předpokládá, že lidé, kteří dokážou pravdivěji interpretovat skutečnost, aniž by se nechali ovlivnit podružnostmi (v tomto případě: určit shod mezi barvou písma a textem), mají méně extrémní názory na otázky společenské rovnosti. Možná předpokládá, že tito lidé budou zastávat více politicky konzervativní postoje.

Boj s předsudky a netolerancí?

celkové zjištění mysli našeho národa

citlivost společnosti k aktuálním problémům

Co a do jaké míry je vnímáno lidmi jako problém.

Co si lidé myslí o tom, co jim média předkládají. Skutečnost je taková, že métia z větší části lžou, resp. říkají, co někdo jiný chce, aby říkali. Nejvíc mě zaujala otázka o tom, z kolika procent může člověk za klimatické změny. Já si myslím, že člověk už může téměř stoprocentně ovládat počasí, to znamená, ovládat klima a ovládat jeho změny. Klimatické změny by přirozeně mohly být mnohem menší, než jsou, protože počasí je záměrně ovlivňováno a existují pro to důkazy. Stačí někdy jednoduchá věc, zvedněte oči k obloze a pozorujte, co se na ní děje..... zadejte si do vyhledávače a nebo na Facebooku slovo CHEMTRAILS a nebo HAARP. A pak se znovu podívejte na oblohu.... Nebudete tomu věřit. Bohžel, je to pravda.

ČERT VÍ

Česká společnost věří erudovaným pracovníkům, vědcům, vystupujícím v médiích.

Česká společnost vnímá skutečnost značně zkresleně.

Česká veřejnost předpokládá velký vliv organizací na život jednotlivce.

Čěši jsou nesnášenliví.

Čeští občané mají velmi rozdílné názory v oblasti kultury a hodnot.

Čím chytřejší člověk, tím rozumnější vnímání

Člověk a celé lidstvo způsobuje svou činnosí globální změny klimatu.

Člověk ovlivňuje to, co se děje na Zemi. Klimatické změny, ozonové díry, kácení deštných pralesů...

Člověk se nezodpovědně množí a škodí tím přírodě

další vývoj společnosti

de

diplomová práce

diskriminace, tolerance

domnívám se, že dotazovatel chtěl zjistit, jestli a jak moc jsou lidé paranoidní

Dôveryhodnosť vlády a mimovládnych inštitúcií

Důvěra

důvěra

Důvěra člověka ve státní instituce a vliv člověka na životní prostředí

Důvěra lidí v předkládané informace.

Duvera spolecnosti ve statni organy

Důvěra v míru informovanosti společnosti o globálním oteplování a možnost ovlivnění společnosti pomocí zákonů.

Důvěra v informace získané prostřednictvím médií?

Důvěra v média a veřejné instituce

Důvěra v podniky státní a jiné.

Duvera v system?

důvěra ve stát

Důvěra ve veřejně dostupné informace a také způsob vnímání státu jako "policajta".

důvěra ve veřejně přístupné informace

Důvěra ve vládní instituce

důvěra vědců ve společnosti

Důvěra veřejnosti ke společenským autoritám je nízká.

důvěryhodnost konkrétních vědeckých institucí při procesu řešení globálního oteplování a jeho vnímání podle vzdělání věku a míry ovladatelnosti dotázaného

Důvěryhodnost informací z různých zdrojů?

důvěryhodnost vlády a vědeckých pracovníků a zpráv v médiích

ekonomická podmíněnost názoru na stav společnosti a stav životního prostředí

existuje korelace na 5% hladině významnosti mezi vírou v klimatické změny působené lidmi a nedůvěrou v to, co tvrdí vědci (korelační koeficient bude mít asi záporné znaménko, což?:-))

Existuje souvislost mezi vnímáním problémů společnosti a důvěrou ve státní a společenské instituce. ???

Existují významné rozdíly mezi kulturní a hodnotovou orientaci v rámci pohlaví

Extrémní názory na změnu klimatu mají lidé s extrémními názory na ostatní.

GLOBÁLNÍ OTEPLENÍ A VLIV NA SPOLEČNOST

globální oteplování

Globální oteplování je čiré zlo.

globální oteplování, diskriminace, vliv vlády

H0 = Ľudia veria tomu čo nám vedci predkladajú ako výskum.

H1 Vnímání problémů ( klim. změna) a kulturní hodnotové orientace (rovnoprávnost) se liší a u jednotlivců nemá souvislost, tj. lidé kteří "vidí" problém v klim změně nemusí vidět problém kulturních hodnotách (rovnoprávnost)

hlavní hypotézou bude, kolik na takovou kravinu seženu peněz . . .

Hlavní otázkou je, jak člověk vnímá postupné omezování jeho demokratických projevů.

Hloupější (jednodušší, s nižším vzděláním) lidé mají větší obavy a strachy z vnějších vlivů a jsou xenofobnější a rasističtější.

hodor

hovadiny

Hovno

hranice samostatného myšlení respondentů

Hypotéza bude zjevně vázaná na korelaci sociálně-ekonomické cítění člověka a přijmutí skutečnosti (nejen) lidstvem způsobeným globálním oteplováním.

Hypotézou bude, že ľudia vnímajú problém menšín za závažný čo bude dôsledkom veľkého množstva správ o utečencoch

Chceme aby vláda respektovala naše rozhodnutí.

chování této společnosti

I přes nesmyslnost otázek vydrží respondenti odpovídat až do konce.

Inteligentní a dobře materiálně zajištění lidé cítí, že stát příliš zasahuje do jejich životů, vědcům více důvěřují a globální oteplování považují za zásadní problém.

Jak hloupí lidé žijí v ČR?

Jak jedinec vnímá společnost okolo sebe a uvědomuje si její zásah do svého soukromí a naopak jeho zásah do "chodu světa".

Jak jsme ovlivnitelní médii?

jak jsme se od revoluce změnili?

jak jsou lidé ovlivněni médii

Jak jsou občané ovlivnitelní ve svých názorech

Jak lidé vnímají odlišnosti ve společnosti a jak se k nim staví.

Jak lze ovlivnit názor vyplňujícíh lidí, formulací otázek a úryvků z vědeckých studií o problémech o kterých téměř nic nevědí.

jak media ovlivňují názory lidí

Jak moc člověk důvěřuje obecné prohlašovaným "pravdám"

Jak moc lidé důvěřují informacím, které získávají... komu jsou ochotni věřit více a komu méně..

Jak moc lidé věří tomu, co je jim skrze média podáváno.

Jak moc lze věřit státním orgánům, vědcům a politice. Jaké je mínění o změnách klimatu a diskriminaci.

Jak ostatní vnímají určité problémy.

jak ovlivňuje naše situace naše názory?

Jak se liší názory na politiku a problémy společnosti v souvislosti s věkem, pohlavím a dosaženým vzděláním

jak veřejnost vnímá vědecké názory

Jak vláda ovlivňuje soukromý život obyvatel a nakolik mluví pravdu?

Jak vnímáme situaci kolem sebe a jak moc věříme odbornikum

jaká je míra ovlivnitelnosti jednotlivce médii

Jaké je společenské vědomi o světe ve kterém žijeme.

Jakou důvěru máme ve vědecká tvrzení světových i českých vědeckých organizací, případně ztotožnění se s názory pro veřejnost, které jsou aktuálně podávané jako pravdivé a správné.

Jaký je nás názor na státní institut

Jaký má člověk vliv na globální oteplování.

je to celkem slátanina... začnete diskriminací a rovností a skončíte u globálního oteplování - takže co tímto dotazníkem sledujete vážně netuším

Jedinci jsou ovlivnitelní v názorech podsunutím "žádaných" informací

Jedinci podporující vyšší státní regulaci v soukromých oblastech života občanů jsou důvěřivější vůči autoritám. (a mají horší kognitivní schopnosti - viz otázka s barvami:)

Jestli a jak ovlivní naše vnímání vlastní spokojenosti to, že nám předtím byly kladeny otázky znepokojivé, kontroverzní a zaměřené na nespokojenost druhých, tzv. PRIMING.

Jestli jsme schopni uvažovat a neřídíme se podle toho, co nám kdo poví a označí za pravdu.

jestli jsou lidé pancharti ;)

jestli jsou lidé svéprávní?

Jestli se lidé, kteří mají dobrou pozornost a postřeh - viz cvičení s barvami, vyznačují také nějak radikálními názory?

Jestli se naše společnost přiklání spíše na východ nebo spíše na západ?

Jsme jako Češi děsní xenofobové a pesimisti nebo to s námi není tak hrozný?

Jsme ovládáni předsudky a masáží zvenčí?

Jsme ovlivňováni médii

Každý myslí v první řadě na sebe.

Kdo zabil domovníkovu babičku?

Kdyby dotazník obsahoval otázku na oblíbený zpravdajský server, tak bych měl naprosto jasno. Ptá se totiž primárně na hlavní společenská témata (na která si lze čtením různých zdrojů vytvořit různý názor). Ovšem v tomto případě mi to přijde pouze jako dotazník čistě pro potřebu samotného autora, který se pokouší obnovit svou důvěru v občany své vlasti.

kdybych měl soudit podle sebe, tak by moje hypotéza byla taková, že lidi bohužel hodně věří tomu, co nám média předkládají, v v oblasti diskriminace jsou dva extrémy hovad a sluníčkářů a

Kolik lidi to zabali uz po 6. otazcr

komu věříme?

konspirace

Konzistentnost názorů, pochopení čteného textu.

Korelace mezi vzdelanim, vekem, atd. a naivitou lidi :)

Korelace odpovědí mezi levičáckým/etatistickým uvažováním a důvěra v klima podvod

Korelace orientace na společnost X jednotlivce s procenty závažnosti změn klimatu ale u Vašich výzkumů se mi to tipování moc nedaří ;-)

Kulturní odlišnosti

lhostejnost k problémům kolem nás.

lidé a životní prostředí

lidé by měli víc přemýšlet nad tím co dělají

Lidé jsou čím dál více manipulováni informacemi z médií :-)

Lidé jsou zmanipulovaní.

Lidé mají mnoho názorů, ale málo informací.

Lidé nedůvěřují společnosti okolo sebe ani jejím institucím.

Lidé nevěří zveřejňovaným vědeckým závěrům týkajícím se globálního oteplování

Lidé nevnímají / nejsou si vědomi klamů a mystifikací kolem sebe.

Lidé příliš nevnímají jako důležité otázky diskriminace.

Lidé se nechají snadno zmanipulovat.

Lide se nechavaji prilis ovlivnovat informacemi v mediich.

Lidé se nezajímají o svět kolem sebe.

Lidé si obecně myslí, že situace je horší, než jaká ve skutečnosti je. Málo věří veřejným institucím, ještě méně soukromým a politici by jim měli méně mluvit do života, ale zároveň jim dát život lepší. A na závěr typicky, čím vzdělanější respondent, tím spokojenější s obecnou situací je.

Lidé si uvědomují / neuvědomují problémy a hodnoty ve společnosti

lidé spíše nevěří systému

Lidé vědě nevěří

Lidé více důvěřující oficiálním sdělení mají tendenci zbavit se více vlastní svobody rozhodování ve prospěch společenských nařízení?

Lidská blbost :-)

Lidská informovanost o problémech, s kterými se nyní lidstvo potýká

lidské chování?

Mají lidé své vlastní názory na dění okolo sebe?

Manipulativnost veřejnosti

manipulování médii

Mě spíš vadí gramatické chyby v ní...

mediální ovlivňování pohledu ovčana na svět

Míra důvěry k zmiňovaným organizacím,způsob utváření úsudku na dané kruhy a jeho možné ovlivnění

míra intolerance a tolerance

Mohlo by jít o výzkum důvěry respondentů v různé veřejné instituce.

Můj tip: Posoudit vztah mezi dosaženým vzděláním a dalšími sociálními faktory a odpověďmi na zbylé otázky (klima, názory na stát, důvěra vědcům apod.). Pozn: Pravděpodobnost že dochází ke klimatické změně způsobené člověkem jsem dal sice 100%, tento vliv jakkoliv je jasné že existuje se však velmi přeceňuje. Měli byste tam přidat otázku: "Kolika procenty se činnost člověka podílí na klimatické změně".

Myslím, že jde nejvíc o to, jak moc má stát - politika - ovlivňovat život jedince. Můj názor je - že zasahování státu do života jednotlivců má být co nejmenší. Jen co je opravdu SKUTEČNĚ nezbytné..

na kolik se člověk podílí na okolí

Na nás tipujících nezáleží. Záleží na těch, co nás řídí a nutí nás někdy k nesmyslným úvahám...

Nahled clovek na spolecnost a duvera cloveka v instituce...

Najít vztahy mezi vnímáním osobní svobody a státní regulací a vnímáním CO2 alarmismu.

Nakolik je česká společnost naladěna antipřistěhovalecky...

nakolik lidé vnímají informace uváděné v médiích??

Názor malé části veřejnosti na situaci u nás. No a ty barvy, to byla docela zábava...

Názor na globální oteplování

Názorový průzkum na současný světový vývoj

Názory české společnosti na konspirační teorii s ohledem na vzdělání a ekonomickou situaci jednotlivců?

nechám se překvapit

nechápu otázku..

Nechaváme se ovlivnit ?

nechci odhadovat neb jsem na to líný ... A co je to hypotéza ??

Nechci.

Nejasná. Na mnoho otázek nelze odpovídat jednoznačně.

Někdo má zájem na strašidle G.O. vydělat další a další peníze.

Nemám nejmenší tušení

Nemám tušení

nemám zdání...

nenávist

nerada se vracim

nerozumím

Netroufám si odhadnout.

Netroufam si....

Netusim, kazdopadne zajimavy dotaznik

Netusim.

netuším

Netuším

netuším

Netuším

Netuším

Netuším

netuším :)

netuším ... nějaký sociologický obor

Netuším, ale všiml jsem si, že některé otázky z úvodní části byly téměř protichůdné. Tipuji, že jiná skupina dostala k přečtení jiný text a v souvislosti s tím poskytla na následující otázky (pravděpodobnost, že klimatická změna je způsobena člověkem) jiné odpovědi. Možná je cílem zkoumat vliv zprávy na další odpovědi respondentů, tomuto nasvědčují i otázky na důvěryhodnost vědců.

Netuším, na rozvoj paranoidních myšlenek nemám po včerejšku síly. :)

Netuším, otázky byly z mnoha oblastí. Ale držím Vám palce!

Netuším...

nevím

nevim

nevím

nevím

Nevím

nevim

nevím

nevím

Nevím

Nevim

Nevím ji

Nevím, co je hypotéza

nevím, protože dotazník se skládá ze dvou rozdílně zaměřených témat: svobodná volba občana/vliv státu ... A ... povědomí o příčinách a závažnosti oteplování

nevím,vše je hypotéza

Névym móre

nic moc

No na to jsem sama zvědavá xD.

nove možnosti manipulace obyvatel

Obcanstvi a jeho postoje

Občané ČR podceňují vliv člověka na životní prostředí.

Občané si myslí, že vláda nedělá dostatek pro ochranu společnosti, menšiny mají práva na úkor většiny. Lidé nevěří vědcům.

Obecné názory na součenou situaci.

Obecné názory na život v dnešním světě.

Ochota souhlasit s omezením svobody za iluzi bezpečí.

opakování matka moudrosti

Orientovanost lidí

osobní svoboda x zájem celku

Otázka č. 9 :)

ověření vlivu důvěry na základě pokládaných otázek

ovlivnění mass medii versus vlastní názor

ovlivnění myšlení

Ovlivnitelnost lidí

ovlivnitelnost společnosti politickou masáží

ovlivňování jedince médii-státem...

Ovlivňování našich životů jinými lidmi (zejméná skupinami lidí- vlády, menšiny atd...)

Podle výsledků voleb lidé nepřemýšlí, takže si netroufnu tipovat.

Podpora ekologického hnutí

Pohled obyvatel ČR na naši vládu

Polarizace české společnosti

Politická orientace

Politické názory ovlivňují důvěru v osobnosti a instituce.

Postoj k životu

Postoje lidí k problémům ve společnosti a řešení jejich problémů.

Postoje společnosti vůči této problematice jsou spíše negativní.

potvrdit , že oteplovači potřebují naše peníze

Potvrdit nebo vyvrátit vliv člověka na globální oteplování

Povrchnost a lhostejnost

pravda a láska vítězí nad lží a nenávistí

pravicovost či levicovost smýšlení a manipulace státu a dalších organizací s občany.

Prijde mi jako hledani viniku.

Pro každého mají hodnoty jinou validitu.

problém kulturní orientace

Problém s běženci z Afriky a já osobně tu ty muslimský opice nechci.

Problém většinové společnosti s menšinovou ovlivňuje klima

problémy se změnem klimatu

Problémy společnosti

Prokázat, že globální oteplování urychlilo lidstvo samo.

Průběžné mapování názoru lidí, jak se rok od roku mění veřejné mínění.

Předpokládám, že dopadne dost záporně. Snažíte se zjistit, zda společnost je tak negativní, nebo zda se vám vaše tvrzení vyvrátí. Hodně štěstí.

předsudky vs. vzdělání?

Přesvědčení o správnosti oficiální politiky státu a mezinárodních institucí

Přesvědčit lidi o jejich vině za přirozené výkyvy klimatu v historii planety Země.

přesvědčit o neefektivnosti domácího bádání

Příslušníci konkrétních sociálních skupin mají podobné vnímání a interpretaci shodných informací.

Přistup člověka k životnímu prostředí a jeho zásahy do něj negativně ovlivňují stav životního prostředí.

rasismus

rozdiely a vplyv človeka.

Rozdíl mezi odpovedí podle konstrukce tázací vety.

Rozložení respondentů mezi skpokojene... Nebaví mne psát slohy na mobilu, omlouvam se.

S tímto dotazníkem, pokud lidé odpovídali správně, by se například dalo roztřídit lidi podle pohledů na věci v souvislosti s jejich životní situací a zkušeností a vytvořit tak odhad názoru obyvatel na aktuální problémy v dnešní situaci. (Ještě imigranty a věci co by se neměli zmiňovat ...)

sakra! Netuším (dobrý dotazník, vacsinou je to zrejmé)

samostatnost rozhodování

Sdělím svůj pohled. Změna klimatu jistě nastává, ale člověk se na ní podílí jen 50%. Zbytek je cyklického charakteru. Je nám veřejně lháno o tom, že průmysl, doprava , lokální topidla mohou za Ozónovou vrstvu atd. 16 největších lodí světa ynečistí ovzduší více než všechna auta dohromady. Geoinženýrské projekty vedou v podílu na změnu klimatu, tedy Chemtrails, HAARP, DARPA, Bluebeam a jiné projekty. Osévání mraků, rozptylování chemických látek jako je hliník, arsen, barium, stroncium. Ano, vše jsou to silně karcinogenní látky. Také různé soli kyselin, ale i virů jsou dnes a denně rozptylovány na naši Zem. http://www.ac24.cz/videodokumenty/zivotni-prostredi/13-what-in-the-world-are-they-spraying-co-to-na-svet-sprejuji a http://www.ac24.cz/videodokumenty/zivotni-prostredi/5-great-global-warming-swindle-velky-podvod-s-globalnim-oteplovanim. Podívejte se propsím na svět i jiným pohledem. Mějte se hezky.

seminárka na vš?

seš nějakej zvědavej

Schopnost udělat si vlastní názor.

Skeptici vůči globálnímu oteplování (nejspíše i jiným problémům, které by mohli narušovat přímo je osobně) budou spíše skeptičtí k vědě jako takové.

slabá důvěra občanů vůči státu, elitám

sledování názorů týkajících se dění kolem nás.

složení společnosti na vývoj životní úrovně,vztahů a klimatu

Sluníčkáři lžou.

Snaha zjistit korelaci mezi ekonomickou situací jednotlivce a jeho názory na formu vlády a vědecké instituce

sociální výzkum

sociologický průzkum

souvisí více individualistické názory s vnímáním závažnosti změny klimatu?

Souvislost kulturni hodnotove orientace s pihlavim, vekem, vzdelanim a socialni situaci?

spokojenost a nespokojenost s podáváním správných a pravdivých informací z médií a statních institucí

spokojenost s vládními a nevládními orgaizacemi a sami sebou

společnost se stává sobeckou

statistika?

Stav mínění společnosti.

stopro to súvisí s utečencami, lebo teraz ľudia nerozmýšľajú nad ničím iným.

stupeň ovlivnění obyvatelstva státu zástupcema veřejných institucí

Subjektivní problémy člověka ovlivňují jeho pohled na problémy globální.

svět je zvláštní

Tady má být nejlepší odpověď NEVÍM. A já to opravdu nevím. Pokud člověk vyplňuje dotazník s tím, že vlastně ví, co má potvrdit nebo rozporovat, je to pro výzkumníka špatně ne?

tematicky by se mohla dotýkat kognitivních schopností jednotlivců

Test tzv. xenofobie a důvěry v masmédia.

těžko říci

Těžko říct.Skladba otázek je dost podivná. Nejvíc se mi to jeví jako pokus zjistit, na kolik člověk je schopný sám za sebe rozhodovat a na kolik jen tupě vnímá to co je mu předkládáno.

Tipla bych si, že se jedná o průzkum v oblasti, jak moc lidé věří v podsouvání faktů společnosti naší či jinou nadřízenou vládou.

to fakt netuším .... nechám se podat ;-))

To tedy netuším

TOLERANCE, vliv státu na život jednotlivce, tvorba zákonů

ubývá inteligence, přibývá násilí

určitá skupina je více náchylná k manipulacím veřejného mínění ve jmémnu ochrany jejích osobních práv a svobod na úkor práv a svobod druhých.

úroveň soudobé společnosti v ČR

Úspěšnost indoktrinace médii

Už jednou tu stejný typ dotazníku byl

V České republice je to na ..., ale blbci jsou na celém světě

V zavislosti na "zelenosti" účastníků pruzkumu .Ale domnívám se,ze přispívatelé budou spíše skeptičtí. A taky jsme v Čechách

Věří lidé v ČR představitelům intelektuální a politické elity?

Věříme všemu co se nám řekne? Jsme důvodem globálního oteplování? Skáčeme jak oni pískají? Většina rozhodně ano.

Většina bude pro to, aby stát více hleděl na zrovnoprávnění společnosti. Většina bude souhlasit s tím, že nám všechny instituce lžou :-)

Více sledovat ekologii, ale nepřehánět to

vliv gamapaprsků na měsíčky zahradní anebo něco podobné

Vliv mediálního působení na názory občanů.

Vliv medii na člověka oproti opodstatněným faktům.

vliv politické reprezentace na "veřejné mínění"

Vliv vlády a veřejných subjektů na společnost?

vliv vlády a životního prostředí na lidi

Vnimaji lide globalni nebo lokalni problemy predkladane odborniky na dane tema jako relevantni?

vnímámí problémů

Vnímání svého okolí.

Vnímání kulturní a společenské reality

Vnímání lidstva.

Vnímání problémů

Vnímání problémů a kulturně hodnotové orientace v ČR je velmi pesimistické, lehce ovlivnitelné médii.

Vnímání problémů a kulturní hodnotové orientace

Vnímání problémů a kulturní hodnotové orientace

Vnímání problémů a kulturní hodnotové orientace

Vnímání problémů a kulturní hodnotové orientace - lidé s vyšším vzdělání a lepší ekonomickou situací více vnímají problémy a kulturní hodnotové orientaci.

Vnímání problémů a kulturní hodnotové orientace.

vnímání problému sociálního a kulturního vlivu

vnímanie problémov v spoločnosti

Všeobecná orientace?

všeobecné vnímání a předsudky

Všeobecný přehled o dění v blízkém i širším okolí

všeobecný přehled o životu

všichni jsou blázni jen já jsem letadlo

Všichni lžou

všichni nám lžou

Vůbec jsem nad tím neuvažoval.

Vyhraněnost hlasujících

vztah člověka a výroby

Vztah společnosti k současnému systému

vztah vlády k občanům a vzájemná důvěra

WTF

xenofobie, ekologie a IQ

xxx

z otázek na omezování vládou, diskriminaci a klima... hlavní hypotézu? Nabízelo by se přistěhovalectví z jiných klimatických pásem, ale pak nevím, proč byl dotaz na prožívání jednotlivce. Netroufnu si odpovědět.

za vaši blbou náladu nemůžou menšiny ... nebo tak nějak?

Zamyslet se nad tím, jak ničíme svět

zasahování do soukromí v zájmu domnělého vyššího zájmu

závislost názorové orientace na ekonomické situaci respondenta :-)

ze ten, kto tuzi po rovnej spolocnosti neveri vlade ani oteplovaniu

zelené energie

Zjistit co si myslí občane

Zjistit důvěru

Zjistit jak lidé vnimají vládu, změny klimatu ...

Zjistit názor na důvěryhodnost klimatologů a zásahy státu do života lidí

zjistit názor veřejnosti na lidská práva

Zjistit rozdíl myšlení mezi společenskými třídami (dle vzdělání/pohlaví/ekonomické situace).

zjistit vnímání lidí veřejných, společenských problémů

zjištění důvěra v instituce a jejich představitele, resp. v to, co sdělují veřejnosti

Zjištění polarizace společnosti.

Zkoumá možnou míru ovlivnění vyplňujícího jedince.

zkouška toho, jestli vnímám to co čtu

Změna klimatu je problémem lidstva, ale řešení není v regulaci vlivu člověka na přírodní změny.Svoboda neznamená nadřazování společenských změn na životy jednotlivců, aneb každý je svého životy strojvůdcem.

Změna klimatu je z velké části ovlivněna lidmi

zmeny klimatu

změny klimatu

Změny klimatu jsou způsobené člověkem.

změny ve společnosti a jejich hodnocení

Zvědavost zabila kočku

Že pravicově orientovaní lidé častěji popírají změnu klimatu. Což není vůbec žádné nóvum, viz postoje ODS vs. ČSSD již od doby, kdy se u nás začalo o změně klimatu diskutovat. Lidé, kteří jsou velmi bohatí, mají větší zájem na tom, aby se neutlumovala výroba, a to i za cenu poškozování ŽP.

životní prostředí

životní prostředí, problémy ve společnosti

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u 4 otázek.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

3. randomizace

 • odpověď experimentální skupina:
  • 2.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Text jsem si přečetl/a. na otázku 4. Potvrďte prosím, že jste si text přečetl/a.
  • 2.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi 20-29% na otázku 5. Jakou pravděpodobnost přisuzuje dokument IPCC tomu, že dominantní příčinou globálního oteplování pozorovaného ve 20. století byl vliv člověka?
  • 2.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi 30-69% na otázku 5. Jakou pravděpodobnost přisuzuje dokument IPCC tomu, že dominantní příčinou globálního oteplování pozorovaného ve 20. století byl vliv člověka?
  • zobrazit další souvislosti
  • 2.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi 70-79% na otázku 5. Jakou pravděpodobnost přisuzuje dokument IPCC tomu, že dominantní příčinou globálního oteplování pozorovaného ve 20. století byl vliv člověka?
  • 2.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi 80-89% na otázku 5. Jakou pravděpodobnost přisuzuje dokument IPCC tomu, že dominantní příčinou globálního oteplování pozorovaného ve 20. století byl vliv člověka?
  • 2.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi 90-94% na otázku 5. Jakou pravděpodobnost přisuzuje dokument IPCC tomu, že dominantní příčinou globálního oteplování pozorovaného ve 20. století byl vliv člověka?
  • 2.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi 95-100% na otázku 5. Jakou pravděpodobnost přisuzuje dokument IPCC tomu, že dominantní příčinou globálního oteplování pozorovaného ve 20. století byl vliv člověka?
 • odpověď kontrolní skupina:
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi ( 12 - 14 > na otázku 6. Vypište prosím číslem, kolikrát se shoduje barva písma se jménem barvy:
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi ( 14 - 15 > na otázku 6. Vypište prosím číslem, kolikrát se shoduje barva písma se jménem barvy:
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi ( 15 - 666 > na otázku 6. Vypište prosím číslem, kolikrát se shoduje barva písma se jménem barvy:

4. Potvrďte prosím, že jste si text přečetl/a.

 • odpověď Text jsem si přečetl/a.:
  • 2.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi experimentální skupina na otázku 3. randomizace
  • 2.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi 20-29% na otázku 5. Jakou pravděpodobnost přisuzuje dokument IPCC tomu, že dominantní příčinou globálního oteplování pozorovaného ve 20. století byl vliv člověka?
  • 2.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi 30-69% na otázku 5. Jakou pravděpodobnost přisuzuje dokument IPCC tomu, že dominantní příčinou globálního oteplování pozorovaného ve 20. století byl vliv člověka?
  • zobrazit další souvislosti
  • 2.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi 70-79% na otázku 5. Jakou pravděpodobnost přisuzuje dokument IPCC tomu, že dominantní příčinou globálního oteplování pozorovaného ve 20. století byl vliv člověka?
  • 2.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi 80-89% na otázku 5. Jakou pravděpodobnost přisuzuje dokument IPCC tomu, že dominantní příčinou globálního oteplování pozorovaného ve 20. století byl vliv člověka?
  • 2.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi 90-94% na otázku 5. Jakou pravděpodobnost přisuzuje dokument IPCC tomu, že dominantní příčinou globálního oteplování pozorovaného ve 20. století byl vliv člověka?
  • 2.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi 95-100% na otázku 5. Jakou pravděpodobnost přisuzuje dokument IPCC tomu, že dominantní příčinou globálního oteplování pozorovaného ve 20. století byl vliv člověka?

6. Vypište prosím číslem, kolikrát se shoduje barva písma se jménem barvy:

 • odpověď < 1 - 12 >:
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi experimentální skupina na otázku 3. randomizace
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Text jsem si přečetl/a. na otázku 4. Potvrďte prosím, že jste si text přečetl/a.
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi 20-29% na otázku 5. Jakou pravděpodobnost přisuzuje dokument IPCC tomu, že dominantní příčinou globálního oteplování pozorovaného ve 20. století byl vliv člověka?
  • zobrazit další souvislosti
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi 30-69% na otázku 5. Jakou pravděpodobnost přisuzuje dokument IPCC tomu, že dominantní příčinou globálního oteplování pozorovaného ve 20. století byl vliv člověka?
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi 70-79% na otázku 5. Jakou pravděpodobnost přisuzuje dokument IPCC tomu, že dominantní příčinou globálního oteplování pozorovaného ve 20. století byl vliv člověka?
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi 80-89% na otázku 5. Jakou pravděpodobnost přisuzuje dokument IPCC tomu, že dominantní příčinou globálního oteplování pozorovaného ve 20. století byl vliv člověka?
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi 90-94% na otázku 5. Jakou pravděpodobnost přisuzuje dokument IPCC tomu, že dominantní příčinou globálního oteplování pozorovaného ve 20. století byl vliv člověka?
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi 95-100% na otázku 5. Jakou pravděpodobnost přisuzuje dokument IPCC tomu, že dominantní příčinou globálního oteplování pozorovaného ve 20. století byl vliv člověka?

7. Myslíte si, že vědci pracující v následujících organizacích říkají veřejnosti pravdu?

 • odpověď Vědci pracující pro Ministerstvo obrany ČR=Rozhodně neříkají veřejnosti pravdu -3:
  • 6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Vědci na českých univerzitách=Rozhodně neříkají veřejnosti pravdu -3 na otázku 7. Myslíte si, že vědci pracující v následujících organizacích říkají veřejnosti pravdu?
 • odpověď Vědci v Akademii věd ČR=Rozhodně říkají veřejnosti pravdu 3:
  • 4.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Vedci v mezivládním panelu OSN pro změny klimatu=Rozhodně říkají veřejnosti pravdu 3 na otázku 7. Myslíte si, že vědci pracující v následujících organizacích říkají veřejnosti pravdu?
 • odpověď Vedci v mezivládním panelu OSN pro změny klimatu=Rozhodně neříkají veřejnosti pravdu -3:
  • 6.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi Vědci na českých univerzitách=Rozhodně neříkají veřejnosti pravdu -3 na otázku 7. Myslíte si, že vědci pracující v následujících organizacích říkají veřejnosti pravdu?
  • 6.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Vědci v Akademii věd ČR=Rozhodně neříkají veřejnosti pravdu -3 na otázku 7. Myslíte si, že vědci pracující v následujících organizacích říkají veřejnosti pravdu?
 • odpověď Vědci v NASA (Americký národní úřad pro letectví a kosmonautiku)=Rozhodně neříkají veřejnosti pravdu -3:
  • 6.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi Vědci na českých univerzitách=Rozhodně neříkají veřejnosti pravdu -3 na otázku 7. Myslíte si, že vědci pracující v následujících organizacích říkají veřejnosti pravdu?

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Lidé v naší společnosti se často neshodnou, jestli máme zcela ponechat jednotivce, aby za sebe rozhodovali. Jak silně souhlasíte nebo nesouhlasíte s každým z následujících výroků?

2. Lidé v naší společnosti se často neshodnou v názorech na otázku rovnosti a diskriminace. Jak silně souhlasíte nebo nesouhlasíte s každým z následujících výroků?

3. randomizace

4. Potvrďte prosím, že jste si text přečetl/a.

5. Jakou pravděpodobnost přisuzuje dokument IPCC tomu, že dominantní příčinou globálního oteplování pozorovaného ve 20. století byl vliv člověka?

6. Vypište prosím číslem, kolikrát se shoduje barva písma se jménem barvy:

7. Myslíte si, že vědci pracující v následujících organizacích říkají veřejnosti pravdu?

8. A jak závažný je podle Vás v současné chvíli problém změn klimatu? Prosím k odpovědi použijte škálu od 1 do 10, kde 1 znamená, že to vůbec není závažný problém, a 10 znamená, že to je neobyčejně závažný problém.

9. Jak je podle Vašeho názoru pravděpodobné, že dochází ke klimatické změně způsobené člověkem? (Svůj odhad prosím uveďte v procentech.)

10. Jste...

11. Kolik je Vám let? Vypište prosím číslem:

12. Jaké je Vaše nejvyšší dosažené vzdělání?

13. Svou ekonomickou situaci byste označil/a jako:

14. Jsme téměř na konci dotazníku. Zkuste si prosím ještě tipnout hlavní hypotézu tohoto výzkumu...

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Lidé v naší společnosti se často neshodnou, jestli máme zcela ponechat jednotivce, aby za sebe rozhodovali. Jak silně souhlasíte nebo nesouhlasíte s každým z následujících výroků?

2. Lidé v naší společnosti se často neshodnou v názorech na otázku rovnosti a diskriminace. Jak silně souhlasíte nebo nesouhlasíte s každým z následujících výroků?

3. randomizace

4. Potvrďte prosím, že jste si text přečetl/a.

5. Jakou pravděpodobnost přisuzuje dokument IPCC tomu, že dominantní příčinou globálního oteplování pozorovaného ve 20. století byl vliv člověka?

6. Vypište prosím číslem, kolikrát se shoduje barva písma se jménem barvy:

7. Myslíte si, že vědci pracující v následujících organizacích říkají veřejnosti pravdu?

8. A jak závažný je podle Vás v současné chvíli problém změn klimatu? Prosím k odpovědi použijte škálu od 1 do 10, kde 1 znamená, že to vůbec není závažný problém, a 10 znamená, že to je neobyčejně závažný problém.

9. Jak je podle Vašeho názoru pravděpodobné, že dochází ke klimatické změně způsobené člověkem? (Svůj odhad prosím uveďte v procentech.)

10. Jste...

11. Kolik je Vám let? Vypište prosím číslem:

12. Jaké je Vaše nejvyšší dosažené vzdělání?

13. Svou ekonomickou situaci byste označil/a jako:

14. Jsme téměř na konci dotazníku. Zkuste si prosím ještě tipnout hlavní hypotézu tohoto výzkumu...

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Urban, J.Vnímání problémů a kulturní hodnotové orientace (výsledky průzkumu), 2015. Dostupné online na https://vnimani-problemu-a-kulturni.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.