Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Vnímání televizní reklamy sluchově postiženými lidmi.

Vnímání televizní reklamy sluchově postiženými lidmi.

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Kordula Kratochvílová
Šetření:12. 12. 2013 - 28. 12. 2013
Počet respondentů:60
Počet otázek (max/průměr):11 / 6.47
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:64,4 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.01:09
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Tento dotazník slouží pro výzkum, jehož výsledky budou použity mj. pro zpracování seminární práce zabývající se vlivem reklamy na sluchově postižené občany. Předem děkuji všem zúčastněným.

Odpovědi respondentů

1. Jste:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žena3660 %60 %  
muž2440 %40 %  

Graf

2. Jste:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [zcela neslyšícíotázka č. 3, uživatel sluchové kompenzační pomůckyotázka č. 3, nemám žádnou sluchovou dysfunkci → konec dotazníku, ani jedna z nabízených odpovědíotázka č. 3].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nemám žádnou sluchovou dysfunkci2643,33 %43,33 %  
zcela neslyšící1728,33 %28,33 %  
uživatel sluchové kompenzační pomůcky1220 %20 %  
ani jedna z nabízených odpovědí58,33 %8,33 %  

Graf

3. Sledujete TV reklamy?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [anootázka č. 4, ne → konec dotazníku, občas/někdy/zřídkaotázka č. 4, ano, nic jiného mi nezbýváotázka č. 4].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
občas/někdy/zřídka1852,94 %30 %  
ano, nic jiného mi nezbývá720,59 %11,67 %  
ano514,71 %8,33 %  
ne411,76 %6,67 %  

Graf

4. Rozumíte všemu v reklamách?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano, ale pouze těm, které dávají smysl i bez zvukových efektů1343,33 %21,67 %  
ano, ale pouze s kompenzační pomůckou723,33 %11,67 %  
ne516,67 %8,33 %  
ano516,67 %8,33 %  
rozuměla bych, ale bohužel nemáme k TV sluchátka, tak TV je bez zvuku kvůli sousedům, ať jim nejsme hluční. Jen na internetu v notebooku slyšíme - máme připojená sluchátka.13,33 %1,67 %  
Pokud tam je napsáno na co je ta věc.13,33 %1,67 %  
přemyšlím o čem zvuku13,33 %1,67 %  
nevnimam je13,33 %1,67 %  

Graf

5. Jste pro zavedení povinného titulkování reklam?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [anootázka č. 6, neotázka č. 7, nevímotázka č. 6].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano1860 %30 %  
ne620 %10 %  
nevím620 %10 %  

Graf

6. Které titulky pro reklamu byste upřednostnil/a ?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
otevřené1458,33 %23,33 %  
skryté (teletext 888)1041,67 %16,67 %  

Graf

7. Berete v potaz televizní reklamu při rozhodování o koupi produktu?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne1240 %20 %  
pouze někdy1033,33 %16,67 %  
nevím620 %10 %  
ano26,67 %3,33 %  

Graf

8. Dělají na vás lepší dojem reklamy, které mají jasný význam i bez možnosti poslechu zvukového efektu, než reklamy, které bez zvukového efektu nejsou zcela zřejmé?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano1756,67 %28,33 %  
nevím1033,33 %16,67 %  
ne310 %5 %  

Graf

9. Byly by pro Vás titulkované reklamy zajímavější?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano1653,33 %26,67 %  
někdy620 %10 %  
nevím413,33 %6,67 %  
ne413,33 %6,67 %  

Graf

10. Jakou komunikaci upřednostňujete?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [český jazykotázka č. 11, český znakový jazykotázka č. 11, znakovaná češtinaotázka č. 11, jinýotázka č. 11].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
český jazyk2480 %40 %  
český znakový jazyk620 %10 %  

Graf

11. V jakém věkovém rozhraní se pohybujete?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
18-261136,67 %18,33 %  
27-45826,67 %13,33 %  
60 a více620 %10 %  
46-60413,33 %6,67 %  
méně než 1813,33 %1,67 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u jedné otázky.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

10. Jakou komunikaci upřednostňujete?

  • odpověď český jazyk:
    • 2.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi uživatel sluchové kompenzační pomůcky na otázku 2. Jste:
    • 2.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi ne na otázku 7. Berete v potaz televizní reklamu při rozhodování o koupi produktu?
    • 2.4x vetší pravděpodobnost při odpovědi ano na otázku 8. Dělají na vás lepší dojem reklamy, které mají jasný význam i bez možnosti poslechu zvukového efektu, než reklamy, které bez zvukového efektu nejsou zcela zřejmé?

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Jste:

3. Sledujete TV reklamy?

4. Rozumíte všemu v reklamách?

5. Jste pro zavedení povinného titulkování reklam?

6. Které titulky pro reklamu byste upřednostnil/a ?

7. Berete v potaz televizní reklamu při rozhodování o koupi produktu?

8. Dělají na vás lepší dojem reklamy, které mají jasný význam i bez možnosti poslechu zvukového efektu, než reklamy, které bez zvukového efektu nejsou zcela zřejmé?

9. Byly by pro Vás titulkované reklamy zajímavější?

10. Jakou komunikaci upřednostňujete?

11. V jakém věkovém rozhraní se pohybujete?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Jste:

3. Sledujete TV reklamy?

4. Rozumíte všemu v reklamách?

5. Jste pro zavedení povinného titulkování reklam?

6. Které titulky pro reklamu byste upřednostnil/a ?

7. Berete v potaz televizní reklamu při rozhodování o koupi produktu?

8. Dělají na vás lepší dojem reklamy, které mají jasný význam i bez možnosti poslechu zvukového efektu, než reklamy, které bez zvukového efektu nejsou zcela zřejmé?

9. Byly by pro Vás titulkované reklamy zajímavější?

10. Jakou komunikaci upřednostňujete?

11. V jakém věkovém rozhraní se pohybujete?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Kratochvílová, K.Vnímání televizní reklamy sluchově postiženými lidmi. (výsledky průzkumu), 2013. Dostupné online na https://vnimani-televizni-reklamy-sl.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.