Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Vnímání zaměstnanců letecké společnosti/View of airline staff

Vnímání zaměstnanců letecké společnosti/View of airline staff

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Petr Hybša
Šetření:27. 02. 2014 - 11. 03. 2014
Počet respondentů:138
Počet otázek (max/průměr):15 / 13.8
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:po jedné otázce
Návratnost dotazníků:75,6 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.05:00
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Jmenuji se Petr Hybša a provádím anonymní dotazníkový průzkum do své diplomové práce na téma, jak cestující v letecké dopravě vnímají zaměstnance letecké společnosti. Rád bych Vás poprosil o vyplnění tohoto krátkého dotazníku a získal Vaši zpětnou vazbu, která by pomohla trvale zlepšovat poskytované služby.

Vyplnění dotazníku Vám zabere přibližně 6 minut. U otázek prosím označte jen 1 odpověď, se kterou se ztotožňujete. Všem, kteří si najdou chvilku na vyplnění tohoto dotazníku, moc děkuji a přeji Vám příjemné cestování letadlem.

My name is Petr Hybša and I am conducting an anonymous questionnaire for my diploma thesis on how passengers of air travel view of airline staff. I would like to ask you to fill in a short questionnaire and your feedback would go towards permanently enhancing the services provided.

Filling in the questionnaire takes approximately 6 minutes to complete. Please mark only one answer which is of relevance. I appreciate your time and comments and wish you a very pleasant flight.

Odpovědi respondentů

1. Cestoval(a) jste někdy letadlem?/Have you ever travelled by an airplane?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [ano/yesotázka č. 2, ne/no → konec dotazníku].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano/yes12892,75 %92,75 %  
ne/no96,52 %6,52 %  
Sì / Sì10,72 %0,72 %  

Graf

2. Jak často průměrně cestujete letadlem?/How often do you average travel by an airplane?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
1-2x za rok/1-2x per year5643,75 %40,58 %  
méně než 1x za rok/less than 1x per year3829,69 %27,54 %  
5x a více/5x or more1814,06 %13,04 %  
3-4x za rok/3-4x per year1612,5 %11,59 %  

Graf

3. S jakým typem letecké společnosti běžně cestujete?/What type of airline do you usually travel with?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
klasická (např. British airways,Emirates)/scheduled (e.g. British airways, Emirates)4736,72 %34,06 %  
nízkonákladová (např. easyJet, Jet2)/low-cost (e.g. easyJet, Jet 2)4333,59 %31,16 %  
nepravidelná (na objednávku nejčastěji pro cestovní kanceláře např. Travel service,Thomas Cook)/chartered (most often make to order for tour operators e.g. Travel service, Thomas Cook)3829,69 %27,54 %  

Graf

4. Jaká je obvykle Vaše hlavní priorita, která má rozhodující vliv při výběru letecké společnosti?/What is your principle priority or determining factor when choosing an airline?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
cena/price5845,31 %42,03 %  
vhodný letový řád/convenient schedule1814,06 %13,04 %  
leteckou společnost si nevybírám, je součástí zájezdu/do not choose airline myself, it’s included in package holiday1814,06 %13,04 %  
bezpečnost/safety118,59 %7,97 %  
dostupnost destinace/only flight available75,47 %5,07 %  
leteckou společnost si nevybírám sám-nevím/do not choose airline myself-don’t know53,91 %3,62 %  
věrnostní program/frequent flyer programme21,56 %1,45 %  
úseky cesty/travel segments21,56 %1,45 %  
záleží na tom, za jakým účelem odlétám10,78 %0,72 %  
zamestnanecke letenky10,78 %0,72 %  
přístup zaměstnanců/attitude of staff10,78 %0,72 %  
časy odletů/přiletů10,78 %0,72 %  
reklama/advertising,promotion10,78 %0,72 %  
vlastní preference společnosti10,78 %0,72 %  
typ letadla10,78 %0,72 %  

Graf

5. Snaží se Vám zaměstnanci letecké společnosti obvykle vycházet vstříc?/Are airline employees usually accommodating to you?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano/yes11690,63 %84,06 %  
ne/no129,38 %8,7 %  

Graf

6. K jakému účelu nejčastěji používáte informační technologie v procesu letecké přepravy?/For what purpose do you usually use information technology in the process of air transportation?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [k nákupu letenky (např. internet) anebo k odbavení (např. kiosek, internet)/to buy ticket (e.g. internet) or to check-in (e.g. kiosk, internet, mobile phone)otázka č. 7, nepoužívám informační technologie k těmto činnostem/do not use the information technology for any of the above activitiesotázka č. 8].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
k nákupu letenky (např. internet) anebo k odbavení (např. kiosek, internet)/to buy ticket (e.g. internet) or to check-in (e.g. kiosk, internet, mobile phone)10380,47 %74,64 %  
nepoužívám informační technologie k těmto činnostem/do not use the information technology for any of the above activities2519,53 %18,12 %  

Graf

7. Jaký je Váš obvykle hlavní důvod proč využíváte informační technologie v procesu letecké přepravy?/What is usually the main reason you use information technology in the air transportation process?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
pohodlnost/comfort6058,25 %43,48 %  
čas/time2625,24 %18,84 %  
cena/price1413,59 %10,14 %  
bez informačních technologií si asi těžko vyhledám, jak se do dané destinace dostanu.10,97 %0,72 %  
zaměstnanci letecké společnosti/airline employees10,97 %0,72 %  
letenku si snad ani jinak než online už koupit nelze, ne?10,97 %0,72 %  

Graf

8. Jakému způsobu poskytování služeb nejčastěji dáváte přednost?/What aspects of ''providing a service'' do you mostly prefer?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
osobnímu prostřednictvím zaměstnanců letecké společnosti/airlines personal touch and contact6953,91 %50 %  
věcnému prostřednictvím technologií/technology assisted5946,09 %42,75 %  

Graf

prosím ohodnoťte jako ve škole od 0 do 5 – kde znamená 0 nemohu posoudit, 1 nejlepší a 5 nejhorší/please rate from 0 to 5 - with a rating of 0 can’t tell, 1 being the highest and a rating of 5 being the worst

9. Jak celkově hodnotíte zaměstnance letecké společnosti na následujících pracovních místech?/How do you overall rate the airline employees that work in the following areas?

Povinná otázka, respondent se musel u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi „0”, „1”, „2”, „3”, „4” a „5”.

PodotázkaPrůměrRozptyl
při koupi-rezervaci letenky/during buying-booking ticket1.432.167
na letišti při odbavení/during check-in at the airport2.321.608
na palubě/on board2.1331.678

Graf

prosím ohodnoťte jako ve škole od 1 do 5 – kde znamená 1 nejlepší a 5 nejhorší/please rate from 1 to 5 - with a rating of 1 being the highest and a rating of 5 being the worst

10. Jak hodnotíte následující charakteristické vlastnosti zaměstnanců letecké společnosti podle toho, jakou s nimi máte nejčastější zkušenost?/How do you rate the following airline employees characteristics according to your own personal experience?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout na každém řádku mezi dvěma odpověďmi.

KritériumŠkálaPrůměr*Rozptyl
slušnost a zdvořilost/politeness and courtesy vs. neslušnost a nezdvořilost/rudeness and impolite1-2-3-4-51.7730.738
informovanost a znalost produktu/awareness and product knowledge vs. neinformovanost a neznalost produktu/lack of information and ignorance of product1-2-3-4-51.9060.694
upravenost/neatness vs. neupravenost/untidiness1-2-3-4-51.6720.72
dochvilnost/timeliness vs. nedochvilnost/inopportuneness1-2-3-4-51.9060.819
dostupnost/availability vs. nedostupnost/unavailability1-2-3-4-52.0310.78
schopnosti (např. schopnost zvládat stressové situace)/abilities (e.g. manage stressful situations) vs. neschopnosti/inabilities1-2-3-4-51.9770.835
přístup personálu (např. profesionální a osobní přístup, usmívali se, udržovali oční kontakt, dodržovali kulturní odlišnosti)/attitude of staff (e.g. personal and professional attitude, friendly smile, make eye contact, adhere to cultural differences) vs. přístup personálu (např. profesionální a osobní přístup, usmívali se, udržovali oční kontakt, dodržovali kulturní odlišnosti)/attitude of staff (e.g. personal and professional attitude, friendly smile, make eye contact, adhere to cultural differences)1-2-3-4-51.9450.942
komunikaci s personálem a jejich jazykové schopnosti/communication skills of staff and their language skills vs. komunikaci s personálem a jejich jazykové schopnosti/communication skills of staff and their language skills1-2-3-4-51.8910.832

* S výjimkou škál 1-2-3-4-5 a 1-2-3-4-5-6-7 odpovídají záporné hodnoty prvnímu výrazu.

11. Vnímáte snahu zaměstnanců letecké společnosti Vám obvykle vyhovět?/Do you usually feel the willingness of airline staff to accommodate you?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano/yes11992,97 %86,23 %  
ne/no97,03 %6,52 %  

Graf

12. Přejete si, aby Vás zaměstnanci letecké společnosti oslovovali příjmením?/Would you prefer airline staff, when addressing you, to use your surname?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nevím-nezáleží mi na tom/don’t know-not important6148,03 %44,2 %  
ne/no4233,07 %30,43 %  
ano/yes2418,9 %17,39 %  

Graf

13. Jaké je Vaše pohlaví?/What is you sex?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žena/female8969,53 %64,49 %  
muž/male3930,47 %28,26 %  

Graf

14. Do jaké věkové skupiny patříte?/What age category you belong to?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
do 24/under 246853,13 %49,28 %  
25-344837,5 %34,78 %  
35-4475,47 %5,07 %  
45-5432,34 %2,17 %  
65+10,78 %0,72 %  
55-6410,78 %0,72 %  

Graf

15. Na základě vaší národnosti prosím zvolte světadíl, do kterého Vaše země patří./Based on your nationality, which continent is your country based.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Evropa/Europe12093,75 %86,96 %  
Asie/Asia53,91 %3,62 %  
Amerika/America32,34 %2,17 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u jedné otázky.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

8. Jakému způsobu poskytování služeb nejčastěji dáváte přednost?/What aspects of ''providing a service'' do you mostly prefer?

  • odpověď osobnímu prostřednictvím zaměstnanců letecké společnosti/airlines personal touch and contact:
    • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi leteckou společnost si nevybírám, je součástí zájezdu/do not choose airline myself, it’s included in package holiday na otázku 4. Jaká je obvykle Vaše hlavní priorita, která má rozhodující vliv při výběru letecké společnosti?/What is your principle priority or determining factor when choosing an airline?
    • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi nepoužívám informační technologie k těmto činnostem/do not use the information technology for any of the above activities na otázku 6. K jakému účelu nejčastěji používáte informační technologie v procesu letecké přepravy?/For what purpose do you usually use information technology in the process of air transportation?

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Cestoval(a) jste někdy letadlem?/Have you ever travelled by an airplane?

2. Jak často průměrně cestujete letadlem?/How often do you average travel by an airplane?

3. S jakým typem letecké společnosti běžně cestujete?/What type of airline do you usually travel with?

4. Jaká je obvykle Vaše hlavní priorita, která má rozhodující vliv při výběru letecké společnosti?/What is your principle priority or determining factor when choosing an airline?

5. Snaží se Vám zaměstnanci letecké společnosti obvykle vycházet vstříc?/Are airline employees usually accommodating to you?

6. K jakému účelu nejčastěji používáte informační technologie v procesu letecké přepravy?/For what purpose do you usually use information technology in the process of air transportation?

7. Jaký je Váš obvykle hlavní důvod proč využíváte informační technologie v procesu letecké přepravy?/What is usually the main reason you use information technology in the air transportation process?

8. Jakému způsobu poskytování služeb nejčastěji dáváte přednost?/What aspects of ''providing a service'' do you mostly prefer?

9. Jak celkově hodnotíte zaměstnance letecké společnosti na následujících pracovních místech?/How do you overall rate the airline employees that work in the following areas?

10. Jak hodnotíte následující charakteristické vlastnosti zaměstnanců letecké společnosti podle toho, jakou s nimi máte nejčastější zkušenost?/How do you rate the following airline employees characteristics according to your own personal experience?

11. Vnímáte snahu zaměstnanců letecké společnosti Vám obvykle vyhovět?/Do you usually feel the willingness of airline staff to accommodate you?

12. Přejete si, aby Vás zaměstnanci letecké společnosti oslovovali příjmením?/Would you prefer airline staff, when addressing you, to use your surname?

13. Jaké je Vaše pohlaví?/What is you sex?

14. Do jaké věkové skupiny patříte?/What age category you belong to?

15. Na základě vaší národnosti prosím zvolte světadíl, do kterého Vaše země patří./Based on your nationality, which continent is your country based.

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Cestoval(a) jste někdy letadlem?/Have you ever travelled by an airplane?

2. Jak často průměrně cestujete letadlem?/How often do you average travel by an airplane?

3. S jakým typem letecké společnosti běžně cestujete?/What type of airline do you usually travel with?

4. Jaká je obvykle Vaše hlavní priorita, která má rozhodující vliv při výběru letecké společnosti?/What is your principle priority or determining factor when choosing an airline?

5. Snaží se Vám zaměstnanci letecké společnosti obvykle vycházet vstříc?/Are airline employees usually accommodating to you?

6. K jakému účelu nejčastěji používáte informační technologie v procesu letecké přepravy?/For what purpose do you usually use information technology in the process of air transportation?

7. Jaký je Váš obvykle hlavní důvod proč využíváte informační technologie v procesu letecké přepravy?/What is usually the main reason you use information technology in the air transportation process?

8. Jakému způsobu poskytování služeb nejčastěji dáváte přednost?/What aspects of ''providing a service'' do you mostly prefer?

9. Jak celkově hodnotíte zaměstnance letecké společnosti na následujících pracovních místech?/How do you overall rate the airline employees that work in the following areas?

10. Jak hodnotíte následující charakteristické vlastnosti zaměstnanců letecké společnosti podle toho, jakou s nimi máte nejčastější zkušenost?/How do you rate the following airline employees characteristics according to your own personal experience?

11. Vnímáte snahu zaměstnanců letecké společnosti Vám obvykle vyhovět?/Do you usually feel the willingness of airline staff to accommodate you?

12. Přejete si, aby Vás zaměstnanci letecké společnosti oslovovali příjmením?/Would you prefer airline staff, when addressing you, to use your surname?

13. Jaké je Vaše pohlaví?/What is you sex?

14. Do jaké věkové skupiny patříte?/What age category you belong to?

15. Na základě vaší národnosti prosím zvolte světadíl, do kterého Vaše země patří./Based on your nationality, which continent is your country based.

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Hybša, P.Vnímání zaměstnanců letecké společnosti/View of airline staff (výsledky průzkumu), 2014. Dostupné online na https://vnimani-zamestnancu-letecke.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.