Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Vnímání společnosti Skanska

Vnímání společnosti Skanska

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Daniel Kos
Šetření:16. 10. 2018 - 25. 10. 2018
Počet respondentů:38
Počet otázek (max/průměr):8 / 6.47
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:49,4 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.01:35
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dobrý den,

Na školní úlohu ohledně image korporátní stavební firmy bych Vás chtěl poprosit o vyplnění následujícího dotazníku ohledně společnosti SKANSKA.

Děkuji za Váš názor a věnovaný čas

Odpovědi respondentů

1. Váš věk?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
19 až 302155,26 %55,26 %  
31 až 601231,58 %31,58 %  
18 a méně37,89 %7,89 %  
61 a více25,26 %5,26 %  

Graf

2. Pracujete ve stavebnictví?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne2360,53 %60,53 %  
Ano, mimo stavbu (projektant, přípravář atd.)821,05 %21,05 %  
Ano, přímo na stavbě (stavbyvedoucí, tech. dozor, dělník atd.)718,42 %18,42 %  

Graf

3. Čemu podle Vás dává společnost SKANSKA větší důležitost oproti konkurenci (1- velmi důležité; 3 - obdobné s konkurencí; 5 - nejméně důležité):

Povinná otázka, respondent se musel u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi „1”, „2”, „3”, „4” a „5”, respondent se musel u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi na dané škále.

PodotázkaPrůměrRozptyl
Zisk2.1841.361
Bezpečnost práce2.3951.344
Nakládání s odpady (ekologie)3.1051.41
Rychlost výstavby3.1321.167
Spolupráce30.684

Graf

4. Má podle vás SKANSKA dobrou pověst?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše souhlasím1847,37 %47,37 %  
spíše nesouhlasím1026,32 %26,32 %  
nevím410,53 %10,53 %  
souhlasím37,89 %7,89 %  
nesouhlasím25,26 %5,26 %  
kokoti12,63 %2,63 %  

Graf

5. Viděl jste někdy propagační materiál (billboard, leták, transparent) společnosti SKANSKA a jak na Vás působila:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Neutrální1436,84 %36,84 %  
Neviděl1231,58 %31,58 %  
Spíše dobrá821,05 %21,05 %  
Líbila se mi25,26 %5,26 %  
Spíše se mi nelíbila25,26 %5,26 %  

Graf

6. Měl jste možnost vidět zařízení staveniště a zaměstanance SKANSKy osobně?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Ano, několikotázka č. 7, Ano, jdnou nebo dvakrátotázka č. 7, Nikdyotázka č. 8].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Nikdy1847,37 %47,37 %  
Ano, několik1539,47 %39,47 %  
Ano, jdnou nebo dvakrát513,16 %13,16 %  

Graf

7. Zaškrtněte možnosti které odpovídají zařízení staveniště dle Vašeho pozorování (1 - naprosto souhlasím; 7 naprosto nesouhlasím; pokud nedokážete odpovědět nezaškrtávejte nic)

Nepovinná otázka, respondent se mohl u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi „1”, „2”, „3”, „4”, „5”, „6” a „7”.

PodotázkaPrůměrRozptyl
Dodržování bezpečnosti práce (oplocení staveniště, nošení ochraných prostředků, zabezpečení stavby)2.1430.551
Možnost třídění odpadu (ne jeden kontejner na veškerý odpad ale více kontejnerů podle vyhazovaného materialu)3.51.85
Samostatný prostor na umývání strojů od betonu3.3332.222
Správné skladování materiálu30.444

Graf

8. Pokud máte jakýkoli mázor či postřeh, který chcete k tématu přidat, tak ho zde napište:

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

......

Hodně státních zakázek, dělají pomalu

Korupční aféru už vám asi nikdo neodpáře....

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Tento dotazník byl vyhodnocen jako nevhodný pro úlohu DZD (s největší pravdědpodobností jej zodpovědělo příliš málo respondentů).

Citace

Kos, D.Vnímání společnosti Skanska (výsledky průzkumu), 2018. Dostupné online na https://vnimani-spolecnosti-skanska.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.