Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > VODAFONE - Spokojenost zákazníků se samoobsluhou

VODAFONE - Spokojenost zákazníků se samoobsluhou

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Lenka Kolbábková
Šetření:16. 05. 2011 - 19. 05. 2011
Počet respondentů:50
Počet otázek (max/průměr):11 / 11
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:72,9 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.02:23
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dobrý den,
ráda bych touto cestou provedla průzkum v rámci své seminární práce na téma Marketingový výzkum. Cílem dotazníku je zjistit míru spokojenosti zákazníků telekomunikační sítě Vodafone s jejich samoobsluhou – ať už telefonickou či internetovou - a následně zhodnotit popřípadě provést určitá doporučení pro zlepšení či změny.
 

Odpovědi respondentů

1. Jsem:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žena3570 %70 %  
muž1530 %30 %  

Graf

2. Věk:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
20 - 303468 %68 %  
30 - 4612 %12 %  
méně než 20510 %10 %  
40 a více510 %10 %  

Graf

3. Jsem:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
student/ka3162 %62 %  
pracující1734 %34 %  
nezaměstnaný/á24 %4 %  

Graf

4. Používáte mobilní telefon?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano50100 %100 %  

Graf

5. U kterého operátora využíváte telekomunikačních služeb?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Vodafone4080 %80 %  
T-mobile816 %16 %  
O224 %4 %  

Graf

6. Využíváte:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
tarifní služby (tzv. paušál)3978 %78 %  
předplacené služby (tzv.kredit)1122 %22 %  

Graf

7. Vodafone nabízí tzv. Samoobsluhu. Víte,o co se jedná?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano4182 %82 %  
ne918 %18 %  

Graf

8. Užívání telefonické samoobsluhy mám:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
zdarma4386 %86 %  
za poplatek714 %14 %  

Graf

9. Očíslujte dle preferencí, proč samoobsluhu využíváte (1 - vůbec, 5 - často)

Povinná otázka, respondent se musel u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi „1”, „2”, „3”, „4” a „5”, respondent se musel u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi na dané škále.

PodotázkaPrůměrRozptyl
Vyúčtování2.82.48
Aktivace/deaktivace služeb2.841.814
Přímé otázky na operátora2.341.704
Platba faktury2.482.57
Informace o vašem účtu3.22.12
Nastavení vašeho telefonu2.521.81

Graf

10. Jste spokojeni se službami spojeným se samoobsluhou?(očíslujte dle vaší spokojenosti jako ve škole)

Povinná otázka, respondent se musel u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi „1”, „2”, „3”, „4” a „5”, respondent se musel u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi na dané škále.

PodotázkaPrůměrRozptyl
přehlednost2.721.402
grafika2.681.298
aktivace/deaktivace služeb2.821.628
pomoc při nastavení telefonu2.861.32
dostupnost informací o vašem účtu2.841.654

Graf

11. Obešli byste se bez Vodafone samoobsluhy,ať už internetové či telefonické?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne3060 %60 %  
ano2040 %40 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u jedné otázky.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

11. Obešli byste se bez Vodafone samoobsluhy,ať už internetové či telefonické?

  • odpověď ne:
    • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Aktivace/deaktivace služeb=3 na otázku 9. Očíslujte dle preferencí, proč samoobsluhu využíváte (1 - vůbec, 5 - často)

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Jsem:

2. Věk:

3. Jsem:

4. Používáte mobilní telefon?

5. U kterého operátora využíváte telekomunikačních služeb?

6. Využíváte:

7. Vodafone nabízí tzv. Samoobsluhu. Víte,o co se jedná?

8. Užívání telefonické samoobsluhy mám:

9. Očíslujte dle preferencí, proč samoobsluhu využíváte (1 - vůbec, 5 - často)

10. Jste spokojeni se službami spojeným se samoobsluhou?(očíslujte dle vaší spokojenosti jako ve škole)

11. Obešli byste se bez Vodafone samoobsluhy,ať už internetové či telefonické?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Jsem:

2. Věk:

3. Jsem:

4. Používáte mobilní telefon?

5. U kterého operátora využíváte telekomunikačních služeb?

6. Využíváte:

7. Vodafone nabízí tzv. Samoobsluhu. Víte,o co se jedná?

8. Užívání telefonické samoobsluhy mám:

9. Očíslujte dle preferencí, proč samoobsluhu využíváte (1 - vůbec, 5 - často)

10. Jste spokojeni se službami spojeným se samoobsluhou?(očíslujte dle vaší spokojenosti jako ve škole)

11. Obešli byste se bez Vodafone samoobsluhy,ať už internetové či telefonické?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Kolbábková, L.VODAFONE - Spokojenost zákazníků se samoobsluhou (výsledky průzkumu), 2011. Dostupné online na https://vodafone-spokojenost-zakazni.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.