Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Vnímání Studentské Unie UTB

Vnímání Studentské Unie UTB

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Jakub Jan Kučera
Šetření:12. 02. 2012 - 29. 02. 2012
Počet respondentů:214
Počet otázek (max/průměr):23 / 12.84
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:76,8 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.02:53
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-3 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dobrý den,

jsem tajemník Studentské Unie UTB (SU UTB) a ve své ročníkové práci se věnuji propagaci Studentské Unie UTB a vnímání této organizace studenty. Kromě využití v rámci ročníkové práce bude tento výzkum také použit v praxi.

Studentská Unie UTB dlouhodobě spolupracuje se studenty UTB. Vaše zpětná vazba je proto pro nás velmi důležitá a bude mít vliv na určování budoucího směřování SU UTB.

(přestože má dotazník poměrně mnoho otázek, tyto otázky se a větví a některé vynechávají, proto Vám vyplňování nezabere mnoho času)

Děkuji Vám za vyplnění tohoto dotazníku.
Jakub Jan Kučera

Odpovědi respondentů

1. Jste:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Žena13462,62 %62,62 %  
Muž8037,38 %37,38 %  

Graf

2. Jste student(ka) fakulty:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
FaME7233,64 %33,64 %  
FMK6530,37 %30,37 %  
FHS5224,3 %24,3 %  
FT125,61 %5,61 %  
FAI73,27 %3,27 %  
Nestuduji ve Zlíně20,93 %0,93 %  
Nejsem student20,93 %0,93 %  
studovala jsem10,47 %0,47 %  
Studoval jsem FAI v letech 2006-201110,47 %0,47 %  

Graf

3. Na UTB studujete (pracujete) let:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
27233,64 %33,64 %  
17032,71 %32,71 %  
43717,29 %17,29 %  
3167,48 %7,48 %  
5146,54 %6,54 %  
641,87 %1,87 %  
7 a více10,47 %0,47 %  

Graf

4. Znáte Studentskou Unii UTB?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Anootázka č. 5, Neotázka č. 7].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano18084,11 %84,11 %  
Ne3415,89 %15,89 %  

Graf

5. Zúčastnil(a) jste se někdy akce, kterou SU UTB pořádala?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano13474,44 %62,62 %  
Nejsem si jist, že to byla akce SU UTB2513,89 %11,68 %  
Ne2111,67 %9,81 %  

Graf

6. Které činnosti SU vnímáte?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Pořádá párty14077,78 %65,42 %  
Pořádá společenské univerzitní akce10759,44 %50 %  
Informační zdroj o dění na univerzitě skrze sociální sítě a SUPORT.CZ9351,67 %43,46 %  
Obecně zlepšuje studentský život ve Zlíně7240 %33,64 %  
Nemám přehled o činnostech SU126,67 %5,61 %  
Je to uzavřená skupina studentů, kteří se snaží ovlivnit studentský život ve Zlíně pouze ve svůj prospěch84,44 %3,74 %  
Je to nepotřebná organizace63,33 %2,8 %  
...dříve a teď už vím o všech aktivitách :)10,56 %0,47 %  
Studentskou unii nezajímají detašovaná pracoviště univerzity, což je škoda10,56 %0,47 %  
Oni SU nej :)10,56 %0,47 %  

Graf

7. Zajímá Vás činnost studentských organizací?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano1544,12 %7,01 %  
Je mi to jedno1441,18 %6,54 %  
Ne38,82 %1,4 %  
Z důvodu kombinovaného studia pouze okrajově.12,94 %0,47 %  
zatím jsem se s něčím takovým nesetkala, takže nevím12,94 %0,47 %  

Graf

8. Jste, nebo byl(a) jste někdy členem SU UTB?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Anootázka č. 10, Neotázka č. 9].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne14681,11 %68,22 %  
Ano3418,89 %15,89 %  

Graf

9. Uvažoval(a) jste někdy o vstupu do SU UTB?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Neuvažoval(a), nikdy jsem o SU UTB neměl(a) dostatek informací4430,14 %20,56 %  
Neuvažoval(a), podobné organizace mě nezajímají3221,92 %14,95 %  
Uvažoval(a), ale nestal(a) jsem se členem, protože jsem neměl(a) volný čas3121,23 %14,49 %  
Uvažoval(a), ale nestal(a) jsem se členem. Obával(a) jsem se toho, co by mě zde čekalo1510,27 %7,01 %  
Neuvažoval(a), činnosti SU neodpovídají mému přesvědčení a zásadám117,53 %5,14 %  
Uvažoval(a), ale nestal(a) jsem se členem, protože nevím kam dojít, nebo koho kontaktovat64,11 %2,8 %  
Uvažoval(a), ale nestal(a) jsem se členem, protože mě kamarádi odradili21,37 %0,93 %  
nic10,68 %0,47 %  
Uvažovala, ale SU mi přijde spíš jako FMK záležitost a nemám pocit, že by příliš stáli o lidi z jiných fakult.10,68 %0,47 %  
jsem dálkový student a nevím, zda se vůbec také můžu zapojit10,68 %0,47 %  
Neuvažoval10,68 %0,47 %  
ne, nemám na to čas10,68 %0,47 %  

Graf

10. Pokud jste byl(a) členem SU, proč jste odešel(odešla)?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
JSEM STÁLE ČLENEM(ČLENKOU)2779,41 %12,62 %  
Na SU už mi nevyšel čas kvůli práci, škole nebo jiným zájmům38,82 %1,4 %  
Byl(a) jsem zklamán(a) prostředím v SU25,88 %0,93 %  
Činnosti v SU mě nenaplňovaly a nebavily12,94 %0,47 %  
spíš jsem jen sem tam vypomáhala, takže oficiálně jsem členem nebyla12,94 %0,47 %  

Graf

11. Kam byste se obrátil(a), pokud byste chtěl(a) kontaktovat členy SU

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Hledal(a) bych internetové stránky7148,63 %33,18 %  
Hledal(a) bych na Facebooku5739,04 %26,64 %  
Někteří z mých přátel jsou členové SU UTB, obrátil(a) bych se na ně5336,3 %24,77 %  
Zeptal(a) bych se známých5134,93 %23,83 %  
Kontaktoval(a) bych členy SU na některé z jejich akcí1812,33 %8,41 %  
Zeptal(a) bych se akademických pracovníků univerzity64,11 %2,8 %  

Graf

12. SU UTB je elitářská organizace (tz., že je pouze pro vyvolené)

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nesouhlasím2367,65 %10,75 %  
spíše nesouhlasím926,47 %4,21 %  
spíše souhlasím12,94 %0,47 %  
souhlasím12,94 %0,47 %  

Graf

13. Studentská Unie UTB je elitářská organizace (tz., že je pouze pro vyvolené)

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nevím4832,88 %22,43 %  
spíše nesouhlasím3523,97 %16,36 %  
nesouhlasím3423,29 %15,89 %  
spíše souhlasím2215,07 %10,28 %  
souhlasím74,79 %3,27 %  

Graf

14. Dle vašeho názoru:

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout na každém řádku mezi dvěma odpověďmi.

KritériumŠkálaPrůměr*Rozptyl
Studentská Unie UTB dbá na názory svých členů vs. Studentská Unie UTB je vedena direktivně, bez ohledu na běžné členy2-1-0-1-2-0.6990.758

* S výjimkou škál 1-2-3-4-5 a 1-2-3-4-5-6-7 odpovídají záporné hodnoty prvnímu výrazu.

15. Dle vašeho názoru:

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout na každém řádku mezi dvěma odpověďmi.

KritériumŠkálaPrůměr*Rozptyl
SU UTB dbá na názory svých členů vs. SU UTB je vedena direktivně, bez ohledu na běžné členy2-1-0-1-2-1.6180.354

* S výjimkou škál 1-2-3-4-5 a 1-2-3-4-5-6-7 odpovídají záporné hodnoty prvnímu výrazu.

16. Vstoupit do SU UTB je podle Vás:

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout na každém řádku mezi dvěma odpověďmi.

KritériumŠkálaPrůměr*Rozptyl
snadné vs. komplikované2-1-0-1-2-1.9410.055

* S výjimkou škál 1-2-3-4-5 a 1-2-3-4-5-6-7 odpovídají záporné hodnoty prvnímu výrazu.

17. Novým podnětům a myšlenkám je Studentská Unie UTB podle Vás:

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout na každém řádku mezi dvěma odpověďmi.

KritériumŠkálaPrůměr*Rozptyl
otevřená vs. uzavřená2-1-0-1-2-1.1160.815

* S výjimkou škál 1-2-3-4-5 a 1-2-3-4-5-6-7 odpovídají záporné hodnoty prvnímu výrazu.

18. Novým podnětům a myšlenkám je SU UTB podle Vás:

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout na každém řádku mezi dvěma odpověďmi.

KritériumŠkálaPrůměr*Rozptyl
otevřená vs. uzavřená2-1-0-1-2-1.8820.104

* S výjimkou škál 1-2-3-4-5 a 1-2-3-4-5-6-7 odpovídají záporné hodnoty prvnímu výrazu.

19. Novým členům je Studentská Unie UTB podle Vás:

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout na každém řádku mezi dvěma odpověďmi.

KritériumŠkálaPrůměr*Rozptyl
otevřená vs. uzavřená2-1-0-1-2-0.8010.981

* S výjimkou škál 1-2-3-4-5 a 1-2-3-4-5-6-7 odpovídají záporné hodnoty prvnímu výrazu.

20. Zkušenosti nabyté ze členství Studentské Unie UTB jsou podle Vás:

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout na každém řádku mezi dvěma odpověďmi.

KritériumŠkálaPrůměr*Rozptyl
hodnotné vs. zanedbatelné2-1-0-1-2-0.5820.983

* S výjimkou škál 1-2-3-4-5 a 1-2-3-4-5-6-7 odpovídají záporné hodnoty prvnímu výrazu.

21. Zkušenosti nabyté ze členství SU UTB jsou podle mě:

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout na každém řádku mezi dvěma odpověďmi.

KritériumŠkálaPrůměr*Rozptyl
hodnotné vs. zanedbatelné2-1-0-1-2-1.6180.354

* S výjimkou škál 1-2-3-4-5 a 1-2-3-4-5-6-7 odpovídají záporné hodnoty prvnímu výrazu.

22. Napište prosím, jaké jsou podle Vás podmínky členství Studentské Unie.

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

-byt student UTB -mit zajem si neco malo zkusit (jednou za pul roku zorganizovat s kamaradama akci -spirala, anti-ples..)

aktivita, všeobecný zájem

Asi neflákat to a věnovat se tomu.

být aktivní a mít nápady

být student

Být studentem UTB

být studentem UTB

byt studentem utb a chtit delat neco navic

být studentem UTB a chtít se zapojit

Být studentem UTB, zajímat se o chod školy a o zlepšení života studentů.

být studentem UTB?

Být studentem UTB.

dobrý prospěch, nápady, obětování volného času

Chuť dělat něco pro univerzitu, podílet se na rozhodování věcí, co se týkají studentů

chuť se něčím zabývat, zodpovědnost, nové nápady, kreativita,...

kdo projeví zájem

mít čas v pondělí večer :-D a zaujetí pro věc

mít nápady

Musel bych kontaktovat některého ze členů a zeptat se.

Nemám informace

nemám zdání, nezajimal jsem se o to.

netuším

neviem

neviem asi byť študentom UTB

nevím

nevim

nevím

Nevím

Nevím

nevím

nevím, nezajímal jsem se o členství

Nevím, nikdy jsem nezjišťovala

nevím. A také nevím proč, když jsem na začátku zatrhl, že nemám téměř žádné potuchy o SU, se mě nadále ptáte na takové věci, jestli je SU uzavřená či otevřená vůči tomu či onomu. Prostě nevím, tak dám zlatý střed a nemusí to být přitom pravda, takže to trochu může zkreslit konečné výsledky.

pratelstvi se cleny?

Přísaha vlastní krví :-))

spolupráce, aktivita, svědomitost

status studenta

student utb

studovat na univerzitě

studovat na UTB a mít zájem vstoupit do Studentské Unie

studovat, pít, žít

ty sami jak aisec

Věk, aktivní studium UTB.

volný čas, chuť pracovat, společenskost

Zájem o dění na škole, mít vybraný nějaký obor, ve kterém je člen dobrý a "hodí" se to do SU.

Žádné, pouze chuť spolupracovat na různých akcích a činnostech SU.

23. Napište prosím, jaká je podle Vás náplň práce členů a jaké za to dostávají benefity.

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

-zkusit si v tymu zorganizovat akci -bohuzel k tomu nedostanou zadne poradne instrukce, tipy a vzdelani-tak aby akce mely hladky prubeh -cerpaji pouze ze svych zkusenosti (napr. v aiesecu tato skoleni delaji firmy a jsou v kontaktu se zahranicim, delaji narodni i mezinarodni konference a muzou vyjet do zahranici) -benefity-zviditelni se mezi vyucujicimi na UTB -neco malo si zkusi -maji kamose i z jinych fakult/rocniku

bez benefit

Jednání s fakultami, zpestřování studentského života, a jiné

Každá skupina členů se věnuje něčemu (menze, různým akcím), benefity - zkušenosti

komunikace mezi skolou a sutendy, obecné informování o dění a případné ovlivnování dění. benefity nejspiš zadne... pouze zkušenosti

kromě akcí v kanclu je to propagace vlastních akcí, jejich pořádání, reporty

Mluvit za studenty, jednat s vedením školy jejich jménem. Mají informace z první ruky.

Náplň - hledat a předávat hodnotné informace, pořádat kulturní/společenské/sportovní akce. Benefity - radost z dobře odvedené práce.

Náplň práce je hájit zájmy studentů ve všech ohledech, nejspíš bez nějakých větších benefitů.

náplň: podle toho čemu se v SU věnuje, benefity: převážně nefinanční, případně mimořádne stipendium

Nemám informace

není to práce jako taková, je to spolek, který vymýšlí projekty, realizuje je atd., ale promiň prací bych to nenazval ani omylem. Prostě volnočasovka, ano stojí to úsilí, to nepopírám. Ale tvoříte z toho poslední dobou společenstvo, které je mi čím dál víc nesympatické. Má spoustu členů, kteří jsou OK, ale najdou se i takový, kteří se honosí všude svým postem, krapet si hrají na elitu školy a při tom neznamenají nic víc než řadový student. Máte dobré nápady, pořádáte dobré párty, ale nehrajte si na bohy! Je to trapné ;) Nezapomínejte, že studenti, kteří chodí na vaše akce, nejsou o nic horší než vy a pořádně si jich važte, protože až se o vás přestanou zajímat, bude to s unií hodně špatné ;) A těch milion papírů zbytečně rozhozených po celém UTB? 15 000 vyhozených do vzduchu...

neviem

nevím

nevim

nevím

Nevím

Nevím

nevím

no idea

o benefitech nevím, organizace akcí a párty, informační zdroj pro studenty, komunikace s UTB

organizace akcí, zjišťování názorů studentů na to či ono, zlepšování kvality "života" na UTB

organizace akcí, zlepšování studentského prostředí, informovat studenty o novinkách ohledně školství.... žádné, dělají to dobrovolně

organizovani party akci pro studenty, IT, PR, Finance, vedení organizace a projektů

Organizování studentských akcí, benefit - získání kreditů

Organizovat různé akce a získávat i příspěvky. Benefit v podobě volného vstupu na určitou akci.

organizují, benefity asi žádné, jen zkušenosti

pořádají různé akce, dělají to dobrovolně...benefity-například vstup zdarma na akce

pořádání akcí

pořádání akcí, benefity dostat se do backstage

pořádat akce + si to můžou napsat do CV

Pořádat párty a jiné akce, SUPORT, Facebook SU apod.. Benefity - zkušenosti, něco do CV, body k dostání se na Erasmus.

prostředník mezi studenty a vedením fakulty

předpokládám, že benefitem jsou nabyté zkušenosti - podílení se na akcích, projektech, zkušenosti z týmové práce, fundrisingu, organizační dovednosti...

připravovat párty - odměna pivo ;-)

studují, pijí, žijou

SU je naprosto zbytečná. Jejich členy pouze podporuje v názoru, že členstvím "něco dělají". Ve skutečnosti je však SU pouze na to, aby se studenti nedostali do kontaktu s "krutou realitou". velmi se těším, až uvidím některé členy této organizace v praxi. Teď si myslí, že svou účastí v takové organizaci mají vyhráno, a že na ně všichni čekají.

ty sami jak aisec

Válet si šunky a mít výhody při zápočtech a zkouškách :-)) Ne, dělám srandu, moc toho nevím.

Všechno spojené s pořádáním akcí, zájem o dění na UTB. Benefity nevím... asi nějaký volňásky, nějaká ta útrata na akcích...

zabývání se danými problémy, zlepšování,...

Zajišťování a pomáhání s různými akcemi. Domnívám se, že benefitem jsou pouze nabyté zkušenosti.

zapojit se do projektů, benefity - zkušenosti, volný vstup

Zjišťování informací od studentů, vyučujících a dalších, vymýšlení inovací, akcí a mnoho dalšího. Podle mě za to nemají nějaké benefity...jedině tak uznání a získávání zkušeností.

zkušenosti

zlepšovať študentsky život ostatným, a benefity určite nejake sú-penažné, kontakty

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u 5 otázek.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

4. Znáte Studentskou Unii UTB?

 • odpověď Ne:
  • 6.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ano na otázku 7. Zajímá Vás činnost studentských organizací?
  • 6.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi Je mi to jedno na otázku 7. Zajímá Vás činnost studentských organizací?

5. Zúčastnil(a) jste se někdy akce, kterou SU UTB pořádala?

 • odpověď Ano:
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi JSEM STÁLE ČLENEM(ČLENKOU) na otázku 10. Pokud jste byl(a) členem SU, proč jste odešel(odešla)?
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi nesouhlasím na otázku 12. SU UTB je elitářská organizace (tz., že je pouze pro vyvolené)
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi snadné [2-1-0-1-2] komplikované: -2 na otázku 16. Vstoupit do SU UTB je podle Vás:
  • zobrazit další souvislosti
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi SU UTB dbá na názory svých členů [2-1-0-1-2] SU UTB je vedena direktivně, bez ohledu na běžné členy: -2 na otázku 15. Dle vašeho názoru:
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi otevřená [2-1-0-1-2] uzavřená: -2 na otázku 18. Novým podnětům a myšlenkám je SU UTB podle Vás:
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi hodnotné [2-1-0-1-2] zanedbatelné: -2 na otázku 21. Zkušenosti nabyté ze členství SU UTB jsou podle mě:
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ano na otázku 8. Jste, nebo byl(a) jste někdy členem SU UTB?

8. Jste, nebo byl(a) jste někdy členem SU UTB?

 • odpověď Ano:
  • 6.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi JSEM STÁLE ČLENEM(ČLENKOU) na otázku 10. Pokud jste byl(a) členem SU, proč jste odešel(odešla)?
  • 6.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi nesouhlasím na otázku 12. SU UTB je elitářská organizace (tz., že je pouze pro vyvolené)
  • 6.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi snadné [2-1-0-1-2] komplikované: -2 na otázku 16. Vstoupit do SU UTB je podle Vás:
  • zobrazit další souvislosti
  • 6.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi SU UTB dbá na názory svých členů [2-1-0-1-2] SU UTB je vedena direktivně, bez ohledu na běžné členy: -2 na otázku 15. Dle vašeho názoru:
  • 6.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi otevřená [2-1-0-1-2] uzavřená: -2 na otázku 18. Novým podnětům a myšlenkám je SU UTB podle Vás:
  • 6.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi hodnotné [2-1-0-1-2] zanedbatelné: -2 na otázku 21. Zkušenosti nabyté ze členství SU UTB jsou podle mě:

16. Vstoupit do SU UTB je podle Vás:

 • odpověď snadné [2-1-0-1-2] komplikované: -2:
  • 6.4x vetší pravděpodobnost při odpovědi nesouhlasím na otázku 12. SU UTB je elitářská organizace (tz., že je pouze pro vyvolené)
  • 6.4x vetší pravděpodobnost při odpovědi SU UTB dbá na názory svých členů [2-1-0-1-2] SU UTB je vedena direktivně, bez ohledu na běžné členy: -2 na otázku 15. Dle vašeho názoru:
  • 6.4x vetší pravděpodobnost při odpovědi hodnotné [2-1-0-1-2] zanedbatelné: -2 na otázku 21. Zkušenosti nabyté ze členství SU UTB jsou podle mě:
  • zobrazit další souvislosti
  • 6.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ano na otázku 8. Jste, nebo byl(a) jste někdy členem SU UTB?
  • 6.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi otevřená [2-1-0-1-2] uzavřená: -2 na otázku 18. Novým podnětům a myšlenkám je SU UTB podle Vás:
  • 6.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi JSEM STÁLE ČLENEM(ČLENKOU) na otázku 10. Pokud jste byl(a) členem SU, proč jste odešel(odešla)?

18. Novým podnětům a myšlenkám je SU UTB podle Vás:

 • odpověď otevřená [2-1-0-1-2] uzavřená: -2:
  • 6.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi SU UTB dbá na názory svých členů [2-1-0-1-2] SU UTB je vedena direktivně, bez ohledu na běžné členy: -2 na otázku 15. Dle vašeho názoru:
  • 6.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi nesouhlasím na otázku 12. SU UTB je elitářská organizace (tz., že je pouze pro vyvolené)
  • 6.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi hodnotné [2-1-0-1-2] zanedbatelné: -2 na otázku 21. Zkušenosti nabyté ze členství SU UTB jsou podle mě:

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Jste:

2. Jste student(ka) fakulty:

3. Na UTB studujete (pracujete) let:

4. Znáte Studentskou Unii UTB?

5. Zúčastnil(a) jste se někdy akce, kterou SU UTB pořádala?

6. Které činnosti SU vnímáte?

7. Zajímá Vás činnost studentských organizací?

8. Jste, nebo byl(a) jste někdy členem SU UTB?

9. Uvažoval(a) jste někdy o vstupu do SU UTB?

10. Pokud jste byl(a) členem SU, proč jste odešel(odešla)?

11. Kam byste se obrátil(a), pokud byste chtěl(a) kontaktovat členy SU

12. SU UTB je elitářská organizace (tz., že je pouze pro vyvolené)

13. Studentská Unie UTB je elitářská organizace (tz., že je pouze pro vyvolené)

14. Dle vašeho názoru:

16. Vstoupit do SU UTB je podle Vás:

17. Novým podnětům a myšlenkám je Studentská Unie UTB podle Vás:

18. Novým podnětům a myšlenkám je SU UTB podle Vás:

19. Novým členům je Studentská Unie UTB podle Vás:

20. Zkušenosti nabyté ze členství Studentské Unie UTB jsou podle Vás:

21. Zkušenosti nabyté ze členství SU UTB jsou podle mě:

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Jste:

2. Jste student(ka) fakulty:

3. Na UTB studujete (pracujete) let:

4. Znáte Studentskou Unii UTB?

5. Zúčastnil(a) jste se někdy akce, kterou SU UTB pořádala?

6. Které činnosti SU vnímáte?

7. Zajímá Vás činnost studentských organizací?

8. Jste, nebo byl(a) jste někdy členem SU UTB?

9. Uvažoval(a) jste někdy o vstupu do SU UTB?

10. Pokud jste byl(a) členem SU, proč jste odešel(odešla)?

11. Kam byste se obrátil(a), pokud byste chtěl(a) kontaktovat členy SU

12. SU UTB je elitářská organizace (tz., že je pouze pro vyvolené)

13. Studentská Unie UTB je elitářská organizace (tz., že je pouze pro vyvolené)

14. Dle vašeho názoru:

16. Vstoupit do SU UTB je podle Vás:

17. Novým podnětům a myšlenkám je Studentská Unie UTB podle Vás:

18. Novým podnětům a myšlenkám je SU UTB podle Vás:

19. Novým členům je Studentská Unie UTB podle Vás:

20. Zkušenosti nabyté ze členství Studentské Unie UTB jsou podle Vás:

21. Zkušenosti nabyté ze členství SU UTB jsou podle mě:

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Jan Kučera, J.Vnímání Studentské Unie UTB (výsledky průzkumu), 2012. Dostupné online na https://vnimani-studentske-unie-utb.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.