Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > vnímání seniorů teenagery

vnímání seniorů teenagery

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Lenka Lidová
Šetření:28. 11. 2011 - 27. 12. 2011
Počet respondentů:221
Počet otázek (max/průměr):3 / 3
Použité ochrany:unikátní IP
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:68,2 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.02:24
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-3 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Vážení dotazovaní,
Prosím vás o vyplnění této tabulky, která mi poslouží jako podklad k vypracování praktické výzkumné části mé bakalářské práce. Číselná škála 1-5 zobrazuje, jak se váš názor blíží k dané vlastnosti. Tento dotazník je anonymní a bude využit  účely mé kvalifikační práce a pro účely publikace výsledků na vyplnto.cz.

Instrukce pro vyplnění dotazníku (nápověda)

Příklad: Senior je pro mne jednoznačně smutný, označím proto kolonku s v příslušné řádce pod číslem 5.

 

Příklad: Senior je pro mne spíše zábavný, označím proto kolonku v příslušné řádce pod číslem 2.
 

Odpovědi respondentů

1. Senior je pro mne:

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout na každém řádku mezi dvěma odpověďmi.

KritériumŠkálaPrůměr*Rozptyl
pořádný vs. nepořádný1-2-3-4-52.3620.855
hlučný vs. tichý1-2-3-4-53.3441.303
netaktní vs. taktní1-2-3-4-52.911.014
čistý vs. špinavý1-2-3-4-52.6970.944
aktivní vs. pasivní1-2-3-4-53.3081.027
zaostalý vs. moderní1-2-3-4-52.7060.923
krásný vs. ošklivý1-2-3-4-53.1310.612
zbytečný vs. důležitý1-2-3-4-53.6830.995
tolerantní vs. netolerantní1-2-3-4-53.2261.152
bezohledný vs. ohleduplný1-2-3-4-53.1721.02
veselý vs. smutný1-2-3-4-52.950.798
komunikativní vs. nekomunikativní1-2-3-4-52.4030.937
soběstačný vs. nesoběstačný1-2-3-4-53.0680.778
pesimistický vs. optimistický1-2-3-4-52.7470.823
nemocný vs. zdravý1-2-3-4-52.5070.92
zábavný vs. nudný1-2-3-4-52.8640.796
upřímný vs. falešný1-2-3-4-52.190.769
lhostejný vs. zajímající se1-2-3-4-53.4750.928
moudrý vs. hloupý1-2-3-4-52.1670.927
pomalý vs. rychlý1-2-3-4-52.2080.798
sobecký vs. vstřícný1-2-3-4-53.3210.824
ochotný vs. neochotný1-2-3-4-52.6881.093
spokojený vs. nespokojený1-2-3-4-53.3851.033

* S výjimkou škál 1-2-3-4-5 a 1-2-3-4-5-6-7 odpovídají záporné hodnoty prvnímu výrazu.

2. Jaké je Vaše pohlaví?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žena17981 %81 %  
muž4219 %19 %  

Graf

3. Jaký je Váš věk?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
16 - 1918684,16 %84,16 %  
11 - 153515,84 %15,84 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u jedné otázky.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

1. Senior je pro mne:

  • odpověď komunikativní [1-2-3-4-5] nekomunikativní: 1:
    • 4.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi veselý [1-2-3-4-5] smutný: 1 na otázku 1. Senior je pro mne:

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Senior je pro mne:

2. Jaké je Vaše pohlaví?

3. Jaký je Váš věk?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Senior je pro mne:

2. Jaké je Vaše pohlaví?

3. Jaký je Váš věk?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Lidová, L.vnímání seniorů teenagery (výsledky průzkumu), 2011. Dostupné online na https://vnimani-senioru-teenagery.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.