Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Vnímání veřejných zakázek veřejností

Vnímání veřejných zakázek veřejností

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Petra Pavlíčková
Šetření:02. 03. 2013 - 23. 03. 2013
Počet respondentů:116
Počet otázek (max/průměr):15 / 14.6
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:75 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.05:40
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Hezký den,

ráda bych vás poprosila o vyplnění dotazníku týkajícího se veřejných zakázek. Jedná se zjištění veřejného mínění na tuto oblast. Výsledky budou použity v mé diplomové práci. Jde o 15 jednoduchých otázek zaměřených na současné dění kolem veřejných zakázek.

Děkuji vám za vás čas.

 

Petra Pavlíčková

Odpovědi respondentů

1. Jaké je vaše nejvyšší dosažené vzdělání?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
vysokoškolské6152,59 %52,59 %  
středoškolské-s maturitou4538,79 %38,79 %  
vyšší odborné54,31 %4,31 %  
středoškolské-s výučním listem32,59 %2,59 %  
vysokoškolské-doktorské10,86 %0,86 %  
základní10,86 %0,86 %  

Graf

2. Do jaké věkové kategorie spadáte?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
18 - 26 let6354,31 %54,31 %  
27 - 45 let4236,21 %36,21 %  
46 - 60 let97,76 %7,76 %  
více než 60 let10,86 %0,86 %  
méně než 1810,86 %0,86 %  

Graf

3. Zaznamenali jste, že od 1.4.2012 vstoupila v platnost novela zákona o veřejných zakázkách?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano, zaznamenal(a) jsem to.5648,28 %48,28 %  
Ne, nevím o tom.4437,93 %37,93 %  
Ne, nezajímá mě to.86,9 %6,9 %  
Ano, zajímal(a) jsem se o to více.86,9 %6,9 %  

Graf

4. Jak vnímáte korupci v oblasti veřejných zakázek v České republice?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Korupce je nedílnou součástí oblasti veřejných zakázek.6757,76 %57,76 %  
U některých veřejných zakázek se určitě korupce vyskytla a vyskytuje. Nelze to zcela uhlídat. Jde o selhání jednotlivce3429,31 %29,31 %  
Věřím, že v některých neprůhledných veřejných zakázkách se tento nezákonný postup objevil, ale pouze minimálně.108,62 %8,62 %  
Korupce nemá v českém prostředí veřejných zakázek prostor.21,72 %1,72 %  
U některých veřejných zakázek se určitě korupce vyskytla a vyskytuje. Nelze to zcela uhlídat.10,86 %0,86 %  
je to otázka morálky celéspolečnosti,ale dle mého je korupce nedílnou součástí většinyveřejných zakázek10,86 %0,86 %  
korupce je součástí našeho systému z podstaty soutěživosti :(10,86 %0,86 %  

Graf

5. Jak vnímáte Českou republiku v oblasti korupce v rámci Evropské unie?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Korupce je v ČR větší než ve většině států EU.5244,83 %44,83 %  
Korupce je v ČR srovnatelná spíše s postkomunistickými zeměmi v EU.5043,1 %43,1 %  
Korupce je v ČR srovnatelná spíše s více ekonomicky vyspělými státy EU.1412,07 %12,07 %  

Graf

6. Je pro vás korupce přijatelná?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne, rozhodně ji odsuzuji.10489,66 %89,66 %  
Nevím.65,17 %5,17 %  
Ano, dělají to přeci všichni.32,59 %2,59 %  
Ano určitě. Pokud to pomůže dobré věci, tak proč ne.21,72 %1,72 %  
je tu, stejně jako my10,86 %0,86 %  

Graf

7. Jak se dle vašeho názoru vyvvíjí korupce v ČR?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Korupce je stále stejná, pouze se v některých letech podaří odhalit více a někdy méně případů.6858,62 %58,62 %  
Korupce tu rok od roku roste.3631,03 %31,03 %  
Korupce v posledních letech klesá.97,76 %7,76 %  
Nevím.21,72 %1,72 %  
Korupce tu rok od roku roste, spolu s tím jak roste zasahování státu do života občanů. Více daní = více korupce.10,86 %0,86 %  

Graf

8. 8. Zajímá vás, jak se nakládá s veřejnými prostředky v oblasti veřejných zakázek? Tedy s prostředky veřejných rozpočtů, do kterých přispíváme my všichni svými daněmi.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano, vím o některých mediálně známých veřejných zakázkách, ale sám se nezajímám o dění v oblasti VZ.3025,86 %25,86 %  
Ne, nemá to cenu. Stejně se pravdu nedozvím.2319,83 %19,83 %  
Ano, sleduji nejvýznamnější veřejné zakázky ve svém okolí.2118,1 %18,1 %  
Ano, ale až po medializování některých případů.2017,24 %17,24 %  
Ne, je to složité (nevyznám se v tom) a časové náročné.97,76 %7,76 %  
Ano, sleduji pravidelně velké veřejné zakázky ve svém okolí i v rámci celé České republiky.65,17 %5,17 %  
Ne, nevím kde bych hledal (a) informace.43,45 %3,45 %  
Ne. Nezajímá mě to.32,59 %2,59 %  

Graf

9. Pokud sledujete dění v oblasti veřejných zakázek, jak vnímáte novelu z hlediska transparentnosti VZ:

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Novela zlepšila prostředí zadávání VZ, ale mohlo být přijato ještě více opatření, které by více zprůhlednily jejich zadávání.2028,57 %17,24 %  
Novela něčím přispěla k větší transparentnosti, na druhé straně některá opatření naopak zhoršily transparentnost.1420 %12,07 %  
Novela v této podobě nijak výrazně nepřispěla k větší transparentnosti VZ.1318,57 %11,21 %  
Novela v této podobě vůbec nepřispěla k větší transparentnosti VZ.68,57 %5,17 %  
nevím22,86 %1,72 %  
Novela výrazně zlepšila prostředí zadávání VZ. Zadávání je teď více transparentní.22,86 %1,72 %  
když o té novele nic nevím, ani to že existuje, nemohu odpovědět11,43 %0,86 %  
vítám ji,ale mám obavy, že se stejně najde cesta jak to obejít11,43 %0,86 %  
nic o novele nevím11,43 %0,86 %  
Vím, že novela existuje, ale nevybavím si konkrétní body, takže nedokáži posoudit její účinnost.11,43 %0,86 %  
neznám přesné znění11,43 %0,86 %  
nesleduji dění11,43 %0,86 %  
neznám dokonale tuto novelu o VZ, tudíž to nemohu posoudit11,43 %0,86 %  
nevim o žádný novele11,43 %0,86 %  
novela je paskvil, který znemožnil některé zakázky vůbec zadat11,43 %0,86 %  
Novela v některých případech NUTÍ dodavatele uzavírat zakázané dohody, zvýšila administrativní náročnost zakázek, rozhodně nepřispěla k procesu zjednodušení zadávání.11,43 %0,86 %  
nemohu posoudit, protože nejsem právník11,43 %0,86 %  
nevím, novelu do podrobna neznám11,43 %0,86 %  
nesleduji11,43 %0,86 %  

Graf

10. Jak vnímáte nezávislé organizace jako například Transparency International, Nadační fond proti korupci a další podobné organizace?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Velmi pozitivně. Jsem rád (a), že jsou tu nezávislé organizace, které upozorňují na podezřelé dění při nakládání s veřejnými prostředky.4942,24 %42,24 %  
Nemyslím si, že by měly nějaký velký vliv na dění v oblasti nakládání s veřejnými prostředky. Ale nevadí mi.4135,34 %35,34 %  
Nevím, neznám jejich činnost.1714,66 %14,66 %  
Jsou zbytečné. Jde o plýtvání s penězi. Tyto organizace nemají na dění v oblasti nakládání s veřejnými prostředky vůbec žádný vliv.86,9 %6,9 %  
nic nevnímám10,86 %0,86 %  

Graf

11. Novelou zákona o VZ došlo ke zrušení tzv. losovaček. Ty se dostali negativně do širokého podvědomí veřejnosti například tzv. Karlovarskou losovačkou. Jaký je váš názor?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Je to krok ke zvýšení transparentnosti VZ, ale nemyslím si, že nějak významný.7161,21 %61,21 %  
Nevím.2319,83 %19,83 %  
Je to jeden z největších kroků zvýšení transparentnosti VZ.1412,07 %12,07 %  
Na transparentnost VZ neměly losovačky žádný vliv.54,31 %4,31 %  
Tento krok sníží transparentnost VZ.21,72 %1,72 %  
Každý postup dle zákona může být zneužit, pokud na tom má někdo zájem. Tím, že se tento postup zruší se transparentnost nezvýší.10,86 %0,86 %  

Graf

12. Jedním z dalších návrhů, který by měl zvýšit transparentnost VZ je - Registr smluv. Po schválení tohoto návrhu by musely být zveřejněny veškeré smlouvy uzavřené veřejnoprávními subjekty. Nebyly by tedy zveřejňovány pouze smlouvy uzavřené dle zákona o VZ, ale i další smlouvy, jako například nájemní, kupní a další smlouvy, kde dochází k transferu veřejných prostředků či prodeji státního majetku. Myslíte si, že je to nezbytné?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano. Tento návrh výrazně přispěje k vyšší transparentnosti nakládání s veřejnými prostředky.5850 %50 %  
Ano, ale nemyslím si, že by měl nějaký významný vliv na transparentnost nakládání s veřejnými prostředky2319,83 %19,83 %  
Nevím.2118,1 %18,1 %  
Ne, je to zbytečné.119,48 %9,48 %  
Pravděpodobně je to krok správným směrem a může situaci zlepšit, ale Češi jsou vynalézaví a kdo chce, vždycky si cestu najde.10,86 %0,86 %  
Myslím, že ani tyto organizace nejsou zcela nezávislé a nestranné10,86 %0,86 %  
Jedná se pouze o nadměrné administrativní zatížení veřejnoprávních subjektů. Dokud nebudou stanoveny vyšší pokuty za neuveřejnění těchto smluv resp. orgán, který bude jejich uveřejňování kontrolovat, je to naprosto zbytečné.10,86 %0,86 %  

Graf

13. Jedním z dalších návrhů, který by měl zvýšit transparentnost VZ je - Odhalení vlastnických struktur dodavatelů a subdodavatelů. Znamenalo by to, odtajnění společností s anonymními akciemi a veřejnost by se měla možnost dozvědět přímo konkrétní osoby, kterým jdou prostředky z veřejných zdrojů. Myslíte si, že je to nezbytné?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano. Tento návrh výrazně přispěje k vyšší transparentnosti nakládání s veřejnými prostředky.6354,31 %54,31 %  
Ano, ale nemyslím si, že by měl nějaký významný vliv na transparentnost nakládání s veřejnými prostředky.2925 %25 %  
Nevím.1311,21 %11,21 %  
Ne, je to zbytečné.108,62 %8,62 %  
Myslím, že ti, kterých se to týká, najdou cestu jak tuto povinnost obcházet.10,86 %0,86 %  

Graf

14. Jedním z dalších návrhů, který by měl zvýšit transparentnost VZ je - Střet zájmů. Návrh počítá s tím, že by se lidé měli snadněji dostat k přiznání příjmů a darů politiků a vysoce postavených úředníků a porušení zákona (například uvádění neúplných informací) by mělo být trestáno přísněji. Myslíte si, že je to nezbytné?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano. Tento návrh výrazně přispěje k vyšší transparentnosti nakládání s veřejnými prostředky.6253,45 %53,45 %  
Ano, ale nemyslím si, že by měl nějaký významný vliv na transparentnost nakládání s veřejnými prostředky.3025,86 %25,86 %  
Ne, je to zbytečné.1210,34 %10,34 %  
Nevím.1210,34 %10,34 %  

Graf

15. Jedním z dalších návrhů, který by měl zvýšit transparentnost VZ je - Propadnutí majetku. Tento návrh počítá s tím, že by bylo jasně nařízené, že vše, co si odsouzený korupčník nakradl by propadlo státu. Myslíte si, že je to nezbytné?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano. Tento návrh výrazně přispěje k vyšší transparentnosti nakládání s veřejnými prostředky.6959,48 %59,48 %  
Ano, ale nemyslím si, že by měl nějaký významný vliv na transparentnost nakládání s veřejnými prostředky.3025,86 %25,86 %  
Nevím.119,48 %9,48 %  
Ne, je to zbytečné.54,31 %4,31 %  
ne, je to špatné s ohledem na příbuzenstvo10,86 %0,86 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u jedné otázky.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

11. Novelou zákona o VZ došlo ke zrušení tzv. losovaček. Ty se dostali negativně do širokého podvědomí veřejnosti například tzv. Karlovarskou losovačkou. Jaký je váš názor?

  • odpověď Je to krok ke zvýšení transparentnosti VZ, ale nemyslím si, že nějak významný.:
    • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Novela v této podobě nijak výrazně nepřispěla k větší transparentnosti VZ. na otázku 9. Pokud sledujete dění v oblasti veřejných zakázek, jak vnímáte novelu z hlediska transparentnosti VZ:

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Jaké je vaše nejvyšší dosažené vzdělání?

2. Do jaké věkové kategorie spadáte?

3. Zaznamenali jste, že od 1.4.2012 vstoupila v platnost novela zákona o veřejných zakázkách?

4. Jak vnímáte korupci v oblasti veřejných zakázek v České republice?

5. Jak vnímáte Českou republiku v oblasti korupce v rámci Evropské unie?

6. Je pro vás korupce přijatelná?

7. Jak se dle vašeho názoru vyvvíjí korupce v ČR?

8. 8. Zajímá vás, jak se nakládá s veřejnými prostředky v oblasti veřejných zakázek? Tedy s prostředky veřejných rozpočtů, do kterých přispíváme my všichni svými daněmi.

9. Pokud sledujete dění v oblasti veřejných zakázek, jak vnímáte novelu z hlediska transparentnosti VZ:

10. Jak vnímáte nezávislé organizace jako například Transparency International, Nadační fond proti korupci a další podobné organizace?

11. Novelou zákona o VZ došlo ke zrušení tzv. losovaček. Ty se dostali negativně do širokého podvědomí veřejnosti například tzv. Karlovarskou losovačkou. Jaký je váš názor?

12. Jedním z dalších návrhů, který by měl zvýšit transparentnost VZ je - Registr smluv. Po schválení tohoto návrhu by musely být zveřejněny veškeré smlouvy uzavřené veřejnoprávními subjekty. Nebyly by tedy zveřejňovány pouze smlouvy uzavřené dle zákona o VZ, ale i další smlouvy, jako například nájemní, kupní a další smlouvy, kde dochází k transferu veřejných prostředků či prodeji státního majetku. Myslíte si, že je to nezbytné?

13. Jedním z dalších návrhů, který by měl zvýšit transparentnost VZ je - Odhalení vlastnických struktur dodavatelů a subdodavatelů. Znamenalo by to, odtajnění společností s anonymními akciemi a veřejnost by se měla možnost dozvědět přímo konkrétní osoby, kterým jdou prostředky z veřejných zdrojů. Myslíte si, že je to nezbytné?

14. Jedním z dalších návrhů, který by měl zvýšit transparentnost VZ je - Střet zájmů. Návrh počítá s tím, že by se lidé měli snadněji dostat k přiznání příjmů a darů politiků a vysoce postavených úředníků a porušení zákona (například uvádění neúplných informací) by mělo být trestáno přísněji. Myslíte si, že je to nezbytné?

15. Jedním z dalších návrhů, který by měl zvýšit transparentnost VZ je - Propadnutí majetku. Tento návrh počítá s tím, že by bylo jasně nařízené, že vše, co si odsouzený korupčník nakradl by propadlo státu. Myslíte si, že je to nezbytné?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Jaké je vaše nejvyšší dosažené vzdělání?

2. Do jaké věkové kategorie spadáte?

3. Zaznamenali jste, že od 1.4.2012 vstoupila v platnost novela zákona o veřejných zakázkách?

4. Jak vnímáte korupci v oblasti veřejných zakázek v České republice?

5. Jak vnímáte Českou republiku v oblasti korupce v rámci Evropské unie?

6. Je pro vás korupce přijatelná?

7. Jak se dle vašeho názoru vyvvíjí korupce v ČR?

8. 8. Zajímá vás, jak se nakládá s veřejnými prostředky v oblasti veřejných zakázek? Tedy s prostředky veřejných rozpočtů, do kterých přispíváme my všichni svými daněmi.

9. Pokud sledujete dění v oblasti veřejných zakázek, jak vnímáte novelu z hlediska transparentnosti VZ:

10. Jak vnímáte nezávislé organizace jako například Transparency International, Nadační fond proti korupci a další podobné organizace?

11. Novelou zákona o VZ došlo ke zrušení tzv. losovaček. Ty se dostali negativně do širokého podvědomí veřejnosti například tzv. Karlovarskou losovačkou. Jaký je váš názor?

12. Jedním z dalších návrhů, který by měl zvýšit transparentnost VZ je - Registr smluv. Po schválení tohoto návrhu by musely být zveřejněny veškeré smlouvy uzavřené veřejnoprávními subjekty. Nebyly by tedy zveřejňovány pouze smlouvy uzavřené dle zákona o VZ, ale i další smlouvy, jako například nájemní, kupní a další smlouvy, kde dochází k transferu veřejných prostředků či prodeji státního majetku. Myslíte si, že je to nezbytné?

13. Jedním z dalších návrhů, který by měl zvýšit transparentnost VZ je - Odhalení vlastnických struktur dodavatelů a subdodavatelů. Znamenalo by to, odtajnění společností s anonymními akciemi a veřejnost by se měla možnost dozvědět přímo konkrétní osoby, kterým jdou prostředky z veřejných zdrojů. Myslíte si, že je to nezbytné?

14. Jedním z dalších návrhů, který by měl zvýšit transparentnost VZ je - Střet zájmů. Návrh počítá s tím, že by se lidé měli snadněji dostat k přiznání příjmů a darů politiků a vysoce postavených úředníků a porušení zákona (například uvádění neúplných informací) by mělo být trestáno přísněji. Myslíte si, že je to nezbytné?

15. Jedním z dalších návrhů, který by měl zvýšit transparentnost VZ je - Propadnutí majetku. Tento návrh počítá s tím, že by bylo jasně nařízené, že vše, co si odsouzený korupčník nakradl by propadlo státu. Myslíte si, že je to nezbytné?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Pavlíčková, P.Vnímání veřejných zakázek veřejností (výsledky průzkumu), 2013. Dostupné online na https://vnimani-verejnych-zakazek-ve.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.