Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Vnímaní reklamy na energetický nápoj Erectus

Vnímaní reklamy na energetický nápoj Erectus

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Michaela brejsova
Šetření:05. 11. 2013 - 20. 11. 2013
Počet respondentů:65
Počet otázek (max/průměr):14 / 14
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:63,5 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.02:58
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Odpovědi respondentů

1. Vaše pohlaví:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žena4061,54 %61,54 %  
muž2538,46 %38,46 %  

Graf

2. Znáte tuto reklamu? http://www.mediaguru.cz/2012/07/sporne-kampane-jedna-nasbirala-az-4-688-stiznosti/pinelli-papez-2/

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne3858,46 %58,46 %  
nevzpomínám si, že bych ji někde viděl/a2132,31 %32,31 %  
ano69,23 %9,23 %  

Graf

3. Přijde vám tato reklama nevhodná?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano3147,69 %47,69 %  
ne1929,23 %29,23 %  
nevím1523,08 %23,08 %  

Graf

4. Vadí vám, že je reklama spojena s postavou papeže?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
je mi to jedno3655,38 %55,38 %  
ano, vadí mi to hodně1726,15 %26,15 %  
ne, nevadí mi tovu1218,46 %18,46 %  

Graf

5. Přijde vám toto reklamní sdělení vtipné?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne3858,46 %58,46 %  
ano2030,77 %30,77 %  
nevím710,77 %10,77 %  

Graf

6. Myslíte si, že je na reklamě vhodný slogan?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne3655,38 %55,38 %  
ano1827,69 %27,69 %  
nevím1116,92 %16,92 %  

Graf

7. Uráží vás toto reklamní sdělení?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne2944,62 %44,62 %  
je mi to jedno2132,31 %32,31 %  
ano812,31 %12,31 %  
nevím710,77 %10,77 %  

Graf

8. Přijde vám tato reklama sexisticka?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano, zcela určitě3756,92 %56,92 %  
nevím1421,54 %21,54 %  
ne, je naprosto v pořádku1421,54 %21,54 %  

Graf

9. Koupili byste si na základě této reklamy daný produkt?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
určitě ne2640 %40 %  
spíše ne2030,77 %30,77 %  
nevím710,77 %10,77 %  
spíše ano57,69 %7,69 %  
možná57,69 %7,69 %  
určitě ano23,08 %3,08 %  

Graf

10. Do jaké věkové skupiny patřite?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
19-265280 %80 %  
27-3557,69 %7,69 %  
36-5046,15 %6,15 %  
0-1834,62 %4,62 %  
51 a více11,54 %1,54 %  

Graf

11. Myslíte si, že jsou reklamy na energetické nápoje spojené se sexuální tématikou?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne4163,08 %63,08 %  
nevím, reklamy na energetické nápoje neznám1421,54 %21,54 %  
ano1015,38 %15,38 %  

Graf

12. Máte z této reklamy pocit, že po vypití tohoto energetického nápoje budete mít lepší sexuální život?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne4873,85 %73,85 %  
ano812,31 %12,31 %  
možná69,23 %9,23 %  
nevím34,62 %4,62 %  

Graf

13. Myslíte si, že je vhodné, aby se firma na energetické nápoje jmenovala Erectus?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne, protože pod tímto názvem si představuji něco jiného než energetický nápoj3249,23 %49,23 %  
je mi to jedno, název pro mě při výběru nehraje roli1929,23 %29,23 %  
ano, je to v pořádku1116,92 %16,92 %  
nevím, o tom jsem nepřemýšlel/a34,62 %4,62 %  

Graf

14. Měla by být tato reklama mezi zakázanými?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne, až takové opatření není potřeba3046,15 %46,15 %  
dle mého názoru je přinejmenším sporná2132,31 %32,31 %  
nemám na to zcela jasný názor913,85 %13,85 %  
ano, zcela určitě57,69 %7,69 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u 2 otázek.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

4. Vadí vám, že je reklama spojena s postavou papeže?

  • odpověď je mi to jedno:
    • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi nevím na otázku 6. Myslíte si, že je na reklamě vhodný slogan?

6. Myslíte si, že je na reklamě vhodný slogan?

  • odpověď ne:
    • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi ano, vadí mi to hodně na otázku 4. Vadí vám, že je reklama spojena s postavou papeže?

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Vaše pohlaví:

2. Znáte tuto reklamu? http://www.mediaguru.cz/2012/07/sporne-kampane-jedna-nasbirala-az-4-688-stiznosti/pinelli-papez-2/

3. Přijde vám tato reklama nevhodná?

4. Vadí vám, že je reklama spojena s postavou papeže?

5. Přijde vám toto reklamní sdělení vtipné?

6. Myslíte si, že je na reklamě vhodný slogan?

7. Uráží vás toto reklamní sdělení?

8. Přijde vám tato reklama sexisticka?

9. Koupili byste si na základě této reklamy daný produkt?

10. Do jaké věkové skupiny patřite?

11. Myslíte si, že jsou reklamy na energetické nápoje spojené se sexuální tématikou?

12. Máte z této reklamy pocit, že po vypití tohoto energetického nápoje budete mít lepší sexuální život?

13. Myslíte si, že je vhodné, aby se firma na energetické nápoje jmenovala Erectus?

14. Měla by být tato reklama mezi zakázanými?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Vaše pohlaví:

2. Znáte tuto reklamu? http://www.mediaguru.cz/2012/07/sporne-kampane-jedna-nasbirala-az-4-688-stiznosti/pinelli-papez-2/

3. Přijde vám tato reklama nevhodná?

4. Vadí vám, že je reklama spojena s postavou papeže?

5. Přijde vám toto reklamní sdělení vtipné?

6. Myslíte si, že je na reklamě vhodný slogan?

7. Uráží vás toto reklamní sdělení?

8. Přijde vám tato reklama sexisticka?

9. Koupili byste si na základě této reklamy daný produkt?

10. Do jaké věkové skupiny patřite?

11. Myslíte si, že jsou reklamy na energetické nápoje spojené se sexuální tématikou?

12. Máte z této reklamy pocit, že po vypití tohoto energetického nápoje budete mít lepší sexuální život?

13. Myslíte si, že je vhodné, aby se firma na energetické nápoje jmenovala Erectus?

14. Měla by být tato reklama mezi zakázanými?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

brejsova, M.Vnímaní reklamy na energetický nápoj Erectus (výsledky průzkumu), 2013. Dostupné online na https://vnimani-reklamy-na-energetic.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.