Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > vodní dýmka jako životní styl

vodní dýmka jako životní styl

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:David Weinfurt
Šetření:28. 03. 2013 - 02. 04. 2013
Počet respondentů:382
Počet otázek (max/průměr):7 / 5.62
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:90,5 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.00:59
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-3 PDF-4 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

 Dotazník  obsahuje pouze 7 jednoduchých otázek, u kterých stačí zaškrtávat, nemusíte se tedy nikde u žádné otázky rozepisovat. Pokud na první otázku odpovíte "ne", nemusíte dotazník již dále vyplňovat. Předem děkuji za vyplnění. Zabere vám to sotva 3 minuty a velmi mi tak pomůžete s mou bakalářskou prací. Vaše všechny odpovědi jsou ANONYMNÍ!

Odpovědi respondentů

1. Kouříte vodní dýmku?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [anootázka č. 2, ne → konec dotazníku].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano29476,96 %76,96 %  
ne8823,04 %23,04 %  

Graf

2. Vaše pohlaví:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žena18863,73 %49,21 %  
muž10736,27 %28,01 %  

Graf

3. Váš věk:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
18 - 25 let23077,97 %60,21 %  
25 - 35 let4113,9 %10,73 %  
15 - 18 let175,76 %4,45 %  
35 let nebo více72,37 %1,83 %  

Graf

4. Jak často vodní dýmku kouříte?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
1x - 10x ročně15151,36 %39,53 %  
přibližně 1x měsíčně4615,65 %12,04 %  
několikrát měsíčně4414,97 %11,52 %  
1x ročně nebo méně268,84 %6,81 %  
více než 1x týdně144,76 %3,66 %  
přibližně 1x týdně134,42 %3,4 %  

Graf

5. Kde si dopřáváte vodní dýmku častěji?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
v soukromí (doma, na párty apod.)13144,56 %34,29 %  
v podniku (čajovna, dýmkárna, bar apod.)8629,25 %22,51 %  
vodní dýmku si dopřávám přibližně stejně často v podniku i v soukromí7726,19 %20,16 %  

Graf

6. Kouříte vodní dýmku spíše sami nebo spíše ve společnosti s někým?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Spíše ve společnosti s někým28095,24 %73,3 %  
Spíše sám(a)144,76 %3,66 %  

Graf

7. Co ve vodní dýmce kouříte?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
tabák27192,18 %70,94 %  
bylinné (beznikotinové) směsi5418,37 %14,14 %  
minerální kamínky3913,27 %10,21 %  
marihuanu, případně směs marihuany a tabáku248,16 %6,28 %  
jiné drogy10,34 %0,26 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u jedné otázky.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

3. Váš věk:

  • odpověď 18 - 25 let:
    • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi marihuanu, případně směs marihuany a tabáku na otázku 7. Co ve vodní dýmce kouříte?

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Kouříte vodní dýmku?

2. Vaše pohlaví:

3. Váš věk:

4. Jak často vodní dýmku kouříte?

5. Kde si dopřáváte vodní dýmku častěji?

6. Kouříte vodní dýmku spíše sami nebo spíše ve společnosti s někým?

7. Co ve vodní dýmce kouříte?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Kouříte vodní dýmku?

2. Vaše pohlaví:

3. Váš věk:

4. Jak často vodní dýmku kouříte?

5. Kde si dopřáváte vodní dýmku častěji?

6. Kouříte vodní dýmku spíše sami nebo spíše ve společnosti s někým?

7. Co ve vodní dýmce kouříte?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Weinfurt, D.vodní dýmka jako životní styl (výsledky průzkumu), 2013. Dostupné online na https://vodni-dymka-jako-zivotni-sty.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.