Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Voda z kohoutku, nebo balená?

Voda z kohoutku, nebo balená?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Lenka Hralová
Šetření:27. 05. 2010 - 29. 05. 2010
Počet respondentů:125
Počet otázek (max/průměr):11 / 10.58
Použité ochrany:unikátní IP
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:81,6 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.01:34
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dobrý den,

tímto Vás žádám o chvilku času a vyplnění dotazníku na téma "Voda z kouhoutku, nebo voda balená?". Jeho výsledky budou použity jako podklad pro seminární práci ze společenských věd.

Předem děkuju :)

Odpovědi respondentů

1. Který druh vody preferujete?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Preferuji vodu z vodovodu, ale občas piji i balenou6348,46 %50,4 %  
Střídám balenou vodu a vodu z vodovodu3023,08 %24 %  
Piji výhradně vodu z vodovodu1612,31 %12,8 %  
Preferuji balenou vodu, ale občas piji i vodu z vodovodu1511,54 %12 %  
Piji výhradně balenou vodu64,62 %4,8 %  

Graf

2. Která voda je podle Vašeho názoru kvalitnější?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Voda z kohoutku9069,23 %72 %  
Balená voda4030,77 %32 %  

Graf

3. Co u Vás rozhoduje o nákupu balené vody?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
značka4534,62 %36 %  
cena3930 %31,2 %  
balenou vodu nekupuji2418,46 %19,2 %  
složení1511,54 %12 %  
vzhled75,38 %5,6 %  

Graf

4. Co Vás odrazuje od pití vody z kohoutku?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nic8666,15 %68,8 %  
špatná chuť3023,08 %24 %  
zápach86,15 %6,4 %  
špatná kvalita64,62 %4,8 %  

Graf

5. Myslíte si, že je voda z vodovodu u Vás doma dostatečně kvalitní?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano10883,08 %86,4 %  
nevím1310 %10,4 %  
ne96,92 %7,2 %  

Graf

6. Zeptali jste se někdy na možnost dostání sklenice s čerstvě natočenou vodou v restauraci? Jak se zachoval personál?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Nikdy jsem se neptal/a8666,15 %68,8 %  
Ano, převažoval vstřícný postoj, čerstvě natočená voda mi byla bez dalších otázek přinesena2015,38 %16 %  
Ano, voda mi byla donesena, ale obsluha naznačila, že běžně to dělat nesmí, nebo ji chtěla zaplatit1410,77 %11,2 %  
Ano, byla mi nabídnuta voda balená a udán důvod, proč mi z kohoutku natočenou vodu nemohou donést107,69 %8 %  

Graf

7. Recyklujete PET lahve?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano11790 %93,6 %  
ne1310 %10,4 %  

Graf

8. Vaše pohlaví

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žena7658,46 %60,8 %  
muž5441,54 %43,2 %  

Graf

9. Váš věk

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
18 - 30 let8464,62 %67,2 %  
do 18 let2620 %20,8 %  
30 - 45 let1612,31 %12,8 %  
45 - 60 let32,31 %2,4 %  
nad 60 let10,77 %0,8 %  

Graf

10. Vaše povolání

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [student/ka → konec dotazníku, učitel/ka → konec dotazníku, podnikatel/ka → konec dotazníku, úředník/ úřednice → konec dotazníku, jiné (uveďte prosím v další otázce)otázka č. 11].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
student/ka9270,77 %73,6 %  
jiné (uveďte prosím v další otázce)2216,92 %17,6 %  
úředník/ úřednice96,92 %7,2 %  
podnikatel/ka64,62 %4,8 %  
učitel/ka10,77 %0,8 %  

Graf

11. Vaše povolání, které nebylo v předchozí nabídce

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
zamestnanec v soukromem sektoru14,55 %0,8 %  
invalidní důchodce14,55 %0,8 %  
účetní,v současnosti MD14,55 %0,8 %  
kosmeička14,55 %0,8 %  
pracující studentka14,55 %0,8 %  
dělník s maturitou14,55 %0,8 %  
soc. pracovník14,55 %0,8 %  
obchodní manager14,55 %0,8 %  
kuchař14,55 %0,8 %  
ředitelka NNO14,55 %0,8 %  
ostatní odpovědi manager
střední management
technik-konstruktér
freelancer (toho času manažer supermarketu)
vodohospodář
chirurgická sestra specialistka
důchodce
projektant
mateřská
odborný pracov k otázce 2 - jak která a jak kde
prodavačka
pracovník příjmu zboží
1254,55 %9,6 % 

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Nebyly nalezeny žádné zajímavé souvislosti mezi odpovědmi.

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Který druh vody preferujete?

2. Která voda je podle Vašeho názoru kvalitnější?

3. Co u Vás rozhoduje o nákupu balené vody?

4. Co Vás odrazuje od pití vody z kohoutku?

5. Myslíte si, že je voda z vodovodu u Vás doma dostatečně kvalitní?

6. Zeptali jste se někdy na možnost dostání sklenice s čerstvě natočenou vodou v restauraci? Jak se zachoval personál?

7. Recyklujete PET lahve?

8. Vaše pohlaví

9. Váš věk

10. Vaše povolání

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Který druh vody preferujete?

2. Která voda je podle Vašeho názoru kvalitnější?

3. Co u Vás rozhoduje o nákupu balené vody?

4. Co Vás odrazuje od pití vody z kohoutku?

5. Myslíte si, že je voda z vodovodu u Vás doma dostatečně kvalitní?

6. Zeptali jste se někdy na možnost dostání sklenice s čerstvě natočenou vodou v restauraci? Jak se zachoval personál?

7. Recyklujete PET lahve?

8. Vaše pohlaví

9. Váš věk

10. Vaše povolání

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Citace

Hralová, L.Voda z kohoutku, nebo balená? (výsledky průzkumu), 2010. Dostupné online na https://voda-z-kohoutku-nebo-balena.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.