Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Vnímanie komunikačných závislostí a ich prevencia

Vnímanie komunikačných závislostí a ich prevencia

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Andrej Ivan
Šetření:17. 03. 2013 - 22. 03. 2013
Počet respondentů:27
Počet otázek (max/průměr):22 / 22
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:po jedné otázce
Návratnost dotazníků:77,1 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.04:33
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Vážení respondenti,

vopred vám ďakujem za účasť v tomto prieskume na tému Vnímanie komunikačných závislostí a ich prevencia, ktorý som vytvoril v súvislosti s témou svojej bakalárskej práce. Zaujíma ma problematika súvislosti komunikácie, vplyvu médií na komunikáciu a možný vplyv komunikačných závislostí na páchanie trestnej činnosti alebo konania, ktoré inak ohrozuje spoločnosť alebo jedinca samotného.

Vaše odpovede mi pomôžu nájsť odpovede na otázky, ktoré kladiem v bakalárskej práci. Výsledky budú verejné a nebudú použité ako výsledky výskumu či prieskumu, ale iba na ilustráciu mojej skúsenosti s vytvorením prieskumu na túto tému a mojej skúsenosti s empirickým zberom údajov.

Zisťovanie veku neovplyvňuje Vašu anonymitu, v tomto prípade má štastickú a výskumnú funckiu.

 

Ešte raz vďaka za váš čas a odpovede,

 

Andrej.

Odpovědi respondentů

1. Uveďte prosím svoje pohlavie:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Žena1762,96 %62,96 %  
Muž1037,04 %37,04 %  

Graf

2. Uveďte prosím svoju vekovú kategóriu:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
21 - 301970,37 %70,37 %  
40 - 60414,81 %14,81 %  
31 - 40414,81 %14,81 %  

Graf

3. Komunikácia má podľa Vás na spoločnosť:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
určite veľký vplyv2385,19 %85,19 %  
určite nejaký vplyv311,11 %11,11 %  
možno nejaký vplyv13,7 %3,7 %  

Graf

4. Závisia podľa Vás vzájomne komunikácia a vzdelanie?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Áno1659,26 %59,26 %  
Áno majú vzťah, ale nezávisia na sebe navzájom829,63 %29,63 %  
Nie27,41 %7,41 %  
Nie, majú iný vzťah13,7 %3,7 %  

Graf

5. Komunikácia a závislosť podľa Vás:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
sa spolu vyskytujú, ale spolu nesúvisia1037,04 %37,04 %  
spolu súvisia933,33 %33,33 %  
spolu nesúvisia622,22 %22,22 %  
na sebe navzájom závisia27,41 %7,41 %  

Graf

6. Uvedomujete si vplyv médií na Váš život a cítite sa:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
dostatočne informovaný1140,74 %40,74 %  
informačne preťažený, zahltený622,22 %22,22 %  
slobodný, lebo si môžete vybrať z ponúkaných informácií518,52 %18,52 %  
dezinformovaný , klamaný518,52 %18,52 %  

Graf

7. Ktoré tri masové médiá využívate najviac (označte prosím len tri možnosti)

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
internetové stránky, diskusie, sociálne siete2281,48 %81,48 %  
digitálne technológie – mobilný telefón, počítač1348,15 %48,15 %  
televízia1244,44 %44,44 %  
rádio, rozhlas829,63 %29,63 %  
noviny, časopisy622,22 %22,22 %  
literatúru, beletriu, knihy518,52 %18,52 %  
peniaze414,81 %14,81 %  
auto a dopravné prostriedky311,11 %11,11 %  
obrazy, maľby27,41 %7,41 %  
fotografie13,7 %3,7 %  
divadlo13,7 %3,7 %  

Graf

8. Predstavte si, že každé médium vytvára vlastnú špecifickú mediálnu realitu. V koľkých takýchto mediálnych realitách sa denne nachádzate (skúste určiť koľko médií denne používate)?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
4-61244,44 %44,44 %  
2-31140,74 %40,74 %  
10-2027,41 %7,41 %  
7-1027,41 %7,41 %  

Graf

9. Koľko hodín denne trávite v realite, ktorá je pod vplyvom médií?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
7-101037,04 %37,04 %  
2-3725,93 %25,93 %  
4-6725,93 %25,93 %  
10-1527,41 %7,41 %  
viac13,7 %3,7 %  

Graf

10. Predstavte si, že Váš známy sa stal závislým na internetových sociálnych sieťach. Trávi denne za počítačom 8 a viac hodín. U koho by Ste mu poradili vyhľadať odbornú pomoc?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
u psychológa1140,74 %40,74 %  
v spoločnosti kamarátov a priateľov518,52 %18,52 %  
u psychiatra414,81 %14,81 %  
v rodine311,11 %11,11 %  
v špecializovaných centrách pre liečbu drogových závislostí311,11 %11,11 %  
u sociálneho pracovníka13,7 %3,7 %  

Graf

11. Kedy podľa Vás komunikačný návyk prerastá do komunikačnej závislosti?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
keď nekontroluje čas strávený s médiami alebo komunikáciou1659,26 %59,26 %  
keď nerozumie tomu, prečo a ako komunikuje518,52 %18,52 %  
ak nevie vysvetliť príčiny a následky svojho konania311,11 %11,11 %  
ak sú porušené ďalšie prvky učenia (sa)27,41 %7,41 %  
keď človeku nezáleží na názore druhých13,7 %3,7 %  

Graf

12. Ako často čítate knihy, tlač, časopisy...?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Hodinu denne2385,19 %85,19 %  
8 hodín a viac27,41 %7,41 %  
4 hodiny denne27,41 %7,41 %  

Graf

13. Ako často sleduje televíziu?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Hodinu denne2074,07 %74,07 %  
4 hodiny denne622,22 %22,22 %  
8 hodín a viac13,7 %3,7 %  

Graf

14. Ako často nakupujete? (aj online nakupovanie)

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Hodinu denne2488,89 %88,89 %  
4 hodiny denne311,11 %11,11 %  

Graf

15. Ako často ste na internete? (pracovne alebo osobne: spolu)

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
4 hodiny denne1348,15 %48,15 %  
8 hodín a viac1037,04 %37,04 %  
Hodinu denne414,81 %14,81 %  

Graf

16. Ako často komunikujete s inými osobami cez internet? (pracovne alebo osobne: spolu)

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
4 hodiny denne1348,15 %48,15 %  
Hodinu denne1037,04 %37,04 %  
8 hodín a viac414,81 %14,81 %  

Graf

17. Ako často komunikujete s ľuďmi zoči voči-osobne?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
4 hodiny denne1348,15 %48,15 %  
8 hodín a viac829,63 %29,63 %  
Hodinu denne622,22 %22,22 %  

Graf

18. Ako často počúvate rádiá a rozhlas? (klasické aj internetové: spolu)

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Hodinu denne1866,67 %66,67 %  
4 hodiny denne725,93 %25,93 %  
8 hodín a viac27,41 %7,41 %  

Graf

19. Ako často komunikujete písomne? (osobne aj pracovne, klasicky – ručne – aj elektronicky: spolu)

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Hodinu denne1866,67 %66,67 %  
4 hodiny denne829,63 %29,63 %  
8 hodín a viac13,7 %3,7 %  

Graf

20. Myslíte si, že mediálna komunikácia má na spoločnosť:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Negatívny vplyv1451,85 %51,85 %  
Pozitívny vplyv1244,44 %44,44 %  
Nemá žiadny vplyv13,7 %3,7 %  

Graf

21. Cítite sa byť komunikačne súčasťou svojej spoločnosti? To znamená, myslíte si, že vaše komunikačné schopnosti sú alebo nie sú dostatočné pre potreby spoločnosti, v ktorej dlhodobo žijete?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Áno, nevidím v tom problém1659,26 %59,26 %  
Áno, ale moje schopnosti by potrebovali zlepšiť933,33 %33,33 %  
Nie som si istý27,41 %7,41 %  

Graf

22. Predstavte si svoje komunikačné schopnosti ako nástroje, s pomocou ktorých môžete ovládnuť vplyv médií na vašu komunikáciu v spoločnosti a aj vaše vedomosti o používaní komunikácie vo svoj prospech. Kde by ste hľadali informácie o zlepšení si komunikačných schopností?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
u psychológa1037,04 %37,04 %  
v spoločnosti kamarátov a priateľov725,93 %25,93 %  
u sociálneho pracovníka414,81 %14,81 %  
v rodine414,81 %14,81 %  
u kňaza, farára13,7 %3,7 %  
u psychiatra13,7 %3,7 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Tento dotazník byl vyhodnocen jako nevhodný pro úlohu DZD (s největší pravdědpodobností jej zodpovědělo příliš málo respondentů).

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

  • nezjištěno (78,6 %)

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Ivan, A.Vnímanie komunikačných závislostí a ich prevencia (výsledky průzkumu), 2013. Dostupné online na https://vnimanie-komunikacnych-zavis.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.