Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Vnímanie kvality a prostredia mojej vysokej školy

Vnímanie kvality a prostredia mojej vysokej školy

Průzkum průměrné mzdy / příjmu v různých oborech
Zúčastněte se zcela ANONYMNÍHO průzkumu ohledně výše mzdy. Ovlivňuje ji pohlaví, věk, nebo třeba vzdělání?

(veřejné výsledky 18. prosince)

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Petra Pulcová
Šetření:18. 02. 2011 - 04. 03. 2011
Počet respondentů:158
Počet otázek (max/průměr):12 / 11.87
Použité ochrany:unikátní IP
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:79,1 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.01:52
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Cieľom tohto prieskumu je zozbieranie dát pre moju semestrálnu prácu. Preto Vás prosím o pravdivé vyplnenie. Prosím vyberte si vždy len jednu možnosť.

Odpovědi respondentů

1. Ročník štúdia

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
3. ročník (5. a 6. semester)9560,51 %60,13 %  
magisterské štúdium3321,02 %20,89 %  
2. ročník (3. a 4. semester)2113,38 %13,29 %  
1. ročník (1. a 2. semester)85,1 %5,06 %  

Graf

2. Pohlavie

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žena12378,34 %77,85 %  
muž3421,66 %21,52 %  

Graf

3. Navštevovaná vysoká škola

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
VŠE2818,18 %17,72 %  
ČZU117,14 %6,96 %  
Masarykova univerzita95,84 %5,7 %  
Česká zemědělská univerzita v Praze53,25 %3,16 %  
UTB Zlín31,95 %1,9 %  
CZU31,95 %1,9 %  
česká zemědělská univerzita21,3 %1,27 %  
Univerzita Karlova21,3 %1,27 %  
VSE21,3 %1,27 %  
Západočeská Univerzita 21,3 %1,27 %  
ostatní odpovědi UP Olomouc
Katolícka univerzita v Ružomberku
UCM Trnava
trnavská univerzita
UCM
Univerzita Palackého
VUT
Slezská univerzita v Opavě
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
UPOL
Trnavská Univerzita v Trnave
VŠCHT Praha
VŠKV
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
Slezská univerzita v Opavě, OPF Karviná
Slovenská poľnohospodárska univerzita
SPU Nitra SR
ČZU v Praze
Středočeský vysokoškolský institut
FA CVUT
Vysoká škola ekonomická
JČU
SPU Nitra
Masatykova univerzita
Fakulta architektúry, STU v BA
ČZU Praha
vs.zdravotnictva a soc.prace sv.alzbety
Karlova Univerzita
Právnická Fakulta Univerzity Mateja Bela
univerzita svateho cyrila a metoda
UMB
Univrzita Komenského v BA, fakulta manažmentu
FHS UK
Technická Univerzita - FEI
Vysoké Učení Technické v Brně
Vsoká škola polytechnická Jihlava
Masarykova unvierzita
Fakulta managementu UK
FSV UK
Slovenská poľnohospodárska univerzita v NItre
Ceske Vysoke Uceni Technicke
Univerzita Palackého Olomouc
Fakulta architektury STU Bratislava
Univerzita Cyrila a Metoda v Trnave
PEVS
UCM TT
ZČU
Univarzita Karlova, Fakulta sociálních věd, IES
Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta
IES FSV UK
Ostravská univerzita
3.LF UK
SLU Opava
Masarykova univerzita
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
Vysoká škola finanční a správní
Univerzita Tomáše Bati
Vysoká škola obchodní v Praze
Univerzita Tomáše Bati, Zlín
FTVS UK
Technická univerzita Liberec
Veřejně správní akademie
masarykova univerzita v brně
UTB Bzenec
Právnická fakulta UK
VŠO Praha
VSEmVS
Ostravská universita
Univerzita Hradec Králové (CZ)
FM VŠE
Karlova universita
Mendelova univerzita
VOPŠ
SLU, Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
FFUK v Praze
VŠO v Praze
8756,49 %55,06 % 

Graf

4. Zameranie školy

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ekonómia8151,59 %51,27 %  
iné4126,11 %25,95 %  
prírodné vedy117,01 %6,96 %  
medicína106,37 %6,33 %  
právo63,82 %3,8 %  
technika53,18 %3,16 %  
architektúra31,91 %1,9 %  

Graf

5. Miesto štúdia (mesto, v ktorom študuješ)

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
PRAHA7447,44 %46,84 %  
Brno1811,54 %11,39 %  
Trnava117,05 %6,96 %  
Zlín85,13 %5,06 %  
Olomouc74,49 %4,43 %  
Nitra53,21 %3,16 %  
Bratislava53,21 %3,16 %  
Plzen31,92 %1,9 %  
Opava31,92 %1,9 %  
České Budějovice21,28 %1,27 %  
ostatní odpovědi Karviná
Ružomberok
banská Bystrica
Ostrava
karlovy vary
Cheb
NZ
Kosice
Jihlava
BA
TT
Most
Liberec
Bzenec
Hradec Králové
Jindřichův Hradec
2012,82 %12,66 % 

Graf

6. Krajina štúdia (štát)

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Česká republika5435,29 %34,18 %  
ČR5133,33 %32,28 %  
Slovensko1912,42 %12,03 %  
SR63,92 %3,8 %  
CR53,27 %3,16 %  
CZ42,61 %2,53 %  
Slovenská republika31,96 %1,9 %  
Ceska republika21,31 %1,27 %  
Česko21,31 %1,27 %  
SK10,65 %0,63 %  
ostatní odpovědi Praha
Ustecky
česká republiky
Moravskoslezský
Královéhradecký kraj, Česká republika
63,92 %3,8 % 

Graf

7. Náročnosť štúdia

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
tak akurát8352,87 %52,53 %  
náročné4931,21 %31,01 %  
málo náročné148,92 %8,86 %  
veľmi náročné117,01 %6,96 %  

Graf

8. Prístup a ochota vyučujúcich voči študentom

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
dobrý7649,03 %48,1 %  
neutrálny4428,39 %27,85 %  
veľmi dobrý2717,42 %17,09 %  
zlý85,16 %5,06 %  

Graf

9. Využitie poznatkov v praxi

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
skôr áno5937,58 %37,34 %  
určite áno3723,57 %23,42 %  
skôr nie3321,02 %20,89 %  
neviem2717,2 %17,09 %  
určite nie10,64 %0,63 %  

Graf

10. Prostredie a vybavenie školy

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
veľmi dobré6642,04 %41,77 %  
dobré5937,58 %37,34 %  
vynikajúce2012,74 %12,66 %  
zlé117,01 %6,96 %  
veľmi zlé10,64 %0,63 %  

Graf

11. Ak by si mohol/la zmeniť školu, urobil/a by si tak?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
asi nie6943,67 %43,67 %  
určite nie3924,68 %24,68 %  
skôr áno3220,25 %20,25 %  
rozhodne áno1811,39 %11,39 %  

Graf

12. Ako je na tom podľa teba tvoja škola v porovnaní s ostatnými?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
dobre8151,27 %51,27 %  
veľmi dobre5434,18 %34,18 %  
zle2012,66 %12,66 %  
veľmi zle31,9 %1,9 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u 2 otázek.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

4. Zameranie školy

  • odpověď ekonómia:
    • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi VŠE na otázku 3. Navštevovaná vysoká škola

5. Miesto štúdia (mesto, v ktorom študuješ)

  • odpověď PRAHA:
    • 2.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi ČZU na otázku 3. Navštevovaná vysoká škola
    • 2.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi VŠE na otázku 3. Navštevovaná vysoká škola

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Ročník štúdia

2. Pohlavie

3. Navštevovaná vysoká škola

4. Zameranie školy

5. Miesto štúdia (mesto, v ktorom študuješ)

6. Krajina štúdia (štát)

7. Náročnosť štúdia

8. Prístup a ochota vyučujúcich voči študentom

9. Využitie poznatkov v praxi

10. Prostredie a vybavenie školy

11. Ak by si mohol/la zmeniť školu, urobil/a by si tak?

12. Ako je na tom podľa teba tvoja škola v porovnaní s ostatnými?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Ročník štúdia

2. Pohlavie

3. Navštevovaná vysoká škola

4. Zameranie školy

5. Miesto štúdia (mesto, v ktorom študuješ)

6. Krajina štúdia (štát)

7. Náročnosť štúdia

8. Prístup a ochota vyučujúcich voči študentom

9. Využitie poznatkov v praxi

10. Prostredie a vybavenie školy

11. Ak by si mohol/la zmeniť školu, urobil/a by si tak?

12. Ako je na tom podľa teba tvoja škola v porovnaní s ostatnými?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Pulcová, P.Vnímanie kvality a prostredia mojej vysokej školy (výsledky průzkumu), 2011. Dostupné online na https://vnimanie-kvality-a-prostredi.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.