Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Vnitřní předpisy bank

Vnitřní předpisy bank

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Jiri Kresl
Šetření:07. 12. 2010 - 01. 02. 2011
Počet respondentů:41
Počet otázek (max/průměr):18 / 16.15
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:48,3 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.03:20
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Průzkum je určen výhradně pro zaměstnance bank.

Odpovědi respondentů

1. Jak často používáte vnitřní předpisy?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [pravidelněotázka č. 3, nepravidelněotázka č. 3, nepoužívámotázka č. 2].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
pravidelně2151,22 %51,22 %  
nepravidelně1639,02 %39,02 %  
nepoužívám49,76 %9,76 %  

Graf

2. Uveďte důvod, proč nepoužíváte vnitřní předpisy

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [neorientuju se v nichotázka č. 4, nejsou pro mou práci důležitéotázka č. 3, domnívám se, že znám jejich obsahotázka č. 3].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
domnívám se, že znám jejich obsah250 %4,88 %  
neorientuju se v nich125 %2,44 %  
nejsou pro mou práci důležité125 %2,44 %  

Graf

3. Orientujete se ve vnitřních předpisech?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano2767,5 %65,85 %  
ne1332,5 %31,71 %  

Graf

4. V jakém formátu jsou vnitřní přepisy publikovány, tj. zpřístupněny zaměstnancům?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
html2253,66 %53,66 %  
MS Word1639,02 %39,02 %  
pdf12,44 %2,44 %  
intratet12,44 %2,44 %  
nic12,44 %2,44 %  

Graf

5. Kde jsou vnitřní předpisy uloženy, resp. přes jakou aplikaci se k nim můžete dostat?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Intranet3482,93 %82,93 %  
Lotus Notes49,76 %9,76 %  
sdílený disk24,88 %4,88 %  
Support Central12,44 %2,44 %  

Graf

6. Jsou vnitřní předpisy vždy aktuální?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano2663,41 %63,41 %  
ne1536,59 %36,59 %  

Graf

7. Jsou podle vás vnitřní předpisy důležité pro vaši práci, resp. usnadňují vám práci?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano2458,54 %58,54 %  
ne1741,46 %41,46 %  

Graf

8. Seznamujete se pravidelně s novinkami ve vnitřních předpisech?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne2458,54 %58,54 %  
ano1741,46 %41,46 %  

Graf

9. Jakým způsobem jste informován/a o novinkách ve vnitřních předpisech?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
přes Intranet2765,85 %65,85 %  
e-mailem2253,66 %53,66 %  
na poradě1229,27 %29,27 %  
MNG zasílá odkaz zaměstnancům na důležité předpisy12,44 %2,44 %  
vytištěním vnitřního předpisu12,44 %2,44 %  

Graf

10. Jak váš zaměstnavatel zajišťuje průkazné seznámení zaměstnanců s vnitřními předpisy?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
není zajištěno průkazné seznamování s vnitřními předpisy1946,34 %46,34 %  
vnitřním předpisem, ve kterém je uvedeno, že každý zaměstnanec je povinen sledovat jemu určené vnitřní předpisy1536,59 %36,59 %  
podpisem zaměstnance na daný vnitřní předpis614,63 %14,63 %  
účastí na poradě, na které je zaměstnanec seznámen s vnitřním předpisem512,2 %12,2 %  
podpisem na formulář, který se vtahuje k danému vnitřnímu předpisu49,76 %9,76 %  
jak kdy, někdy podpisem formuláře, někdy na poradě12,44 %2,44 %  
Přečtením zprávy z Intranetu, test na intranetu12,44 %2,44 %  
pracovník se sám seznamuje s předpisy12,44 %2,44 %  

Graf

11. Co nejvíce oceňujte na systému vnitřních předpisů (předpisové základně)?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
aktuální informace2048,78 %48,78 %  
informace o novinkách1229,27 %29,27 %  
provázanost s relevantními dokumenty1229,27 %29,27 %  
uživatelsky přívětivé prostředí819,51 %19,51 %  
rychlost vyhledávání819,51 %19,51 %  
dostupnost historických verzí vnitřního předpisu614,63 %14,63 %  
nic24,88 %4,88 %  

Graf

12. Co z vašeho pohledu nesplňuje systém vnitřních předpisů (předpisová základna), resp. co by se mělo zlepšit?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
uživatelsky přívětivé prostředí2048,78 %48,78 %  
rychlost vyhledávání1741,46 %41,46 %  
aktuální informace1434,15 %34,15 %  
provázanost s relevantními dokumenty1331,71 %31,71 %  
dostupnost historických verzí vnitřního předpisu1126,83 %26,83 %  
informace o novinkách717,07 %17,07 %  
nemám žádné výhrady12,44 %2,44 %  
složitá provázanost předpisů (odkazy)12,44 %2,44 %  
objemovost, rozsáhlý obsah (všechny novinky)12,44 %2,44 %  
méně bývá někdy více12,44 %2,44 %  
příliš obsáhlé12,44 %2,44 %  
zlepšení vyhledávání, zjednodušení, zeštíhlení12,44 %2,44 %  
předpisů je zbytečně moc a jdou příliš do hloubky12,44 %2,44 %  

Graf

13. Setkal/a jste se s případem, kdy váš zaměstnavatel ukončil pracovní poměr se zaměstnancem z důvodu porušení vnitřních předpisů?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne2560,98 %60,98 %  
ano1639,02 %39,02 %  

Graf

14. Máte další komentáře k tématu?

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

ad otázka 2: v předpisech se orientuji částečně (odpověď něco mezi ano a ne). ad otázka 7. Předpisy jsou důležité pro mojí práci, ale neznamená to, že mi práci usnanují. ad otázka 13. Ano, setkala, ale ne v této bance (bylo to v jiné ale taktéž finanční instituci).

Příjde mi, že někdy jsou předpisy zbytečně složité a dělané roboticky, ne pro uživatele. Často potřebujeme "překlad"

v KB je tak rozsáhlá předpisová základna, že si začla žít svým vlastním životem..

15. Na jaké pozici pracujete?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
back-office (bez kontaktu s klienty – zpravidla centrála)2868,29 %68,29 %  
front-office (kontakt s klienty)1331,71 %31,71 %  

Graf

16. Jste:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žena2663,41 %63,41 %  
muž1536,59 %36,59 %  

Graf

17. Váš věk?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
26 - 352151,22 %51,22 %  
36 - 45819,51 %19,51 %  
18 – 25717,07 %17,07 %  
46 - 5537,32 %7,32 %  
56 a více24,88 %4,88 %  

Graf

18. Vaše nejvyšší dosažené vzdělání?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
středoškolské s maturitou2253,66 %53,66 %  
vysokoškolské 1741,46 %41,46 %  
vyšší odborné12,44 %2,44 %  
vyučen/a12,44 %2,44 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Tento dotazník byl vyhodnocen jako nevhodný pro úlohu DZD (s největší pravdědpodobností jej zodpovědělo příliš málo respondentů).

Citace

Kresl, J.Vnitřní předpisy bank (výsledky průzkumu), 2011. Dostupné online na https://vnitrni-predpisy-ban.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.