Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Vnímání vybraných produktů společnosti 3M

Vnímání vybraných produktů společnosti 3M

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Kateřina Vislousová
Šetření:07. 11. 2010 - 14. 11. 2010
Počet respondentů:2
Počet otázek (max/průměr):18 / 18
Použité ochrany:unikátní IP
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:nelze zjistit
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.02:39
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Cílem tohoto dotazníku je zjistit a vyhodnotit údaje pro sestavení nové komunikační kampáně značky 3M. Dotazník je zcela anonýmní.

 

Odpovědi respondentů

1. Jaké z těchto výrobků používáte nejčastěji?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
výrobky pro domácnost150 %50 %  
výrobky do kanceláře 150 %50 %  

Graf

2. Co je pro Vás na výrobku pro domácnost/kancelář/zdravotnícké potřebě nejdůležitější?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
cena150 %50 %  
kvalita150 %50 %  

Graf

3. Kde nejčastěji nakupujete výrobky pro domácnost/kancelář?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
velká nákupní centra2100 %100 %  

Graf

4. Co Vám říká název 3M?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
setkal(a) jsem se na internetu 2100 %100 %  
znám od nejbližšého okolí150 %50 %  

Graf

5. Jaké z těchto výrobků/značek společnosti 3M znáte?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
POST-IT2100 %100 %  

Graf

6. Kupujete některé z výrobků společnosti 3M?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
jen občas150 %50 %  
ne, vůbec nekupuji150 %50 %  

Graf

7. Znáte místo, kde se dají výrobky společnosti 3M koupit?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano150 %50 %  
ne150 %50 %  

Graf

8. Setkal(a) jste s výrobky označené logem společnosti 3M?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
jinde 150 %50 %  
ve škole 150 %50 %  

Graf

9. Doporučl (a) byste výrobky společnosti 3M svým známým nebo kamarádům?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano150 %50 %  
ne150 %50 %  

Graf

10. Jak hodnotíte současné logo společnosti 3M?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „výborný”, „chvalitebný”, „dobrý”, „dostatečný” a „nedostatečný”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
výborný150 %50 %  
chvalitebný150 %50 %  

Graf

11. S jakou hodnotou byste spojil (a) společnost 3M?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
kvalita2100 %100 %  

Graf

12. Objednal(a) byste katalog s výrobky společnosti 3M?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne150 %50 %  
ano150 %50 %  

Graf

13. Co na Vás zapůsobí nejvíce?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
velké barevné logo a slogán150 %50 %  
reklama na internetu150 %50 %  
sponzoring oblíbeného týmu/akce150 %50 %  

Graf

14. Měl(a) byste zájem dostat propagační materiály společnosti 3M (tužky, lepící pásky, POST-IT)?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano2100 %100 %  

Graf

15. Jakou z následujících značek považujete za inovativní?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
3M150 %50 %  
Henkel150 %50 %  

Graf

16. Jsem

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
muž2100 %100 %  

Graf

17. Můj věk

Povinná otázka, respondent musel napsat číselnou odpověď.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
26150 %50 %  
23150 %50 %  
Statistická polohaHodnota
Průměr:24.5
Minimum:23
Maximum:26
Variační rozpětí:3
Rozptyl:4.5
Směrodatná odchylka:2.12
Medián:24.5
Modus:26

Graf

18. Moje vzdělání

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
vysokoškolské2100 %100 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Tento dotazník byl vyhodnocen jako nevhodný pro úlohu DZD (s největší pravdědpodobností jej zodpovědělo příliš málo respondentů).

Citace

Vislousová, K.Vnímání vybraných produktů společnosti 3M (výsledky průzkumu), 2010. Dostupné online na https://vnimani-vybranych-produktu-spolecnosti-3m.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.