Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Vnímání společenské odpovědnosti firem - Plzeňský Prazdroj a.s.

Vnímání společenské odpovědnosti firem - Plzeňský Prazdroj a.s.

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Jakub Stankovský
Šetření:06. 11. 2010 - 13. 11. 2010
Počet respondentů:116
Počet otázek (max/průměr):14 / 13.03
Použité ochrany:unikátní IP
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:64 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.04:27
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Obracíme se na Vás všechny s prosbou o pomoc při sbírání podkladů pro naši seminární práci v rámci Vysoké školy ekonomické.

Cílem naší práce je zjistit názor a podvědomí lidí o společenské odpovědnosti firem v ČR, v naší práci především hodnotíme společenskou odpovědnost společnosti Plzeňský Prazdroj a.s., kterou všichni znají, ale ne všichni můžou znát její aktivity pro veřejnost.

 

 

 

 

Odpovědi respondentů

1. Pracujete v oboru, který se zabývá PR, výzkumem trhu nebo společenskou odpovědností firem?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne11295,73 %96,55 %  
ano54,27 %4,31 %  

Graf

2. Je důležité, zda se firma chová společensky odpovědně. Jak vnímáte tyto aktivity?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
pozitivně10589,74 %90,52 %  
nevím97,69 %7,76 %  
negativně32,56 %2,59 %  

Graf

3. V čem podle Vás spočívá společenská odpovědnost firem? - stačí v heslech

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

- chování k zaměstnancům - vztah k životnímu prostředí - dobré vztahy s místní správou

- vztah k zaměstnancům, obch. partnerům, živ. prostředí,...

.

Aby klientovi podala pravdivé a neskreslené informace.

aby se starali o své zaměstnance, aby jim do práce nikdo nehcodil opilý, aby neničili životní prostředí a aby si udrželi určitou reprezentativnost

CSR, snaha o ekologii,

Dobrovolnost, dialog se stakeholdery, dlouhodobý charakter, důvěryhodnost.

dodržování lidských práv, ohledy na zatížení životního prostředí, správné hospodaření firmy (podle zákona)...

ekologická,sociální,ekonomická

ekologie transparentnost lidská práva dobročinnost

ekologie

ekologie

ekologie, poctivost, kvalita výrobků

ekologie, zaměstnanci,

etika

Etika, vztah k životnímu prostředí, dodržování lidských práv atd.

férovost, neokrádá,

finanční i nefinanční dary neziskovým organizacím podpora projektů neziskových organizací vypisování projektů pro neziskové organizace

Firma se chová odpovědně vůči zaměstnancům, zákazníkům, životnímu prostředí apod. Je nějakým způsobem prospěšná společnosti.

hřiště pro děti, cyklostezky, charita, ...

charita, zivotni prostredi

charitativní činnost, sponzorství, podpora dodavatelů

je to jen jedna z forem reklamy

minimalizace negativních dopadů na ŽP, podporují region, ve kterém působí, pěstování dobrého vztahu se svými zaměstnanci

napravit škody, které udělá dobré vztahy s okolím

např. enviroment

neškodí životnímu prostředí, poskytuje rovné šance mužům i ženám

nevím

Nevim

nevím co to je

Nezabývat se blbostmi, jako je marketing, mluvit česky a ne špatně česko - anglicky, necpat si do hlavy nesmysly a řídit se vesmírnými zákony.

odpovednost na vlivu k spolecnosti,zivotnimu prostredi,dodrzovani nepsanych dohod a obchodnich zvyku..

odpovědnost za činnost poškozující životní prostředí, odpovědnost vůči zaměstnancům a dalším stakeholders, odmítnutí korupce a jednání v souladu s lidskými právy

odpovědnost za kvalitu výrobků neznečišťovat žp dobročinnost dobré vztahy ve firmě spolupráce s místní komunitou

ohled na životní prostředí, kultura organizace i k vlastním zaměstnancům, veřejně prospěšné iniciativy

ochrana zivotniho prostredi, korektni chovani k zamestnancum, podpora/spoluprace s regionem ve kterem pusobi, dodrzovani zakonu, charitativni akce...vse zalezi na velikosti firmy

outplacement, rekultivace prostředí (po těžkém průmyslu), angažování se v sociálních projektech ("reklama" za pomoc např. postiženým, dětské domovy, lékařské přístroje...)

podpora neziskoveho sektoru ochrana ziv. prostredi

Podpora podnikatelů. Péče o životní prostředí, společnost. Snaha o dobrou pověst.

Podpora volnočasových aktivit zaměstnanců a jejich příbuzných, stejně jako podpora skupin sympatizujících s produkty společnosti, případně podpora uskupení a jedinců nemajících s firmou nic společného. Podpora a financování projektů majících viditelné výsledky, často jsou tyto projekty svázány s regiony, ve kterých dotyčné firmy přispět. Podpora veřejného života a projektů, na které jiní nechtějí přispět, pomáhá společnostem vytvářet dobré jméno a image. Posiluje jejich roli na trhu jako hráče, který se nestará jen o své zájmy. Velmi často se bohužel firmy tzv. společenskými aktivitami snaží zastřít negativní důsledky své činnosti.

pomoc potřebným propagace peče o sebe( přiměje člověka k návštěvě lékaře)

provozovat činnost v souladu se zákony, nepodvádět spotřebitele, neničit životní prostředí, občas udělat něco prospěšného pro společnost

respektování zákonů

Snižování negativního působení jejích produktů a činnosti Zaměstnanecká politika

sociální aktivity, ohled k ŽP, zacházení se zaměstnanci, charita,

sociální- péče o zaměstnance,zaměstnávání lidí se ZTP enviromentální-šetření životního prostředí a přírodních zdrojů ekonomická-placení včas závazků vůči dodavatelům, slušně se k nim chovat -nevydírat je

Spojení strategie firmy s vějšími společenskými aspekty. Zohlednění nejenom maximálního zisku firmy a jejího ekonomického růstu, ale i společenského zájmu a sociálních praktik. Firma není izolovaná jednotka, ale tvoří nedílnou součást společenského celku. Snaha firem chovat se ekonomicky a zároveň eticky a přispívat i ke zlepšení kvality života svých zaměstnanců.

Společenská odpovědnost - lze vztáhnout na oblasti- sociální - zaměstnanci, tvorba a údržba prac.míst, charita regionální - podpora činností regionu - školy, veřejná prostranství , kult. akce ekonomická - poz. výsledek pro vlastní firmu, dodavatele, podpora tuzemských dodavatelů, podpora prodeje výsledků výroby ekologická - tvorba odpadu a zacházení s odpadem, podpora využití druhotných surovin - odpadu z výroby - bioplyn, krmivo apod,...

společenská odpovědnost firem, je chování k zaměstnancům a obchodním partnerům, vnímání jejich potřeb, aby se firma rozvíjela a hlavně zlepšila svůj zisk

transparentnost, dodržování práv a pracovních postupů, ekologie, šetrnost, recyklace

transparentnost, podpora dobrých vztahů v kolektivu (mezi zaměstnanci)

V pozitivním a konstruktivním vztahu k životnímu prostředí, k zaměstnancům a v podpoře takového či obdobného přístupu v celé společnosti.

v přístupu ke společnosti

vliv na okoli ve smyslu ekonomickem, ekologickem a socialnim; reklama v mediich, vztah k zamestnancum, charitativni cinnost

vztah k zaměstnancům, přijatelné pracovní podmínky, dodržování hospodářské soutěže

vztah k zivotnimu prostredi, vliv firmy na spotrebitele, eliminace potencialnich negativnich vlivu spolecnosti, v pripade Prazdroje i zamezeni pozivani alkoholu nezletilymi, charitativni akce

vztah se zaměstnanci ekologie

vztahy k zaměstnacům, obchodním partnerům a dalšímu okolí, vliv na životní prostředí

zachovat dobré jméno firmy - žádné skandály dobře vystupovat na veřejnosti

zachovávat dobré podmínky pro zaměstnance,věnovat se např.charitě a nestále tak budovat dobré jméno firmy.

zbytečně neznečišťovat ŽP - předně zabránit nenávratným změnám, aby jejich výrobky nevedly ke zvýšení kriminality (příp. k ní nepodněcovaly)...

Zohlednění negativních dopadů činnosti Podpora výzkumu Používání šetrných technologií Odpovědnost vůči zaměstnancům

4. Setkali jste se někdy se zprávou o společenské odpovědnosti nějaké firmy?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne6555,56 %56,03 %  
ano5244,44 %44,83 %  

Graf

5. Která oblast společenské odpovědnosti je podle Vašeho názoru nejdůležitější?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
sociální (vztah k zaměstnancům, charita, solidarita, lidská práva)5849,57 %50 %  
enviromentální (životní prostředí, úspora energie, minimalizace odpadu)3832,48 %32,76 %  
ekonomická (odpovědnost k dodavatelům, dodržování hospodářské soutěže)119,4 %9,48 %  
podpora rozvoje regionů (podpora lokálních dodavatelů a tradic)108,55 %8,62 %  

Graf

6. Domníváte se, že pivovary v ČR dbají na společenskou odpovědnost?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nevím7059,83 %60,34 %  
ano3227,35 %27,59 %  
ne1512,82 %12,93 %  

Graf

7. Pracujete pro společnost Plzeňský Prazdroj a.s.?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne10186,32 %87,07 %  
ano1613,68 %13,79 %  

Graf

8. Víte o nějakých akcích, které Plzeňský Prazdroj a.s. v rámci zájmu o společnost pořádá?

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

- Občanská volba - dříve Prazdroj lidem

akce proti řízení pod vlivem alkoholu, zaměstnává starší lidi

ano

ano :)

Ano, je to například program Prazdroj lidem.

ano, nevím, jak se to jmenuje, ale lidé si vybírají jeden projekt a pak to prazdroj spolufinancovává, nebo to možná sám zaplatí. Ale možná si to pletu.

Ano. Nějaké peníze putovaly na povodně, pak jsem slyšel také o jisté nadaci pro lidi (?).

bohužel nic

festival v pivovaru

heslo Na pivo s rozumem (?)

kampaň na pivo s rozumem

na pivo s rozumem

Na pivo s rozumem

Například s mottem Frisco Clubbing everywhere podpořila značka především stěžejní letní taneční festivaly – Love Planet, Colours of Ostrava, Summer of Love a Mácháč (Máchovo jezero). Plzeňský Prazdroj vydává kalendáře. Značka Pilsner Urquell je partnerem mezinárodní fotografické soutěže Lucie Awards. Plzeňský Prazdroj je partnerem Divadla Járy Cimrmana.

ne

ne

ne

ne

ne

ne

ne

ne

ne

ne

ne

ne

ne

ne

ne

ne

ne

ne

ne

ne

ne

NE

ne

ne

ne

ne

ne, nezajímá mne to

Ne.

Ne.

nevím

nevím

nevím,nejsem hospodský tip

nevím.

Pilsner fest

Pilsner fest

Pilsner Fest, Léto s Prazdrojem...

Pilsner Festival

Pivovarské muzeum

Pivovarske muzeum, Zlaty prazdroj

Podíl na Bierfestivalech v různých městech, reklamní akce, předměty, charita - dary pro sdružení Světluška, Paraple,???

podili se na vetsine akci poradanych mestem Plzen nebo Plz.krajem a take ve dvou regionech, kde stoji jeho pivovary, charitativni akce-Paraple, vypisuje prispevky pro ruzne projekty navrzene lidmi, ...

Praydroj lidem, Paraple, Zustan ve hre, Opodvedna konzumace

Prazdroj lidem

Prohlídka pivovaru, různé hudební akce - Slavnosti pivovaru, Pivovarské muzeum

prohlídkové trasy pivovarem pro nezletilé návštěvníky, promile info, Prazdroj lidem - podpora regionu, alkohol za volant nepatří, recyklace všechmožných materiálů, snižování spotřeby vody/energií

Prohlídky pro veřejnost, účast na veletrzích..

Promile INFO

seznámení s filmou pro studenty (návštěvy samotné výrobny)

sponzor ČOVu

sponzor ruznych spl.akci

výroba piva :o)

9. Vnímáte Plzeňský Prazdroj a.s. jako pivovar, který je odpovědnější/zajímá se více o společnost než ostatní?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne8068,38 %68,97 %  
ano3731,62 %31,9 %  

Graf

10. O kterých těchto akcích PP a.s. jste slyšeli?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit více z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Pivovarské muzeum – podpora pivovarniské tradice5859,79 %50 %  
Birell – Zůstaň ve hře5455,67 %46,55 %  
Na pivo s rozumem – akce podporující kvalifikované rozhodnutí o užití alkoholu4849,48 %41,38 %  
140 let Gambrinusu 3334,02 %28,45 %  
České pivo – podpora lokálních zemědělství a dodavatelů2929,9 %25 %  
Běh pro Paraple v Plzni – charitativní akce2828,87 %24,14 %  
Rozšíření historického podzemí v Plzni – podpora města Plzně2323,71 %19,83 %  
Promile INFO 2020,62 %17,24 %  
Program Prazdroj lidem 2020,62 %17,24 %  
Cena Zlatý prazdroj 1919,59 %16,38 %  
Společně za omezení řízení pod vlivem alkoholu 1717,53 %14,66 %  
Staň se dárcem krve – kampaň na podporu dárců krve1616,49 %13,79 %  
SOS Povodně 2009 – finanční podpora zaměstnanců a PP a.s.1212,37 %10,34 %  
Projekt snižování spotřeby vody99,28 %7,76 %  
Veřejná sbírka červená stužka – charitativní akce77,22 %6,03 %  
Šetrné využití energie (Úsporka) – soutěž v úsporách nevýrobních oddělení77,22 %6,03 %  
Optimalizace vypouštění odpadních vod55,15 %4,31 %  
Podpora informovanosti o AIDS/HIV44,12 %3,45 %  
Zaměstnanecká odpovědnost, multikulturní cítění33,09 %2,59 %  
nic11,03 %0,86 %  

Graf

11. Jste aktivní konzument produktů společnosti Plzeňský Prazdroj ? (Produkty: Gambrinus, Pilsner Urquel, Radegast, Birell, Velkopopovický kozel, Master, Frisco, Primus a Klasik, Swist Cola)

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano9177,78 %78,45 %  
ne2622,22 %22,41 %  

Graf

12. Pohlaví

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žena7967,52 %68,1 %  
muž3832,48 %32,76 %  

Graf

13. Věk

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
do 25 let8875,21 %75,86 %  
26 - 35 let1815,38 %15,52 %  
36 - 60 let97,69 %7,76 %  
61 a více let21,71 %1,72 %  

Graf

14. Region, ve kterém aktivně žiji:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Hlavní město Praha4841,03 %41,38 %  
Plzeňský kraj2117,95 %18,1 %  
Středočeský kraj1512,82 %12,93 %  
Jihočeský kraj119,4 %9,48 %  
Jihomoravský kraj43,42 %3,45 %  
Liberecký kraj32,56 %2,59 %  
Moravskoslezský kraj32,56 %2,59 %  
kraj Vysočina32,56 %2,59 %  
Pardubický kraj21,71 %1,72 %  
Ústecký kraj21,71 %1,72 %  
Zlínský kraj21,71 %1,72 %  
Olomoucký kraj10,85 %0,86 %  
Karlovarský kraj10,85 %0,86 %  
Královéhradecký kraj10,85 %0,86 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u 2 otázek.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

10. O kterých těchto akcích PP a.s. jste slyšeli?

  • odpověď Pivovarské muzeum – podpora pivovarniské tradice:
    • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi Rozšíření historického podzemí v Plzni – podpora města Plzně na otázku 10. O kterých těchto akcích PP a.s. jste slyšeli?

14. Region, ve kterém aktivně žiji:

  • odpověď Plzeňský kraj:
    • 5.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi ano na otázku 7. Pracujete pro společnost Plzeňský Prazdroj a.s.?

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Pracujete v oboru, který se zabývá PR, výzkumem trhu nebo společenskou odpovědností firem?

2. Je důležité, zda se firma chová společensky odpovědně. Jak vnímáte tyto aktivity?

4. Setkali jste se někdy se zprávou o společenské odpovědnosti nějaké firmy?

5. Která oblast společenské odpovědnosti je podle Vašeho názoru nejdůležitější?

6. Domníváte se, že pivovary v ČR dbají na společenskou odpovědnost?

7. Pracujete pro společnost Plzeňský Prazdroj a.s.?

8. Víte o nějakých akcích, které Plzeňský Prazdroj a.s. v rámci zájmu o společnost pořádá?

9. Vnímáte Plzeňský Prazdroj a.s. jako pivovar, který je odpovědnější/zajímá se více o společnost než ostatní?

10. O kterých těchto akcích PP a.s. jste slyšeli?

11. Jste aktivní konzument produktů společnosti Plzeňský Prazdroj ? (Produkty: Gambrinus, Pilsner Urquel, Radegast, Birell, Velkopopovický kozel, Master, Frisco, Primus a Klasik, Swist Cola)

12. Pohlaví

13. Věk

14. Region, ve kterém aktivně žiji:

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Pracujete v oboru, který se zabývá PR, výzkumem trhu nebo společenskou odpovědností firem?

2. Je důležité, zda se firma chová společensky odpovědně. Jak vnímáte tyto aktivity?

4. Setkali jste se někdy se zprávou o společenské odpovědnosti nějaké firmy?

5. Která oblast společenské odpovědnosti je podle Vašeho názoru nejdůležitější?

6. Domníváte se, že pivovary v ČR dbají na společenskou odpovědnost?

7. Pracujete pro společnost Plzeňský Prazdroj a.s.?

8. Víte o nějakých akcích, které Plzeňský Prazdroj a.s. v rámci zájmu o společnost pořádá?

9. Vnímáte Plzeňský Prazdroj a.s. jako pivovar, který je odpovědnější/zajímá se více o společnost než ostatní?

10. O kterých těchto akcích PP a.s. jste slyšeli?

11. Jste aktivní konzument produktů společnosti Plzeňský Prazdroj ? (Produkty: Gambrinus, Pilsner Urquel, Radegast, Birell, Velkopopovický kozel, Master, Frisco, Primus a Klasik, Swist Cola)

12. Pohlaví

13. Věk

14. Region, ve kterém aktivně žiji:

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Citace

Stankovský, J.Vnímání společenské odpovědnosti firem - Plzeňský Prazdroj a.s. (výsledky průzkumu), 2010. Dostupné online na https://vnimani-spolecenske-odpovednosti-firem-plzensky-prazdroj-a-s.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.