Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Vnímání televizní reklamy lidmi se sluchovým znevýhodněním.

Vnímání televizní reklamy lidmi se sluchovým znevýhodněním.

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Kordula Kratochvílová
Šetření:29. 12. 2013 - 28. 01. 2014
Počet respondentů:117
Počet otázek (max/průměr):11 / 9.09
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:81,2 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.01:45
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Odpovědi respondentů

1. Jste:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žena6353,85 %53,85 %  
muž5446,15 %46,15 %  

Graf

2. Jste:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [zcela neslyšícíotázka č. 3, uživatel sluchové kompenzační pomůckyotázka č. 3, nemám žádnou sluchovou dysfunkci → konec dotazníku, ani jedna z nabízených odpovědíotázka č. 3].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
zcela neslyšící5748,72 %48,72 %  
uživatel sluchové kompenzační pomůcky4135,04 %35,04 %  
nemám žádnou sluchovou dysfunkci1613,68 %13,68 %  
ani jedna z nabízených odpovědí32,56 %2,56 %  

Graf

3. Sledujete TV reklamy?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [anootázka č. 4, neotázka č. 4, někdy/občas/zřídkaotázka č. 4, ano, nic jiného mi nezbýváotázka č. 4].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
někdy/občas/zřídka4342,57 %36,75 %  
ano, nic jiného mi nezbývá2827,72 %23,93 %  
ano1615,84 %13,68 %  
ne1413,86 %11,97 %  

Graf

4. Rozumíte všemu v reklamách?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne3740,22 %31,62 %  
ano, ale pouze těm, které dávají smysl i bez zvukových efektů3032,61 %25,64 %  
ano, ale pouze s kompenzační pomůckou1718,48 %14,53 %  
ano1010,87 %8,55 %  
reklamy jsou hlasitější než ostatní pořady11,09 %0,85 %  
chci titulky, protoze reklama mluvi, ja nerozumnela11,09 %0,85 %  
myslím na něco jiného11,09 %0,85 %  
nevnímám je11,09 %0,85 %  
Je to asi tak jako byste se zeptali slepého, zda vše viděl v reklamách11,09 %0,85 %  
U některých následujících otázek bych byla uvítala možnost dovysvětlení, proč jsem odpovídala tak - a ne jinak... 11,09 %0,85 %  

Graf

5. Jste pro zavedení povinného titulkování reklam?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano4650,55 %39,32 %  
ne2527,47 %21,37 %  
nevím2021,98 %17,09 %  

Graf

6. Které titulky pro reklamu byste upřednostnil/a ?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
otevřené6065,93 %51,28 %  
skryté (teletext 888)3134,07 %26,5 %  

Graf

7. Berete v potaz televizní reklamu při rozhodování o koupi produktu?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
pouze někdy3437,36 %29,06 %  
ne3235,16 %27,35 %  
ano1314,29 %11,11 %  
nevím1213,19 %10,26 %  

Graf

8. Dělají na vás lepší dojem reklamy, které mají jasný význam i bez možnosti poslechu zvukového efektu, než reklamy, které bez zvukového efektu nejsou zcela zřejmé?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano6065,93 %51,28 %  
nevím1718,68 %14,53 %  
ne1415,38 %11,97 %  

Graf

9. Byly by pro Vás titulkované reklamy zajímavější?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano4246,15 %35,9 %  
někdy1920,88 %16,24 %  
ne1920,88 %16,24 %  
nevím1112,09 %9,4 %  

Graf

10. Jakou komunikaci upřednostňujete?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
český jazyk7986,81 %67,52 %  
český znakový jazyk55,49 %4,27 %  
znakovaná čeština44,4 %3,42 %  
jiný33,3 %2,56 %  

Graf

11. V jakém věkovém rozhraní se pohybujete?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
27-453134,07 %26,5 %  
60 a více2527,47 %21,37 %  
18-261920,88 %16,24 %  
46-601516,48 %12,82 %  
méně než 1811,1 %0,85 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u 2 otázek.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

6. Které titulky pro reklamu byste upřednostnil/a ?

  • odpověď otevřené:
    • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi ano na otázku 7. Berete v potaz televizní reklamu při rozhodování o koupi produktu?

8. Dělají na vás lepší dojem reklamy, které mají jasný význam i bez možnosti poslechu zvukového efektu, než reklamy, které bez zvukového efektu nejsou zcela zřejmé?

  • odpověď ano:
    • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi ano na otázku 7. Berete v potaz televizní reklamu při rozhodování o koupi produktu?

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Jste:

3. Sledujete TV reklamy?

4. Rozumíte všemu v reklamách?

5. Jste pro zavedení povinného titulkování reklam?

6. Které titulky pro reklamu byste upřednostnil/a ?

7. Berete v potaz televizní reklamu při rozhodování o koupi produktu?

8. Dělají na vás lepší dojem reklamy, které mají jasný význam i bez možnosti poslechu zvukového efektu, než reklamy, které bez zvukového efektu nejsou zcela zřejmé?

9. Byly by pro Vás titulkované reklamy zajímavější?

10. Jakou komunikaci upřednostňujete?

11. V jakém věkovém rozhraní se pohybujete?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Jste:

3. Sledujete TV reklamy?

4. Rozumíte všemu v reklamách?

5. Jste pro zavedení povinného titulkování reklam?

6. Které titulky pro reklamu byste upřednostnil/a ?

7. Berete v potaz televizní reklamu při rozhodování o koupi produktu?

8. Dělají na vás lepší dojem reklamy, které mají jasný význam i bez možnosti poslechu zvukového efektu, než reklamy, které bez zvukového efektu nejsou zcela zřejmé?

9. Byly by pro Vás titulkované reklamy zajímavější?

10. Jakou komunikaci upřednostňujete?

11. V jakém věkovém rozhraní se pohybujete?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Kratochvílová, K.Vnímání televizní reklamy lidmi se sluchovým znevýhodněním. (výsledky průzkumu), 2014. Dostupné online na https://vnimani-televizni-reklamy-li.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.