Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Volba kariéry pojišťovacího poradce.

Volba kariéry pojišťovacího poradce.

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Jan Žanda
Šetření:01. 05. 2011 - 08. 05. 2011
Počet respondentů:28
Počet otázek (max/průměr):14 / 11.96
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:70,7 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.01:52
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

 Vážení respondenti,

dovoluji si Vás požádat o vyplnění dotazníku " Volba kariéry pojišťovacího poradce", který slouží jako jeden z podkladů k vytvoření závěrečné práce ve studiu MBA Jana Žandy.

Na základě tohoto dotazníku chci ověřit pohled veřejnosti na práci pojišťovacího poradce, vnímání této pozice z pohledu odbornosti i prestiže. Zajímavým výstupem může být i věková segmentace případných zájemců o takovouto pozici.

Manipulace se všemi  získanými daty je zcela anonymní.

 

Vyplnění dotazníku Vám zabere maximálně 10 minut.

 

Děkuji za Váš čas 

 

Jan Žanda

Odpovědi respondentů

1. Pojišťovací poradce je pro mě :

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Člověk, který mi může pomoci s řešením budoucích životních situací1864,29 %64,29 %  
Člověk, jehož návštěva mě stojí peníze a s účelností jejich vynaložení si nejsem jistý(á)828,57 %28,57 %  
S takovým člověkem jsem se nikdy nesetkal(a)27,14 %7,14 %  

Graf

2. Jak vnímám práci pojišťovacího poradce?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Je to pro mě nepředstavitelný způsob vydělávání peněz1967,86 %67,86 %  
Je to zajímavá možnost kariéry v perspektivním oboru517,86 %17,86 %  
Je to zajímavá možnost přivýdělku414,29 %14,29 %  

Graf

3. Myslím si, že pojišťovací poradce je opravdový odborník v oblasti finančnictví.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
SPÍŠE ANO1346,43 %46,43 %  
SPÍŠE NE1242,86 %42,86 %  
ANO27,14 %7,14 %  
NE13,57 %3,57 %  

Graf

4. Pojišťovací poradce mi může uspořit osobní finance.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
SPÍŠE ANO1346,43 %46,43 %  
SPÍŠE NE1242,86 %42,86 %  
ANO310,71 %10,71 %  

Graf

5. Pojišťovací poradce nabízí jednotlivé produkty bez jakéhokoli komplexního pohledu na celkové zajištění klienta.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
SPÍŠE NE1346,43 %46,43 %  
SPÍŠE ANO1035,71 %35,71 %  
NE310,71 %10,71 %  
ANO27,14 %7,14 %  

Graf

6. Setkal(a) jste se již ve svém životě s prací pojišťovacího poradce?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [ANOotázka č. 7, NEotázka č. 9].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ANO2382,14 %82,14 %  
NE517,86 %17,86 %  

Graf

7. Šlo o náhodné jednorázové setkání?

Nepovinná otázka, respondent se mohl rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne1359,09 %46,43 %  
ano940,91 %32,14 %  

Graf

8. Chci dlouhodobě využívat služeb pojišťovacího poradce?

Nepovinná otázka, respondent se mohl rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne1773,91 %60,71 %  
ano626,09 %21,43 %  

Graf

9. Oblast pojištění jsem doposud neřešil(a).

Nepovinná otázka, respondent se mohl rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne360 %10,71 %  
ano240 %7,14 %  

Graf

10. Preferuji jiné způsoby prodeje, než je přímý prodej prostřednictvím pojišťovacího poradce.

Nepovinná otázka, respondent se mohl rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano360 %10,71 %  
ne240 %7,14 %  

Graf

11. Dokážu si sám(a) sebe představit v roli pojišťovacího poradce?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne2278,57 %78,57 %  
ano621,43 %21,43 %  

Graf

12. Kolik je vám let?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
29 - 491450 %50 %  
18 - 28 1242,86 %42,86 %  
50 - 6527,14 %7,14 %  

Graf

13. Dosažené vzdělání.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Středoškolské1553,57 %53,57 %  
Vysokoškolské1346,43 %46,43 %  

Graf

14. Jste.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Žena2175 %75 %  
Muž725 %25 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Tento dotazník byl vyhodnocen jako nevhodný pro úlohu DZD (s největší pravdědpodobností jej zodpovědělo příliš málo respondentů).

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Žanda, J.Volba kariéry pojišťovacího poradce. (výsledky průzkumu), 2011. Dostupné online na https://volba-kariery-pojistovaciho.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.