Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Vnímání ROP Severozápad občany Ústeckého a Karlovarského kraje

Vnímání ROP Severozápad občany Ústeckého a Karlovarského kraje

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Zuzana Brablcová
Šetření:16. 03. 2014 - 19. 03. 2014
Počet respondentů:114
Počet otázek (max/průměr):11 / 9.04
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:po jedné otázce
Návratnost dotazníků:90,6 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.02:10
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dobrý den,

jsem studentkou České zemědělské univerzity a ráda bych Vás poprosila o vyplnění dotazníku ohledně vnímání činnosti Regionálního operačního programu Severozápad občany Ústeckého a Karlovarského kraje.

Děkuji Vám za Váš čas.

 

Děkuji

Zuzana Brablcová

Odpovědi respondentů

1. Znáte Regionální operační program Severozápad?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Anootázka č. 2, Neotázka č. 8].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano9885,96 %85,96 %  
Ne1614,04 %14,04 %  

Graf

2. Zaregistroval(a) jste korupční kauzu s proplácením peněz z Evropské unie v Regionálním operačním programu Severozápad?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Anootázka č. 3, Neotázka č. 8, Nevímotázka č. 8].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano7778,57 %67,54 %  
Ne2121,43 %18,42 %  

Graf

3. Myslíte si, že je k dispozici dostatek informací k průběhu celé kauzy?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne4558,44 %39,47 %  
Ano1823,38 %15,79 %  
Dostatek ano, ale nezajímají mě1012,99 %8,77 %  
Nevím33,9 %2,63 %  
Pravděpodobně ano, postrádám však vůli situaci řešit11,3 %0,88 %  

Graf

4. Myslíte si, že rozumíte celé problematice kauzy?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne4761,04 %41,23 %  
Nevím1620,78 %14,04 %  
Ano79,09 %6,14 %  
nevyznám se v tom11,3 %0,88 %  
je to neprehledne11,3 %0,88 %  
částečně11,3 %0,88 %  
zmatečné, nepřehledné11,3 %0,88 %  
jedná se o korupci11,3 %0,88 %  
klasicka korupce - neprehledne11,3 %0,88 %  
jsem už tou vší korupcí znechucená11,3 %0,88 %  

Graf

5. Souhlasíte s řešením kauzy, kdy pokutu od Evropské komise uhradí Ústecký, resp. Karlovarský kraj?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Anootázka č. 7, Neotázka č. 6, Je mi to jednootázka č. 7, Nevímotázka č. 6].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne4051,95 %35,09 %  
Je mi to jedno1519,48 %13,16 %  
Nevím1316,88 %11,4 %  
Ano911,69 %7,89 %  

Graf

6. Kdo by měl podle Vás pokutu zaplatit?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Nevím1425,45 %12,28 %  
Ministerstvo pro místní rozvoj1425,45 %12,28 %  
Ministerstvo financí1018,18 %8,77 %  
Nikdo, nesouhlasím se zaplacením610,91 %5,26 %  
viníci35,45 %2,63 %  
ten, kdo se korupce účastnil11,82 %0,88 %  
Lidé, kteří nesli odpovědnost za svůj konkrétní úřad11,82 %0,88 %  
odpovědní úředníci+z finančního postihu za korupci11,82 %0,88 %  
ten kdo to nakradl11,82 %0,88 %  
Ten, kdo to zavinil a rozkradl11,82 %0,88 %  
kdo to ukradl11,82 %0,88 %  
vincíci11,82 %0,88 %  
samotný viník11,82 %0,88 %  

Graf

7. Je podle Vás ROP Severozápad přínosem pro Váš kraj?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano5166,23 %44,74 %  
Ne1722,08 %14,91 %  
Nevím911,69 %7,89 %  

Graf

8. V jakém kraji žijete?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Karlovarský kraj5850,88 %50,88 %  
Ústecký kraj5649,12 %49,12 %  

Graf

9. Jaké je Vaše pohlaví?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Muž6153,51 %53,51 %  
Žena5346,49 %46,49 %  

Graf

10. Kolik je Vám let?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
19-294438,6 %38,6 %  
30-454337,72 %37,72 %  
46-592017,54 %17,54 %  
60 a více76,14 %6,14 %  

Graf

11. Jaké je Vaše nejvyšší dosažené vzdělání?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Střední s maturitou5346,49 %46,49 %  
Vysokoškolské3833,33 %33,33 %  
Střední bez maturity1614,04 %14,04 %  
Vyšší odborné54,39 %4,39 %  
Základní21,75 %1,75 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u 2 otázek.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

5. Souhlasíte s řešením kauzy, kdy pokutu od Evropské komise uhradí Ústecký, resp. Karlovarský kraj?

  • odpověď Ne:
    • 2.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ministerstvo financí na otázku 6. Kdo by měl podle Vás pokutu zaplatit?
    • 2.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ministerstvo pro místní rozvoj na otázku 6. Kdo by měl podle Vás pokutu zaplatit?

7. Je podle Vás ROP Severozápad přínosem pro Váš kraj?

  • odpověď Ano:
    • 2.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ministerstvo pro místní rozvoj na otázku 6. Kdo by měl podle Vás pokutu zaplatit?

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Znáte Regionální operační program Severozápad?

2. Zaregistroval(a) jste korupční kauzu s proplácením peněz z Evropské unie v Regionálním operačním programu Severozápad?

3. Myslíte si, že je k dispozici dostatek informací k průběhu celé kauzy?

4. Myslíte si, že rozumíte celé problematice kauzy?

5. Souhlasíte s řešením kauzy, kdy pokutu od Evropské komise uhradí Ústecký, resp. Karlovarský kraj?

6. Kdo by měl podle Vás pokutu zaplatit?

7. Je podle Vás ROP Severozápad přínosem pro Váš kraj?

8. V jakém kraji žijete?

9. Jaké je Vaše pohlaví?

10. Kolik je Vám let?

11. Jaké je Vaše nejvyšší dosažené vzdělání?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Znáte Regionální operační program Severozápad?

2. Zaregistroval(a) jste korupční kauzu s proplácením peněz z Evropské unie v Regionálním operačním programu Severozápad?

3. Myslíte si, že je k dispozici dostatek informací k průběhu celé kauzy?

4. Myslíte si, že rozumíte celé problematice kauzy?

5. Souhlasíte s řešením kauzy, kdy pokutu od Evropské komise uhradí Ústecký, resp. Karlovarský kraj?

6. Kdo by měl podle Vás pokutu zaplatit?

7. Je podle Vás ROP Severozápad přínosem pro Váš kraj?

8. V jakém kraji žijete?

9. Jaké je Vaše pohlaví?

10. Kolik je Vám let?

11. Jaké je Vaše nejvyšší dosažené vzdělání?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Brablcová, Z.Vnímání ROP Severozápad občany Ústeckého a Karlovarského kraje (výsledky průzkumu), 2014. Dostupné online na https://vnimani-rop-severozapad-obca.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.