Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Vnímání vlastní osoby aneb Kdo jsem?

Vnímání vlastní osoby aneb Kdo jsem?

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Ivana Vaicová
Šetření:09. 05. 2014 - 15. 05. 2014
Počet respondentů:182
Počet otázek (max/průměr):33 / 12.22
Použité ochrany:unikátní IP
Zobrazení otázek:po jedné otázce
Návratnost dotazníků:52,9 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.05:35
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dobrý den,

prosím Vás o vyplnění dotazníku zkoumajícího souvislost mezi vzděláním a sebehodnocením. Dotazník je zcela anonymní a zabere Vám 5-10 minut. Výsledky budou volně přístupné, zároveň budou použity v mé diplomové práci na Katedře sociologie FF UK. Moc děkuji za Vaši spolupráci,

Ivana Vaicová

Odpovědi respondentů

1. Narodil(a) jste se v sudý nebo lichý den? (Tato otázka slouží pouze pro rozřazení do dvou skupin.)

(např. 14. (sudý) nebo 15. (lichý) února 1990)

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [sudýotázka č. 2, lichýotázka č. 6].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
lichý9150 %50 %  
sudý9150 %50 %  

Graf

Zamyslete se prosím nad svým vzděláváním.

2. Jaký typ střední školy studujete nebo jste studoval(a)?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Gymnázium3942,86 %21,43 %  
Střední průmyslová škola88,79 %4,4 %  
Hotelová škola88,79 %4,4 %  
Jiný typ střední školy88,79 %4,4 %  
Obchodní akademie88,79 %4,4 %  
Střední odborné učiliště66,59 %3,3 %  
Střední umělecká/uměleckoprůmyslová škola/konzervatoř44,4 %2,2 %  
Nestudoval(a) jsem na střední škole33,3 %1,65 %  
Střední pedagogická škola33,3 %1,65 %  
Ekonomické/pedagogické/přírodovědné/technické/zdravotnické/jiné lyceum22,2 %1,1 %  
Střední zemědělská/zahradnická/lesnická/vinařská/chmelařská/rybářská škola22,2 %1,1 %  

Graf

3. Jaký obor vysoké školy studujete nebo jste studoval(a)?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Nestudoval(a) jsem na vysoké škole3235,16 %17,58 %  
Humanitní/společenské vědy1920,88 %10,44 %  
Ekonomie1213,19 %6,59 %  
Přírodovědní vědy66,59 %3,3 %  
Informatika55,49 %2,75 %  
Technika55,49 %2,75 %  
Jiný obor33,3 %1,65 %  
Právo33,3 %1,65 %  
Umění22,2 %1,1 %  
Lékařství/farmacie22,2 %1,1 %  
Vojenství/policie11,1 %0,55 %  
Zemědělství11,1 %0,55 %  

Graf

4. Jaké je Vaše nejvyšší dosažené vzdělání?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Střední (i bez maturity)4650,55 %25,27 %  
Bakalářské (Bc.)2021,98 %10,99 %  
Magisterské (Mgr., Ing., apod.)1213,19 %6,59 %  
Základní (i neukončené)99,89 %4,95 %  
Vyšší odborné33,3 %1,65 %  
Doktorské (Ph.D.)11,1 %0,55 %  

Graf

5. Pokud stále studujete nebo v budoucnu ještě studovat plánujete, na jaké nejvyšší vzdělání aspirujete?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Magisterské (Mgr., Ing., apod.)4953,85 %26,92 %  
Doktorské (Ph.D.)1718,68 %9,34 %  
Středoškolské (i bez maturity)1213,19 %6,59 %  
Bakalářské (Bc.)1010,99 %5,49 %  
Vyšší odborné33,3 %1,65 %  

Graf

Zamyslete se prosím nad vzděláním členů své širší rodiny (kromě rodičů a sourozenců uvažujte také prarodiče).

6. Jaké je nejvyšší dosažené vzdělání Vaší matky?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Středoškolské (i bez maturity)5964,84 %32,42 %  
Vysokoškolské nebo vyšší odborné2628,57 %14,29 %  
Základní (i neukončené)55,49 %2,75 %  
Nevím11,1 %0,55 %  

Graf

7. Vašeho otce?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Středoškolské (i bez maturity)5964,84 %32,42 %  
Vysokoškolské nebo vyšší odborné2830,77 %15,38 %  
Základní (i neukončení)22,2 %1,1 %  
Nevím22,2 %1,1 %  

Graf

8. Vaší babičky z matčiny strany?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Středoškolské (i bez maturity)5257,14 %28,57 %  
Základní (i neukončené)2123,08 %11,54 %  
Nevím1213,19 %6,59 %  
Vysokoškolské nebo vyšší odborné66,59 %3,3 %  

Graf

9. Vašeho dědečka z matčiny strany?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Středoškolské (i bez maturity)4549,45 %24,73 %  
Nevím2325,27 %12,64 %  
Vysokoškolské nebo vyšší odborné1415,38 %7,69 %  
Základní (i neukončené)99,89 %4,95 %  

Graf

10. Vaší babičky z otcovy strany?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Středoškolské (i bez maturity)4752,22 %25,82 %  
Základní (i neukončené)2224,44 %12,09 %  
Nevím1921,11 %10,44 %  
Vysokoškolské nebo vyšší odborné22,22 %1,1 %  

Graf

11. Vašeho dědečka z otcovy strany?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Středoškolské (i bez maturity)3841,76 %20,88 %  
Nevím2830,77 %15,38 %  
Základní (i neukončené)1314,29 %7,14 %  
Vysokoškolské nebo vyšší odborné1213,19 %6,59 %  

Graf

12. Kolik máte (vlastních) sourozenců?

Pokud žádné nemáte, napište 0.

Povinná otázka, respondent musel napsat číselnou odpověď (pouze nezáporná čísla).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
15459,34 %29,67 %  
01920,88 %10,44 %  
21617,58 %8,79 %  
522,2 %1,1 %  

Statistická data byla pro následující výpočty očištěna o 5 % hodnot z každé strany.

Statistická polohaHodnota
Průměr:0.99
Minimum:0
Maximum:2
Variační rozpětí:2
Rozptyl:0.35
Směrodatná odchylka:0.59
Medián:1
Modus:1

Graf

13. Kolik z nich studovalo nebo ještě studuje na vysoké škole?

Pokud žádné nemáte, napište 0.

Povinná otázka, respondent musel napsat číselnou odpověď (pouze nezáporná čísla).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
05156,04 %28,02 %  
13538,46 %19,23 %  
255,49 %2,75 %  

Statistická data byla pro následující výpočty očištěna o 5 % hodnot z každé strany.

Statistická polohaHodnota
Průměr:0.45
Minimum:0
Maximum:2
Variační rozpětí:2
Rozptyl:0.27
Směrodatná odchylka:0.52
Medián:0
Modus:0

Graf

Nyní budete mít za úkol vypsat prvních 20 slov nebo slovních spojení, jež Vás napadnou jako odpověď na otázku "Kdo jsem?". Pokud jich tolik nevymyslíte, pokuste se prosím vypsat jich alespoň co nejvíce.

14. Kdo jsem?

Jednotlivá slova nebo slovní spojení oddělujte čárkami.

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

manželka matka srudentka dcera teta švagrová snacha vnučka čtenářka divačka

plnoletý člověk, myslící tvor, studentka gymnázia, řidička, dcera, atletka, hudebnice, chovatelka želv, sportovkyně, Martina, neposlušná dcera, premiantka třídy, svědomitá osoba, lenoch, zimomřivec, jelito, magor, samomluvec

-

,

,

,.

.

"moje jméno" (neprozradím:-)), dcera, sestra, kamarádka, skautka, studentka, křesťanka, bruneta, dívka, milovaná bytost, živý tvor, Boží dítě, chrám Ducha Svatého, slabé a zranitelné stvoření, člověk, ten, kdo se snaží být světlem, hříšník, vedoucí, hledač, milovník kafe

aktivní, perfekcionistka, vytvrvalá, co slíbím to dodržím, přátelská, příjmená, nekonfliktní, zdvořilá, nedokážu přijat poklonu (odrazení pozornosti na něco jiného), módní, hudebně nadaná, ráda čtu

b

bojovník,student

bytost, člověk, žena, matka, dcera, manželka, kamarádka, personalista, výrazná osobnost, extrémista, extrovert, rozumná i bláznivá, plánující, organizovaná

Clovek, zena, premysliva, snilek, lenoch, stydlin, ambiciozni, pesimista, umelec

co ti je do toho

cynik, víla, blbec, blázen, inteligent, chaotik, hráč, zbabělec, bojovník, intrikán, lenoch, divná, žena, tramp, živel, student, já, barva, pes, člověk

člověk

člověk

člověk

člověk

Člověk

člověk - žena

Člověk s autismem

člověk, abstinentka, vegetariánka, feministka, perfekcionistka, katolička, cílevědomá a odhodlaná osoba, životní realistka, žena s vlastními názory, ochránkyně životního prostředí, milovnice přírody, ale i města, starostlivá, netrpělivá osoba, člen rodiny

člověk, dcera, máma, sestra, kamarádka a doufá, že i sama sebou :-)

Člověk, dobrodruh, nápaditý, cestovatel,lyžař, technik, snílek, podivín, úspěšný muž, zoufalec.

člověk, dospělák, holka, žena, snílek, žárlivka, sobec, student, fantasmagor

člověk, druh savce, žena, bisexuál, vegetarián, student, partnerka, dcera

člověk, holka, teenager, knihomol, cholerik, špinavá blondýna, šílenec, závislák, facebooková mánie, uzavřená, brejlatec, otrava, urážlivá, tvrdohlavá, štír, milovník psů, žárlivá, závistivá, pomstychtivá

člověk, kamarádka, sestra, dcera, studentka, líná, žárlivá, poctivá, někdy až moc hodná, věčně nespokojená, milující hudbu

člověk, lidská bytost, osoba, žena, matka, manželka, sestra, dcera, neteř, teta, kamarádka, přítelkyně, Češka, Evropanka, běloška, učitelka, vedoucí oddílu, výchovná poradkyně, osobnost, turista, kytaristka, dopisovatelka, autorka

člověk, milovník, strojař, student, syn, nepřítel, nehubeňour, muž, přítel, kamarád, magor, oldschooler, hráč, hračička, snílek, technik, řidič, kytarista, rozvážný člověk, emotivní.

Člověk, muž, Čech, muzikant, tanečník, organismus, cestovatel, savec, osoba vyplňující tento dotazník

člověk, muž, Evropan, Čech, běloch, Pražák, Žižkovák, student, introvert, flegmatik, nekuřák, příslušník nižší střední třídy, nesportovec, čtenář, absolvent gymnázia, studující sociologii, zájemce o studium psychologie, rekreační cyklista, městský člověk, hloubavý člověk.

člověk, novinář, partner, syn, bratr, vnuk, řidič, muž, pomocník, realista, pesimista, dumálek, student...

člověk, občan, redaktor, pisálek, expert na internet, chovatel kocourů

člověk, optimista, podnikavý, úspěšný, osoba s vlastním názorem a s pevným místem v životě, spokojený, zodpovědný ale i s chybami...

člověk, otec, dělník, syn svých rodičů, milovník rodného kraje, obdivovatel ženské krásy, snílek, cvok, lenoch, student, historik, muž, partner

člověk, puntíčkář, labužník, umělecká duše, milovník plazů, rocker, náladová osoba, knihomol

člověk, sportovec, student, zaměstnanec, matka, partnerka, kamarádka, dcera, vnučka, řidička, milovnice koček, milovnice koní, milovnice peněz

člověk, tvor, mysl, duše, slunce, bytost, květina, smutek, radost, svět

Člověk, vlaky, lidská bytost, bytí, život, osud, víra, rodina, nicota, ztráta, utrpení, radost, buňky, viry, radost, smích

člověk, žena, dcera, sestra, kamarádka, pedagog, sestřenice, neteř, příbuzná, známá, sousedka, žák, herečka, hudebnice, spolužačka, kolegyně, jedinec, bytost, občan, tvor

člověk, žena, chudák, nešťastná, plná obav, v depresi, matka, osamělá, hysterka

člověk, žena, jsem vysokoškolačka, dobrá kamarádka, skvělý rádce, mizerný řidič, výborná kuchařka, průměrná klavíristka, kuřačka, nepořádná, optimistka, čtenář, hodná dcera, náročná přítelkyně, domácí povaleč, nepučitelná dietářka

člověk, žena, lesba

člověk, žena, přítelkyně, Boží dítě, někdo, tichá voda, student, učedník, vedoucí, příklad, ten, co potřebuje vést, já, dcera, snoubenka a mnohem více

člověk, žena, studentka, Češka, Evropanka, ateistka, melancholička, pesimistka

dcera, holka, student, fanynka, sportovec, čtenář, cynik, čech

dcera, sestra, vnučka, neteř, sestřenice, kamarádka, přítelkyně, životní partnerka, obchodní partnerka, OSVČ, realitní makléřka, obchodník, kolegyně, žena, flegmatik, cílevědomá, ambiciózní, spolehlivá, aktivní, puntičkář

dívka

dívka, dcera, spolužačka, kamarádka, dobrá duše, spřízněná duše, obyvatel svého pokoje, majitelka svého kocoura, jsem hodná, dobrá, milá, někdy netrpělivá a agresivní, pořádkumilovná, poctivá a pracovitá, mladá, dračice, krásná

dívka, dcera, vnučka, zootechnička, člověk, pisálek, blázen, naiva, snílek, přítekyně, kamarádka, premiantka, pragmatička, realistka, cholerik

dívka, studentka, dcera, kamarádka, přítelkyně, vnučka, sestřenice, vedoucí, vychovatelka, hlavní programová vedoucí letního tábora, zdravotník, zástupce hlavního vedoucího, trochu blázen, posluchačka, neteř, člověk, Češka, chybujcí, optimistka, hledající sama sebe, nevím:)

dívka, teenager, premiantka, tanečnice, přítelkyně, kamarádka, naivka, snílek, humanitární, neupřímná, tlustá, vysoká, blond, modrooká, asi i chytrá, ošklivá, Češka, pracant, inteligentní, asi vtipná

dívka,hodná,milá,srdečná,líná,urážlivá,milující,vtipná,kolektivní,přátelská

Dobrý člověk, inteligentní, samotář, taktní, lítostivá, citlivá, sarkastická, skeptická, liberální, tolerantní, nápomocná, sebekritická, náladová, tajemná, zvídavá, milující, žárlivá, spravedlivá, klidná, perfekcionistka

duch-mysl-tělo

duše já slečna dcera sestra vnučka sportovkyně přítelkyně studentka člověk empatička dobrovolnice kráska učenkyně čtenářka hráčka běžkyně fitnesska kamarádka sokyně

duše vtělená na Zemi do těla člověka, mojí součástí je i ego - jsem Lucie P., studentka VOŠ,decra,.... jsem součástí Boha, universa,... (věřící tak úplně nejsem)

emocionálně se rozhodující, přílíš přemýšlím, bojím se špatných rozhodnutí, přítel, rodič, milujicí přírodu, náladový člověk, netrpělivý, nevěřím si, toužící po porozumění, líný, snějící, milující, toužící být užitečný, touha po klidu na duši

empatický, fyzicky zručný, snažiaci sa vzdelávať, so zmyslom pre humor, pracovitý, nie vždy dôsledný, niekedy nezodpovedný, morálny, mierne pokorný, citlivý, neortodoxný, na rôznych ľudí pôsobím rôzne, hĺbavý, emocionálne nestály, zaujímajúci sa okolie a ľudí

fsdf, dafd, dfasf, etrwa, grer, dfgardgr, asdgarg

Hezká a hodná holka:)

hodná, přátelská, empatická, pomstychtivá, sobecká, šílená, líná

holka, dcera, teta, přítelkyně, ségra, kamarádka, veselá holka, sebevědomá holka, majitelka psa, zaměstnanec, taneční typ, sangvinik, pohodářka, kuřačka, řidička

holka, dospělá, soběstačná, náladová, podceňovaná, přehlížená, vysokoškolačka, majitelka pejska, zastánce zvířat, začínající sportovec, vyznavač zdravého životního stylu, looser

holka, malý člověk, bruneta, introvert, technický antitalent, opatrný člověk, nedůvěřivá, výbušná, čtyřočko

holka, studentka, Ceska, dcera, kamaradka, blondyna,

holka, studentka, dcera, sestra, přítelkyně, vtipálek, optimista, sportovec, čtenář, flegmatik, společenský člověk, filmový fanda, cestovatel,

holka, studentka, mladý člověk, dospívající, člověk setkávající se s prvními nástrahami života, dobrá kamarádka, citlivá osoba,

Holka,bruneta,13cti letá,

holka,podceňující se,veselá,

cholerik, obětavá, vnímavá, starostlivá, moc si všechno beru, nemám moc ráda změny ale spíš stálou jistotu, moc mluvím, neumím odpočívat

chytrá dívka, jiná než ostatní, prý krásná, malá, blondatá, modrooká, já jsem já, jsem střed svého vesmíru v oblacích, dobře vychovaná, velice moudrá

Chytry vsimavy unaveny znudeny

chytrý, pohledný, drzý, sebevědomí, namyšlený, ohleduplný, extrovertní, milující, vášnivý, hodný

inteligentní, asertivní, sebevědomý, cílevědomý, introvert, absolutní ateista, antireligionista, čestný, ne-materialistický, spíše egoista, většinou ochotný, ne-impulsivní, vědecky "zaměřený"

introvert, milovník přírody, hudby, malby, hry na klavír, puntičkář, optimista, melancholik, vlídný člověk, naslouchající,

já jsem já

já jsem já

Já, osoba, člověk, dcera, kamarádka, studentka...

já, osobnost, žena, holka, kočka, kráska, dcera, sestra, vnučka, neteř, kamarádka, češka, vesničanka, Hejčíňačka, patnáctka, studentka, slečna, dítě, teenager, Kamila

Já, Sandra, Dívka, Dospělá, Ambiciózní, Malý plat, Naděje, Zamilovaná, Materialistická, Přátelská, Milá, Stydlivá, Nedravá

já, žena, matka,manželka,člověk,bytost, dcera, domov, láska, duše, jedinec, osoba, vnučka, pohlazení, rovnocenná partnerka, obyvatel planety,

já,žena,blázen,osoba, lehkomyslná osoba, schizofrenická povaha, líná osoba, vtipná osoba, extrovert, dobrá kuchařka, průměrná historička a češtinářka,

Jsem 15 letá holka co by chtěla být kouzelnicí miluju film Harry Potter a moji nejoblibenější herci jsou Tom Felton a Dane DeHaan. Miluji meloun a kebab. Strašně ráda hraju bedminton a poslouchám One direction a Paramore. Čtu většinou jen knihy od J.K Rowlingové a miluji Fantazy. Ráda se oblíkám černě a moje oblíbená kolej v Harry Potterovi je Zmijozel. Ráda maluju,zpívám,vyrábím a nakupuju. Moje nej seriáli jsou na disney channel potom Dva a půl chlapa , 2 Socky , 4 Teens, Záhady Tomma Wizarda,první krok,Vyprávěj, Helena a další , nemám ráda houby a špenát a nafintěný holky co si o sobě myslí jak jsou úžasný a taky lidi co pomlouvaj a koukají při tom na vás =D tohle nikdy nepochopím !

Jsem Eva. Studentka, zpěvačka, krátkovlasá holka. Zamilovaná, hodná, někdy protivná. Cílevědomý bordelář. Milovnice piva. Učitelka. Ochotná. Milá. Váhavá váha. Maminčin mazánek.

kačaba holka kluk strom samota touha láska zvíře smích hebký pochyby dilema vítr změna paličák boj pohoda cigáro sex spřízněné duše

knihomol, člověk, dívka, štěstí, láska, student, vesničan, milovník zeměpisu a biologie, sportovec, orientační běžec, malíř, umělec, rebel, člověk zajímající se o dění ve světě, aktivista

křesťanka boží dítě milá k lidem hodná snivá uzavřená

leadr

Magda, dívka, upřímná, snílek, trochu netrpělivá, inteligentní, milovník jídla, milovník knih, grammar nazi, maturant, dog person, člověk s nejlepším hudebním vkusem, trochu pesimista, člověk, bavič, žrout, lenoch, běžec, biologický našenec, cholerik

máma, žena, manželka, kamarádka, zaměstnankyně, obchodnice, ďáblík,

manželka, matka, dcera, teta, sousedka, přítelkyně, šéfová, konzultantka, přednášející, pomocnice, student, divák, čtenář, dojíždějící, necestovatel, kuchařka, uklizečka, pradlena

manželka, matka, kamarádka, kolegyně, pracovitá, nepořádná, svědomitá, poměrně cílevědomá

Markéta, extrovert, nadšenec, cestovatel, milovník, tvrdohlavec, objevitel, lenoch, sportovec

matka

matka, dcera, manželka, učitelka, kamarádka, cestovatelka, cholerik, přísná, ctižádostivá, pořádkumilovná, empatická, disciplinovaná, pracovitá, unavená, alergická, milující samotu, les a dobré knihy.

matka, pracující, žena, milenka, ráda sportuju, čtenářka, cestovatelka, řešitelka, ta, co má ráda výzvy, ale zároveň ta, co by tu radši nebyla

melancholik, bojovník, duchovně založený člověk, lev, vrba, filozof, fatalista, srdcař, umělec, spisovatel, společenský typ, vzdělanec, vůdce,

milá, chápavá, tolerantná, bývalá bulimička, extrovertná, klamárka, milujúca, bláznivá, inteligentná, lenivá, neporiadna, realistka, atletická, vegánka, hudobníčka, športovkyňa, bezlepková, neambiciózna, pohodlná, nevhodne reagujúca

milujici zena; biolozka; zpevacka a houslistka; milovnice muzu, sexu, dobreho jidla a piti; bordelarka; spolehliva a pratelska osoba; vesela az "prdla", nekdy trochu hystericka zenska; kriticky premyslici osoba; materska povaha; inteligentni; vlastenka; rozumim si lepe s muzi nez se zenami; pohledna zena, ktera o sebe dba; manzelka skveleho muze; stastny clovek

mladá žena, studentka, hledající, inteligentní, milovnice kultury, čtenářka, snící, doufající, líná, dobře zaopatřená, prokrastinující, rozmazlená

Modrooká, blodýna, studentka, ignorant, společenský člověk, přátelská, nevypočitatelná, tolerantní, milovnice zvířat, sportovkyně, lenoch, optimista, citlivá,impulzivní, emotivní, milující adrenalin, dodržující slovo, dominantní, nesnášející pavouky a lži,

muž otec milující manžel kliďas politik lenoch

muž

Muž, sebevědémí, ambiciózní, silný, svalnatý, kamarádský, společenský, čistotný

muž, student, sám, čtenář, vlk samotář, kamarád, syn, sourozenec, strejda, flegmatik, romantik,

nejdůležitější bod vesmíru (ze svého pohledu), biologický stroj, geniální, nadřazený; tolerantní k mnoha věcem, které společnost odsuzuje, ale naopak netolerantní k jiným, které zase neprávem toleruje; nekompromisní v důležitějších záležitostech, spravedlivý, pohrdající nízkými problémy lidské společnosti

nemám ponětí

nevím

nevím

Ondra

optimistický, veselý, klidný, flegmatický, podnikavý, nápomocný, trochu povýšený a arogantní

originální lidská bytost, žena, sestra, dcera, vnučka, partnerka, kamarádka, pejskařka, turistka, chodec, plavkyně, čtenářka, zaměstnanec, hudební fanynka, filmová fanynka, estétka, minimalistka, praktická a pohodlná osoba, kuchařka,

pejskařka, sběratelka, fotografka, laborantka, dcera, chovatelka, vášnivá čtenářka, občas pečovatelka, myčka nádobí :-D, sestra, středoškolačka, "paparazzi", puntičkářka, někdy "lenoška", bordelářka :-D, věčná studentka (myšleno sebevzdělávání nikoli, že se mi nechce do práce a tak pořád studuju - jsem pracující už nějaký ten pátek), kynoložka (i když teprve začínám), výzkumnice

Perfekcionistka, kritická, melancholik, cholerik, studentka, dcera, kamarádka, ambiciózní, feministka, cílevědomá, netrpělivá, milovník módy

pofidérní, sobecká, žena, nelichotivá, nadšená, sálající, agresivní, impulzivní, líná. čtoucí, nenžraná, asketická, idealistická, nedůsledná, matka, zastydlá, nemocná, povadlá, světlo v tmách, beránek boží, spící

pracovitá, slušná, milující, rodinně založená, mladá, milá, usměvavá, náladová, aktivní, dlouhovlasá, plnoštíhlá, laskavá, nápomocná, tolerantní, ctižádostivá, umíněná

programátor, Rudolf, člověk, matfyzák, veselý člověk, muž, hravý člověk, partner, laskavý člověk, střední třída, vysokoškolák, inteligence, Kladeňák, Pražák, šotouš, jedlík, kuchař, nesportovec, pič čaje, účastník šifrovaček

první mě napadne mé jméno dívka, žena blázínek, snílek, muzikantka ťunťa, paní učitelka, teta na hlídání, dcera, sestra, vnučka, přítelkyně, kámoška... prostě jáá

přítel,milovnice,hodná,pěkná,inteligentní,svá,pracovitá,důvěřivá,lehce naivní,upřímná,společenská,zábavná,usměVaVá,sportovec,PEČLIVÁ,romantická,šikovná,pohodlná,taktní,hráč

přítelkyně, dcera, vnučka, sestra zaměstnanec, vedoucí kamarádka pragmatik, komik, cynik

Sama ještě nevím.

samotář, inteligentní, špatně zmanipulovatelný, zásadový, systematický, mladý, energický, dobrodružný, zvídavý, slušný, logicky uvažující, riskující, mám rád ticho a klid,

samotář, panic, zoufalec, ohyzda, introvert, nesebevědomý, bez budoucnosti, nemocný, neatraktivní, nemilovaný, přehlížený, opuštěný

skaut, žena, vůdce, organizátor, diktátor, sobec, lenoch, idealista, tanečnice

slečna, adolescent, gymnazista, lhář, naivní, dítě

snílek, žena, samotář, tvořivost, psaní, vtip, kreslení, ostýchavost, čtení, fantasie, vlastní svět, tajemno, procházky, klidný, přátelský,

Sportovní, vnímavý, ambiciózní, snílek, melancholický, introvertní, zvědavý, adrenalinuchtivý, soutěživý, snobský...

student

student

student,muž,fotbalista,heterosexual

studentka, hledající sebe sama, citlivá, empatická, zodpovědná, melancholik (když jsem sama), sangvinik (když jsem mezi lidmi), tápající, co chci v budoucnu dělat, přemýšlející, jestli studuji to, co opravdu chci

studentka, manželka, matka, sestra, dcera, vnučka, vědecká pracovnice, kamarádka, naslouchačka

studentka, zapomnětlivá, spolehlivá, mladá, komunikativní, hodně zájmů, kultura, cestování, můj pes, jazyky, historie, snadno podlehnu žádosti nebo nátlaku, optimista, obavy z budoucnosti, víra, prokrastinace, spánek,

Studentka, žena, člověk, líná, přátelská, veselá, racionální, zaměstnankyně, upřímná, sarkastická, nejistá, naivní, zvídavá, unavená, zrzka, dcera, sestra, teta, manipulovatelná, nepořádná.

studentka, žena, partnerka, kamarádka, chovatelka psa, pečovatelka

studující dívka, která se ráda baví, dívá se na filmy, poslouchá hudbu, snaží se v životě něco dokázat..

Turista,nekuřák,

umelec, hohem, american, volnomyslenkar, devkar, bavic, nevim

upřímná, citlivá, sobecká, přející, empatická, soběstačná, líná, veselá, optimistická, lehkomyslná, zdvořilá, nedůvěřivá, inteligentní, vnímavá, nepořádná, ohleduplná, nejistá, vstřícná, spravedlivá, přísná, tvůrčí......

usměvavá, chytrá, racionálně smýšlející, pravicově založená, pesimistická, materialistická, velmi vyzrálá

Válečník, Duševně nevyrovnaný, odvážný, troufalý, drzý, silný, hrdý, čestný

vegan, člověk milující zvířata, inteligentní,knihomol,bisexuál,kuřák,morální podpora,empatik,netrpělivý,živel,temperamentní

velkorysý člověk, žena, inteligentní, zakotvená, milující partnerka, majitelka, přítelkyně, jezdkyně, analytik, pečovatelka,

Velký chlapec

vzdělaná, inteligentní, žena, s vysokými, ambicemi, přírodovědná, kartářka, ekonomická, managerka

workoholik, spisovatel, umělec, čtenář, pozitivista, kamarád, učitel, rádce, partnerka, hodná, milá, dcera, teta, sestra, myslitel, student, kupující, spotřebitel, zaměstnanec, nájemce

zena sva tvrdohlava milujici vztahovacna mila clovek nezavisla

zena, introvert, vesela povaha, spokojenost, boli me hlava, konecne je patek, bryle, silonove ponozky, lechtaji vlasy, nadsenec do cestovani, vsemi dopravnimi prostredky, vasniva ctenarka knih, malo spanku, zdatna turistka, sledovani serialu a filmu, vyborny planovac a organizator, milovnik zvirat a prirody, dobra kucharka, spoustu nausnic kabelek bot, plavani.

Zvídavý, zajímající se, velkorysý, pečlivý, zodpovědný, přemýšlivý, impulzivní, někdy méně adaptibilní, ke změnám částečně rigidní, pečující, skromný, sebevědomý (ve smyslu být si vědom sám sebe - uvědomovat si svoje "+" i "-", logický, systematický, tolerantní, respektující, společenský, přátelský, věrný, oddaný, loajální

žena

žena

žena, dcera, sestra, partnerka, přítelkyně, spíše tolerantní člověk

žena, dcera, sestra,kamarádka,čtenářka, milující osoba, veselá, tvrdohlavá

žena, dcera, studentka, pomocnice, kamarádka, pečovatelka, kreativec, zmatená, náladová, dítě, nerozhodná, milovnice, kuřačka, zasněná, puberťačka, láskyplná, snadno napučitelná, plná protikladů, citlivka, zahradnice

žena, dívka, veganka, studentka, feministka, upřímná, zásadová, spravedlivá, soucítící, introvertní, citlivá, kreativní, chytrá, stydlivá, osamělá, milující, ochránce slabších, melancholik, pesimista

žena, kytička, bulínek, včelka, vzorňačka, zlobivka, chytrolín

žena, matka, dcera, studentka, vysokoškolačka, autorka, kamarádka, manželka, přítelkyně, učitelka, milenka, blondýnka, majitelka psa, kuchařka, pečovatelka, uklízečka, majitelka domu,

žena, matka, optimistický realista s duší snílka

žena, milá osoba, přátelská, člověk, veselá, hodně lenivá, se smyslem pro humor, milující svou rodinu, inteligentní, stydlivá, introvertní

žena, mladá, krásná, sebevědomá, atraktivní, milující, tvrdohlavá, cílevědomá, přátelská, přemýšlivá, všímavá, ..

žena, příjemná, chápavá, pěkná, milující optimismus, mám ráda příjemné lidi, mám ráda humor, neodsuzuji zvláštnosti, nemám ráda přehánění, nemám ráda namyšlenost, nemám ráda vševědoucnost, mám ráda přehled, mám ráda nadhled, nemám ráda povrchnost, v něčem jsem puntičkář a v něčem ne, nerada vyhazuji staré věci, jsem zvědavá, mám ráda klid, mám ráda pohodlí, nemám ráda drůbež a hlodavce

žena, přítelkyně, dcera, starší sestra, matka, učitelka, kamarádka, sportovkyně, křesťanka, vedoucí táborů, organizátorka táborů, blázen do krasobruslení, tvrdohlavý beran, empatická osoba, osoba která má ráda děti, nejstarší vnučka z matčiny strany, chovatelka rybiček, oblíbenkyně modré barvy, arachnofobička,

žena, sportovec, fotograf, umělec, vegetarián

žena, student, partnerka, dcera, vnučka, strávník, brigádník, nakupující...

žena, student, přítelkyně, dcera, sestra, hodná, přátelská, vnímavá, malá, hubená, , , , , , , ,

žena, studentka, feministka, dcera, partnerka, kamarádka, inteligentní, Vodnářka, ambiciózní, starostlivá, přátelská, introvertní, osobnost, sestra,

žena, studentka, vysokoškolačka, přítelkyně, dcera, sestra, vnučka, neteř, kamarádka, panička, pejskařka, váha, vesničanka, bruneta, modroočka, prcek

žena, tmavovláska s modrýma očima, menšího vzrůstu (165 cm), šikovná, ale občas líná, chytrá, bystrá, vnímavá, občas trochu cholerik, někdy jsem ráda sama, jindy zase potřebuji společnost, jsem také občas vztahovačná, mám ráda dobré jídlo, pití i filmy

žena, učitelka, kamarádka, partnerka

žena, učitelka, přítelkyně, venkovanka, angličtinářka, Češka, člověk, bojácná, dobrosrdečná, jedlík, studentka, zpěvačka, farmářka, kamarádka, hyperaktivní, upřímná, úzkostná, nadšená, tanečnice, majitelka kočky

Žena,20 let,miluji zvirata,mam pritele uz 3 roky,jsem prejici,nemam rada zavist,pracuji

žena,chytrá,milá,vtipná,milující,samostatná,studující,citlivá

žena,matka,manželka,svobodná bytost,milující člověk,krásná,milovaná, úžasná,Pavlína,sama sebou,lítostivá,úspěšná, milující,pracující,pomáhající,rebelka,s vlasním názorem,bohyně,čarodějka,milenka,ošetřovatelka,organizátorka

žena,optimista,idealista,zodpovědná osoba,důvěryhodná osoba,přítelkyně,dcera,sestra,obchodník,zaměstnanec,cílevědomá osoba,

živá bytost s možností vlastního rozhodování

15. Vaším posledním úkolem je přečíst si, prosím, níže popsanou situaci, a poté zodpovědět tři následující otázky.

Anně je třicet let a ráda kreslí. Jednoho dne zjistí, že obchod s uměleckými potřebami, který se bude zavírat, pořádá velký výprodej. Chce se tam jít podívat, jestli nemají něco, co potřebuje, za dobrou cenu. Obchod se nachází v Úzké ulici, která je na druhém konci města, ale Anna neví, kde přesně tato ulice je. Zeptá se své nejlepší kamarádky Lenky na cestu. Výslovně jí řekne, že by chtěla jít na výprodej do tohoto obchodu co nejdříve, dokud tam ještě budou mít co největší výběr zlevněného zboží. Ale Lenka je zaneprázdněná čtením napínavé knížky a nechce, aby ji Anna vyrušovala. Proto odmítne Anně poradit, jak se do Úzké ulice dostat. Kvůli tomu v době, kdy se Anna do obchodu konečně dostane, už žádné zlevněné umělecké potřeby nemají.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [popsanou situaci jsem si přečetl(a)otázka č. 16, popsanou situaci jsem si nepřečetl(a)otázka č. 19].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
popsanou situaci jsem si přečetl(a)15987,85 %87,36 %  
popsanou situaci jsem si nepřečetl(a)147,73 %7,69 %  
ja10,55 %0,55 %  
matka svého dítěte10,55 %0,55 %  
tom už tu bylo, ne?10,55 %0,55 %  
snílek10,55 %0,55 %  
žena10,55 %0,55 %  
už jsem psal10,55 %0,55 %  
moc se podceňuju, záleží mi na lidech, kteří jsou pro mě v životě důležití10,55 %0,55 %  
popsanou situaci jsem si přečetl(a)10,55 %0,55 %  

Graf

16. Jak byste hodnotil(a) Lenčino chování?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout na každém řádku mezi dvěma odpověďmi.

KritériumŠkálaPrůměr*Rozptyl
zcela nevhodné vs. zcela vhodné1-2-3-4-5-6-72.6162.425

* S výjimkou škál 1-2-3-4-5 a 1-2-3-4-5-6-7 odpovídají záporné hodnoty prvnímu výrazu.

17. Do jaké míry je podle Vás v této situaci objektivně Lenčinou povinností Anně poradit?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout na každém řádku mezi dvěma odpověďmi.

KritériumŠkálaPrůměr*Rozptyl
jednoznačně je to její povinností vs. vůbec to není její povinností1-2-3-4-5-6-74.2833.083

* S výjimkou škál 1-2-3-4-5 a 1-2-3-4-5-6-7 odpovídají záporné hodnoty prvnímu výrazu.

18. Do jaké míry je podle Vás v pořádku osobu, která se takto chová, potrestat?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout na každém řádku mezi dvěma odpověďmi.

KritériumŠkálaPrůměr*Rozptyl
je to zcela v pořádku vs. je to zcela vyloučeno1-2-3-4-5-6-75.1322.643

* S výjimkou škál 1-2-3-4-5 a 1-2-3-4-5-6-7 odpovídají záporné hodnoty prvnímu výrazu.

19. x

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
sestra112,5 %0,55 %  
wiccanská čarodějnice112,5 %0,55 %  
dcera112,5 %0,55 %  
.............112,5 %0,55 %  
neznámá112,5 %0,55 %  
ne112,5 %0,55 %  
5112,5 %0,55 %  
co?112,5 %0,55 %  

Graf

20. x

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
sestrenice112,5 %0,55 %  
stálý hledač pravdy112,5 %0,55 %  
starostlivá sestra112,5 %0,55 %  
..............112,5 %0,55 %  
další neznámá112,5 %0,55 %  
ne112,5 %0,55 %  
2112,5 %0,55 %  
?112,5 %0,55 %  

Graf

21. x

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
potencionální svagrova111,11 %0,55 %  
ten, kdo profesně pomáhá druhým na cestě111,11 %0,55 %  
vášnivý čtenář111,11 %0,55 %  
.............111,11 %0,55 %  
to už stačilo ne111,11 %0,55 %  
ne111,11 %0,55 %  
3111,11 %0,55 %  
nechápu111,11 %0,55 %  
?111,11 %0,55 %  

Graf

22. x

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
brigadnice112,5 %0,55 %  
člověk střežící svá tajemství112,5 %0,55 %  
milující osoba112,5 %0,55 %  
..................112,5 %0,55 %  
ne112,5 %0,55 %  
4112,5 %0,55 %  
co112,5 %0,55 %  
?112,5 %0,55 %  

Graf

23. x

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
vášnivá ctenarka114,29 %0,55 %  
milovník krásných věcí a umění114,29 %0,55 %  
loajální kamarádka114,29 %0,55 %  
................114,29 %0,55 %  
ne114,29 %0,55 %  
1114,29 %0,55 %  
sem114,29 %0,55 %  

Graf

24. x

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
milovníci cestovani116,67 %0,55 %  
tak trochu požitkář116,67 %0,55 %  
fantasta116,67 %0,55 %  
...............116,67 %0,55 %  
ne116,67 %0,55 %  
mám116,67 %0,55 %  

Graf

25. x

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
bruslarka116,67 %0,55 %  
ten, kdo svítí ve tmě - jsem "noční tvor" :-)116,67 %0,55 %  
posluchač dobré hudby116,67 %0,55 %  
...........116,67 %0,55 %  
ne116,67 %0,55 %  
napsat 116,67 %0,55 %  

Graf

26. x

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
člověk mnoha protikladů120 %0,55 %  
budoucí učitelka120 %0,55 %  
..........120 %0,55 %  
ne120 %0,55 %  
=D120 %0,55 %  

Graf

27. x

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
stále se učící knihomol120 %0,55 %  
dárce krve120 %0,55 %  
................120 %0,55 %  
ne120 %0,55 %  
=D120 %0,55 %  

Graf

28. x

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
člověk toužící po lásce120 %0,55 %  
masochista120 %0,55 %  
....................120 %0,55 %  
ne120 %0,55 %  
=D120 %0,55 %  

Graf

29. x

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
věčný poutník (hodně cestuji)120 %0,55 %  
vědec a křesťan zároveň120 %0,55 %  
................120 %0,55 %  
ne120 %0,55 %  
ale chci120 %0,55 %  

Graf

30. x

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
člověk nosící si v sobě svá trápení a bolesti120 %0,55 %  
logicky uvažující člověk120 %0,55 %  
...............120 %0,55 %  
ne120 %0,55 %  
Dokončit120 %0,55 %  

Graf

31. x

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
vášnivá duše přinucená k řádu a často spoutaná mnoha pravidly120 %0,55 %  
biolog s nezájmem o biologii120 %0,55 %  
............120 %0,55 %  
ne120 %0,55 %  
test 120 %0,55 %  

Graf

32. x

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
člověk učící se žít s vděčností120 %0,55 %  
hrdá osoba120 %0,55 %  
...........120 %0,55 %  
ne120 %0,55 %  
stává120 %0,55 %  

Graf

33. x

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ten, kdo se momentálně ptá "Kdo ještě jsem?"120 %0,55 %  
člověk dělající chyby120 %0,55 %  
................120 %0,55 %  
ne120 %0,55 %  
se120 %0,55 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u 3 otázek.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

1. Narodil(a) jste se v sudý nebo lichý den? (Tato otázka slouží pouze pro rozřazení do dvou skupin.)

 • odpověď lichý:
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Středoškolské (i bez maturity) na otázku 6. Jaké je nejvyšší dosažené vzdělání Vaší matky?
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Vysokoškolské nebo vyšší odborné na otázku 6. Jaké je nejvyšší dosažené vzdělání Vaší matky?
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Středoškolské (i bez maturity) na otázku 7. Vašeho otce?
  • zobrazit další souvislosti
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Vysokoškolské nebo vyšší odborné na otázku 7. Vašeho otce?
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Nevím na otázku 8. Vaší babičky z matčiny strany?
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Středoškolské (i bez maturity) na otázku 8. Vaší babičky z matčiny strany?
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Základní (i neukončené) na otázku 8. Vaší babičky z matčiny strany?
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Nevím na otázku 9. Vašeho dědečka z matčiny strany?
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Středoškolské (i bez maturity) na otázku 9. Vašeho dědečka z matčiny strany?
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Vysokoškolské nebo vyšší odborné na otázku 9. Vašeho dědečka z matčiny strany?
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Nevím na otázku 10. Vaší babičky z otcovy strany?
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Středoškolské (i bez maturity) na otázku 10. Vaší babičky z otcovy strany?
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Základní (i neukončené) na otázku 10. Vaší babičky z otcovy strany?
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Nevím na otázku 11. Vašeho dědečka z otcovy strany?
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Středoškolské (i bez maturity) na otázku 11. Vašeho dědečka z otcovy strany?
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Vysokoškolské nebo vyšší odborné na otázku 11. Vašeho dědečka z otcovy strany?
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Základní (i neukončené) na otázku 11. Vašeho dědečka z otcovy strany?
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi 0 na otázku 12. Kolik máte (vlastních) sourozenců?
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi 1 na otázku 12. Kolik máte (vlastních) sourozenců?
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi 2 na otázku 12. Kolik máte (vlastních) sourozenců?
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi 0 na otázku 13. Kolik z nich studovalo nebo ještě studuje na vysoké škole?
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi 1 na otázku 13. Kolik z nich studovalo nebo ještě studuje na vysoké škole?
 • odpověď sudý:
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Gymnázium na otázku 2. Jaký typ střední školy studujete nebo jste studoval(a)?
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ekonomie na otázku 3. Jaký obor vysoké školy studujete nebo jste studoval(a)?
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Humanitní/společenské vědy na otázku 3. Jaký obor vysoké školy studujete nebo jste studoval(a)?
  • zobrazit další souvislosti
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Nestudoval(a) jsem na vysoké škole na otázku 3. Jaký obor vysoké školy studujete nebo jste studoval(a)?
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Bakalářské (Bc.) na otázku 4. Jaké je Vaše nejvyšší dosažené vzdělání?
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Magisterské (Mgr., Ing., apod.) na otázku 4. Jaké je Vaše nejvyšší dosažené vzdělání?
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Střední (i bez maturity) na otázku 4. Jaké je Vaše nejvyšší dosažené vzdělání?
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Bakalářské (Bc.) na otázku 5. Pokud stále studujete nebo v budoucnu ještě studovat plánujete, na jaké nejvyšší vzdělání aspirujete?
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Doktorské (Ph.D.) na otázku 5. Pokud stále studujete nebo v budoucnu ještě studovat plánujete, na jaké nejvyšší vzdělání aspirujete?
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Magisterské (Mgr., Ing., apod.) na otázku 5. Pokud stále studujete nebo v budoucnu ještě studovat plánujete, na jaké nejvyšší vzdělání aspirujete?
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Středoškolské (i bez maturity) na otázku 5. Pokud stále studujete nebo v budoucnu ještě studovat plánujete, na jaké nejvyšší vzdělání aspirujete?

12. Kolik máte (vlastních) sourozenců?

 • odpověď 1:
  • 3.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi Vysokoškolské nebo vyšší odborné na otázku 9. Vašeho dědečka z matčiny strany?

13. Kolik z nich studovalo nebo ještě studuje na vysoké škole?

 • odpověď 0:
  • 3.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi 0 na otázku 12. Kolik máte (vlastních) sourozenců?

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Narodil(a) jste se v sudý nebo lichý den? (Tato otázka slouží pouze pro rozřazení do dvou skupin.)

2. Jaký typ střední školy studujete nebo jste studoval(a)?

3. Jaký obor vysoké školy studujete nebo jste studoval(a)?

4. Jaké je Vaše nejvyšší dosažené vzdělání?

5. Pokud stále studujete nebo v budoucnu ještě studovat plánujete, na jaké nejvyšší vzdělání aspirujete?

6. Jaké je nejvyšší dosažené vzdělání Vaší matky?

7. Vašeho otce?

8. Vaší babičky z matčiny strany?

9. Vašeho dědečka z matčiny strany?

10. Vaší babičky z otcovy strany?

11. Vašeho dědečka z otcovy strany?

12. Kolik máte (vlastních) sourozenců?

13. Kolik z nich studovalo nebo ještě studuje na vysoké škole?

15. Vaším posledním úkolem je přečíst si, prosím, níže popsanou situaci, a poté zodpovědět tři následující otázky.

16. Jak byste hodnotil(a) Lenčino chování?

17. Do jaké míry je podle Vás v této situaci objektivně Lenčinou povinností Anně poradit?

18. Do jaké míry je podle Vás v pořádku osobu, která se takto chová, potrestat?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Narodil(a) jste se v sudý nebo lichý den? (Tato otázka slouží pouze pro rozřazení do dvou skupin.)

2. Jaký typ střední školy studujete nebo jste studoval(a)?

3. Jaký obor vysoké školy studujete nebo jste studoval(a)?

4. Jaké je Vaše nejvyšší dosažené vzdělání?

5. Pokud stále studujete nebo v budoucnu ještě studovat plánujete, na jaké nejvyšší vzdělání aspirujete?

6. Jaké je nejvyšší dosažené vzdělání Vaší matky?

7. Vašeho otce?

8. Vaší babičky z matčiny strany?

9. Vašeho dědečka z matčiny strany?

10. Vaší babičky z otcovy strany?

11. Vašeho dědečka z otcovy strany?

12. Kolik máte (vlastních) sourozenců?

13. Kolik z nich studovalo nebo ještě studuje na vysoké škole?

15. Vaším posledním úkolem je přečíst si, prosím, níže popsanou situaci, a poté zodpovědět tři následující otázky.

16. Jak byste hodnotil(a) Lenčino chování?

17. Do jaké míry je podle Vás v této situaci objektivně Lenčinou povinností Anně poradit?

18. Do jaké míry je podle Vás v pořádku osobu, která se takto chová, potrestat?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Vaicová, I.Vnímání vlastní osoby aneb Kdo jsem? (výsledky průzkumu), 2014. Dostupné online na https://vnimani-vlastni-osoby-aneb-k.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.