Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Vnímání značky piva Bakalář

Vnímání značky piva Bakalář

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Ondřej Vejvoda
Šetření:05. 04. 2013 - 06. 04. 2013
Počet respondentů:40
Počet otázek (max/průměr):10 / 10
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:51,9 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.02:30
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dobrý den,

cílem toho dotazníku je zjistit informace týkající se vnímání značky piva Bakalář. Prosím o vyplnění pouze osoby starší 18 let. Výsledky dotazníku budou použity pro účely semestrální práce v rámci výuky na České Zemědělské Univerzitě v Praze a po ukončení budo veřejně přístupné.

 

Děkuji 

 

 

Odpovědi respondentů

1. Znáte značku piva Bakalář

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano3690 %90 %  
Ne410 %10 %  

Graf

2. Značka piva Bakalář je pro Vás:

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout na každém řádku mezi dvěma odpověďmi.

KritériumŠkálaPrůměr*Rozptyl
Známá vs. Neznámá1-2-3-4-52.052.048
Nová vs. Tradiční1-2-3-4-53.5752.444
Věrohodná vs. Nedůvěryhodná1-2-3-4-52.2251.324
Prosperující vs. Neúspěšná1-2-3-4-52.5750.894

* S výjimkou škál 1-2-3-4-5 a 1-2-3-4-5-6-7 odpovídají záporné hodnoty prvnímu výrazu.

3. Produkty značky Bakalář vnímáte jako:

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout na každém řádku mezi dvěma odpověďmi.

KritériumŠkálaPrůměr*Rozptyl
Kvalitní vs. Nekvaliltní1-2-3-4-52.5751.344

* S výjimkou škál 1-2-3-4-5 a 1-2-3-4-5-6-7 odpovídají záporné hodnoty prvnímu výrazu.

4. Jaké produkty značky Bakalář znáte?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Světlé výčepní3485 %85 %  
Světlý ležák2152,5 %52,5 %  
Polotmavé výčepní1230 %30 %  
Medový speciál1025 %25 %  
Tmavý ležák1025 %25 %  
Světlé Nealkoholické820 %20 %  
Tmavé výčepní820 %20 %  

Graf

5. Logo značky Bakalář je dle Vás:

 

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout na každém řádku mezi dvěma odpověďmi.

KritériumŠkálaPrůměr*Rozptyl
Známé vs. Neznámé1-2-3-4-51.91.54
Líbivé vs. Nelíbivé1-2-3-4-52.0251.024
Moderní vs. Zastaralé1-2-3-4-52.8751.559
Originální vs. Běžné1-2-3-4-52.6251.384
Zapamatovatelné vs. Přehlédnutelné1-2-3-4-52.4251.294

* S výjimkou škál 1-2-3-4-5 a 1-2-3-4-5-6-7 odpovídají záporné hodnoty prvnímu výrazu.

6. Pivo Bakalář je ve vašem okolí:

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout na každém řádku mezi dvěma odpověďmi.

KritériumŠkálaPrůměr*Rozptyl
Dostupné vs. Nedostupné1-2-3-4-521.65

* S výjimkou škál 1-2-3-4-5 a 1-2-3-4-5-6-7 odpovídají záporné hodnoty prvnímu výrazu.

7. Cena piva Bakalář je pro Vás:

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout na každém řádku mezi dvěma odpověďmi.

KritériumŠkálaPrůměr*Rozptyl
Nízká vs. Vysoká1-2-3-4-52.60.54
Odpovídá kvalitě vs. Neodpovídá kvalitě1-2-3-4-52.5250.949
Uspokojující vs. Nevyhovující1-2-3-4-52.3750.734

* S výjimkou škál 1-2-3-4-5 a 1-2-3-4-5-6-7 odpovídají záporné hodnoty prvnímu výrazu.

8. Reklama značky Bakalář je pro Vás:

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout na každém řádku mezi dvěma odpověďmi.

KritériumŠkálaPrůměr*Rozptyl
Známá vs. Neznáma1-2-3-4-53.71.66

* S výjimkou škál 1-2-3-4-5 a 1-2-3-4-5-6-7 odpovídají záporné hodnoty prvnímu výrazu.

9. Reklamní předměty (pivní kosmetika, firemní sklo, čepice atd.) jsou pro Vás:

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout na každém řádku mezi dvěma odpověďmi.

KritériumŠkálaPrůměr*Rozptyl
Důležité vs. Nepodstané1-2-3-4-541.15
Dostupné vs. Nedostupné1-2-3-4-53.451.648

* S výjimkou škál 1-2-3-4-5 a 1-2-3-4-5-6-7 odpovídají záporné hodnoty prvnímu výrazu.

10. Odkud pocházíte?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Střední čechy3895 %95 %  
Jiný kraj25 %5 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u 4 otázek.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

2. Značka piva Bakalář je pro Vás:

 • odpověď Známá [1-2-3-4-5] Neznámá: 1:
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Dostupné [1-2-3-4-5] Nedostupné: 1 na otázku 6. Pivo Bakalář je ve vašem okolí:

5. Logo značky Bakalář je dle Vás:

 • odpověď Známé [1-2-3-4-5] Neznámé: 1:
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Zapamatovatelné [1-2-3-4-5] Přehlédnutelné: 1 na otázku 5. Logo značky Bakalář je dle Vás:
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Dostupné [1-2-3-4-5] Nedostupné: 1 na otázku 6. Pivo Bakalář je ve vašem okolí:

6. Pivo Bakalář je ve vašem okolí:

 • odpověď Dostupné [1-2-3-4-5] Nedostupné: 1:
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi Zapamatovatelné [1-2-3-4-5] Přehlédnutelné: 1 na otázku 5. Logo značky Bakalář je dle Vás:

7. Cena piva Bakalář je pro Vás:

 • odpověď Uspokojující [1-2-3-4-5] Nevyhovující: 3:
  • 2.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi Věrohodná [1-2-3-4-5] Nedůvěryhodná: 3 na otázku 2. Značka piva Bakalář je pro Vás:

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Znáte značku piva Bakalář

2. Značka piva Bakalář je pro Vás:

3. Produkty značky Bakalář vnímáte jako:

4. Jaké produkty značky Bakalář znáte?

5. Logo značky Bakalář je dle Vás:

6. Pivo Bakalář je ve vašem okolí:

7. Cena piva Bakalář je pro Vás:

8. Reklama značky Bakalář je pro Vás:

9. Reklamní předměty (pivní kosmetika, firemní sklo, čepice atd.) jsou pro Vás:

10. Odkud pocházíte?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Znáte značku piva Bakalář

2. Značka piva Bakalář je pro Vás:

3. Produkty značky Bakalář vnímáte jako:

4. Jaké produkty značky Bakalář znáte?

5. Logo značky Bakalář je dle Vás:

6. Pivo Bakalář je ve vašem okolí:

7. Cena piva Bakalář je pro Vás:

8. Reklama značky Bakalář je pro Vás:

9. Reklamní předměty (pivní kosmetika, firemní sklo, čepice atd.) jsou pro Vás:

10. Odkud pocházíte?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Vejvoda, O.Vnímání značky piva Bakalář (výsledky průzkumu), 2013. Dostupné online na https://vnimani-znacky-piva-bakalar.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.