Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Vnímání různých typů médií spotřebitelem

Vnímání různých typů médií spotřebitelem

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Dana Mussabaeva
Šetření:01. 02. 2011 - 20. 02. 2011
Počet respondentů:55
Počet otázek (max/průměr):13 / 13
Použité ochrany:unikátní IP
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:63,9 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.02:30
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dobrý den,

 prosím o vyplnění následujícího sotazníku, který by měl poskytnout informaci o vnímání různých typů médií spotřebitelem. Děkuji předem za jeho vyplnění. 

Instrukce pro vyplnění dotazníku (nápověda)

 Tento dotazník jsem vytvořila pro výzkum veřejného mínění o médiích a propagace prostřednictvím služeb mediální společnosti. Výsledky poslouží jako podklad pro psaní bakalářské práce na téma: Role mediálního plánování v České republice. 

Odpovědi respondentů

1. Pohlaví

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Žena3869,09 %69,09 %  
Muž1730,91 %30,91 %  

Graf

2. Věk

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
25 – 39 2952,73 %52,73 %  
18 – 24 2341,82 %41,82 %  
40 – 59 35,45 %5,45 %  

Graf

3. Počet osob v domácností

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
1 – 3 4174,55 %74,55 %  
4 a více1425,45 %25,45 %  

Graf

4. Průměrný měsíční příjem

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
10 tis. – 25 tis. 3258,18 %58,18 %  
26 tis. – 40 tis. 1730,91 %30,91 %  
41 tis. a více610,91 %10,91 %  

Graf

5. Druh činnosti

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
student zaměstnanec 2545,45 %45,45 %  
Zaměstnanec2036,36 %36,36 %  
podnikatel814,55 %14,55 %  
hledající práci35,45 %5,45 %  
nezaměstnaný 23,64 %3,64 %  

Graf

6. S jakými reklamními médií se nejčastěji setkáváte?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Internet 4989,09 %89,09 %  
Televize 3461,82 %61,82 %  
Letáky, brožury apod.2443,64 %43,64 %  
Rozhlas1934,55 %34,55 %  
Tisk 1934,55 %34,55 %  

Graf

7. Jaká média dle Vašeho názoru jsou nejvíce účinná?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Televize 3461,82 %61,82 %  
Internet 3054,55 %54,55 %  
Letáky, brožury apod. 1018,18 %18,18 %  
Tisk 916,36 %16,36 %  
Rozhlas 610,91 %10,91 %  

Graf

8. Jaké pocity vyvolávají reklamy v médiích?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Spíše negativní 3258,18 %58,18 %  
Spíše pozitivní1425,45 %25,45 %  
Negativní814,55 %14,55 %  
Pozitivní 11,82 %1,82 %  

Graf

9. Znáte nějaké mediální společnosti v České republice?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
neznám 3767,27 %67,27 %  
znám málo 1323,64 %23,64 %  
nevím, co to je mediální společnost35,45 %5,45 %  
znám jich dost 23,64 %3,64 %  

Graf

10. Pokud ano, které?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
neznam1018,18 %18,18 %  
-610,91 %10,91 %  
žádné610,91 %10,91 %  
ne35,45 %5,45 %  
zadne23,64 %3,64 %  
nevim23,64 %3,64 %  
...23,64 %3,64 %  
023,64 %3,64 %  
т11,82 %1,82 %  
---11,82 %1,82 %  
ostatní odpovědi kukuku
UPC,O2,AK Studio
lol
Mafra
Medea, factum..
neznám žádnou jmenovitě
..........
CT1
OMD,mediscentrum,Globus atc..
nova
nespomeniem si
CET 21, NOVA, PRIMA, RADIO KROKODIL, CESKY ROZHLAS
česká televize,Nova
ami comunications
NEE
Myslíš, že každý rozumí otázce 11 a 12?
tv
GoogleAdwords
EURO RSGC
neviemj
2036,36 %36,36 % 

Graf

11. Myslíte si, že mediální plánování hraje důležitou roli v marketingové činnosti organizace?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano2545,45 %45,45 %  
spíše ano2240 %40 %  
nevím59,09 %9,09 %  
ne23,64 %3,64 %  
spíše ne 11,82 %1,82 %  

Graf

12. Myslíte si, že mediální společnosti jsou mají profesionálnější přístup k mediálnímu plánování, než samotné organizace plánující reklamní kampaň?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše ano 2240 %40 %  
nevím1730,91 %30,91 %  
Ano 814,55 %14,55 %  
ne47,27 %7,27 %  
spíše ne 47,27 %7,27 %  

Graf

13. Zastáváte názor, že mediální činnost organizace hraje významnou roli v propagaci produkce a ke zlepšení image společnosti?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše ano2341,82 %41,82 %  
ano2036,36 %36,36 %  
ne47,27 %7,27 %  
nevím47,27 %7,27 %  
spíše ne 47,27 %7,27 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Nebyly nalezeny žádné zajímavé souvislosti mezi odpovědmi.

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Pohlaví

2. Věk

3. Počet osob v domácností

4. Průměrný měsíční příjem

5. Druh činnosti

6. S jakými reklamními médií se nejčastěji setkáváte?

7. Jaká média dle Vašeho názoru jsou nejvíce účinná?

8. Jaké pocity vyvolávají reklamy v médiích?

9. Znáte nějaké mediální společnosti v České republice?

10. Pokud ano, které?

11. Myslíte si, že mediální plánování hraje důležitou roli v marketingové činnosti organizace?

12. Myslíte si, že mediální společnosti jsou mají profesionálnější přístup k mediálnímu plánování, než samotné organizace plánující reklamní kampaň?

13. Zastáváte názor, že mediální činnost organizace hraje významnou roli v propagaci produkce a ke zlepšení image společnosti?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Pohlaví

2. Věk

3. Počet osob v domácností

4. Průměrný měsíční příjem

5. Druh činnosti

6. S jakými reklamními médií se nejčastěji setkáváte?

7. Jaká média dle Vašeho názoru jsou nejvíce účinná?

8. Jaké pocity vyvolávají reklamy v médiích?

9. Znáte nějaké mediální společnosti v České republice?

10. Pokud ano, které?

11. Myslíte si, že mediální plánování hraje důležitou roli v marketingové činnosti organizace?

12. Myslíte si, že mediální společnosti jsou mají profesionálnější přístup k mediálnímu plánování, než samotné organizace plánující reklamní kampaň?

13. Zastáváte názor, že mediální činnost organizace hraje významnou roli v propagaci produkce a ke zlepšení image společnosti?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Mussabaeva, D.Vnímání různých typů médií spotřebitelem (výsledky průzkumu), 2011. Dostupné online na https://vnimani-ruznych-typu-medii-s.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.