Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Vojenské památky v Královéhradeckém kraji

Vojenské památky v Královéhradeckém kraji

Průzkum průměrné mzdy / příjmu v různých oborech
Zúčastněte se zcela ANONYMNÍHO průzkumu ohledně výše mzdy. Ovlivňuje ji pohlaví, věk, nebo třeba vzdělání?

(veřejné výsledky 18. prosince)

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Martin Soukup
Šetření:27. 04. 2011 - 30. 04. 2011
Počet respondentů:68
Počet otázek (max/průměr):14 / 13
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:73,4 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.02:22
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dobrý den,

právě se chystáte vyplnit dotazník, jehož cílem je zjistit, jak je na tom veřejnost ve vnímání pevnostních staveb (jako vojenských památek) a jaké je její povědomí o těch v Královéhradeckém kraji. Jeho výsledky se stanou součástí mé bakalářské práce. Děkuji mnohokrát všem za pomoc při jeho vyplňování.

Instrukce pro vyplnění dotazníku (nápověda)

Pevnost (pevnostní stavba) je  rozsáhlá vojenská stavba se silnými obrannými prvky,  která je koncipována tak, aby byla schopna dlouhodobě samostatně odolávat nepřátelským útokům a obléhání. V Česku nejznámější např Terezín, pevnost Josefov nebo pohraniční opevnění z 1. republiky.

Odpovědi respondentů

1. Zajímáte se obecně o vojenskou historii?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne3145,59 %45,59 %  
pouze povrchně2638,24 %38,24 %  
ano1116,18 %16,18 %  

Graf

2. Jak atraktivní jsou pro Vás pevnostní stavby?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Pokud je příležitost, rád/a je navštívím5580,88 %80,88 %  
Tento druh památek mě nezajímá913,24 %13,24 %  
Velmi, vyhledávám je 45,88 %5,88 %  

Graf

3. Má podle Vás smysl zachovávat a opravovat pevnostní stavby?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano6291,18 %91,18 %  
nevím68,82 %8,82 %  

Graf

4. Myslíte si, že jsou v rámci cestovního ruchu dostatečně propagovány?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne4769,12 %69,12 %  
nevím1725 %25 %  
ano45,88 %5,88 %  

Graf

5. Jakou výši vstupného jste ochotni při návštěvě těchto památek zaplatit?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
do 100 Kč3247,06 %47,06 %  
do 50 Kč2333,82 %33,82 %  
pokud to bude stát za to, klidně i víc710,29 %10,29 %  
do 150 Kč68,82 %8,82 %  

Graf

6. Znáte Královéhradecký kraj jako destinaci s velkým množstvím pevnostních staveb?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne4566,18 %66,18 %  
ano2333,82 %33,82 %  

Graf

7. Znáte některé z nich?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
pevnost Josefov4566,18 %66,18 %  
městské hradby některého z měst v kraji 2841,18 %41,18 %  
pohraniční opevnění (dělostřelecké tvrze Hanička, Dobrošov, Skutina, Stachelberg)2638,24 %38,24 %  
pohraniční opevnění (samostatné objekty těžkého nebo lehkého opevnění)1826,47 %26,47 %  
neznám žádnou1420,59 %20,59 %  
jinou45,88 %5,88 %  

Graf

8. Pokud ano, jak jste se o nich dozvěděl/a?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
z médií (noviny, televize, internet)2140,38 %30,88 %  
z doslechu od přátel/ známých1732,69 %25 %  
jsem místní1426,92 %20,59 %  

Graf

9. Pokud jste některé z nich navštíl/a, byly to...

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit více z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
pevnost Josefov2965,91 %42,65 %  
pohraniční opevnění (dělostřelecké tvrze Hanička, Dobrošov, Skutina, Stachelberg)1840,91 %26,47 %  
městské hradby některého z měst v kraji1636,36 %23,53 %  
pohraniční opevnění (samostatné objekty těžkého nebo lehkého opevnění)1227,27 %17,65 %  
jinou920,45 %13,24 %  

Graf

10. Byl/a jste spokojen/a s prohlídkou objektu, případně výkladem k němu?

Nepovinná otázka, respondent se mohl rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano3690 %52,94 %  
ne410 %5,88 %  

Graf

11. Plánujete (i opakovanou) návštěvu některé z památek na území kraje?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nevím3044,12 %44,12 %  
ano2638,24 %38,24 %  
ne1217,65 %17,65 %  

Graf

12. Pohlaví

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žena5175 %75 %  
muž 1725 %25 %  

Graf

13. Věk

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
21 - 304972,06 %72,06 %  
0 - 20913,24 %13,24 %  
31 - 45811,76 %11,76 %  
46 a více22,94 %2,94 %  

Graf

14. Nejvyšší dosažené vzdělání

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
střední s maturitou4972,06 %72,06 %  
vysokoškolské1116,18 %16,18 %  
střední bez maturity68,82 %8,82 %  
základní22,94 %2,94 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u 3 otázek.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

6. Znáte Královéhradecký kraj jako destinaci s velkým množstvím pevnostních staveb?

 • odpověď ne:
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi neznám žádnou na otázku 7. Znáte některé z nich?

7. Znáte některé z nich?

 • odpověď městské hradby některého z měst v kraji :
  • 2.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi městské hradby některého z měst v kraji na otázku 9. Pokud jste některé z nich navštíl/a, byly to...
 • odpověď pohraniční opevnění (dělostřelecké tvrze Hanička, Dobrošov, Skutina, Stachelberg):
  • 2.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi pohraniční opevnění (dělostřelecké tvrze Hanička, Dobrošov, Skutina, Stachelberg) na otázku 9. Pokud jste některé z nich navštíl/a, byly to...
  • 2.4x vetší pravděpodobnost při odpovědi jsem místní na otázku 8. Pokud ano, jak jste se o nich dozvěděl/a?
 • odpověď pohraniční opevnění (samostatné objekty těžkého nebo lehkého opevnění):
  • 3.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi pohraniční opevnění (samostatné objekty těžkého nebo lehkého opevnění) na otázku 9. Pokud jste některé z nich navštíl/a, byly to...

10. Byl/a jste spokojen/a s prohlídkou objektu, případně výkladem k němu?

 • odpověď ano:
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi jsem místní na otázku 8. Pokud ano, jak jste se o nich dozvěděl/a?
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi pohraniční opevnění (dělostřelecké tvrze Hanička, Dobrošov, Skutina, Stachelberg) na otázku 9. Pokud jste některé z nich navštíl/a, byly to...
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi pohraniční opevnění (samostatné objekty těžkého nebo lehkého opevnění) na otázku 9. Pokud jste některé z nich navštíl/a, byly to...

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Zajímáte se obecně o vojenskou historii?

2. Jak atraktivní jsou pro Vás pevnostní stavby?

3. Má podle Vás smysl zachovávat a opravovat pevnostní stavby?

4. Myslíte si, že jsou v rámci cestovního ruchu dostatečně propagovány?

5. Jakou výši vstupného jste ochotni při návštěvě těchto památek zaplatit?

6. Znáte Královéhradecký kraj jako destinaci s velkým množstvím pevnostních staveb?

7. Znáte některé z nich?

8. Pokud ano, jak jste se o nich dozvěděl/a?

9. Pokud jste některé z nich navštíl/a, byly to...

10. Byl/a jste spokojen/a s prohlídkou objektu, případně výkladem k němu?

11. Plánujete (i opakovanou) návštěvu některé z památek na území kraje?

12. Pohlaví

13. Věk

14. Nejvyšší dosažené vzdělání

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Zajímáte se obecně o vojenskou historii?

2. Jak atraktivní jsou pro Vás pevnostní stavby?

3. Má podle Vás smysl zachovávat a opravovat pevnostní stavby?

4. Myslíte si, že jsou v rámci cestovního ruchu dostatečně propagovány?

5. Jakou výši vstupného jste ochotni při návštěvě těchto památek zaplatit?

6. Znáte Královéhradecký kraj jako destinaci s velkým množstvím pevnostních staveb?

7. Znáte některé z nich?

8. Pokud ano, jak jste se o nich dozvěděl/a?

9. Pokud jste některé z nich navštíl/a, byly to...

10. Byl/a jste spokojen/a s prohlídkou objektu, případně výkladem k němu?

11. Plánujete (i opakovanou) návštěvu některé z památek na území kraje?

12. Pohlaví

13. Věk

14. Nejvyšší dosažené vzdělání

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Soukup, M.Vojenské památky v Královéhradeckém kraji (výsledky průzkumu), 2011. Dostupné online na https://vojenske-pamatky-v-kralovehr.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.