Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Vnitrofiremní komunikace

Vnitrofiremní komunikace

Dopis Ježíškovi - Vánoční dárky 2023
Jaké dárky Vám udělají pod stromečkem radost a jaké byste radši nedostávali?

(veřejné výsledky pro všechny "ježíšky" již 14. prosince ve 12:00)

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Jitka Jurová
Šetření:08. 04. 2010 - 15. 04. 2010
Počet respondentů:53
Počet otázek (max/průměr):23 / 23.43
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:56,7 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.05:51
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dobrý den,

 

ráda bych Vás poprosila o vyplnění následujícího dotazníku na téma Vnitrofiremní komunikace. Účelem je zmapování úrovně vnitrofiremní komunikace se zaměřením  posléze na mobbing. Výsledky dotazníku použiji  pro potřeby mé bakalářské práce, dotazník je zcela anonymní.

 

Mnohokrát děkuji za Váš čas :-)

Odpovědi respondentů

1. Jak dlouho pracujete na současném pracovišti?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
1 - 5 let 2750 %50,94 %  
méně než 1 rok 2240,74 %41,51 %  
6 - 15 let 59,26 %9,43 %  

Graf

2. Komunikace na Vašem pracovišti mezi kolegy...

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
je na velmi dobré úrovni, přátelská až důvěrná 3055,56 %56,6 %  
dobrá, bez osobní blízkosti 1629,63 %30,19 %  
nedokážu posoudit 47,41 %7,55 %  
je plná napětí a konfliktů 35,56 %5,66 %  
panují zde chladné vztahy 11,85 %1,89 %  

Graf

3. Komunikace s Vašim nadřízeným...

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
je dobrá, bez osobní blízkosti 2342,59 %43,4 %  
je na velmi dobré úrovni, až důvěrná 1935,19 %35,85 %  
je chladná „ bez úsměvu“ 814,81 %15,09 %  
nedokážu posoudit35,56 %5,66 %  
je plná napětí a konfliktů 11,85 %1,89 %  

Graf

4. Jak byste tedy ohodnotil/a komunikaci s Vašimi kolegy?( 1 - výborná, jako ve škole)

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „1”, „2”, „3”, „4” a „5”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
22648,15 %49,06 %  
11731,48 %32,08 %  
3814,81 %15,09 %  
423,7 %3,77 %  
511,85 %1,89 %  

Statistická data byla pro následující výpočty očištěna o 5 % hodnot z každé strany.

Statistická polohaHodnota
Průměr:1.9
Minimum:1
Maximum:4
Variační rozpětí:3
Rozptyl:0.54
Směrodatná odchylka:0.74
Medián:2
Modus:2

Graf

5. Jak byste tedy ohodnotil/a komunikaci s Vašimi nadřízenými? (1 - výborná, jako ve škole)

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „1”, „2”, „3”, „4” a „5”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
31833,33 %33,96 %  
11629,63 %30,19 %  
21425,93 %26,42 %  
447,41 %7,55 %  
523,7 %3,77 %  

Statistická data byla pro následující výpočty očištěna o 5 % hodnot z každé strany.

Statistická polohaHodnota
Průměr:2.24
Minimum:1
Maximum:4
Variační rozpětí:3
Rozptyl:0.92
Směrodatná odchylka:0.96
Medián:2
Modus:3

Graf

6. V případě problému či dotazu o pomoc se mohu obrátit na své kolegy?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
souhlasím3055,56 %56,6 %  
spíše souhlasím2240,74 %41,51 %  
spíše nesouhlasím11,85 %1,89 %  
nesouhlasím11,85 %1,89 %  

Graf

7. V případě problému či dotazu o pomoc se mohu obrátit na svého nadřízeného?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
souhlasím2444,44 %45,28 %  
spíše souhlasím2240,74 %41,51 %  
nevím47,41 %7,55 %  
spíše nesouhlasím35,56 %5,66 %  
nesouhlasím11,85 %1,89 %  

Graf

8. U nás v organizaci využívám nejčastěji tyto komunikační prostředky?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
osobní rozhovor5092,59 %94,34 %  
email2851,85 %52,83 %  
telefonování2342,59 %43,4 %  
porady 1425,93 %26,42 %  
intranet 1120,37 %20,75 %  
nástěnky814,81 %15,09 %  
písemné dokumenty 47,41 %7,55 %  
kalendář11,85 %1,89 %  
nástěnka11,85 %1,89 %  
IM (ICQ, Skype, ...)11,85 %1,89 %  

Graf

9. Zvolené komunikační prostředky Vám vždy podají informace dostatečně a v potřebné míře?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše souhlasím2750 %50,94 %  
souhlasím1935,19 %35,85 %  
spíše nesouhlasím35,56 %5,66 %  
nesouhlasím35,56 %5,66 %  
nevím23,7 %3,77 %  

Graf

10. Které z uvedených komunikačních prostředků považujete za nejlepší ,nejvhodnější a naopak při komunikaci s nadřízenými či kolegy?

Povinná otázka, respondent musel u každé z nabízených odpovědí určit jedinečné pořadí.

OdpověďPrůměrné pořadíRozptyl
osobní rozhovor1.371.826
porady3.52.25
firemní intranet4.873.298
telefonování3.3522.006
písemné dokumenty5.6481.821
firemní časopis7.1111.691
nástěnky6.132.409
email4.0193.426

Graf

11. O mobbingu jste již slyšel/a?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano3666,67 %67,92 %  
ne1833,33 %33,96 %  

Graf

12. O mobbingu máte dostatek informací?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nesouhlasím1731,48 %32,08 %  
spíše souhlasím1324,07 %24,53 %  
souhlasím916,67 %16,98 %  
nevím814,81 %15,09 %  
spíše nesouhlasím712,96 %13,21 %  

Graf

13. Považuji mobbing za vážný a nebezpečný problém, který ohrožuje komunikaci a atmosféru na pracovišti?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
souhlasím2546,3 %47,17 %  
nevím2037,04 %37,74 %  
spíše souhlasím814,81 %15,09 %  
spíše nesouhlasím11,85 %1,89 %  

Graf

14. Ve vašem zařízení připouštíte nějakou formu mobbingu?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nevím2444,44 %45,28 %  
nesouhlasím1222,22 %22,64 %  
spíše nesouhlasím1120,37 %20,75 %  
spíše souhlasím47,41 %7,55 %  
souhlasím35,56 %5,66 %  

Graf

15. Setkal/a jste se s jednáním, které Vás poškozovalo či Vám ubližovalo (fyzicky či psychicky) ?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše nesouhlasím1527,78 %28,3 %  
nesouhlasím1527,78 %28,3 %  
spíše souhlasím1425,93 %26,42 %  
souhlasím814,81 %15,09 %  
nevím23,7 %3,77 %  

Graf

16. Jestliže jste se setkal/a s tímto jednáním, kdo byl nebo je původce tohoto jednání?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nesetkal/a jsem se s tímto jednáním2750 %50,94 %  
nadřízený/podřízený 1425,93 %26,42 %  
spolupracovník/kolega 1324,07 %24,53 %  

Graf

17. Kolegové/nadřízení Vám na Vás dělají sexuální narážky či gesta?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nesouhlasím3564,81 %66,04 %  
spíše nesouhlasím1120,37 %20,75 %  
spíše souhlasím47,41 %7,55 %  
souhlasím47,41 %7,55 %  

Graf

18. Pokud jsem obětí „Šikany na pracovišti“ mohu se bez problémů svěřit kolegovi či nadřízenému:

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
souhlasím1731,48 %32,08 %  
nevím1527,78 %28,3 %  
spíše souhlasím1120,37 %20,75 %  
spíše nesouhlasím814,81 %15,09 %  
nesouhlasím35,56 %5,66 %  

Graf

19. Za hlavní komunikační překážku na našem pracovišti či ve vztahu k nadřízenému považuji ? například: nedůvera, časová vytíženost...

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
časová vytíženost1527,78 %28,3 %  
nedůvěra59,26 %9,43 %  
nic23,7 %3,77 %  
nevím23,7 %3,77 %  
nedůvěra, zaujatost vedoucího 11,85 %1,89 %  
špatná komunikace11,85 %1,89 %  
zahlcení úkoly11,85 %1,89 %  
nic takového neexistuje11,85 %1,89 %  
jiné osobnosti11,85 %1,89 %  
časová vytíženost, plat11,85 %1,89 %  
ostatní odpovědi sobectví
neschopnost
není žádná překážka
?
nemám překážku
nemám v práci komunikační přepážky
nejistota, nedůvěra, nervozita
nedůvěra, věk, intelektuál
nedostatečný zájem ze strany nadřízeného
jazyková bariéra, povaha nadřízeného, nevědomost
nedostatek času
nedůvěra, pomluvy
neochota nadřízených komunikovat
nevhodné chování
neucelená dokumentace k problémovým doménám
k nadřízenému je to nedůvěra
na předchozím pracovišti přehnaná kritika
nespolehlivost, zaúkolování všech, házení viny na
nezájem se poznat víc než je nutné pro business
nemam zkusenosti s komunikacni prekazkou
nemám žádné překážky
casova vytizenost
nemám komunikační překážky
existence jednosměrného monologu...direktiva
2444,44 %45,28 % 

Graf

20. Velikost organizace kde pracujete?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
méně než 20 zaměstnanců 2138,89 %39,62 %  
21 - 200 zaměstnanců2037,04 %37,74 %  
více než 200 zaměstnanců1324,07 %24,53 %  

Graf

21. Dosažené vzdělání

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
středoškolské s maturitou 1935,19 %35,85 %  
vyšší odborné 1425,93 %26,42 %  
vysokoškolské - bakalářské1120,37 %20,75 %  
vysokoškolské magisterské 47,41 %7,55 %  
základní 35,56 %5,66 %  
středoškolské bez maturity 35,56 %5,66 %  

Graf

22. Vaše pohlaví

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žena3462,96 %64,15 %  
muž2037,04 %37,74 %  

Graf

23. Věk

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [méně než 18 → konec dotazníku, 18 - 26 let → konec dotazníku, 27 - 35 let → konec dotazníku, 36 - 45 let → konec dotazníku, 46 - 55 let → konec dotazníku, více než 55 let → konec dotazníku].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
18 - 26 let 4583,33 %84,91 %  
27 - 35 let 712,96 %13,21 %  
36 - 45 let 23,7 %3,77 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u 7 otázek.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

4. Jak byste tedy ohodnotil/a komunikaci s Vašimi kolegy?( 1 - výborná, jako ve škole)

 • odpověď 2:
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi dobrá, bez osobní blízkosti na otázku 2. Komunikace na Vašem pracovišti mezi kolegy...

6. V případě problému či dotazu o pomoc se mohu obrátit na své kolegy?

 • odpověď souhlasím:
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi 1 na otázku 4. Jak byste tedy ohodnotil/a komunikaci s Vašimi kolegy?( 1 - výborná, jako ve škole)

7. V případě problému či dotazu o pomoc se mohu obrátit na svého nadřízeného?

 • odpověď souhlasím:
  • 2.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi nesouhlasím na otázku 14. Ve vašem zařízení připouštíte nějakou formu mobbingu?
  • 2.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi 1 na otázku 5. Jak byste tedy ohodnotil/a komunikaci s Vašimi nadřízenými? (1 - výborná, jako ve škole)

11. O mobbingu jste již slyšel/a?

 • odpověď ano:
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi vyšší odborné na otázku 21. Dosažené vzdělání
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi spíše souhlasím na otázku 12. O mobbingu máte dostatek informací?
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi souhlasím na otázku 13. Považuji mobbing za vážný a nebezpečný problém, který ohrožuje komunikaci a atmosféru na pracovišti?
  • zobrazit další souvislosti
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi nesouhlasím na otázku 14. Ve vašem zařízení připouštíte nějakou formu mobbingu?
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi spíše nesouhlasím na otázku 14. Ve vašem zařízení připouštíte nějakou formu mobbingu?
 • odpověď ne:
  • 2.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi nevím na otázku 13. Považuji mobbing za vážný a nebezpečný problém, který ohrožuje komunikaci a atmosféru na pracovišti?

13. Považuji mobbing za vážný a nebezpečný problém, který ohrožuje komunikaci a atmosféru na pracovišti?

 • odpověď nevím:
  • 2.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi ne na otázku 11. O mobbingu jste již slyšel/a?
 • odpověď souhlasím:
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi spíše souhlasím na otázku 12. O mobbingu máte dostatek informací?

14. Ve vašem zařízení připouštíte nějakou formu mobbingu?

 • odpověď nevím:
  • 2.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi ne na otázku 11. O mobbingu jste již slyšel/a?
  • 2.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi nevím na otázku 13. Považuji mobbing za vážný a nebezpečný problém, který ohrožuje komunikaci a atmosféru na pracovišti?

16. Jestliže jste se setkal/a s tímto jednáním, kdo byl nebo je původce tohoto jednání?

 • odpověď nesetkal/a jsem se s tímto jednáním:
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi nesouhlasím na otázku 15. Setkal/a jste se s jednáním, které Vás poškozovalo či Vám ubližovalo (fyzicky či psychicky) ?
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi spíše nesouhlasím na otázku 14. Ve vašem zařízení připouštíte nějakou formu mobbingu?

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Jak dlouho pracujete na současném pracovišti?

2. Komunikace na Vašem pracovišti mezi kolegy...

3. Komunikace s Vašim nadřízeným...

4. Jak byste tedy ohodnotil/a komunikaci s Vašimi kolegy?( 1 - výborná, jako ve škole)

5. Jak byste tedy ohodnotil/a komunikaci s Vašimi nadřízenými? (1 - výborná, jako ve škole)

6. V případě problému či dotazu o pomoc se mohu obrátit na své kolegy?

7. V případě problému či dotazu o pomoc se mohu obrátit na svého nadřízeného?

8. U nás v organizaci využívám nejčastěji tyto komunikační prostředky?

9. Zvolené komunikační prostředky Vám vždy podají informace dostatečně a v potřebné míře?

10. Které z uvedených komunikačních prostředků považujete za nejlepší ,nejvhodnější a naopak při komunikaci s nadřízenými či kolegy?

11. O mobbingu jste již slyšel/a?

12. O mobbingu máte dostatek informací?

13. Považuji mobbing za vážný a nebezpečný problém, který ohrožuje komunikaci a atmosféru na pracovišti?

14. Ve vašem zařízení připouštíte nějakou formu mobbingu?

15. Setkal/a jste se s jednáním, které Vás poškozovalo či Vám ubližovalo (fyzicky či psychicky) ?

16. Jestliže jste se setkal/a s tímto jednáním, kdo byl nebo je původce tohoto jednání?

17. Kolegové/nadřízení Vám na Vás dělají sexuální narážky či gesta?

18. Pokud jsem obětí „Šikany na pracovišti“ mohu se bez problémů svěřit kolegovi či nadřízenému:

19. Za hlavní komunikační překážku na našem pracovišti či ve vztahu k nadřízenému považuji ? například: nedůvera, časová vytíženost...

20. Velikost organizace kde pracujete?

21. Dosažené vzdělání

22. Vaše pohlaví

23. Věk

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Jak dlouho pracujete na současném pracovišti?

2. Komunikace na Vašem pracovišti mezi kolegy...

3. Komunikace s Vašim nadřízeným...

4. Jak byste tedy ohodnotil/a komunikaci s Vašimi kolegy?( 1 - výborná, jako ve škole)

5. Jak byste tedy ohodnotil/a komunikaci s Vašimi nadřízenými? (1 - výborná, jako ve škole)

6. V případě problému či dotazu o pomoc se mohu obrátit na své kolegy?

7. V případě problému či dotazu o pomoc se mohu obrátit na svého nadřízeného?

8. U nás v organizaci využívám nejčastěji tyto komunikační prostředky?

9. Zvolené komunikační prostředky Vám vždy podají informace dostatečně a v potřebné míře?

10. Které z uvedených komunikačních prostředků považujete za nejlepší ,nejvhodnější a naopak při komunikaci s nadřízenými či kolegy?

11. O mobbingu jste již slyšel/a?

12. O mobbingu máte dostatek informací?

13. Považuji mobbing za vážný a nebezpečný problém, který ohrožuje komunikaci a atmosféru na pracovišti?

14. Ve vašem zařízení připouštíte nějakou formu mobbingu?

15. Setkal/a jste se s jednáním, které Vás poškozovalo či Vám ubližovalo (fyzicky či psychicky) ?

16. Jestliže jste se setkal/a s tímto jednáním, kdo byl nebo je původce tohoto jednání?

17. Kolegové/nadřízení Vám na Vás dělají sexuální narážky či gesta?

18. Pokud jsem obětí „Šikany na pracovišti“ mohu se bez problémů svěřit kolegovi či nadřízenému:

19. Za hlavní komunikační překážku na našem pracovišti či ve vztahu k nadřízenému považuji ? například: nedůvera, časová vytíženost...

20. Velikost organizace kde pracujete?

21. Dosažené vzdělání

22. Vaše pohlaví

23. Věk

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Citace

Jurová, J.Vnitrofiremní komunikace (výsledky průzkumu), 2010. Dostupné online na https://vnitrofiremni-komunikace.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.