Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Vodní dýmky a zdraví

Vodní dýmky a zdraví

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Jakub Sekula
Šetření:20. 05. 2014 - 23. 05. 2014
Počet respondentů:242
Počet otázek (max/průměr):15 / 14.87
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:85,9 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.02:11
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-3 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dotazník slouží k seminární práci předmetu Hygiena a epidemiologie.

Odpovědi respondentů

1. Věk:

Povinná otázka, respondent musel napsat číselnou odpověď.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
236225,62 %25,62 %  
224819,83 %19,83 %  
24218,68 %8,68 %  
21187,44 %7,44 %  
18187,44 %7,44 %  
20187,44 %7,44 %  
25135,37 %5,37 %  
1972,89 %2,89 %  
2662,48 %2,48 %  
1741,65 %1,65 %  
ostatní odpovědi 27
32
35
29
30
15
36
48
42
33
37
44
16
34
31
39
2711,16 %11,16 %

Statistická data byla pro následující výpočty očištěna o 5 % hodnot z každé strany.

Statistická polohaHodnota
Průměr:22.58
Minimum:18
Maximum:32
Variační rozpětí:14
Rozptyl:6.01
Směrodatná odchylka:2.45
Medián:23
Modus:23

Graf

2. Pohlaví:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Žena13254,55 %54,55 %  
Muž11045,45 %45,45 %  

Graf

3. Nejvyšší dosažené vzdělání:

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Střední škola16769,58 %69,01 %  
Vysoká škola5522,92 %22,73 %  
Základní škola187,5 %7,44 %  

Graf

4. Kouřil jste někdy cigarety?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Zkusil jsem11346,89 %46,69 %  
Nikdy4217,43 %17,36 %  
Kouřím příležitostně3614,94 %14,88 %  
Kouřím pravidelně3313,69 %13,64 %  
Kouřil jsem pravidelně v minulosti177,05 %7,02 %  

Graf

5. Váš vztah ke kouření cigaret je:

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Negatívní15764,88 %64,88 %  
Neutrální6828,1 %28,1 %  
Pozitivní177,02 %7,02 %  

Graf

6. Kouřil jste někdy vodní dýmku?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Zkusil jsem10342,56 %42,56 %  
Kouřím příležitostně8535,12 %35,12 %  
Nikdy2711,16 %11,16 %  
Kouřil jsem pravidelně v minulosti187,44 %7,44 %  
Kouřím pravidelně93,72 %3,72 %  

Graf

7. Váš vztah ke kouření vodní dýmky je:

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Neutrálni11748,35 %48,35 %  
Pozitivní6627,27 %27,27 %  
Negatívní5924,38 %24,38 %  

Graf

8. Negativní účinky kouření vodní dýmky na zdraví jsou podle vás:

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
větší než u kouření cigaret8033,47 %33,06 %  
jsou, ale menší než u kouření cigaret7029,29 %28,93 %  
přibližně stejné jako u kouření cigaret6627,62 %27,27 %  
minimální229,21 %9,09 %  
žádné10,42 %0,41 %  

Graf

9. Při kouření vodní dýmky se podle vás dostáva do těla:

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Méně nikotinu než při kouření cigaret9840,66 %40,5 %  
Více nikotinu než při kouření cigaret7832,37 %32,23 %  
Přibližně stejně nikotinu než při kouření cigaret6526,97 %26,86 %  

Graf

10. Voda ve vodní dýmce podle vás:

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Nefiltruje škodlivé látky významně17372,69 %71,49 %  
Významně filtruje škodlivé látky6527,31 %26,86 %  

Graf

11. Pasivní kouření vodní dýmky podle vás:

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Má negativní vliv na zdraví12853,78 %52,89 %  
Nemá negativní vliv na zdraví8435,29 %34,71 %  
Neexistuje2610,92 %10,74 %  

Graf

12. Dlouhodobé kouření vodní dýmky:

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Je podle mě spojeno s výskytem rakoviny plic a ústní dutiny, srdečních poruch a dalších vážných onemocnení13857,98 %57,02 %  
Nikdy jsem nad podobnými účinky nepřemýšlel/a8334,87 %34,3 %  
Není podle mě spojeno s výskytem rakoviny plic a ústní dutiny, srdečních poruch a dalších vážných onemocnení177,14 %7,02 %  

Graf

13. Má podle vás kouření vodní dýmky u těhotných negatívny vliv na plod?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano22092,05 %90,91 %  
Ne197,95 %7,85 %  

Graf

14. Jsou podle vás infekční nemoci přenosné vodní dýmkou?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano17171,85 %70,66 %  
Nikdy mě to nenapadlo5322,27 %21,9 %  
Ne145,88 %5,79 %  

Graf

15. Jak často si myslíte, že v čajovnách mění náustky na vodních dýmkách?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Po každé seansi14962,87 %61,57 %  
Jednou denně2610,97 %10,74 %  
Nikdy2410,13 %9,92 %  
Jednou měsíčně208,44 %8,26 %  
Jednou týdně166,75 %6,61 %  
Každých 20 minut20,84 %0,83 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u jedné otázky.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

1. Věk:

  • odpověď < 15 - 20 >:
    • 4.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Základní škola na otázku 3. Nejvyšší dosažené vzdělání:

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Věk:

2. Pohlaví:

3. Nejvyšší dosažené vzdělání:

4. Kouřil jste někdy cigarety?

5. Váš vztah ke kouření cigaret je:

6. Kouřil jste někdy vodní dýmku?

7. Váš vztah ke kouření vodní dýmky je:

8. Negativní účinky kouření vodní dýmky na zdraví jsou podle vás:

9. Při kouření vodní dýmky se podle vás dostáva do těla:

10. Voda ve vodní dýmce podle vás:

11. Pasivní kouření vodní dýmky podle vás:

12. Dlouhodobé kouření vodní dýmky:

13. Má podle vás kouření vodní dýmky u těhotných negatívny vliv na plod?

14. Jsou podle vás infekční nemoci přenosné vodní dýmkou?

15. Jak často si myslíte, že v čajovnách mění náustky na vodních dýmkách?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Věk:

2. Pohlaví:

3. Nejvyšší dosažené vzdělání:

4. Kouřil jste někdy cigarety?

5. Váš vztah ke kouření cigaret je:

6. Kouřil jste někdy vodní dýmku?

7. Váš vztah ke kouření vodní dýmky je:

8. Negativní účinky kouření vodní dýmky na zdraví jsou podle vás:

9. Při kouření vodní dýmky se podle vás dostáva do těla:

10. Voda ve vodní dýmce podle vás:

11. Pasivní kouření vodní dýmky podle vás:

12. Dlouhodobé kouření vodní dýmky:

13. Má podle vás kouření vodní dýmky u těhotných negatívny vliv na plod?

14. Jsou podle vás infekční nemoci přenosné vodní dýmkou?

15. Jak často si myslíte, že v čajovnách mění náustky na vodních dýmkách?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Sekula, J.Vodní dýmky a zdraví (výsledky průzkumu), 2014. Dostupné online na https://vodni-dymky-a-zdravi.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.